Závislosť na Konope

 • Závislosť na konope je dlhodobou témou okolo ktoré panuje veľa nedorozumení a mystifikácií. Kde je teda pravda?

 

Mnoho budúcich pacientov či rekreačných užívateľov liečebného konope má obavy z vývinu závislosti na tejto rastline. Väčšinovým argumentom je, že na konope závislosť nevzniká. Čo je teda argumentom pre "poruchu v užívaní kanabisu" (cannabis use disorder)?

Závislosť X Mentálna Porucha?

Keď sa hovorí o závislosti na liečebnom konope, máme tu všeobecne dva základné tábory.

Jeden tvrdí, že na tejto rastline nevzniká žiadna fyzická závislosť. To znamená hlavne to, že po vysadení používateľa nečakajú príznaky ako vracanie, nevoľnosť, tras a ďalšie extrémne symptómy závislosti ku ktorým dochádza po vysadení substancií ako je napríklad heroín.

Druhý uhol pohľadu vychádza najmä z "Diagnostického a Štatistického manuálu pre mentálne poruchy (DSM-5)". DSM je hlavným sprievodcom a nástrojom psychiatrov v USA, pomocou ktorého určujú a definujú mentálne, psychické poruchy.

Aby bol jedinec diagnostikovaný na "poruchu užívania kanabisu", musia byť splnené aspoň dva body z nasledujúceho zoznamu, a to v poslednom roku:

 • Užívateľ užíva čím ďalej väčšie dávky konope po dlhšiu dobu, než pôvodne zamýšľal
 • Má neustálu túžbu znížiť konzumáciu konope, ale nedarí sa mu to
 • Väčšina času je strávená snahou zohnať konope, užívať ho alebo sa zotavovať z jeho účinkov
 • Silný popud alebo túžba na použitie konope
 • Užívanie kanabisu vedie k opakovanému zlyhaniu v plnení povinností, výkonu v práci, škole alebo doma
 • Kontinuálne užívanie kanabisu aj v prípade, že jeho nadmerná konzumácia spôsobuje užívateľovi sociálne problémy alebo narušuje jeho medziľudské vzťahy
 • Užívateľ sa kvôli konope vzdá určitých pre neho dôležitých sociálnych, pracovných alebo rekreačných aktivít
 • Opakované používanie konope vo chvíľach, keď je to fyzicky nebezpečné
 • Kontinuálne použitie konope aj v prípade vedomie toho, že prehnaná konzumácia daného užívateľa vedie k určitým psychickým alebo fyzickým ťažkostiam
 • Veľká tolerancia, ktorá vedie k razantnému zväčšeniu použitých dávok na dosiahnutie rovnakého efektu
 • Konope je užívané za účelom odstránení negatívnych príznakov jeho vysadení

Táto definícia "poruchy užívania kanabisu" bola novo pridaná do piatej edície Diagnostického a Štatistického manuálu pre mentálne poruchy (DSM-5). V predchádzajúcich edíciách sa spomínala priamo závislosť na konope alebo konopné narkománie.

závislosť na konope

Konflikt Záujmov

Než začnete počítať koľko bodov z horného zoznamu platí pre vás a hroziť sa závislosti, čítajte ďalej.

DSM je ústredným diagnostickým manuálom psychiatrov v USA už od roku 1950. Na vydanie každej edície tohto manuálu dohliada určitý počet hlavných členov a čuduj sa svete, nemálo z nich je platených veľkými farmaceutickými spoločnosťami.

Napríklad v roku 2006 jedna zo štúdií preukázala, že zo 170 ústredných členov, kontrolujúcich vydaní štvrtej edície DSM, ich celých 56% malo finančné väzby s výrobcami farmaceutických prípravkov. Navyše, členovia dohliadajúci na kategórie "Porúch nálady" a "Schizofrénia a ďalšie psychotické poruchy" sú pre zmenu finančne zapletení s farmaceutickými korporáciami úplne všetci.

Nadväzujúca štúdia z roku 2012 zaoberajúca sa súčasným piatym vydaním DSM zistila, že z celkového počtu má celých 69% dozerajú členov finančné väzby s farmaceutickými spoločnosťami.

Vysadenie Konope

Ďalší z výskumov preukazuje, že približne 9 až 10% konzumentov konope sa na môže na rastline stať závislými. Toto číslo si môžeme porovnať napríklad s konzumentmi tabaku, ktorých sa stane závislých 20-30%, alebo s konzumentov kokaínu, u ktorých sa prejaví závislosť zhruba z 15-20%.

Podobne ako napríklad pri vysadení kofeínu môžu dlhodobí konzumenti konope pri vysadení pocítiť určité abstinenčné príznaky, veľa z nich však nepociťuje žiadne.

Abstinenčné príznaky majú čo dočinenie s našim endokanabinoidným systémom. Ak človek konzumuje konope často a dlhodobo, telo si zvykne na pravidelný prísun kanabinoidov, ktoré by inak muselo produkovať samo. Keď potom dôjde k náhlemu vysadeniu, musí sa telo prispôsobiť a dochádza tak k zmene interného prostredie. Počas tejto zmeny sa môže krátkodobo dostaviť nespavosť, zhoršenie nálady, popudlivosť, úzkosť a zmeny chuti do jedla.

To isté sa deje v tele aj pri náhlom vysadení kofeínu alebo napríklad pri zmene diéty. Ak napríklad konzumujete veľa karbohydrátov a zrazu prejdete na "low-carb" diétu, môžu sa dostaviť príznaky podobné chrípke a trvať až dva týždne.

Ako sme už spomenuli, vysadenie konope nikdy neprinesie ťažké, fyzické abstinenčné príznaky ako heroín či iné opiáty. Čo však môžete očakávať, je určitá perióda prechodu tela z externých kanabinoidov späť na interné. Aké sú príznaky tohto prechodu, či vôbec nejaké, záleží na danom jedincovi.

Aneb všetkého veľa škodí

Nie je pochýb, že sa niektorí užívatelia liečebného konope môžu začať stretávať s určitým stupňom závislosti. Ak v určitej fázy dôjde konzumácia do bodu, kedy začne narúšať schopnosť jedinca viesť spokojný, produktívny život alebo keď jeho konzumácia začne negatívne ovplyvňovať jeho blízkych, je načase sa zamyslieť a niečo zmeniť.

Celkovo je téma závislosti veľmi zapeklité. V konečnom dôsledku vždy záleží na súhre psychiky jedinca, jeho osobnosti a sociálnych faktorov. Striktná definícia závislosti na konope zrejme neexistuje a vždy záleží na tom, kto je definujúcim.

A čo Vy, naši čitatelia? Aký je Váš názor na závislosť v súvislosti s liečebným kanabisom? Podeľte sa s nami o vaše názory a skúsenosti v sekcii komentárov!

Zdroje: herb.co dsm5 behaviorismandmentalhealth journals psychiatry.org

            umbrellasociety 

Obrázky: lakehouserecoverycenter images 

Zboží k článku

Vydáno: 04/04/17