Liečba Autizmu pomocou Konope?

 • Mnoho rodičov autistických detí je zúfalých z nedostatku účinných prostriedkov pre liečbu
 • Liečebné konope často poskytuje poslednú nádej na zlepšenie kondície ich potomkov

 

Autizmus a Konope v skratke

 • Autizmus je skupina porúch, ktorá ovplyvňuje vývoj mozgu a spôsobuje problémy s komunikáciou, problémy so sociálnou interakciou a niekedy tiež sklony k seba poškodzovaniu.
 • Autizmus je spôsobený kombináciami genetických mutácií a vonkajšími vplyvmi, ako je napríklad pokročilý vek pri počatí alebo problémy v tehotenstve
 • Doktori sa pri liečení autistov sústreďujú skôr na terapiu, napríklad učenie sociálnych zručností a snahu o úpravu správania, než na použitie liečiv
 • Doteraz neboli vykonané žiadne oficiálne štúdie zaoberajúce sa liečbou autizmu kanabisom, stále viac sa však objavujú pozitívne ohlasy od doktorov a rodičov
 • Nedostatok oficiálnych vedeckých dát bráni doktorom schváliť konope ako oficiálny liek na autizmus
 • Veľký počet aktívnych látok v konope sťažuje určenie správnej dávky pre deti, v lekárskej spoločnosti tak vzniká kontroverzie ohľadne jeho použiti.

Autizmus a konopná kontroverzia

Aplikácia liečebného konope pre choré deti je stále veľmi kontroverzná téma, lekári si teda kvôli nedostatku oficiálnych štúdií, ktoré by potvrdili jeho účinnosť na autizmus, jednoducho nedovolí konope predpísať.

Hlavným dôvodom pre akútny nedostatok oficiálnych štúdií je fakt, že sa zdravotné inštitúcie bojí testovať kanabis na deťoch kvôli obsahu mnohých aktívnych látok (kanabinoidov), vnímaných ako potenciálne nekontrolovateľné premenné.

V neprítomnosti empirických dát sa však dvíha vlna neoficiálnych dôkazov, ktoré ukazujú, že konope činí autistické deti šťastnejšími a zdravšími, čo upútalo pozornosť niekoľkých doktorov.

"Neoficiálne tvrdenie by sme nemali prehliadať" hovorí Dr. Daniel Piomelli, jeden z popredných svetových neurológov a vedcov zaoberajúcich sa endokanabinoidním systémom. Členovia univerzity California-Irvine momentálne neuvažujú o predpisovaní konope na liečbu autizmu, sú si však vedomí rastúceho ohlasu. "Neoficiálne tvrdenie sú pre nás ukazovateľom. Naznačujú, že je tu niečo, čo musí byť buď potvrdené alebo vylúčené. "

Práve o to sa pokúša Dr. Giovanni Martinez, klinický psychológ z Porto Rica, ktorý okrem iného založil nadáciu SURF4DEM, ktorá zoznamuje deti a rodiny ovplyvnené autizmom s terapeutickými vlastnosťami a účinky surfovanie.

Martinez momentálne skúma terapeutické možnosti liečby autistických detí pomocou CBD výťažku a hlási nádejné výsledky. Popisuje jeden konkrétny prípad, kde jedno z detí prvýkrát prehovorilo po požití oleja z technického konope, ktorý užívalo dvakrát denne. Ďalej, už po troch týždňoch liečby sa u dovtedy nehovoriaceho dieťaťa prejavil výrazný pokrok v jazykových schopnostiach.

Martinez navyše hlásil, že: "spočiatku bolo dieťa z jeho neschopnosti komunikovať natoľko frustrované, že začalo vyvádzať a zranilo sa. Teraz, keď sa môže vyjadrovať, je usmievavé a užíva si života. Vidieť dieťa spočiatku neschopné komunikácie a potom dosiahnuť zlepšené kvality života pre seba aj pre jeho rodinu je úžasné. "

Joey 's Strain

Ďalši úspešný príbeh prichádza od Mieke Hester-Perez, zakladateľky Nekonvenčné Nadácie pre autizmus (Unconventional Foundation for Autism) a členky predstavenstva pre spoločnosť Cannabis Science. Mieke pochádza z konzervatívnej rodiny, ktorej členovia majú hlboké korene u polície, čo je u advokátky konope prinajmenšom nezvyklé. Je však tiež matkou Joeyho, chlapca, ktorému Aaron Justin zo spoločnosti Buds and Rose Collective spolu s majstrovským šľachtiteľom konope Kylem Kushmanem vyšľachtil Joeyho odrodu (Joey 's strain).

Hester-Perez sa obrátila na kanabis až vo chvíli keď bol Joey trpiaci autizmom diagnostikovaný na Duchennovu svalovú dystrofiu - vzácnu a agresívnu degeneratívnu svalovú poruchu. Podľa doktorov mu zostávalo iba 6 mesiacov života, počas ktorých mal brať zmes liečiv s množstvom vážnych vedľajších účinkov. Navyše, v tom čase už bral okolo 13 rôznych práškov denne.

Pri snahe nájsť menej škodlivé spôsoby liečby, ktoré by mohli Joeymu predĺžiť život Hester-Perez narazila na kanabis. Zo zvedavosti svojmu synovi začala podávať pokrmy s liečebným kanabisom. Krátko potom Joey začal nadväzovať očný kontakt, čo je pre deti trpiace autizmom častý problém. Zdalo sa, že konopné požívatiny začali stimulovať aj jeho apetít a Joey tak začal naberať na váhe. Teraz, 6 rokov po smrteľnej diagnóze je Joey šťastné, spoločenské a prosperujúce dieťa.

Napriek dobrým výsledkom sa na Hester-Perez zniesla kritika niektorých profesionálov z lekárskych a vedeckých komunít. Hester odpovedala nasledovne: "Kým ste nekráčali mojou a Joeyho cestou, kým ste nevideli ako tomu dieťaťu bolo pred tým než začal užívať konope a koľko pokrokov urobil po tom čo začal, o koľko sa jeho život zlepšil, nemôžete súdiť."

autizmus konope

Čo je to autizmus?

Autizmus, čiže porucha autistického spektra (PAS) je kolekciou komplexných porúch vývoja mozgu. Ako "spektrum" postihuje PAS jednotlivca v rôznych škálach, všeobecne však osoba s autizmom trpí tromi hlavnými symptómami:

 • Problémy s komunikáciou
 • Problémy so sociálnou interakciou
 • Opakované, väčšinou seba poškodzujúce vzorce správania

Zatiaľ čo niektoré deti trpiace PAS sú považované za intelektuálne zaostalé, iné bývajú charakterizované ako "vysoko funkčné" - môžu vynikať napríklad v hudbe, matematike alebo umenia. Navyše, niektoré symptómy sa môžu zlepšovať s rastúcim vekom. Ostatné deti s autizmom sú však neschopné komunikácie a môžu sa dopustiť seba poškodzujúceho správania.

Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Center of Disease Control and Prevention) odhaduje, že 1,5%, čiže 1 z 68 detí narodených v USA je diagnostikovaných na PAS. Počet diagnostikovaných detí sa za posledných 40 rokov zdesaťnásobil, s tým že chlapci sú k autizmu päťkrát náchylnejší ako dievčatá.

Čo spôsobuje autizmus?

Až donedávna bola odpoveď "Nevieme." Teraz však vieme že neexistuje len jedna príčina. Výskum nám hovorí, že autizmus možno vystopovať až k ranému vývoju mozgu.

Iba počas posledných pár rokov bádatelia identifikovali rad mutácií a vzácnych genetických zmien, pričom rovno niekoľko z nich môže hrať úlohu ako katalyzátor autizmu. V iných prípadoch môže byť autizmus spôsobený kombináciou vplyvov okolitého prostredia a genetických predispozícií, ktoré ovplyvňujú raný vývoj mozgu.

Skupiny ako napríklad Organization for Autism Research financujú výskum zameraný na detekovanie autizmu v mladších rokoch, pretože najviac očividné symptómy vychádzajú na povrch počas 2. až 3. roku života. Skoršia diagnóza teda môže znamenať vyššiu efektivitu liečby.

Ďalšími rizikovými faktormi môžu byť:

 • Vek rodičov pri počatí
 • Choroba matky počas tehotenstva
 • Problémy počas tehotenstva alebo pôrodu, napríklad nedostatočný prísun kyslíka do mozgu dieťaťa

Žiadny z týchto vplyvov sám o sebe nespôsobuje autizmus, ale v spojení s genetickým predpokladom sa riziko zväčšuje. Podľa povzbudzujúcich dôkazov však môžu ženy znížiť riziko vývinu autizmu u svojich detí dodržiavaním diéty bohaté na kyselinu listovú a braním prenatálnych vitamínov pred a po počatí.

Súčasné liečebné metódy autizmu

Každé autistické dieťa je jedinečné. Čo funguje pre jedno dieťa, môže mať nepriaznivý účinok na druhej.

Najmenej kontroverzným spôsobom liečby sú behaviorálne terapie, ktoré zahŕňajú napríklad tréning sociálnych zručností alebo rodičmi vedené sedenie pod dohľadom terapeuta. Štúdia demonštrujú pozitívny vplyv dvoch behaviorálnych zákrokov aplikovaných počas raného veku dieťaťa:

 • Lovaas Model založený na aplikovanej behaviorálnej analýze
 • Early Start Denver Model
 • Ďalšie študované a overené terapie, ktoré môžu byť efektívne sú:
 • Pivotal Response Therapy
 • Floortime
 • Verbal Behavioral Therapy

S postupujúcim vekom nadobúdajú na účinnosťi rozsiahlo štruktúrované terapeutické aktivity, rozvoj sociálnych zručností, rozvoj motorických zručností a výučba rétoriky.

Schválených liekov na autizmus je napodiv veľmi málo. V skutočnosti existujú iba dva schválené lieky na podráždenosť spojenú s autizmom, doteraz však nebol schválený liek, ktorý by dokázal liečiť 3 hlavné charakteristiky autizmu - problémy s komunikáciou, problémy pri sociálnej interakcii a opakované vzorce správania.

2 schválené lieky sú:

 • Risperdal
 • Abilify

Kým tieto dva lieky môžu priniesť úľavu znížením podráždenosti, seba poškodzujúceho chované a výbuchov agresivity, nesú so sebou tiež vážne vedľajšie účinky, ako je napríklad cukrovka, vážne priberanie na váhe, gynekomastiu (rast prsníkov u mužov), poruchy pohybového aparátu a srdcové ťažkosti.

Ďalšie dostupné lieky sú len experimentálne s neznámymi rizikami alebo lieky určené pre zdravotné postihnutie, ktoré sú podobné autizmu ako napríklad ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti), poruchy spánku a depresie.

Napríklad:

 • SSRI (antidepresíva)
 • Stimulanty ako je Ritalin alebo Adderal
 • Naltrexon, liek pre závislosť od alkoholu alebo opiátov, ktorý zmierňuje opakované seba poškodzujúce správanie.

Je dôležité podotknúť, že u žiadneho z týchto liekov neboli klinicky testované jeho riziká ani pozitívne účinky pre deti s autizmom. Okrem toho, určenie správneho lieku a správnej dávky je prinajmenšom problematické.

liečebne konope autizmus

Dokáže konope liečiť autizmus?

Stále viac a viac rodičov autistických detí, frustrovaných nedostatkom možností liečby sa obracia na kanabis. Mnohí z nich počuli zvesti o účinnosti konopné liečby, iní zase čítali o sľubných výsledkoch u detí s epilepsiou. Avšak klinické štúdie podporujúce tieto tvrdenia zatiaľ neexistujú.

To však neznamená, že neexistuje žiadny sľubný výskum:

 • Štúdia z roku 2013 uskutočnená Dr. Dariom Siniscalcem zistila, že niektoré funkcie konope, presnejšie pôsobenie na CB2 receptory môžu byť užitočné aj pri liečení autizmu.
 • Štúdia, ktorú Dr. Csaba Foldy publikoval na Second University of Naples vo spolupráci so Stanford University Medical School v roku 2013 zistila, že zmeny v endokanabinoidnej signalizácii môžu prispieť k vývinu autizmu.
 • Podľa Autism Research Institute liečebné konope zmierňuje úzkosť, panickej poruchy, hnev, ničenie majetku a seba poškodzovanie.
 • Dr Daniele Piomelli a Dr. Olivier Manzoni zistili, že určité látky v konope môžu zlepšiť problémové správanie u detí trpiacich autizmom alebo syndrómom fragilného X.

Ďalej, vedecký tím pod vedením Dr. Piomelliho objavil, že kannabinoidy nie sú dôležité iba pre reguláciu normálneho spoločenského správania, ale môžu byť tiež zapojené v dysfunkčnom správaniu, ktoré sprevádza určité formy autizmu. Piomelli opisuje proces nasledovne:

"Endokannabinoidy ponúkajú nádej normalizácie sociálneho správanie u detí s autizmom posilnením spoločenské aktivity a narušením ich deštruktívneho správania."

Stojí konopná liečba za svoje riziká?

Keďže sa vedci sa riadi podľa dôkazov, málo z nich je ochotných odporučiť konope pre liečbu autizmu. Oproti liečbe epilepsie, o ktorej existujú zmienky až z roku 1843, pre väčšinu doktorov skrátka neexistuje dostatočné množstvo dôkazov pre to, aby mohli s pokojom predpísať konope ako liek.

Piomelli varuje, že dávkovanie môže byť problematické a väčšina rodičov nemusí byť dobre vybavená takými vedomosťami, aby mohli posúdiť a monitorovať správne dávkovanie. Robiť tak bez vedenie kvalifikovaného profesionála môže mať vážne následky.

"Farmakológia je celá o dávkovaní. Malé dávky môžu byť prospešné, zatiaľ čo veľké môžu uškodiť. Jedna vec, ktorú ľudia musia pochopiť, je že aj keď má endokanabinoidný systém obrannú úlohu neznamená to, že aktivovanie tohto systému nemôže byť nebezpečné. Stále tu existuje riziko, že sa endokanabinoidný systém obráti proti vám. Napríklad, aj keď je zámerom vylepšenie spoločenského správania, môže sa dostaviť pravý opak."

"Fakt, že sa jedná o rastlinu, veci ďalej komplikuje. U väčšiny farmakologických liekov sa jedná iba o jedinú aktívnu látku, kanabis ich však obsahuje stovky. To môže byť na jednu stranu dobré a na druhú zlé. Mnohí pripisujú účinnosť konope takzvanému reťazovitému efektu (Entourage effect) čiže synergiu medzi látkami. Kým synergia môže byť v celku prospešná, určenie daného procesu a látky, ktorá nám v tomto prípade pomáha, je stále veľmi problematické."

Rovnako ako väčšina doktorov Piomelli neodporúča konope pre liečbu autizmu, pretože neexistuje dostatok solídnych dôkazov. Na rozdiel od epilepsie je výskum autizmu vo veľmi ranom štádiu. Piomelli však uznáva, že v niektorých prípadoch je použitie konope pochopiteľné.

"Určite by som nesúdil rozhodnutie rodičov, ktorí sú zúfalí a ochotní to skúsiť. Hovorím len buďte veľmi, veľmi opatrní. "

Ostatný profesionáli v súkromí priznávajú, že pre rodičov, ktorí si už vyčerpali všetky možnosti sú potenciálne riziká liečby konope prijateľné. Podľa Bernarda Rimlanda, zakladateľa Autism Society for Autism a bývalého riaditeľa Autism Research Institute sú riziká liečebného konope veľmi mierne v porovnaní s napríklad Risperdalem alebo s psychotropnými liekmi, ktoré Dr. Rimland považuje za najmenej užitočné a zároveň najviac nebezpečné.

"Ohlasy rodičov a pacientov naznačujú, že liečebné konope funguje väčšinou tam, kde všetky ostatné lieky a terapie zlyhali."

A čo Vy, naši čitatelia? Aký je váš názor na liečbu autizmu pomocou konope? Podeľte sa s nami vaše názorom alebo skúsenosti v sekcii komentárov!

Zdroje: wikipedia.org  leafly.com miekosblog.com/ cannabisscience.com hightimes.com

Obrázky: ladybud.com offline cleveland.com media-1.lifehack

Zboží k článku

 • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 04/17/17