Degradácia a skladovanie Liečebného Konope

  • Správne skladovanie liečebného konope na predpis je veľmi dôležité pre zachovanie liečebných vlastností a čerstvosti vašich bylín.

Konope má, rovnako ako všetky ostatné plodiny, obmedzenú trvanlivosť. Nevyhnutne nastane chvíľa, kedy vašej vysoko cenené zásobe čerstvých bylín vyprší trvanlivosť a po ovocí voňajúce, žiarivo zelenej šúľky stratí svoju prenikavú arómu aj sýto zelený odtieň. Navyše, s postupom času vaše šúľky stratí všetku svoju mokrosť a nadýchanosť a zostane iba vyschnutý, chrumkavý a celkovo neuspokojivý produkt. Takýto už je proces degradácie a vaše konope hrá podľa rovnakých pravidiel ako ostatné plodiny.

Našťastie sú však faktory ovplyvňujúce degradáciu konopných kvetov ľahko pochopiteľné a jednoducho kontrolovateľné.

Čerstvosť po zbere

Ako náhle je rastlina zozbieraná a prestane prijímať živiny zo svojho koreňového systému, kanabinoidné biosyntetické cesty sú narušené a začne tak proces degradácie. Pri tomto procese sa kanabinoidy a terpény rozpadajú na iné látky a následne tak mení svoje psychoaktívne vlastnosti. Napríklad, vyššie teploty majú schopnosť takzvane dekarboxylovat THCA na psychoaktívne THC a s postupom času môže teplota a svetlo degradovať THC na CBN. (Viac v článku "Liečebné kanabinoidy 2: CBN")

Ak je konope správne zberané, usušené a uložené do finálnych nádob, nastane v určitej chvíli období optimálne sviežosti a pripravenosti produktu, ktoré môže byť predĺžené iba opatrným kontrolovaním teploty, relatívnej vlhkosti, UV žiareniu a množstvom kyslíka v okolí.

Vplyv teploty na degradáciu konope

Teplota môže ovplyvniť degradáciu konope hneď niekoľkými spôsobmi. Ideálna teplota pre skladovanie liečebného konope na predpis by nemala presahovať 21 ° C. Teploty vyššie ako 21 stupňov vytvorí prostredie prispievajúce k rastu baktérií a plesní vo vašich kvetoch. Navyše, nestále monoterpény začínajú polymerizovať už pri prekvapivo malom náraste teploty, čo môže ovplyvniť vôňu a chuť vašich kvetov. Ďalej, pri dlhodobom vystavení vysokým teplotám sa začnú kanabinoidy dekarboxylovat a /alebo degradovať. THCA najprv stratí svoje karboxylovej kyseliny a zmení sa tak na THC, ktoré môže eventuálne skrze dlhodobé vystavenie zvýšeným teplotám degradovať na CBN.

Naopak, pri skladovaní konope napríklad v mrazničke môžu príliš nízke teploty zvýšiť relatívnu vlhkosť v okolí do takej miery, kedy dochádza k vytlačeniu vlhkosti z klasov na povrch a k následnému zničeniu trichómov.

liečebne konope

Zboží k článku

Vplyv vlhkosti na degradáciu konope

Relatívna vlhkosť sama o sebe môže ovplyvniť degradáciu konope zvýšením vlhkosti vnútri šúľkov. Počas sušiace a finálnej uskladňovacej fázy dochádza vo dopestovanom konope k rapídnemu spomaleniu prenosu tekutín. Zvýšená vlhkosť kvetov zabraňuje prúdeniu vzduchu, čím sa zvyšuje riziko výskytu plesne a čpavého zápachu. Na druhú stranu, príliš nízka vlhkosť urýchli degradáciu vysušením listov aj šúľkov, ktoré potom budú krehké a drobivé.

Optimálne by sa malo konope skladovať v relatívnej vlhkosti od 59% - 63% aby sa zabránilo degradácii v oboch smeroch.

Vplyv UV žiarenia a oxidácie na degradáciu konope

Teplota a vlhkosť majú na degradáciu konope značný vplyv, najviac škody za najkratší čas však dokáže napáchať UV žiarenie a kyslík. UV lúče rapídne rozkladajú organický materiál a spôsobujú tak rozpad a degradáciu kanabinoidov. Tento proces možno spomaliť jedine ochranou kvetov pred svetlom.

Kontakt kanabinoidov s kyslíkom môže tiež rapídne urýchliť degradáciu. Vo vysoko okysličenom prostredí sa THC rýchlejšie mení na CBN, preto je pri skladovaní konopných kvetov dôležité kontrolovať nielen relatívnu vlhkosť, ale aj úroveň kyslíka v okolí.

Záver

Teplota, relatívna vlhkosť, UV žiarenie a kyslík sú štyri hlavné faktory ovplyvňujúce degradáciu konope. Kontrola týchto premenných a udržiavanie ich správnych hodnôt znamená obmedzenie procesov, ktoré spôsobujú degradáciu rastlinného materiálu, kanabinoidov a terpenoidov. Zachovaním správnych hodnôt tak môžeme výrazne predĺžiť trvanlivosť nášho uskladneného konope.

Degradácia kanabinoidov je však nevyhnutná a vaše konope jedného dňa jednoducho stratí svoju pôvodnú účinnosť, arómu i chuť. Najlepším spôsobom, ako bojovať s týmito prírodnými procesmi, je skladovať konope v kontrolovanom prostredí. Vaše čerstvé kvety konope si tak udržia ako svoju sviežosť, tak svoje liečebné účinky.

Obrázky: d3atagt0rnqk7 .weedist.com

Vydáno: 04/19/17
(Aktualizováno: 08/10/21)