Dávkovanie Liečebného Konope - Menej je viac

  • Vysoké dávky THC nemusí nutne pôsobiť lepšie
  • Štúdie dokazujú, že mierne dávkovanie je najefektívnejší pre liečbu bolesti
  • Pri dávkovaní konope je potrebné pamätať na dvojfázový efekt
  • Ostatné kanabinoidy a terpény ovplyvňujú výsledný účinok konope

Vcelku nečakanou výpoveďou zamestnancov, ktorí pracujú v amerických výdajniach liečebného a rekreačného konope je, že väčšina zákazníkov preferuje odrody s miernejším psychoaktívnym účinkom.

Avšak, niekedy v 80. rokoch 20. storočia sa medzi pestovateľmi rozrástol trend kríženie "čistokrvne" psychoaktívnych odrôd, čo malo za následok postupné zvyšovanie obsahu THC v rastlinách, zatiaľ čo nemenej dôležitý kanabinoid CBD sa začal vytrácať. Podľa americkej vládnej organizácie National Institute on Drug Abuse sa od roku 1980 obsah THC v konope zvýšil zo 4% na 15% (v roku 2012). V dnešnej dobe už nie je problém nájsť odrody s 20 alebo dokonca aj s 30% obsahom THC.

Existuje mnoho dôvodov, prečo väčšina pacientov dáva prednosť menej psychoaktívnym odrodám. Vysoké dávky THC nie sú natoľko terapeuticky efektívne a navyše majú potenciál vyvolať nepriaznivé, dlhodobo alebo krátkodobo trvajúce vedľajšie účinky. Nehovoriac o tom, že "predávkovanie" THC je prinajmenšom nepríjemné. Prečo teda pestovatelia naďalej šľachtí stále silnejšie odrody s čoraz vyšším obsahom THC?

Dôležitosť mierneho dávkovanie chápali lekári už pred zhruba 5000 rokmi. V najstaršom vydanie čínskeho liekopisu PenTs'ao (Herbár) sa píše, že požitia nadmerného množstva Ma seeds (Marijuana seeds) spôsobí, že človek uvidí démonov. Naopak, zjedení menšieho množstva "Ma" umožní človeku komunikovať s duchmi. Samozrejme je veľmi nepravdepodobné, že konzumácia veľkého množstva konope nám umožní vidieť démonov, rovnako ako je nepravdepodobné, že správna dávka nám otvorí bránu do sveta duchov.

Čo by sme si však z tohto starého múdra mali odniesť je fakt, že už naši predkovia dobre chápali pojem "menej je viac", ktorý v spojitosti s liečebným kanabisom platí dvojnásobne.

Dvojfázový efekt - Menej je viac

Čo sa týka látok, ktoré nám nejakým spôsobom robia dobre, sme ako ľudia náchylní k premýšľaniu typu "ak mi štipka urobí dobre, viac mi urobí ešte lepšie". To je však zriedkakedy pravdou. Kanabis, ostatne ako mnohé iné látky, pôsobí takzvaným "dvojfázovým efektom".

Alkohol nám poslúži ako jednoduchý príklad. Čo sa stane keď vypijete iba jednu alebo dva poháre vína? Ste uvoľnení a zhovorčiví a účinok je skrátka veľmi príjemný. Naopak, keď to preženiete a vína vypijete o dosť viac, môže to vo vás vyvolať prehnané emócie, agresivitu, alebo dokonca aj telesnú nevoľnosť. To je názorný príklad dvojfázového efektu v akcii. Malé a mierne dávky vyvolajú požadovaný účinok, avšak veľké dávky vyvolajú pravý opak.

Dvojfázový efekt je u konope ďaleko miernejší ako u alkoholu, avšak nie je úplne bez následkov. Príliš vysoké dávky THC môžu neblaho postihnúť kognitívne funkcie (krátkodobo) a dokonca vyvolať úzkosť alebo záchvaty paniky.

Čo sa liečebného účinku týka, je známe, že vysoké dávky THC sú nielen terapeuticky menej účinné ako dávky menšie - môžu tiež symptómy choroby priamo zhoršiť.

Napríklad, v placebom kontrolovanej, randomizovanej štúdii bádateľov zo San Diega sa opäť potvrdilo, že THC môže byť veľmi efektívne pre tlmenie bolesti - to však platí len v určitom rozmedzí dávok.

Pri administrácii placeba alebo malé dávky THC účastníci štúdie nespozorovali žiadnu úľavu od bolesti. Ako najefektívnejší sa prejavila stredná dávka, zatiaľ čo vysoká dávka THC symptómy skôr zhoršila. Nedostatkom tejto štúdie však je, že doktori brali do úvahy iba THC a nie ostatné kanabinoidy alebo terpény.

GW Pharma dospela k podobnému záveru pri klinickom testovaní orálneho spreja Sativexu, ktorý obsahuje syntetické THC a CBD v pomere 1:1. Pacienti boli rozdelení do troch skupín, kedy 1. skupina mala sprej použiť 1-4x denne, 2. skupina 6-10x a posledná skupina 11-16x. Ako sa dalo očakávať, oproti placebu mala najväčší úspešnosť 1. a 2. skupina s malou až strednou dávkou, zatiaľ čo pacienti v 3. skupine spozorovali nepriaznivé účinky (22% z nich predčasne ukončilo účasť na štúdiu).

"Dvojfázový efekt bol spozorovaný v nespočetných ďalších štúdiách zaoberajúcich sa širokým spektrom chorôb, od depresie až po sklerózu multiplex."

dávka konope marihuany

Menšie dávky = lepší terapeutický účinok

Nielenže bolo uprednostňovanie menších dávok potvrdené v kontrolovaných štúdiách, bádatelia pozbierali tiež veľa neoficiálnych dát používateľov, z ktorých väčšina nevyhľadáva čo najsilnejší stav, ale čo najefektívnejší terapeutický účinok.

Ďalej, v randomizovanej kontrolovanej štúdii Dr. Donalda Abraháma, onkológa zo San Francisca a jeho tímu malo 18 aktívnych užívateľov kanabisu za úlohu porovnať účinky fajčenia a vaporizácie. Vedci potom skúmali subjektívne závery a pocity účastníkov podľa parametrov ako je napríklad, "príjemnosť" prežitého zážitku alebo "pocitová sila" účinku.

Účastníci v rôznych dňoch dostali konope s náhodne malým, stredným alebo vysokým obsahom THC. Nikto nepreferoval nízku dávku, avšak dvojnásobný počet ľudí preferoval strednú dávku pred tou vyššou.

"Dnešné tráva nie je rovnaká ako tráva vašich rodičov" - obľúbený argument priaznivcov prohibície, ktorí tým chcú naznačiť, že vysoká koncentrácia THC v rastlinách môže byť nejakým spôsobom nebezpečná. Čo však neberú do úvahy je, že vyššia koncentrácia nemusí byť vždy zlá. Vedecké dôkazy ukazujú, že ak je obsah THC vyšší, pacienti vo výsledku inhalujú menej dymu, čo je z lekárskeho pohľadu zdravšie. Aj napriek tomu, že koncentrácia THC v konope môže dosiahnuť bodu, keď sú liečebné účinky v podstate nulové a pre väčšinu používateľov nepríjemné, "predávkovanie marihuanou" na predpis nie je fyzicky nijako nebezpečné.

S rastúcou popularitou liečebného konope sa objavuje stále väčší počet labužníkov, ktorí si vyberajú svoje obľúbené odrody nielen pre ich potenciu a silu, ale aj pre arómu, rozmanitosť terpénov a celkovú kvalitu genetiky. V budúcnosti môžeme očakávať, že pestovatelia sa už naďalej nebudú predháňať o čo najväčší obsah THC, ale budú skôr sústrediť svoje sily a um na vyšľachtenie širokého spektra odrôd s rozmanitým obsahom kanabinoidovterpénov a flavonoidov.

Autor: Jeremy Kossen

Překlad: Filip Maral

Zdroje: leafly.com .ncbi.nlm.nih.gov

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 05/04/17