Spomaľuje Konope Vnímanie Času?

  • Štúdie sa zaoberajú účinkom "marihuany" na vnímanie času
  • Dilatáciu časového vnímanie zažívajú najmä občasní užívatelia
  • Tolerancia hrá v efekte spomalenie vnímanie času dôležitú úlohu

 

Pocit spomalenie alebo skreslenie času po požití napríklad obzvlášť silného konopného muffinu či po aplikácii niektorej zo silno psychoaktívnych odrôd pozná iste ako kopa pacientov liečiacich sa pomocou konope, tak veľa rekreačných užívateľov. Pre niektoré osoby môže byť tento pocit príjemný, pre iné znepokojujúci.

Keďže je mechanizmus skreslenie vnímanie času vskutku zvláštny, začali sa o neho zaujímať aj vedci a vykonali celú radu testov. Čo teda na tento zaujímavý, "konopný fenomén" hovorí veda?

Oficiálny výskum vnímanie času pod vplyvom "marihuany"

"Jedným z najčastejšie popisovaných účinkov u užívateľov kanabisu je pocit spomalenie vnímania času," vysvetľuje londýnsky psychiater Zerrin Atakan, ktorý dôkladne posudzoval všetky štúdie zaoberajúci sa týmto fenoménom až do roku 2012. "Náš prieskum štúdií zaoberajúcich sa účinkom marihuany na používateľov, najmä teda účinkom subjektívnym, ukazuje, že celých 70% používateľov pod vplyvom konope nadhodnocuje uplynulý čas. Inými slovami, pripadá im, že čas plynie pod vplyvom pomalšie."

Čo je však potrebné spomenúť je, že väčšina z týchto štúdií trpí určitými nedostatkami ako napríklad nedostatočný počet skúmaných subjektov, uváženie ich minulosti a počtu skúseností s kanabisom, rozdiely medzi metódami aplikácie - napríklad vaporizácie či fajčenie versus orálna aplikácia, ktorá má oproti fajčenie veľmi rozdielne účinky - a mnohé ďalšie faktory, ktoré by stáli za uváženie.

Tieto nedostatky boli rozpoznané tímom z lekárskej fakulty univerzity Yale a už neskôr roku 2012 sa táto skupina bádateľov rozhodla rozvíriť hmlu, ktorá zahaľuje konope a "potkýnanie času".

"Fakt, že sú niektoré drogy schopné deformovať vnímanie času mi príde úplne fascinujúce, obzvlášť keď to nikto nedokáže poriadne vysvetliť." popisuje Deepak D'Souza, profesor Yalskej univerzity v odbore psychiatrie a vedúci výskumného tímu. "Obzvlášť zaujímavé mi potom pripadalo, že prevažná väčšina z osôb, ktorým konope pôsobí pocit spomalenie času, popisovala efekt ako nežiaduci."

"Následného výskumu sa zúčastnilo 44 jedincov s rôznou hĺbkou skúseností s kanabisom. Jednotlivým osobám bolo následne podané buď placebo, alebo dávka THC pohybujúci sa od 0.015mg /kg po 0.05 mg /kg (intravenózne podanie)."

Prvým testom bola potom takzvaná "odhadová úloha", kedy sa bádatelia jednotlivcov každých 5-30 sekúnd opakovane pýtali, koľko si myslí, že ubehlo času. Aby sa zabránilo aktívnemu počítaní času, museli subjekty v priebehu vykonávať ďalšie, rozptyľovacie aktivity - napríklad, museli počítať počet písmen B v danom odseku článku a podobne. V druhom teste subjekty vykonávali podobnú rozptyľovaciu aktivitu, avšak boli vyzvaní, aby na vopred danú časovú periódu držali jednu z klávesov na počítači.

Výsledky boli potom nasledovné - subjekty, ktoré boli pod vplyvom konope prehodnocovali v porovnaní so svojimi triezvymi náprotivkami uplynulý čas o priemerne 25% a klávesy pre meranie času držali o 15% kratšiu dobu.

"Kanabis vskutku ovplyvňuje vnímanie času - 5 minút teda môže byť vnímaných ako 10 a podobne." hovorí vedúci projektu D'Souza. "Subjektívnym pocitom je teda to, že vonkajšie čas ubieha pomalšie. Tento efekt sa však dostaví len vtedy, keď dôjde k zrýchleniu vnímanie času zvnútra."

Spomaľuje Konope Vnímanie Času?

Jednoduchšie povedané, subjekty pod vplyvom THC prežívali zrýchlenie jej vnútorných myšlienok a subjektívneho vnímania, načo im externý prúd času pripadal spomalený. Po vytriezvení však tento efekt vždy pominul.

Podobný efekt zrýchlenie vnútorných hodín organizmu bol spozorovaný aj u pokusov na zvieratách. Napríklad v jednej zo štúdií z roku 2001, kde boli myšiam podané chemikálie ovplyvňujúce endokanabinoidný systém, sa ukázali úplne rovnaké výsledky ako u ľudí v neskorších štúdiách. Rovnaké výsledky boli preukázané aj u pokusov na opiciach.

Čo ovplyvňuje dilatáciu vnímanie času?

Akým špecifickým spôsobom dokáže konope ovplyvniť a zrýchliť naše vnútorné hodiny?

"Je to stále vcelku záhadné a všetky hypotézy zaoberajúce sa týmto fenoménom sú iba špekulatívne" konštatuje D'Souza.

Avšak, ďalšie zo štúdií dokazujú, že integrálnou časťou mozgu, ktorá je zodpovedná za správne vnímanie času je takzvaný talamo-kortiko-striatálny okruh. Navyše, táto oblasť mozgu je známa aj pre vysoký obsah kanabinoidných receptorov. Mechanizmus zaplavenie mozgu kanabinoidami ako je THC a ovplyvnenie receptorov v tejto mozgovej oblasti by teda mohlo vysvetľovať tento fenomén.

Zboží k článku

Dlhodobé versus občasné užívanie kanabisu

Následné analýzy štúdií doktora D'Souza a jeho tímu preukazujú, že efekt ovplyvnenie časového vnímanie je častejší obzvlášť u osôb, ktoré konope konzumujú iba občasne oproti užívateľom, ktorí aplikujú frekventovane. Dočasne zmenené vnímanie času bolo spozorované u všetkých občasných používateľov, ktorým bola podaná stredná až vysoká dávka, zatiaľ čo frekventovaný užívatelia (užívanie 2-3 týždenne a viac) boli proti tomuto účinku úplne imúnni. 

Vedci sa tieto rozdiely snaží vysvetliť radou hypotéz. Jednou z nich je, že aj keď sa u frekventovaných užívateľov zachováva euforický efekt, ich receptory sú na externé THC natoľko "zvyknuté", že naďalej neovplyvňuje ich normálnu funkciu a teda ani vnímanie času.

Ďalšou hypotézou je potom intuitívna re-kalibrácia vnútorných biologických hodín - používatelia si na efekt spomalenia času natoľko zvyknú, že sa ich vnímanie automaticky re-kalibruje a vnímanie času sa vráti do normálu. V tomto prípade by však takí jednotlivci museli tráviť viac času pod vplyvom konope, než v triezvom stave.

Konečné dôsledky užívania kanabisu a zmien vnímanie času

"Správne časovanie sa týka úplne všetkých akcií a celkového správanie," opisuje Atakan. "Z toho dôvodu by teda mohlo byť užívanie kanabisu v určitých situáciách celkom nebezpečné. Mnohé z každodenných výkonov, ako je napríklad jednoduché prechádzanie cez cestu, vyžaduje presné vnímanie času."

Kým sa teda konope s jedného pohľadu dá využiť ako príjemný "predlžovač dňa", je potrebné počítať aj s určitými rizikami. "Zmena vnútorného vnímania času môže byť docela nebezpečná napríklad ak daná osoba operuje s technikou, ktorá vyžaduje dôkladnú pozornosť a podobne. Z toho dôvodu by s týmto faktorom ovplyvnenie vnímania času mal každý užívateľ počítať a aplikovať konope len vo vhodných, bezpečných situáciách."

Nakoniec je však potrebné konštatovať, že aj napriek mnohým vykonaným štúdiám zaoberajúcich sa týmto fenoménom sme stále veľmi, naozaj veľmi ďaleko od dôkladnejšieho pochopenie celej záležitosti. Vnímanie času a čas ako taký je záhadou aj bez pridaného THC.

Ako konštatuje doktor Atakan: "Nemáme skrátka dostatok štúdií na to, aby sme boli schopní dôkladnejšie vysvetliť celú problematiku. Aby sme s istotou pochopili efekt konope na vnímanie času, je potrebné naďalej vymýšľať a aplikovať dôkladnejšie metódy výskumu."

Do budúcnosti sa vedci chystajú napríklad na dôkladnejšie snímanie mozgových oblastí, ktoré sú údajne zodpovedné za vnímanie času.

Takáto budúcnosť však môže byť vcelku ďaleko ... alebo vám to len tak pripadá?

 

Autor: Adam Hoffman

Překlad: Filip Maral

 

Časté dotazy

Účinky fajčenia marihuany sa prejavujú už niekoľko sekúnd po vdýchnutí. Fajčenie marihuany je najbezpečnejší spôsob užívania THC. A to aj napriek tomu, že THC má preukázateľne tlmiace účinky na rakovinu, decht, ktorý sa fajčením dostáva do pľúc, je pre telo škodlivý a rakovinotvorný. Marihuana môže vyvolať zmeny v správaní a vnímaní, eufóriu, pocit uvoľnenia alebo útlmu, vylúčiť sa však nedá ani úzkosť, nepokoj alebo paranoja. Sú ale veľmi individuálne a ak má človek nízku toleranciu THC, je ideálne nahradiť ho CBD produktmi, ktoré nie sú psychoaktívne. 

 

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

Vydáno: 05/11/17