CBD proti Úzkosti a Depresii

 • CBD sa javí ako bezpečnejšia alternatíva pre umelé antidepresíva
 • CBD nevykazuje žiadne negatívne vedľajšie účinky pre ľudské telo
 • Subjekty pod vplyvom CBD vykazujú nižšie hladiny stresu, nižší tlak a pomalší tep
 • CBD napomáha neurogenezi - rastu nových mozgových buniek

Pocit úzkosti alebo nepokoja väčšina z nás vníma ako pocit nepríjemný a nechcený. V skutočnosti sa však jedná o veľmi dôležitý, adaptatívny mechanizmus ľudského tela - pomáha nám náležite sa vyrovnať s hrozbami vonkajšieho sveta, ktoré čelí ako nám, tak našim blízkym. Tieto responsívne signály slúžia tiež ako vnútorný, motivačný "nakopávač" - donúti nás napríklad pracovať viac a kvalitnejšie, zlepšiť naše správanie a vzťahy, zaplatiť účty atď.

Avšak, ak tieto signály ignorujeme alebo sa s nimi nedokážeme zodpovedne vyrovnať, môžu sa z nich namiesto pomocníkov stáť prekážky. Úzkosť v takejto situácii dokáže vyústiť až do bodu, kedy neblaho ovplyvňuje našu prácu či medziľudské vzťahy, čo môže ďalej viesť až k depresii.

"Prejavy depresie, a to od miernych až po ťažké, vykazuje 31% populácie, z toho 7% klinicky závažné. Syndrómom vyhorenia sa cíti byť ohrozených 34% ľudí."

Antidepresíva ako sú inhibítory spätného vychytávania serotonínu síce pre niektorých pacientov fungujú, väčšina z nich však pociťuje len slabé zlepšenie. Navyše, nemalý počet pacientov, ktorí tieto antidepresíva vyskúšajú trpí na netolerovateľné vedľajšie účinky a niektorým rovno nepomáhajú vôbec. Z pochopiteľných dôvodov má potom väčšina populácie z brania "práškov na hlavu" jednoducho strach a obavy a vyhľadávanie alternatívnych, zdravších možností je logické.

"Ako prominentný nástupca farmaceutických liečiv sa nám však čím ďalej viac ponúka prírodné CBD (kanabidiol), nepsychoaktívny komponent liečebného konope."

V posledných rokoch spôsobilo CBD doslova poprask a vzrast záujmu ako medzi konzumentmi a pacientmi, tak medzi liečiteľmi a vedcami. Prečo? Nielenže je CBD schopné vynulovať úplnú väčšinu negatívnych účinkov THC, dosť možno má tiež silné, antidepresívne účinky - aspoň tomu nasvedčuje celá rada experimentálnych, klinických aj epidemiologických štúdií vykonaných ak na zvieratách, tak na ľuďoch.

Navyše to vyzerá, že CBD je ľudským telom výborne tolerované: nespôsobuje nežiaduce vedľajšie účinky a je celkovo veľmi bezpečné.

CBD by mohlo pomôcť v prípade úzkostlivých porúch ako sú:

 • Panická porucha
 • OCD (Obsedantno-kompulzívna porucha)
 • Sociálna fóbia
 • PTSD - Posttraumatická depresívna porucha
 • GAD - Generalizovaná úzkostná porucha
 • Mierne až stredne ťažkej depresie

CBD - ako pôsobí?

CBD v mozgu pôsobí hneď niekoľkými mechanizmami, ktoré by mohli vysvetľovať jeho antidepresívne účinky. Než sa však pustíme do vysvetľovania, je nutné spomenúť, že všetky snahy o pochopenie mechanizmu funkcie CBD a pôsobenie v mozgu boli vykonané na zvieracích subjektoch. Myš skrátka nie je človek a niektoré z výsledkov zvieracích štúdií sa tak čas od času nemusí úplne presne zrkadliť v štúdiách na ľuďoch. Predklinické štúdie sú však aj tak veľmi dôležité a posúvajú celú záležitosť smerom dopredu.

CBD proti depresii

Vedci sa zatiaľ dozvedeli nasledovné:

CBD je agonistom 5-HT1A: 5-HT1A je jeden z podtypov serotonínových receptorov. Zistenie, že na neho CBD pôsobí je dôležité, pretože sa domnievame, že serotonínový systém hrá v prípade depresie významnú úlohu. Nedostatok serotonínu je jednou z možných príčin depresie - dnešné antidepresíva fungujú ako inhibítory jeho vstrebávanie a v mozgu ho tak zostáva väčšie dostupné množstvo.

CBD je podobným spôsobom schopné stimulovať signalizáciu serotonínových receptorov. Napríklad, španielski vedci vyvodzujú z pokusov na zvieratách nasledujúce: "Rýchly nástup účinku CBD a tiež simultánny antidepresívny účinok, ktorý pozorujeme, by mohol vyriešiť väčšinu problémov, s ktorými sa stretávame u dnešných farmaceutických antidepresív."

Neurogeneze hippokampu: Oblasť hippokampu je v ľudskom mozgu zodpovedná za celú radu veľmi dôležitých procesov. Jeho zďaleka najslávnejší rolou je funkcia formovanie pamäte a rozoznávacích schopností. Naskenované obrázky mozgov pacientov trpiacich na depresiu ukazujú, že títo ľudia majú oblasť hippokampu menšiu, než je obvyklé. Úspešná liečba depresie je potom spájaná s obnovením počtu neurónových buniek v tejto oblasti.

V ďalšej zo štúdií na zvieratách vedci preukázali, že je CBD v určitých prípadoch schopné stimulovať neurogeneziu (rast nových buniek) práve v tejto oblasti mozgu. Toho sú schopné aj práve dnešná antidepresíva, ktorá so sebou však nesú celú radu sekundárnych zdravotných rizík.

Navyše, ťažko poškodená funkcia mozgovej neuroplasticity je spájaná aj so samovražedným správaním. Budúce pochopenie CBD a jeho schopnosti podporiť rast nových mozgových buniek by teda znamenalo obrovský pokrok v pochopení klinickej depresie a jej liečby ako takej.

Ako CBD pomáha pri úzkosti?

Štúdie na ľuďoch, ktoré sa zaoberajú pôsobením CBD na depresiu sú v plnom prúde - práve vďaka pozitívnym výsledkom pokusov na zvieratách. A čuduj sa svete - výsledky prvých štúdií na ľuďoch dokazujú pozitívne účinky CBD na akútny stres a úzkosť.

Napríklad, brazílski bádatelia vykonali malú, dvojito slepú štúdiu na ľuďoch, ktorí trpia generalizovanou formou depresie alebo sociálnou úzkosťou. Po požití CBD hlásili subjekty značný ústup úzkosti a pocitov stresu. Vedci potom potvrdili ich hlásenie pomocou skenov mozgu ukazujúcich zvýšenú krvnú aktivitu v oblastiach mozgu, ktoré sú zodpovedné práve za zníženie úzkosti.

V ďalšej štúdii bádatelia nechali osoby trpiace sociálnou úzkosťou vykonať určité verejné prejavy. U tých, ktorí pred vystúpením požili CBD boli pozorované významne nižšie prejavy stresu a tiež nižší krvný tlak a pomalší tep.

Vedci teda vyvodzujú nasledujúce:

"CBD pri verejnom prejave osôb významne znížilo úzkosť, kognitívne obmedzenie a tiež nepohodlie. Osoby ktoré dostali iba placebo preukázali bežne očakávaný nárast úzkosti, ktorý sa tiež prejavil kognitívnym obmedzením a zvýšením tlaku a tepu."

CBD ako blahodarná, prírodná látka

Nielenže je teda funkčnosť CBD ako antidepresíva preukázaná v pokusoch na zvieratách, stále zvyšujúci sa objem dôkazov naznačuje, že tomu tak je aj u ľudí. Vzhľadom k tomu, že určitými formami depresie či úzkosti trpí vysoké percento populácie, môže byť CBD v budúcnosti veľmi efektívnym pomocníkom a poskytovateľom pohodlnejšieho a zdravšieho života pre mnoho ľudí.

Než bude však CBD uznané ako naozaj efektívny liek proti depresii a úzkosti, čaká ho ešte celá rada testovania ako napríklad randomizovanej štúdia veľkých mierok (MRC štúdia). Preskúmať sa musí hlavne dlhodobé účinky užívania CBD.

Už teraz sa však v porovnaní s dnešnými farmaceutickými antidepresívami CBD javí ako oveľa bezpečnejšia a dosť možno aj účinnejšia, prírodná alternatíva.

Autor: Jeremy Kossen

Překlad: Filip Maral 

Zdroje: lf1.cuni.c leafly.com

Obrázky: huffpost.com psycom

 

Zboží k článku

 • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 05/19/17