Konope ako náhrada Tabaku, Alkoholu a iných drog

  • Kanadskí pacienti uprednostňujú liečebné konope pred inými liečivami, dokazujú nové štúdie
  • Väčšina respondentov vďaka konope znížila objem užívaných opiátov ako je Vicodin alebo morfín
  • Prekvapením je, že respondenti nahradili kanabisom aj ďalšie návykové drogy ako je alkohol a najmä tabak

 

Pacienti volia liečebné konope

Tak, máme tu ďalšiu štúdiu, ktorá opäť dokazuje, že pacienti ako pomocníka pre zápas so svojimi zdravotnými problémami namiesto farmaceutických drog oveľa radšej volia liečebné konope.

V minulom článku "Kanabisom proti Chronické Bolesti" sme spomínali štúdiu, v ktorej sa kanabis prejavil ako obľúbená alternatíva pre prášky proti bolesti u osôb trpiacich na rôzne druhy chronických bolestí. V tejto štúdii, publikovanej v vedeckom žurnále "Journal of Pain", sa vedci pýtali 244 pacientov, ako veľmi im konope proti bolesti pomáha. Vo výsledku sa zistilo, že títo pacienti lepšie zvládajú vedľajšie efekty liečby a celkovo sa im zlepšila kvalita života. Ďalšie zo štúdií preukázali podobné výsledky.

Teraz, v aktuálnej štúdii z Kanady, pozorujeme ďalšie nádejné výsledky, ktoré poukazujú na potenciál liečebného konope ako pomocníka proti závislosti na alkohole, tabaku a ďalších drogách. Tento výsledok ďalej posilňuje špekulácie o tom, že by liečebne konope mohlo byť užitočné ako harm-reduction (zníženie následkov) nástroj pre potencionálne nebezpečné lieky a drogy. Tieto zistenia boli zverejnené v medzinárodnom denníku drogovej politiky (International Journal of Drug Policy).

V tejto konkrétnej štúdii analyzovali výskumníci Philipe Lucas a Zach Walsh dáta zozbierané od 107 respondentov, ktorí na tento účel dostali liečebné konope od spoločnosti Tilray, legálneho výrobca konope uznaného federálnou vládou USA.

liečebne konope

Hlavným účelom štúdie bolo zistiť, či pacienti kanabisom nahrádzajú iná farmaceutická liečivá, ako sú opiáty. Lucas a Zach nakoniec zistili, že celých 63% respondentov naozaj užíva konope ako náhradu farmaceutických liečiv, pričom 30% z nich nahrádzalo "marihuanou" práve opiáty. Ďalšie dve najčastejšie nahradená liečivá boli benzodiazepíny a antidepresíva.

Aj napriek tomu, že je účinok určitých druhov konope spájaný s úzkosťou a pocitmi neistoty až paranoje, 12% respondentov úspešne nahradilo antidepresíva liečebným kanabisom.

Zboží k článku

Liečebné Konope ako náhrada Tabaku a Alkoholu

Avšak farmaceutická liečivá neboli jedinými látkami, ktoré pacienti nahradzovali kanabisom - 12% z nich odpovedalo, že konope úspešne nahradili tabakom. Pre niektoré osoby možno tento výsledok znamená niečo ako "z blata do kaluže", avšak štúdie zatiaľ poukazujú na nasledujúci, zásadný rozdiel medzi fajčením konope a tabaku: "Celých 80 až 90% prípadov rakoviny pľúc je spôsobený fajčením tabaku, zatiaľ čo medzi umierneným fajčením konope a rakovinou pľúc doposiaľ nezistili žiadnou koreláciu ". (Viac v článku "Škodí konope vaším pľúcam?")

Ďalším najčastejším uchádzačom o náhradu bol alkohol - celých 25% zúčastnených ohlásilo, že alkohol bežne nahrádza konope. 3% respondentov potom nahradilo kanabisom iné, nelegálne drogy.

Ako problémový sa však zatiaľ javí prístup pacientov ku kvalitnému konope - celých 42% respondentov priznalo, že si okrem legálne zakúpeného konope museli "prilepšovať" nákupom u nelegálnych dílerov. Toto číslo nám ukazuje, že je situácia v Kanade síce lepšia, ale napriek tomu stále podobná situácii u nás - konope je predražené a poisťovne túto liečbu neuhrádzajú, pacienti sú teda nútení vyhľadávať zdroje na čiernom trhu alebo si jednoducho pestovať konope vlastné.

Autor: Delilah Butterfield

Překlad: Filip Maral

Zdroj: herb.co

Obrázky: resize.rbl.ms thesmokersclub

Časté dotazy

Konzumácia alkoholu a marihuany zvyšuje hladinu THC, prichádza tak k umocneniu efektu konopnej látky. Okrem eufórie sa môžu prejaviť aj zvýšené nežiaduce účinky marihuany, akými sú napríklad závrate, nevoľnosti, ospalosť, zhoršená možnosť sústredenia, ale aj úzkosť či depresia. Veľkým rizikom je aj skutočnosť, že marihuana potláča dáviaci reflex, čo môže viesť až k zaduseniu. Človek sa pri tejto kombinácii vystavuje väčšiemu riziku otravy alkoholom a vzniku závislosti.

Fajčenie konopy oproti tabaku je pre pľúca oveľa náročnejšie a dostáva sa do tela viac dechtu. Pri fajčení marihuany človek viac kašle, čo je obranný mechanizmus tela, teda sa decht z pľúc dostane rýchlejšie. Oproti tabaku, ktorý zvyšuje riziko rakoviny pľúc, sa toto u marihuany nepotvrdilo. Marihuana prináša telu viac relaxácie a uvoľnenia. Pri tabaku, ktorý obsahuje nikotín, je to naopak. Ich kombinácia zvyšuje rýchlejšiu absorpciu THC do organizmu, to znamená, že pocity z fajčenia sa dostavia rýchlejšie a intenzívnejšie.

K príznakom závislosti od marihuany patrí predovšetkým nekontrolovateľná túžba, zhoršené sebaovládanie, rast tolerancie, zanedbávanie iných záujmov a pokračovanie v užívaní, aj napriek nepriaznivým následkom. Závislosť má aj svoje fyzické následky, môže napríklad spôsobiť poruchu prirodzenej tvorby serotonínu. THC sa ukladá v tukovom tkanive, odkiaľ sa pri abstinencii vyplavuje. Počas odvykania môže človek zažívať úzkosť, depresie, kolísanie nálad, bolesť svalov a nočné mory. 

Vydáno: 05/22/17