Pôsobenie CBD na Mozog

  • CBD je nepsychoaktívnou zložkou konope
  • Pôsobí na celú radu receptorových systémov ľudského tela
  • Momentálne prebieha celá rada klinických, zvieracích a in vitro experimentov
  • Vedci sa domnievajú, že komplexný účinok CBD priaznivo pôsobí na kondície ako je závislosť či úzkosť

Kanabidiol (CBD) je jedným z mnohých kanabinoidov produkovaných rastlinou konope. Čo sa obsahu v rastline týka, umiestňuje sa v poradí hneď ako druhý po THC. Hlavnou charakteristikou týchto takzvaných fytokanabinoidov (phyto = prevzaté z gréčtiny, znamená rastlina) je ich schopnosť interakcie s ľudským endokanabinoidným systémom. (Viac v článku "Úvod do Endokanabinoidného systému")

Kým THC je známe predovšetkým pre svoje psychoaktívne aj liečebné účinky, CBD je naopak význačné preto, že na psychiku jedinca zdanlivo nijako nepôsobí (hovorí sa iba o antidepresívnych účinkoch), ale má rovnako ako THC celý rad zdravie prospešných účinkov. To z neho robí veľmi zaujímavý prospekt v očiach lekárov, vedcov i pacientov.

Vyhodnotenie doterajších dôkazov

Tou absolútne najzaujímavejšou vlastnosťou CBD je jeho rozsiahlej liečebné a terapeutické využitie. Stále je však potrebné pamätať na to, že jednotlivé aplikácie CBD pre individuálne poruchy a choroby sú overené rôznymi stupňami štúdií a vedeckých materiálov. Niektoré z liečebných účinkov CBD sú už overené za pomoci klinických štúdií, ďalšie len z pokusov na zvieratách a iné sú vypozorované napríklad len v mikroskopických testoch in vitro (takzvane v skúmavke). Navyše, každá z týchto štúdií má svoje silné i slabé stránky.

Klinické výskumy nám umožňujú vypozorovať najmä účinky a efektívnosť liečby pre poruchy a choroby u ľudí, zatiaľ čo testy na zvieratách a in vitro experimenty nám umožňujú detailnejšie nahliadnuť na fungovanie a biologické mechanizmy pôsobenia CBD. Avšak, testy vykonávané na zvieratách málokedy vedú ku klinickým aplikáciám, aj tak sú ale ich výsledky veľmi hodnotnými kúsky biologických znalostí o fungovaní látok. Navyše, veľa prvotných prelomových objavov sa deje práve počas testov na zvieratách.

Prečo je CBD natoľko terapeuticky účinné?

CBD sa doteraz najviac preslávilo vďaka svojim ohromujúcim účinkom proti rezistentným formám detskej epilepsie (Viac napr. V článku "Konope proti epilepsii"). Momentálne prebieha celá rada klinických výskumov zaoberajúcich sa práve aplikácií CBD pre pacientov trpiacich na epilepsiu. Sú tu však aj ďalšie dôkazy, najmä zo štúdií na zvieratách a in vitro experimentov, overenie účinnosti CBD proti zápalom, jeho funkcii ako analgetiká (proti bolesti), neuroprotektívne vlastnosti a tiež veľmi zaujímavé terapeutické účinky v motivačných poruchách ako je depresia, úzkosť a tiež závislosť. (Viac v článkoch "Depresia" a "Závislosť na Konope")

Aká je však biologická základňa všetkých týchto blahodarných účinkov CBD? Kľúčovou súčasťou je vyložene "promiskuitná" farmakológie CBD - teda jeho schopnosť pôsobiť na široký rad receptorových oblastí ako v mozgu, tak po tele.

Receptorový systém mozgu

Náš mozog obsahuje obrovské množstvo vysoko špecializovaných buniek zvaných neuróny. Každý neurón je potom prepojený s celým radom ďalších neurónov pomocou štruktúr, ktorým hovoríme synapse. Synapse sú miesta, pomocou ktorých jednotlivé neuróny komunikujú - "poslom správ" sú tu látky nazývané neurotransmitery. (Viď. Obrázok dole)

Citlivosť jednotlivých neurónov na individuálne neurotransmitery je potom priamo ovplyvnená počtom receptorov, ktoré sú schopné dané neurotransmitery prijímať a rozoznávať. Tento mechanizmus si môžeme predstaviť ako rôzne typy zásuviek a prípojok. Všetky neuróny obsahujú rôzne typy receptorov, preto môžu reagovať na niektoré neurotransmitery a na iné zase nie.

Ďalej, receptory mozgu nereagujú iba na "domácej" neurotransmitery ako je serotonín a dopamín, ale aj na exogénne látky ako sú rastlinné kanabinoidy, teda napríklad THC a CBD. Keď teda vyfajčíte alebo zjete liečebné konope, dovoľujete látkam pôvodne stvoreným pre rastlinu vstúpiť do vášho systému a skrze krv sa dostať až do vášho mozgu. Akonáhle tieto látky prejdú až do mozgu, začnú priamo ovplyvňovať bežné mozgové funkcie - avšak iba v miestach, kde sú pre nich "nachystané" danej typy receptorov.

CBD ovplyvňuje mnoho rôznych receptorových systémov tela

Aj napriek tomu, že je CBD kanabinoid, nie je v priamej interakcii s klasickými kanabinoidnými receptory CB1 a CB2. Namiesto toho skôr nepriamo ovplyvňuje ich signalizáciu.

To sčasti vysvetľuje dôvod, prečo molekuly CBD nepôsobia na psychiku rovnako ako THC (viac v článku "Prečo CBD nepôsobí psychoaktívne?"). Oproti tomu má CBD schopnosť zvýšiť produkciu telu vlastných kanabinoidov a to tak, že obmedzuje produkciu enzýmov, ktoré naše endokanabinoidy rozkladajú.

Fascinujúce je na CBD tiež to, že ovplyvňuje aj aktivitu receptorov, ktoré nemajú s kanabinoidy nič spoločné. Sem patrí napríklad opiátové receptory, známe pre svoju funkciu regulácie bolesti. Opiátové receptory sú tiež priamym terčom farmaceutických liekov proti bolesti a tiež často zneužívaných látok ako je morfín, heroín alebo fentanyl. CBD je v priamej interakcii aj s dopamínovými receptormi, ktoré hrajú ústrednú úlohu v našom výslednom správaní a motivácii.

Práve schopnosť CBD pôsobiť aj na dopamínové receptory dosť možno vysvetľuje, prečo jeho aplikácia znižuje pocity závislosti, abstinenčné príznaky a celkovo príznaky spojené s vysadením návykovej látky. Tento mechanizmus však stále nie je dostatočne prebádaný a je tu stále celý rad otáznikov čakajúcich na vysvetlenie.

Terapeutický potenciál CBD v súvislosti so závislosťami sa ďalej týka aj veľmi významného serotonínového systému. Výsledky štúdií na zvieratách nám ukazujú, že CBD priamo aktivuje určité sérotonínové receptory mozgu a aj tieto interakcie majú za následok zníženie správanie spájaného so závislosťami. Tento vplyv na serotonínový systém je navyše spájaný aj so znížením pocitov úzkosti, ktoré bolo demonštrované ak v klinických štúdiách, tak v pokusoch na zvieratách.

cbd mozog účinok

 

CBD a serotonínový systém = nádejná budúcnosť

Schopnosť CBD priamo pôsobiť na sérotonínové receptory A1 je spájaná s pozoruhodným počtom potencionálnych, terapeutických aplikácií. Farmakológ a profesor z univerzity Aberdeen, Roger Pertweeom, popisuje biologický účinok CBD nasledovne:

"Očividná schopnosť CBD priamo pôsobiť na sérotonínové receptory A1 nás vedie k domnienke, že je schopné vylepšiť fyzickej kondície ako je napríklad závislosť od opiátov, neuropatická bolesť, depresia a úzkosť, nevoľnosť a vracanie (napríklad z chemoterapie) alebo i schizofrénie," vysvetľuje Roger. "Teraz je ďalším dôležitým krokom zistiť, ako podobné budú výsledky a pôsobenie aplikácie CBD u ľudí v porovnaní s výsledkami hotových testov na zvieratách."

Keďže je dočasná väčšina výsledkov iba zo štúdií na zvieratách, musíme si pre uistenie počkať na ďalšie výsledky, tentoraz už z klinických testov.

CBD: Psychiatrická pomôcka alebo komplexná farmakológie?

Dôkladné pochopenie látky CBD je stále veľmi zapeklité a to najmä vďaka jeho pôsobeniu naprieč celým radom rôznych receptorových oblastí. Práve táto komplexnosť však dosť možno hrá kľúčovú úlohu v jeho liečebnej efektívnosti. Motivačné poruchy ako je závislosť či úzkosť sú stále z veľkej časti nepochopenými javy, ktoré majú koreň v nejednom receptorovom systéme. Komplexnosť pôsobenia CBD je teda dosť možno tým pravým spôsobom, ako bojovať proti tiež komplexným poruchám.

Momentálne prebieha celý rad výskumov, ktoré sa zaoberajú aplikáciami CBD na rôzne poruchy a ochorenia. Nezostáva teda než sa tešiť na ďalšie dešifrované kúsky celej tejto komplexnej, biologickej hádanky.

Autor: Nick Jikomes

Překlad: Filip Maral

Zdroj: leafly.com alchimiaweb researchgate´rcpsych.org researchgate.net 

 

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 06/19/17