Spotreba konope v Austrálii výrazne klesá. Prečo?

  • Podľa čerstvých štatistík austrálskych akademikov to vyzerá, že spotreba konope v Austrálii výrazne klesá. Aké sú však dôvody tohto poklesu?

Podľa štatistiky vychádzajúce z nedávnej štúdie Univerzity Nového Južného Walesu v Sydney od roku 2001 do roku 2013 významne klesla spotreba konope v celej Austrálii. Štatistika a čísla v tejto štúdii hovorí jasne, celá záležitosť sa však začína zamotávať, ak sa chceme dozvedieť príčinu tohto trendu.

V období medzi rokom 2001 až 2013 razantne klesla spotreba kanabisu a to najmä medzi mladými ľuďmi. U tínedžerov od 14 do 19 rokov klesla medziročná spotreba z 24.4% na iba 14.8%. Medzi ľuďmi v 20 letoch veku bol vypozorovaný útlm celkovej spotreby taktiež a to z 29.1% na 20.8%. Jedinou vekovou skupinou, u ktorej bol spozorovaný nárast, boli štyridsiatnici.

Dôvody poklesu spotreby konope

Podľa prieskumu zverejnenom v posudkovom žurnálu Drug&Alcohol Review môže byť momentálny zostupný trend spôsobený kombináciou až piatich signifikantných faktorov. Výskumníci zodpovední za tento prieskum, Alison Ritter a Oluwadamisola Sotade nabádajú k ďalšiemu, komprehensivnému výskumu dôvodu zníženie spotreby konope v Austrálii.

"Zostupného trendu sme si boli vedomí už nejakú dobu," vysvetľuje Ritter, spoluautor štúdie." Tentoraz sa snažíme zamieriť skôr na odpoveď na otázku, prečo je spotreba konope na ústupe."

Bádatelia Ritter a Sotade sa zhodli na piatich zásadných premenných, ktoré by mohli klesajúci trend pomôcť vysvetliť. Konkrétne sa jedná o zmeny v postoji ľudu ku konope, regulácii, zásobe, komplementárne branie iných drog a tiež 'zvýšenie v trende zdravého životného štýlu'.

Aby mohla byť celá záležitosť lepšie pochopená, treba podľa autorov zároveň potreba hlbšie preskúmať všetky tieto faktory: "Momentálne je potreba kompletne nová, multidisciplinárne zameraná agenda výskumu zaoberajúca sa faktory ako je nová regulácia a ekonomika za pomocou ekonometrických techník a sociálno-kultúrnych analýz, ktoré budú schopné možné dôvody klesajúceho trendu v spotrebe konope empiricky otestovať a dokázať."

austrálie konope marihuana

Ovplyvní nový zákon o liečebnom konope celkovú spotrebu?

"Okolo tejto témy sa stále vedie mnoho špekulácií," vysvetľuje Ritter serveru Leafly," avšak doterajšie dáta pochádzajúce zo štátov USA, kde je už konope nejakú dobu legálne pre rekreačné aj liečebné účely nám ukazujú, že miera v užívanie kanabisu sa medzi mladými po legalizácii liečebného konope nezvyšuje."

"V spojitosti s mierou užívanie kanabisu medzi dospelými vychádzajú zatiaľ vcelku protichodné štúdie," opisuje ďalej Ritter. "Niektoré zo štúdií dokazujú nárast v užívaní, iné nevidí žiadnu zmenu. Najdôveryhodnejšie zatiaľ vyzerajú štúdie dokazujúce zvýšenie v počte osôb trpiacich na poruchu v užívanie kanabisu (cannabis use disorder)."

Dôsledky budúce dekriminalizácie konope?

Ritter ďalej vysvetľuje, že "v Austrálii bola vždy veľmi silná podpora pre dekriminalizáciu liečebného konope" a dodáva, že každá krajina berie definíciu "dekriminalizácie" málinko inak. Vo vedeckom posudku, opäť vypracovanom akademikmi z univerzity New South Wales z minulého roka, môžeme vidieť zaujímavé dáta o dekriminalizácii liečebného konope.

Výskum dekriminalizácie konope indikuje nasledujúce dôsledky:

  • Zníženie nákladov štátov a daní spoločnosti - obzvlášť zníženie nákladov potrebných pre vykonávanie trestného systému
  • Dekriminalizácia konope nezvyšuje spotrebu drog
  • Dekriminalizácia konope nezvyšuje mieru zločinu

Nájdenie dôkazov o tom, že dekriminalizácia konope nezvyšuje spotrebu drog samozrejme nutne neznamená, že spotrebu priamym dôsledkom znižuje. Avšak, všetky tieto dáta sú veľmi hodnotným prínosom pre všetky krajiny, ktoré o budúcej dekriminalizácii konope uvažujú.

 

Autor: Joe Wilson

Překlad: Filip Maral

Zdroje:  leafly.com ndarc.med.unsw.edu.au

Obrázky: naturalsociety.co media-cache

Zboží k článku

  • Články z kategórie Novinky a sútaže, O konope majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 06/26/17