"Konope spôsobuje schizofréniu" Naozaj?

  • O schizofrénii spôsobené liečebným kanabisom sme počuli už veľa a to obzvlášť zo strany prohibicionistov.
  • Nové výskumy však úplne popierajú akýkoľvek kauzálny vzťah medzi vývinom schizofrénie a užívaním konope a zároveň osvetľujú celú situáciu.
  • Podľa dnešných štúdií to vyzerá, že schizofrénia naopak vedie k užívaniu konope - teda úplný opak toho, čím sa odporcovia oháňali.

Výskumom, ktorý sa snaží celú problematiku osvetliť, je štúdia Bristolskej univerzity, ktorá využíva už dobre zmapované, pozorovateľné dáta o asociáciách medzi užívaním kanabisu a schizofréniou.

Bádatelia v tejto štúdii okrem iného zmieňujú, že spojitosť medzi kanabisom a schizofréniou je dodnes veľmi málo pochopená a preukázať, že pri zrode tejto choroby stojí práve konope, sa prejavilo ako značne problematické.

Ako sa prejavuje Schizofrénia?

Schizofrénia ako taká je celoživotným, mentálnym ochorením, ktoré okrem iného spôsobuje rozpad subjektívneho vzťahu medzi emóciami, myšlienkami a správaním. Tento stav ďalej vedie k chybnému vnímaní, nevhodným činom a citom, odcudzenie sa od reality a doterajších interpersonálnych vzťahov a nakoniec k úplnej mentálnej fragmentácii, halucináciám a životu vedenom takzvane vo "fantázii".

Aj napriek tomu, že na túto duševnú chorobu nebol doteraz vynájdený žiadny naozaj účinný liek, je možné zasiahnuť určitým terapeutickým spôsobom. Doktorka Suzi Gage, jedna z hlavných vedcov pracujúcich na už spomínané štúdii Bristolskej školy experimentálnej psychológie vysvetľuje, že užívanie konope k schizofrénii nevedie, avšak schizofrénia ku konope áno:

"Našich výsledkov bolo dosiahnuté pomocou najmodernejších metód, pomocou ktorých sa snažíme rozmotať záhadné klbko asociácií medzi schizofréniou a užívaním kanabisu. Zatiaľ máme k dispozícii silné dôkazy o tom, že pacienti trpiaci na túto mentálnu chorobu začnú užívať konope až po jej prepuknutí. Tento fakt však nevyvracia možnosť kauzálnych rizík spojených s užívaním kanabisu u schizofrenikov," vysvetľuje doktorka Gage. "Veľmi zaujímavé bude následne nahliadnuť hlbšie do sub-populácie ťažkých užívateľov kanabisu, ktorí majú zároveň vyššie predpoklady pre vývin schizofrénie."

schizofrénia a marihuana

Výskum schizofrénie a konope - "Potrebujeme viac dát."

Značným nedostatkom výskumu je však doteraz neuspokojivá databáza o subjektoch, ktorá sa dotýka len toho, či medicínske konope niekedy v živote užili alebo neužili. Dôkladnejšie databázy subjektov s informáciami o tom, ako často a aké dávky užívali alebo stále užívajú, by následnej štúdii umožnila poskytnúť oveľa presnejšie závery.

"To, čo by sme naozaj potrebovali, je databáza genetických premenných, ktoré predpokladajú ťažkú ​​alebo ľahkú formu užívanie kanabisu. Zatiaľ to totiž vyzerá, že jediným vzorcom, ktorý by teoreticky mohol zvyšovať šance na vývin schizofrénie je ťažké, chronické užívanie konope." Vysvetľuje ďalej Gage. "Akonáhle budú identifikované genetické predpoklady chronického užívania, budeme môcť s istotou určiť jeho spojitosť s vývinom schizofrénie."

Advokáti liečebného konope proti dôkazom o spôsobovanie schizofrénie kanabisom protestujú už vcelku dlho. Jedným z nich je Paul Armentano, zástupca riaditeľa v americkej národnej organizácii, ktorá bojuje za reformu zákonov zaoberajúcich sa liečebným konope.

"Dáta, ktoré tu vidíme, nám jasne ukazujú, že je v prípade konopné legislatívy potrebné prejsť na normálne, zmysluplné a hlavne humánne zákony," vysvetľuje Armentano." Momentálna preukázaná riziká užívania konope nás logicky smerujú len k regulácii, v žiadnom prípade však ku kriminalizácii. Hlavným zmyslom regulácie je obmedziť prísun konope k rizikovej populácii, zamedziť prehnaným trestom a zlepšiť celkové povedomie a vzdelanie okolo konope."

Spotreba konope stúpa, počet prípadov schizofrénie zostáva rovnaký

"Ďalšie zo separátnych štúdií z veľkej väčšiny odmieta kauzálny vzťah medzi užívaním kanabisu a vývinom schizofrénie a to najmä preto, že objem konzumácie liečebného konope sa v posledných rokoch razantne zvýšil, zatiaľ čo počet prípadov schizofrénie zostáva statický."

Najposlednejší výskum komentuje Armentano nasledovne:

"Jediné, čo nám najnovšie výskum ukazuje s určitou presnosťou je fakt, že jedinci náchylnejší k vývinu schizofrénie sú zároveň náchylnejší k začiatku užívania kanabisu v mladšom veku. Nemáme teda žiadny dôkaz o konope ako spúšťaču schizofrénie. Je tu však určitý vzťah medzi ťažkým, chronickým užívaním kanabisu už v skorom veku, ktoré je pravdepodobnejší medzi jedincami so slabosťou pre psychózy."

Autor: Jimi Devine

Překlad: Filip Maral

Zdroje: cannabisnow.com 

Obrázky: espira.or mac.h-cdn.co

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie, O konope majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 06/30/17