Nová štúdia účinku THC na pamäť

  • Liečebné konope pôsobí rozdielne podľa vekových kategórií
  • Najviac pomáha THC v neskoršom veku, keď pozitívne ovplyvňuje pamäť a kognitívne funkcie

Nedávne štúdie uskutočnenej na myšiach podnietili vznik mnohých za oko chytajúcich titulkov správ, ako napríklad "Strata pamäti spôsobená starnutím môže byť vrátená pomocou liečebného konope". Myšlienka je to lákavá, obzvlášť keď vezmeme do úvahy, koľkým ľuďom staršieho veku zlá pamäť zhoršuje kvalitu života. U starších osôb však THC namiesto nechceného pomätení a omámení dosť možno obnovuje kognitívne funkcie.

Už spomínaná štúdia síce pozorovala efekt THC na staršie i mladšie myši a porovnávala jeho výsledný efekt u oboch vekových kategórií, nešlo však o klasické fajčenie liečebného konope alebo jedení muffinov s kanabinoidy. Čo teda štúdia vlastne zistila o vplyve "marihuany" na pamäť?

Konope a starnutie

Bádatelia si pred začiatkom štúdie už boli dobre vedomí troch základných faktov. Po prvé, mladší myši majú lepšiu schopnosť učenia a kvalitnejšiu pamäť, než myši staršie (čo moc prekvapivé nie je). Po druhé, ak je mladším myšiam podané THC, ich schopnosti sa všeobecne zhoršujú. Po tretie, endokanabinoidný systém sa mení s postupným starnutím mozgu a počet endokanabinoidov v mozgu obsiahnutých sa s postupujúcim vekom znižuje.

Doktor Andreas Bilkey- Gorze, vedúci autor štúdie, vysvetľuje myšlienkový pochod vedúci k tomuto projektu: "Z predchádzajúcich experimentov sme zistili, že pokles kanabinoidné signalizácie v mozgu má za následok zrýchlené starnutie mozgu. Pochopiteľne sme sa začali pýtať, či je možné tento proces spomaliť alebo dokonca obrátiť stimuláciou endokanabinoidného systému pomocou látok zvonku. "

Myšlienka experimentu je teda vcelku jednoduchá - ak pokles endokanabinoidné aktivity spôsobuje starnutie mozgu, čo sa stane, ak ho vystavíme rastlinným kanabinoidům, napríklad THC?

THC, Pamäť a starnutie

Štúdia teda porovnávala behaviorálne zmeny starých a mladých myší. V každej vekovej kategórii potom boli také myši, ktorým bola podávaná pravidelná, nízka dávka THC po 28 dní a tiež myši, ktoré slúžili ako kontrolky (nebolo im podávané žiadne THC). Po 28 dňoch pozorovaní vedci porovnali ich učiaci schopnosti a pamäť. Pri tomto testovaní už žiadne z myší nemali aktívne THC v systéme - účelom štúdie bolo zistiť, ako budú schopnosti pamäte a učenie ovplyvnené po chronickom užívaní THC.

paměť thc účinek

Reakcia starších myší bola prekvapivo razantne odlišná od reakcie mladších. Starším hlodavcom sa v následných testoch po 28 dennom vystavení THC darilo lepšie. Konkrétne si staršie myši vystavené THC viedli v testoch úplne rovnako ako myši mladé, ktorým žiadne THC podané nebolo.

Prekvapením tiež bolo, že aplikácia THC u starších hlodavcov sa vo výsledku prejavila aj v zmene stavby mozgového hipokampu. Zjednodušene povedané, mozog starších myší po dlhodobom vystavení THC sa podobal stavbe mozgu myší mladých; vedci zmerali oveľa väčšiu prepojenosť neurónov v ich hipokampe.

Liečebné konope a vek - úloha Endokanabinoidného systému

Spolu s postupujúcim vekom sa mení celé naše telo, spolu s našim endokanabinoidným systémom. Vedci teda špekulujú, že zlepšenie pamäti myší vystavených THC by mohlo byť spôsobené aktiváciou CB1 receptorov, ktorých s vekom ubúda, a ktoré sú zároveň zodpovedné za spoluprácu s THC.

Všeobecným poučením tejto štúdie je, že vplyv THC na telo je rôzny podľa veku subjektu. Rozdielnosť vplyvu THC je veľmi pravdepodobne spôsobená zmenami v endokanabinoidnom systéme, ku ktorým dochádza s postupujúcim vekom.

"Užívanie exogénnych kanabinoidov môže teoreticky slúžiť ako prostriedok k spomaleniu starnutia endokanabinoidného systému, čo má dopad na celé spektrum ďalších funkcií ľudského tela."

účinek marihuany paměť

Tieto štúdie nás okrem iného poučujú o tom, že by sme mali brať všetky výskumy s rezervou, kým nevieme o akú vekovú skupinu testovaných sa jedná. S rezervou sa samozrejme musí brať tiež štúdie vykonané na zvieratách, ktoré nie vždy úplne presne zrkadlí chemickú reakciu danej látky v človeku.

Rozdielny metabolizmus THC myší a ľudí

"Chronicky podávaná, nízka dávka THC obnovuje kognitívne funkcie u myší staršieho veku." Tak znie celý názov štúdie, o ktorej tu hovoríme. O ako nízku dávku však v skutočnosti ide?

V štúdii bolo myšiam servírované konkrétne 3mg THC na kilogram živej váhy po 28 po sebe idúcich dní. Pre osobu s váhou zhruba 70 kg by tá istá dávka znamenala dohromady 204mg. Ak by ste takú dávku rozdelili na celý deň, vychádza to na 8.5mg podávaných každú hodinu. Priemerná sila dnešných komerčných konopných požívatín je 10mg THC, teda je výsledná dávka porovnateľná s aplikovaním jedného edibla každú hodinu, po celý deň.

Takéto dávkovanie pre človeka rozhodne nie je mierne, avšak u myší sa, ako opisuje doktor Bilkei-Gonzo, vec má inak: "Ľudia sú k efektu THC oveľa náchylnejší, než hlodavci. Aby sme na myšiach spozorovali nejaký anti-depresívny efekt alebo zmiernenie úzkosti , musí sa väčšinou jednať až o stonásobok ľudskej dávky. "

Zboží k článku

THC aplikované samostatne

Ďalším z dôvodov, prečo výsledky podobných štúdií musíme brať z rezervou je fakt, že myšiam je podávané samotné THC. Pri fajčení či vaporizácii liečebného kanabisu ľuďmi však dochádza k oveľa zložitejšie, plnohodnotnej kanabinoidnej reakcii. (Viac v článku "Synergie látok v konope")

Budúci výskum THC

K tomu, aby sme boli schopní vyvodiť úplne presné a bezchybné závery o pôsobení medicínskeho konope je stále potrebné nájsť mnoho súčiastok celej skladačky. Zistenie, že kanabinoidy pôsobia rôzne podľa veku jedinca je však veľmi zaujímavé. Naďalej sa bude treba zamerať na mapovanie zmien endokanabinoidného systému s postupujúcim vekom ľudí.

Ďalšou otázkou tiež ostáva, či sa podporný kognitívny efekt THC na staršie myši bude zrkadliť aj u starších ľudí. Navyše bude potrebné zistiť, či u osôb staršieho veku funguje lepšie izolované THC alebo plné kanabinoidné spektrum.

Na zodpovedanie týchto otázok sa už chystá celý tím doktora Bilkeie-Gorze, ktorý plánuje výskum pôsobenia THC na staršie osoby s miernym kognitívnym poškodením. Chystaná štúdia by mala odštartovať buď na konci roka 2017 alebo na začiatku roka 2018.

Budúcnosť výskumu liečebného konope

Celý proces skúmania rozličných efektov medicínskeho kanabisu je samozrejme značne spomalený zastaranou legislatívou mnohých dnešných krajín. Kým o USA a legalizácii rekreačného konope ide počuť asi najviac, s výskumom liečebných účinkov na tom spojené štáty nie sú úplne najlepšie.

Ťažným koňom výskumu liečebného konope zostáva naďalej Izrael, ktorému sa v dobrom slova zmysle momentálne najviac "lepí na päty" Nemecko a Kanada.

Překlad: Filip Maral

Autor: Nick Jikomes

Obrázky: huffpost.com independent.co.uk ichemepresiden

Zdroj: leafly.com

 

Časté dotazy

Podľa štúdií má THC vplyv na úbytok šedých mozgových buniek, ale naopak sa podieľa na zlepšení kvality bielych mozgových buniek. Nadmerné užívanie môže viesť k zmene správania a aj k zhoršeniu sociálnej interakcie, napriek tomu však boli preukázané liečebné účinky THC na Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu a sklerózu multiplex. V SR dostanete THC iba na lekársky predpis. Štúdie naozaj potvrdzujú zmeny v mozgu a kognitívne poruchy. Marihuana má vplyv na pamäť, učenie a pozornosť. Všeobecne sú odporúčané semená konopy s vyšším obsahom CBD, ktoré je nepsychoaktívne.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 07/11/17