Vplyv liečebného konope na duševné zdravie

  • Inštitút NASEM prináša zaujímavé zhrnutie výsledkov širokej škály štúdií, ktoré sa zaoberajú všeobecným účinkom liečebného konope

Na začiatku tohto roka (2017) vydala Národna akadémie lekárskych vied (National Academies of Science, Engineering and Medicine), skrátene NASEM, komplexný prehľad všetkých doteraz vykonaných štúdií na ľuďoch, zaoberajúcich sa účinkom liečebného konope. Väčšina súčasného výskumu sa zaoberala účinkom kanabisu na psychiku a na fyzické telo. V tomto článku sa však budeme sústreďovať iba na to, čo nám táto komplexná správa hovorí o účinku kanabisu na psychiku jednotlivca a duševné zdravie.

Kanabis pre liečbu duševných porúch

Otázka účinku kanabisu na duševné zdravie a otázka, či je kanabis pre psychiku prospešný alebo nie je stále súčasťou rozsiahle debaty. Na jednej strane existuje veľké množstvo neoficiálnych správ od používateľov, že kanabis slúži ako prírodný prostriedok proti stresu, úzkosti a dokonca aj depresii.

Napriek tomu však stále existuje problém s otázkou dlhodobého užívania a výskumné údaje sú v tejto súvislosti stále nepresvedčivé. Niektoré údaje dokonca poukazujú na "významný vzťah" medzi užívaním kanabisu a vývojom schizofrénie. Tieto výsledky je však možno vyhodnocovať z rôznych uhlov. Viac na tuto tému si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku "Konope spôsobuje schizofréniu ... Naozaj?"

Ďalšie výsledky naznačujú napríklad riziko zvýšenia symptómov mánie u užívateľov kanabisu trpiacich bipolárnymi poruchami. Štúdie našli niekoľko ďalších vzťahov medzi dlhodobým užívaním kanabisu a duševnými poruchami, tu je však potrebné zdôrazniť, že ide len o priemerné, nie úplne presvedčivé čísla. Tieto zistenia zahŕňajú napríklad:

• Dlhodobí užívatelia kanabisu majú viac samovražedných myšlienok

• Medzi užívateľmi kanabisu existuje viac prípadov samovraždy

• Častá konzumácia kanabisu je spojená s častejšou sociálnou úzkosťou

Tu je veľmi dôležité poznamenať, že žiadny z týchto výsledkov neukazuje, či bol problém spôsobený práve užívaním konope, alebo ako pokus užívateľov o samoliečbu práve týchto porúch?

Bohužiaľ, na túto kritickú otázku nie je doteraz možné odpovedať. V súčasnosti ide len o špekulatívne pozorovanie, ktoré však vede k budúcemu výskumu lepšej kvality.

mentálne poruchy semena

Nejednoznačné výsledky

Táto otázka sa ďalej zamotáva inou správou, ktorá poukazuje na skutočnosť, že liečebne konope nijak nezvyšuje riziko vzniku depresie, úzkosti alebo posttraumatického depresívneho ochorenia.

Niektoré z výsledkov ukazujú iba zhoršenie symptómov určitých prípadov manickej depresie, ale žiaden z nich neznamená, že by mohla byť choroba spôsobená priamo liečebným kanabisom.

Učenie, pamäť a pozornosť

Skutočnosť, že má liečebný kanabis určitý účinok na pamäť a schopnosť pozornosti nemôže vyvrátiť zrejme nikto. Niektorí používatelia uvádzajú úspechy s rôznymi odrodami, ktoré im pomáhajú s produktívnymi aktivitami (5 odrôd pre produktivitu a koncentráciu),iní poukazujú na odrody, ktoré spôsobujú pocity “tuposti“, duševnej hmly a častého zabudnutia. Medzi tieto druhy kanabisu patria najmä Indiky, ako je Kush alebo všeobecne odrody s vysokým obsahom terpénu Myrcenu. (Viac v "Terpény aneb čo stojí za vôňou konope")

Podľa inštitútu NASEM užívatelia kanabisu tieto riziká dobre uvedomujú. Okrem toho, výsledky viacerých štúdií ukazujú, že "konzumácia kanabisu ovplyvňuje pamäť a koncentráciu až 24 hodín po aplikácii." Zaujímavé však je, že u dospelých pacientov trpiacich psychotickými poruchami sa vďaka konope zlepšila schopnosť pamäte a učenia.

Takže ak potrebujete tvrdo študovať, nechajte kanabis radšej na inokedy. Alebo vyskúšajte niektoré odrody podporujúce energiu – voľba je na vás.

Dlhodobé účinky "marihuany"

Nanešťastie pre konopných nadšencov táto správa poukazuje aj na mierny pokles kognitívnych schopností u dlhodobých, chronických používateľov.

Avšak tieto a ďalšie výsledky týkajúce sa dlhodobého užívania a IQ sú stále predmetom diskusie. Dobrým príkladom je štúdium dvojčiat, kde jedna z dvojičiek kanabis používala a druhá nie, s konečným kognitívnym ústupom obidvoch dvojčiat presne rovnakým. Autori tejto štúdie dospeli k záveru, že okrem konope by v kognitívnom úpadku mohli zohrávať úlohu iné, environmentálne faktory. Hlbšiu analýzu a opis tejto problematiky možno nájsť v článku "Liečebne konope znižuje IQ".

Výskum účinkov liečebného konope je stále veľmi neúplný a je treba ho brať s rezervou. Pretrvávajúci ilegálny štatút tejto liečivej rastliny v mnohých krajinách dnešného sveta skutočne vedcom asi nepomôže, no napriek tomu sa môžeme tešiť na výsledky aspoň niektorých štúdií, ktoré majú v súčasnosti medicínsky kanabis pod lupou.

Autor: Delilah Butterfield

Překlad: Filip Maral

Zdroj: herb.co

Obrázky: ytimg.com blogspot.com

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/05/17