Hudba znie pod vplyvom konope lepšie. Prečo?

  • Počúvanie hudby je pomocou účinku konope obohatené
  • Subjektívny pocit lepšieho počúvanie je spôsobený vplyvom konope na niekoľko mozgových centier 
  • Väčšina rekreačných užívateľov aj pacientov liečiacich sa pomocou konope sa v tomto ohľade zhoduje

 

Zatvoríte oči, nasadíte slúchadlá a začnete vychutnávať pary svojej obľúbenej odrody pomocou svojho nového vaporizéra. Tento album ste už počuli nespočetnekrát, tentoraz však tak nejako cítite každú tóninu, prúd rytmu a rozvíjajúcu sa melódiu, ktorá s vami rezonuje na úplne inej úrovni, než kedy predtým.

"Keď pracujete na jednej skladbe niekoľko hodín v kuse a potom si počas prestávky zapálite joint, je to ako keby ste potom tu skladbu počuli inak - znovu a zároveň prvýkrát."

Takto popisuje vzťah k liečebnému konope a hudbe Lindsey Buckingham, členka americko-anglickej rockovej kapely Fleetwood Mac. Vzájomná prepojenosť muziky a liečebného konope sa datuje až k počiatkom dvadsiateho storočia, vzniku jazzu a spája sa s ikonami tohto vtedy čerstvého improvizačného žánru, napríklad Louise Armstrongom alebo Dizzym Gillespiem. História kanabisu a jeho spojenie s hudbou je veľmi bohaté a určite by bolo možné o skutočnom začiatku vzájomného partnerstva týchto dvoch fenoménov by určite bolo možné debatovať.

hudba, drogy, muzika, konopí, marihuana

Ako je možné, že hudba pod vplyvom kanabisu znie lepšie?

Štúdií zameraných priamo na túto problematiku je veľmi málo, existuje však niekoľko hypotéz, ktoré sa mechanizmus tohto krásneho dua snaží vysvetliť.

Niektoré z teórií poukazujú na účinok konope spojený s ovplyvnením vnímania času a načasovanie, ktoré je práve pre muzikantov toľko dôležité a spája sa s rytmom aj prúdom melódie. (Viac v článku "Konope spomaľuje vnímanie času")

Jedna zo štúdií skúmajúcich tento fenomén preukázala, že subjektívne vnímanie času jedincov pod vplyvom konope sa na príklade časového intervalu 15 sekúnd predĺži priemerne o takmer 2 sekundy. "Ak sa pozriete na všetku literatúru pojednávajúcu o konope a vnímanie času tak to vyzerá, že mozgové systémy pod vplyvom konope tvorí typ vnímania, kde dochádza k pomalšiemu spätnému odpočítavanie," vysvetľuje fenomén Jorg Fachner, profesor hudby, zdravie a mozgu na vysokej škole Anglia Ruskin University v Cambridge.

"Môžete si predstaviť, že vaše vnútorné časové jednotky budú tak trochu nafúknuté. V takomto stavu majú hudobníci v priebehu hudobnej improvizácie trochu viac času na to, aby naplánovali ďalší tón a prepojili rytmické vlákna."

Určite, to by dávalo zmysel napríklad u jazzových muzikantov, ktorí tak zvládnu "natlačiť" viac nôt do daného hudobného úseku a to bez narušenia rytmu alebo melódie. Navyše, hudobníci chvália väčšiu "bohatosť výstupu" pod vplyvom kanabisu. Tieto názory sú však stále subjektívne a nie sú dokázané žiadnou oficiálnou štúdiou.

Koncentrácia a pozornosť

"V čase, keď sa vaše vnímanie času mení, sa menia taktiež pozornosť a koncentračné funkcie," vysvetľuje Fachner. "Pripojíte slúchadlá, zapnete svoju obľúbenú skladbu a následne môžete svoj zážitok z počúvania vnímať trochu inak – niektoré tóny viac, ostatné menej. V dôsledku tohto mechanizmu vám pripadajú jednotlivé tóny, rytmy a melódie intenzívnejšie, než zvyčajne."

Podľa Fachnera je práve obohatená schopnosť vnímať "prestávky medzi notami" tým, čo pod vplyvom konope robí muziku živšiu a zreteľnejšiu.

Na tieto neoficiálne, subjektívne pocity užívateľov kanabisu poukazujú aj niektoré pozorované neurologické zmeny, ku ktorým pod vplyvom liečebného kanabisu dochádza.

Roku 2002 profesor Fachner vykonal vlastnú štúdiu, v ktorej skúmal zmeny v mozgu v priebehu počúvania hudby pod vplyvom konope. Na meranie mozgovej aktivity použil EEG - elektroencefalogram, nástroj schopný detekovať aj veľmi malé zmeny v elektrickej aktivite neurónov. Fachner počas štúdie najskôr zmeral mozgovú aktivitu triezvych subjektov počas momentov ticha aj pri počúvaní hudby a to isté zopakoval v čase, keď boli účastníci pod vplyvom konope.

Fachner sa tiež rozhodol vykonať experiment v pohodlnej obývacej izbe, aby nedošlo k narušeniu subjektívneho zážitku vplyvom laboratórneho prostredia a následného skreslenia výsledkov. Po prvom počúvaní a následnej tridsaťminútovej pauze bolo účastníkom podané liečebné konope s obsahom 20% THC a celý experiment bol zopakovaný pri počúvaní rovnakých skladieb.

Vo výsledku sa ukázalo, že po aplikácii konope sa mozgová aktivita účastníkov zvýšila hlavne v oblasti pravého temporálneho a ľavého okcipitálneho laloku - oblasti mozgu zodpovedné za reguláciu sústredenie a spracovanie zvuku a informácií o okolitom priestore. "Jednou z interpretácií tohto pozorovanie je, že pod vplyvom konope je možné lepšie sa sústrediť na prúd muziky, pričom nie je vyžadované toľko mentálnej energie. Počúvanie je preto jednoduchším a uvoľňujúcim procesom."

vnímání hudby, mozek, marihuana, účinky, thc, cbd

Zmeny vizuálnych procesoch súvisiacich s kanabisom

Zaujímavé sú aj zmeny v ľavej okcipitálnej oblasti mozgu, ktorá je normálne zodpovedná za vnímanie priestoru a spracovanie vizuálnych informácií. "Pri počúvaní hudby je priestorový prvok vždy značne prítomný," vysvetľuje Fachner.

"Naše zmysly sa počas evolúcie vyvinuli takým spôsobom, aby sme boli schopní rozoznať, odkiaľ a kadiaľ prichádzajú všetky okolité zvuky. Tento mechanizmus sa spracováva súčasne pomocou vizuálnych aj sluchových obvodov mozgu. "

Zmeny v spôsobe, akým mozog spracováva vizuálne aj zvukové informácie v určitých prípadoch vedú k pocitu premiešaniu či prepojenie týchto zmyslov. "Niektoré z osôb, ktoré pred počúvaním hudby užívajú liečebný kanabis sú podľa vlastných slov schopné si muziku lepšie predstaviť a určitým spôsobom aj sledovať," dodáva Fachner.

Niektoré z ďalších štúdií zo sedemdesiatych rokov minulého storočia zmieňujú aj osoby pod vplyvom konope, ktoré prežívajú "pocit hlasnejších zvukov, najmä zvukov vo vyšších frekvenciách, čím sa zvyšuje aj šanca na zvukové halucinácie."

Funkcie pamäte

Jedným z ďalších potenciálnych a zaujímavých pohľadov na vec je podľa Fachnera hypotéza dočasných zmien v pamäti užívateľov kanabisu.

Keďže konope počas účinku narúša hlavne krátkodobú, pracovnú pamäť, dochádza k zážitku hudby, pri ktorom je používateľ vo výsledku viac prítomný v momentu. "Vyprázdnením krátkodobej pamäte dochádza k dajme tomu 'stlačenej' verzii pamäte, čo sa vo výsledku odráža v pocitoch väčšej prítomnosti a detailnejšieho rozoznávanie jednotlivých tónov hudby."

Inak povedané, "človek vďaka narušenie krátkodobej pamäte do istej miery stratí kontakt s minulosťou i budúcnosťou a je tým pádom oveľa viac usadený v prítomnom momentu, ktorý je vnímaný ako dlhší alebo bezčasový, zbavený kontinuálneho behu času," vyjadruje sa k problematike Frederick Melges , psychiater účinkujúci na Stanfordove univerzite.

Ak to teda všetko zhrnieme, počas počúvania hudby pod vplyvom konope dochádza k:

• Zmenám vnímanie akustického priestoru

• Zmeny vnímania hudobného času

• Odlišná stratégia mozgu zameraná na jednotlivé tóny

• Zmeny vnímania frekvencií

Budúci výskum a aplikácie

Vďaka momentálne dostupným znalostiam z Fachnerova výskumu to vyzerá, že je liečebné konope potencionálne využiteľné aj k zlepšeniu sluchových funkcií u sluchovo postihnutých. Fachner sám dúfa, že by v niektorých prípadoch mohlo dôjsť k vyladenie vnímania zvukových frekvencií alebo lepšie rozoznať, odkiaľ zvuk priestorovo pochádza.

"Vďaka kvalitnejšiemu vnímanie vyšších tónov a zlepšeným schopnostiam rozoznanie akustiky sa vám dostáva viac informácií o pôvode zvukov treba v danej miestnosti," vysvetľuje svoju pointu Fachner.

Nech sú teda neurónové okruhy zodpovedné za výnimočnosť počúvania hudby pod vplyvom konope akékoľvek, väčšina rekreačných užívateľov kanabisu aj pacientov liečiacich sa touto všestrannou bylinou sa zhoduje, že hudba a konope si navzájom skrátka veľmi sadnú.

 

Zdroj: 
Hoffman, Adam. “Why Does Cannabis Make Music Sound So Good?” Leafly, 12 Sept. 2017, www.leafly.com/news/science-tech/why-does-cannabis-make-music-sound-so-good.

Autor: 
Adam Hoffman

Zboží k článku

Vydáno: 10/09/17