Konope, Migrény a Veda

  • Užívanie liečebného konope ako lieku proti migrénam môžeme vystopovať až do veľmi dávnych dob, ako sme už spomenuli napríklad v článku "Liečebné konope v náboženstvách sveta". Až teraz sa nám však začína objasňovať, akým spôsobom je táto rastlina vlastne schopná pomôcť proti bolehlavom všetkých možných druhov.

Pozorovanie jednej z nedávnych štúdií, uverejnenej v odbornom časopise "Cannabis and Cannabinoid Research", sa snaží prísť na kĺb tomu, ako je schopné medicínske konope pomoci tisícom ľudí trpiacich na mnohokrát veľmi vyčerpávajúce a liekom odolné migrény.

Podľa štúdie na bolesti hlavy trpí aspoň raz ročne celých 47% Američanov. Medzi tie patria ťažké migrény (10%), tenzná bolesť hlavy (38%) a chronická každodenná bolesť hlavy (3%).

Bolesť hlavy pritom pácha škody nielen v životoch ľudí na ne trpiacich, ich liečba v konečnom dôsledku nie je vôbec lacná - v USA sa jedná konkrétne o strhujúcich 14.4 miliárd dolárov ročne. Podľa doterajšieho prieskumu vyšlo tiež najavo, že ženy sú k výskytu migrén dvakrát až trikrát náchylnejší, ako muži.

Štúdia poukazuje na fakt, že pre úplnú podporu argumentu liečebného účinku konope proti migrénam doteraz nemáme dostatok dôkazov, avšak zároveň spomína obrovské množstvo neoficiálnych dôkazov a skúseností pacientov, predbežných výsledkov a "nádejných neurologických mechanizmov pôsobenia konope".

"Štúdia vychádza aj z historických podkladov použitia konope ako pomôcky proti migrénam."

V študijnom reportu sú ďalej spomenuté "Asýrske rukopisy pochádzajúce z druhého milénia pred naším letopočtom odporúčajú kanabis pre ,upokojenie spánkov '. Liečebné konope je pre choroby postihujúce hlavu 'doporučované aj v spisoch Ájurvédy, teda systému tradičného indického lekárstva."

Medzi ďalšie zmienky historického použitia v štúdii patrí starej rukopisy pochádzajúce z antického Grécka, najstaršie dochované dokumenty Arabské farmakológie a tiež Perzskej texty medicíny z obdobia desiateho až sedemnásteho storočia nášho letopočtu. Za zmienku stojí tiež fakt, že liečebné konope bolo používané ako liek proti migrénam aj v Spojených štátoch, konkrétne od roku 1839 až do začiatku jeho kriminalizácie roku 1937.

"Medzi historicky známe liečitelia, ktorí sa pod účinok konope proti migrénam podpísali, patrí napríklad John Rusell Reynolds, osobný lekár kráľovnej Viktórie; americký neurológ Sílas Weir Mitchell, zakladateľ New Yorskej spoločnosti neurológie, Edouard C. Seguin; William Gowers, praotec modernej neurológie a tiež Sir William Osler, ktorý je často považovaný za otca modernej medicíny," rozvádza ďalej report historické podklady.

migrény, konopí a léčba bolesti hlavy

Za účelom riadneho zváženia a rozboru historického použitia konope proti bolesti hlavy sa vedci zamerali na záznamy klinických štúdií z obdobia medzi rokom 1839 až 1937, teda až do momentu, kedy začala byť akákoľvek interakcia s liečebným kanabisom v USA považovaná za kriminálnu aktivitu. Do tej doby bolo konope predpisované a pacientmi používané v dávkach 16-32 miligramov extraktu.

"Lekárske záznamy z minulosti nám názorne ukazujú, že sa mnohým pacientom trpiacim na bolesť hlavy po konope uľavilo - znížila sa ako frekvencia, tak intenzita nimi prežívaných migrén," vysvetľujú ďalej bádatelia v študijnom reportu. "V niektorých prípadoch došlo dokonca k úplnému vyliečeniu a vymiznutí príznakov, a to aj po následnom vysadení konopného extraktu."

Príčiny výskytu migrén

Migrény sú veľmi komplexným fenoménom, ktorý dodnes nie je lekárskou komunitou úplne pochopený. Doteraz nevieme, v akej oblasti mozgu k začiatku vývinu migrén dochádza a nie je jasné ani to, akým mechanizmom sa rozvíja. Sú tu však určité indikátory, ktoré nám pomáhajú aspoň čiastočne pochopiť spôsob, akým sú liečebné kanabinoidy schopné pomôcť. Momentálny výskum sa teda snaží objasniť ak príčiny migrén, tak genetické predispozície, ktoré by k ich výskytu mohli viesť.

Liečebné konope v ľudskom tele reaguje primárne za pomocou receptorov CB1 a CB2 a čuduj sa svete, výskyt migrén je asociovaný hlavne so zvýšenou expresiou génu cnr1, ktorý v tele spolupracuje najmä s receptormi typu CB1.

"U žien, ktoré často prežívajú silné migrény, bola spozorovaná zvýšená aktivita hydrolázy amidov mastných kyselín (FAAH), teda enzýmov zodpovedných za rozkladanie endokanabinoidných anandamidov (AEA) a endokanabinoidovej transportérov. Zvýšením aktivity FAAH teda dochádza k celkovému zníženiu obsahu endokanabinoidov v tele," vysvetľuje ďalej report. "Tieto zistenia nám čiastočne objasňujú dôvod, prečo k výskytu migrén dochádza primárne u žien."

Užívanie liečebného konope ako určitého "doplnku kanabinoidné stravy" teda dáva v prípade migrén naprostý zmysel, pretože po doplnení zásob kanabinoidov v tele dochádza k zníženie ako frekvencie, tak intenzity migrén.

"Hypotéza zníženie objemu kanabinoidov v tele nám pomáha vysvetliť nielen príčinu migrén, ale aj ďalšie, vcelku záhadné choroby, ako je fibromyalgia alebo syndróm dráždivého čreva." (Viac v článku "Fibromyalgia" a "Endokanabinoidný systém a črevná mikroflóra")

Aj napriek tomu, že klinických štúdií na tému konope ako lieku proti migrénam nie je dostatok, je tu veľmi presvedčivé množstvo neoficiálnych tvrdení aj lekárskych záznamov z minulosti, ktoré poukazujú na jeho funkčnosť. Navyše, vďaka neustále prebiehajúcim štúdiám nepsychoaktívneho kanabinoidu CBD vychádza na povrch, že konope pomáha aj s kondíciami, ktoré k bolestiam hlavy vedú - najmä teda pocity úzkosti, stresu a depresie. (Viac v článku "CBD proti úzkosti a depresii")

Autor: Ellen Holland

Zdroj: 
Holland, ByEllen. “The Science Behind Medical Marijuana & Migraines.” Cannabis Now, 27 Mar. 2018, cannabisnow.com/science-behind-medical-marijuana-migraines/.

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/12/17