Liečebné Konope a Boj proti Opiátovej Epidémii

  • V dnešnom článku vám prinášame čerstvý rozhovor s významnou osobnosťou kanadskej konopnej kultúry, Phillipom Lucasom

Phillip Lucas je hlboko zakorenenou osobností kanadské konopné scény. Krátko po založení výdajne liečebného konope vo Vancouveru, roku 1999, sa Lucas zapojil priamo do vedeckého výskumu konope v Centre pre výskum závislostí Britskej Kolumbie, načo sa stal aj spoluzakladateľom Multidisciplinárne asociácie pre výskum psychedelických látok (MAPS Canada) a Kanadské koalície drogových zákonov. A aby toho nebolo málo, Lucas za svoje zásluhy v oblasti výskumu liečebného konope dostal jubilejnú diamantovú medailu od samotnej kráľovnej Alžbety.

V poslednej dobe sa tento významný konopný aktivista zameral na problematiku opiátové epidémie, ktorá momentálne zužuje hlavne Spojené štáty a Kanadu. V týchto krajinách si nadužívanie a prehnané predpisovanie opiátov pričíta na účet 38,000 mŕtvych ročne, pričom počet nebožtíkov je každým rokom na vzostupe.

Lucasova štúdia "Rationale for cannabis-based interventions in the opioid overdose crisis" bola nedávno zverejnená vo vedeckom magazíne Harm Reduction Journal, kde poukazuje na hneď niekoľko rolí, ktoré by mohlo liečebné konope v boji proti opiátové epidémii hrať. Lucas do už tak objemného počtu pozitívnych dôkazov, preukazujúcich účinnosť konope proti závislosti od opiátov, pridáva niekoľko dôležitých perspektív, ohľadom ktorých ho nedávno vyspovedal jeden z najväčších serverov zaoberajúcich sa liečebným kanabisom, Leafly:

Dave Schmader: Než ste sa do tejto štúdie pustil, čo bolo vašou prvotnou motiváciou?

Phillipe Lucas: Či už vezmete štatistiky liečebného alebo rekreačného užívania kanabisu, vyzerá to, že oboje má pozitívny dopad na počet závislostí od opiátov. Moje štúdie je zhrnutím týchto štatistík a dôkazov, pomocou ktorých sme sa dostali k trom možným spôsobom použitia liečebného konope na ukončenie opiátovej kríze.

Tri spôsoby?

Prvým je introdukcia - ak postaví lekári liečebné konope ako liek proti bolesti na prvé miesto a začnú ho pacientom predpisovať ešte predtým, ako sa v prípade neúspechu prejde na opiáty, je možné, že sa celý rad ľudí úspešne vyhne zradnej cesty, akou pravidelné užívanie opiátov je. Obyčajní ľudia sa tak môžu vyhnúť zbytočnej závislosti a hrozbe predávkovania.

Po druhé - pre pacientov, ktorí už opiáty k znížení chronickej bolesti užívajú, sa dá liečebný kanabis predpísať ako doplnková liečba. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť postupného zníženie dávky opiátov, znížiť chute na ďalšej dávky a tým pádom aj riziká, ktoré sú s užívaním opiátov nevyhnutne spojená.

Tretím spôsobom je priamo pomoc pri liečbe závislosti od opiátov. Pacientom, ktorí si svoju závislosť uvedomí a vyhľadajú pomoc je bežne podávaný metadón alebo Suboxone

v rámci terapie pomocou nahradenie opiátov. S týmto odvykacím režimom je možné spojiť aj medicínsky kanabis, ktorý pacientom pomáha najmä pri relapsu, teda momentu povolenie vôle a navrátenie sa k užívaniu opiátov. V takých chvíľach sa ľudia vracajú k opiátom, pričom drogu často zháňajú na čiernom trhu a z dôvodu nízkej tolerancie v dôsledku vysadenia často dochádza k predávkovaniu.

Zboží k článku

V štúdii hovoríte často o "substitučnom efektu"

Áno. Substitučný efekt je ekonomický koncept zaoberajúci sa vzájomným vplyvom zároveň užívaných drog - branie jedného druhu drogy ovplyvňuje brania drogy druhej. Pokiaľ hovoríme o omamných látkach, môže k zmene v užívaní dôjsť z ekonomických dôvodov ako je zmena ceny, legislatívy alebo z dôvodu zmeny v droge samotnej, napríklad v jej potencii.

"V štátoch, kde je liečebné konope pre liečebné účely legálne, došlo k zníženie počtu prípadov predávkovania o ohromujúcich 25%"

opiáty, léčba závislost, léčba konopím, heroin, tvrdé drogy

Výsledky jednej zo štúdií z roku 2014 preukazujú, že v štátoch, kde je liečebné konope povolené došlo v porovnaní so štátmi, kde je kanabis stále ilegálny, k zníženiu ročného počtu prípadov predávkovania opiátmi o 25%. Zníženie počtu predávkovania však zďaleka nie je jediným pozitívnym efektom legalizácie - pozorujeme tiež razantné zníženie v užívaní tabaku, alkoholu a celé rady ďalších, často ilegálnych drog.

Všetky tieto dáta nám napovedajú, že by konope mohlo hrať úlohu nielen v terapii chronickej bolesti, ale tiež ako látky napomáhajúce liečiť pacientov zo závislostí a zároveň pôsobiť priamo ako preventívne činidlo.

V štúdii spomínate aj "synergický efekt konope a opiátov". Znamená to teda, že je konope schopné priamo zvýšiť účinnosť a potenciu opiátov?

Áno. Doterajší výskum nám napovedá, že ak je liečebný kanabis podávaný spolu s opiátmi, dochádza k synergickému efektu a vzájomnému zvýšenie účinku oboch drog. U ľudí, ktorí opiáty užívajú dlhšiu dobu, dochádza k postupnému zvyšovaniu tolerancie a s ňou pochopiteľne aj potrebnej dennej dávky. U tých, ktorí opiáty nevyhnutne potrebujú, by konope mohlo pomôcť synergickým efektom znížiť potrebnú dávku a tým pádom aj riziko predávkovania.

V štúdii ma tiež zaujala nasledujúce zmienka: "Logickým krokom by v tomto prípade bolo vyvinúť zákony, regulácie a edukačné postupy, ktoré by zvýšili pozitívny prístup lekárov k liečebnému konope a tým pádom sprístupnili liečebné konope väčšiemu množstvu pacientov trpiacich na chronickú bolesť." Aké sú šance na to, aby sa na niečom podobnom v najbližšej dobe naozaj začalo robiť?

Opiátová kríza, ktoré v našej krajine momentálne čelíme, je nesmiernou hrozbou pre verejné zdravie našich občanov. V USA a Kanade je predávkovanie opiátmi najčastejšou príčinou náhodné smrti. Úplne šokujúcou štatistikou je, že priemerne štyri z piatich závislých, ktorí sú závislí na injekčne aplikovanom heroínu, k svojej závislosti prišli vďaka predpisu na opiáty z lekárne. Frekvencia, akou sú opiáty pacientom momentálne predpisované, je hrozivo prehnaná.

Najprv liečebné konope, až potom opiáty

Najväčším problémom je prehnaná frekvencia, akú lekári predpisy na opiáty pacientom vydávajú. Kým liečebné konope stojí až na treťom alebo štvrtom mieste, po opiátoch lekári siahajú ihneď. Aby sa situácia zmenila, je potrebné presného opaku - postaviť liečebné konope na prvé miesto a prejsť na opiáty až keď u niektorých osôb kanabinoidná terapia zlyhá.

Zdroj: 
Schmader, Dave. “This Medical Cannabis Researcher Explains How Marijuana Can Combat the Opioid Epidemic.” Leafly, 9 Nov. 2017, www.leafly.com/news/health/how-cannabis-can-combat-the-opioid-epidemic-an-interview-with-philippe-lucas.

Autor: DAVE SCHMADER

Časté dotazy

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

K príznakom závislosti od marihuany patrí predovšetkým nekontrolovateľná túžba, zhoršené sebaovládanie, rast tolerancie, zanedbávanie iných záujmov a pokračovanie v užívaní, aj napriek nepriaznivým následkom. Závislosť má aj svoje fyzické následky, môže napríklad spôsobiť poruchu prirodzenej tvorby serotonínu. THC sa ukladá v tukovom tkanive, odkiaľ sa pri abstinencii vyplavuje. Počas odvykania môže človek zažívať úzkosť, depresie, kolísanie nálad, bolesť svalov a nočné mory. 

Vydáno: 11/06/17