6 Interakcií medzi Lieky proti Depresii a Kanabisom

  • Konope môže spôsobiť, že sa ľudia budú cítiť viac uvoľnení, menej vystresovaní a samozrejme šťastnejší.
  • Takže je logické, že ľudia trpiaci depresiou alebo úzkosťou siahajú po konope oveľa častejšie ako ľudia, ktorí týmito chorobami netrpia.


Mnohým ľuďom sú tiež samozrejme predpisovať antidepresíva. Lekári a pacienti by však mali vedieť, ako sa môžu tieto dve látky ovplyvňovať, ak sú užívané súčasne.

Zaujímavé je, že hoci už roky prebiehajú výskumy, zaoberajúca sa spojitosť medzi užívaním kanabisu a psychickými ochoreniami, existuje len veľmi málo štúdií, ktoré bližšie skúmajú interakciu konope a antidepresív. Aj veľké výskumy Google Scholar a National Institutes of Health PubMed website priniesli len málo relevantných štúdií. A dokonca ani na webových stránkach National Institute on Drug Abuse (NIDA) nenájdeme o tejto téme moc informácií.

Výskumníci zo zdravotníckeho strediska University of Connecticut, konkrétne z oddelenia detskej a adolescentných psychiatrie (Division of Child and Adolescent Psychiatry) vytvorili rozsiahly súhrn obmedzené vedeckej literatúry a publikovali správu, nazvanú Psychotropic Medications and Substances of Abuse Interactions in Youth. Všimli si to - a teraz parafrázujem - že kým by si človek myslel, že kombinácia psychoaktívne drog a psychotropných liekov bude u pacientov zvyšovať šancu vzniku nepriaznivých efektov, prekvapivo túto situáciu potvrdilo len niekoľko správ.

Výskumníci tiež vysvetľujú, prečo to tak asi je. Je možné, že sa nepriaznivé efekty vyskytujú "len veľmi zriedkavo, alebo vôbec". Ďalej tiež "novšie psychotropné lieky majú relatívne vysoký terapeutický index," čo znamená, že je málo pravdepodobné, že by u nich vznikali nepriaznivé efekty. Výskumníci však ďalej poznamenali, že na vine môže byť aj nedostatok uznania a zlé povedomie o konope, takže pacienti, ktorí pociťujú nepriaznivé efekty, sa môžu brániť odhalenie toho, že ho užívajú.

Avšak sa dá povedať, že novšie antidepresíva nesú nižšie až stredné riziko interakcie, zatiaľ čo staršie antidepresíva nesú riziko vyššie. RxList, index látok, publikovaný online na WebMD radí pacientom užívajúcim konope, aby "boli opatrní" a "radili sa so svojím lekárom."

léky

Riziko interakcie

Jeden z problémov, ktorému musí čeliť doktori, predpisujúci antidepresíva pacientom zároveň užívajúcim aj konope (alebo iné podobné látky), je problém s odhadnutím správneho lieku a jeho správneho dávkovania. Súčasne pôsobiaci konope im totiž môže brániť v tom, aby správne odhadli účinnosť predpísaného lieku.

Lekári si všimli, že čo sa týka pacientov a kombinovanie liekov (predpísaných i nelegálnych) je tou najdôležitejšou premennou schopnosť zmerať, do akej miery ktorý z nich spôsobuje vedľajšie účinky a ako ovplyvňujú správanie a náladu. Je jasné, že čím viac látok pacient užíva, tým zložitejšie je izolovať účinnosť každej z nich. Preto lekári často začínajú s predpísaním jednej látky a ďalšie pridávajú až neskôr.

Používatelia konope, ktorí premýšľajú, že by si nechali predpísať nový liek na depresiu alebo úzkosť, by mali (aspoň dočasne) zvážiť vysadenie konope a vnímať, aký efekt majú na telo novo predpísané antidepresíva. Allan Schwartz, LCSW, PhD, psychoterapeut a klinický sociálny pracovník v Colorade a New Yorku zistil, že (zvlášť v niektorých prípadoch) majú pacienti počas liečby konope úplne vynechať. "Niekedy sa mi podarilo pacientmi presvedčiť, aby prestali na pár týždňov užívať konope a mohli sami určiť, či sa ich nálada nejako zlepšila," hovorí Schwartz. "Títo jedinci boli prekvapení, ale boli ochotní priznať, že pocítili skutočné zlepšenie nálady aj celkovej funkčnosti."

Existujú tiež dôkazy, ktoré naznačujú, že pacienti, trpiaci depresiou majú omnoho väčšie sklony k zneužívaniu konope a k prechodu od občasného užívania k chronickému. Ľudia, ktorí trpia úzkosťou alebo depresiou užívajú konope dvakrát až osemkrát viac než ľudia bez týchto ochorení.

Pri pátraniach veľa lekárov povedalo, že niektorí pacienti (najmä tí s depresiami alebo bipolárnou poruchou), ktorí užívajú počas liečby konope, alkohol alebo iné látky oveľa menej dodržiavajú určené liečebné postupy (konzumácia predpísaných liekov, terapie).

Schwarz videl mnoho ľudí, ktorí prestali brať svoje lieky, čo malo veľmi často katastrofálne následky. "Bol som svedkom toho, ako ľudia s bipolárnou poruchou vysadili lieky, užívali konope a nakoniec skončili hospitalizovaní v oveľa horšom stave ako predtým," opisuje Schwarz. "Z vlastnej skúsenosti viem, že si veľké množstvo týchto nešťastníkov prešlo niekoľkými recidívami a zostalo v nekonečnom začarovanom kruhu hospitalizácií, striedajúcich sa s obdobiami nestability."

Okrem všeobecných rizík platí, že každá skupina antidepresív je jedinečná a môžeme ju spojiť s rôznymi vedľajšími účinkami a potenciálnymi interakciami. Na základe štúdia vedeckej literatúry nižšie nájdete zhrnutie tých najbežnejších skupín antidepresív a s nimi spojených rizík:

léky

1. Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI)

Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa a Lexapro sú selektívne inhibítory, ktoré sú najčastejšie predpisované na liečbu depresií. Majú menej vedľajších účinkov ako iné typy antidepresív a interakcie s inými liekmi je tiež nižšia.

Potenciálne riziko interakcie s kanabisom: nízke až stredné

Nežiadúce interakcie s kanabisom sa objavuje len veľmi zriedkavo. Aj napriek tomu sa však špekuluje o tom, že v ojedinelých prípadoch môže kombinácia SSRI a konope viesť k vzniku hypománia (slabšie forma mánie), a to zvlášť u "zraniteľných ľudí" (napríklad ľudia s bipolárnou poruchou).

2. Inhibítory spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu (SNRI)

Medzi príklady patrí duloxetine (Cymbalta) a venalfaxine (Effexor XR).

Potenciálne riziko interakcie s kanabisom: nízke až stredné

Novšie skupina antidepresív, nežiaduce interakcie s kanabisom a ďalšími liekmi je vzácna.

3. Inhibítor spätného vychytávania serotonínu, noradrenalínu a dopamínu (NDRI)

Medzi príklady patrí bupropión (Wellbutrin, Aplenzin, Forfivo XL). Je dôležité spomenúť, že NDRI patrí medzi jedny z mála antidepresív, ktoré nemajú sexuálne orientované vedľajšie účinky. Niekedy sa predpisujú aj na ADHD a odvykanie fajčenia.

Potenciálne riziko interakcie s kanabisom: Nízke až stredné

Bolo hlásených veľmi málo prípadov nežiaduce interakcie.

4. Inhibítor monoaminooxidázy (IMAO)

Medzi príklady patrí tranylcypromín (Parnate), phenelzine (Nardil) a isocarboxazid (Marplan). Tieto lieky prestali byť obľúbené kvôli častým vedľajším účinkom a nebezpečné interakciu (ktorá môže byť fatálna) s veľkým množstvom jedla a liekov.

Potenciálne riziko interakcie s kanabisom: Vysoké

Hľadanie prípadových správ na PubMed, ktoré by dokumentovali nežiaduce interakcie medzi kanabisom a MAOI nebolo úspešné. Ale aj napriek tomu nie je užívanie kanabisu doporučované, pretože riziko nežiaduce interakcie s liekmi a niektorými potravinami je vysoké.

5. Tricyklické antidepresíva

Medzi príklady patrí imipramín (Tofranil), amitriptylínu, doxepin a trimipramine (Surmontil). Nežiadúce interakcie a vedľajšie účinky sú u týchto antidepresív menej časté ako u MAOI. V porovnaní s novšími antidepresívami však prináša oveľa viac nežiaducich vedľajších účinkov. Zvyčajne sa predpisujú pacientom, u ktorých nefunguje iná liečba.

Potenciálne riziko interakcie s kanabisom: Vysoké

Jedna prípadová správa opisuje prípad sedemnásťročného chlapca, ktorý trpel depresiami a nespavosťou a jeho lekár mu predpísal 25mg amitriptylínu. Rodičia hovorili s jeho priateľmi a prehľadali jeho izbu a zistili, že jediná iná látka, ktorú užíval, bolo konope. Na pohotovosti bol prijatý kvôli zrýchlené srdcovej činnosti (tachykardia) a prítomný doktor konštatoval, že bez včasného zásahu by interakcie týchto dvoch látok mohla byť "život ohrozujúce". Varoval preto lekára, aby nepredpisovali tricyklické antidepresíva pacientom, ktorí užívajú konope alebo iné drogy. Boli nájdené aj ďalšie prípadové správy, ktoré popisujú veľmi podobné situácie.

6. Sedatíva

Sedatíva sa v podstate neradí medzi antidepresíva, ale lekári je pacientom predpisujú na depresiu pomerne často. Ako konope, tak sedatíva môžu spôsobiť, že sa človek cíti unavený a ospalý. Tieto účinky často pociťujú ľudia, ktorí užívajú sedatíva, ako je klonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), fenobarbitál (Donnatal) alebo zolpidem (ambien). Kombinácia konope a týchto liekov môže takéto účinky ešte zvýšiť.

Potenciálne riziko interakcie s kanabisom: Vysoké

Z farmakologického hľadiska je pravdepodobnosť výskytu nežiaduce interakcie medzi kanabisom a antidepresívami veľmi nízka (existuje len veľmi málo výnimiek). Je však dôležité zvážiť aj ďalšie riziká. Medzi hlavné riziká patrí to, že antidepresíva môžu byť menej účinné a môžu mať dlhšiu dobu nástupu účinku. Pacienti tiež môžu častejšie porušovať svoju liečbu, čo zbytočne predlžuje ich zotavenie. Hlavným problémom však je, že pacienti s depresiou omnoho častejšie prechádza z občasného užívania k tomu chronickému.

Pre pacientov, trpiacich niekoľkými depresiami (alebo bipolárna) sú tieto riziká ešte väčšie. Jednotlivci by ich mali starostlivo zvážiť a upraviť podľa nich svoje užívania kanabisu.

Konope s vysokým obsahom CBD a úzkosti

Pacienti by tiež mali myslieť na to, že aj keď malé množstvo THC môže priniesť požadované účinky (ako eufória alebo pocit uvoľnenia), príliš veľké množstvo môže spôsobiť pravý opak. Môže zosilniť pocity úzkosti alebo dokonca vyvolať panický záchvat. Druhý najvýznamnejší kanabinoid CBD môže odvrátiť veľa negatívnych účinkov THC a predbežné výsledky tiež naznačujú, že by mohol byť významným bojovníkom s úzkosťami, depresiami a ďalšími duševnými ochoreniami. Takže ak trpíte úzkosťami alebo depresiami a rozhodnete sa užívať konope, vyhľadávajte druhy s vysokým obsahom CBD.

Zdroj: 
Kossen, Jeremy. “Does Cannabis Interact With Antidepressants?” Leafly, 5 July 2017, www.leafly.com/news/health/cannabis-interact-antidepressants.

Autor:
Jeremy Kossen

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 02/26/18
(Aktualizováno: 09/07/21)