Najvýznamnejšie Výskumy Konope Roku 2017

  • Pre proponenty byliny liečebného konope a podporca legalizácie, či už kompletné alebo len pre zdravotné účely, bol rok 2017 plný významných, zlomových bodov.
  • Nové zistenia a pochopenie mnohostranných účinkov tejto pozoruhodnej rastliny teraz legalizátorům slúži ako nové argumentačná "zbrane", pretože sa vďaka mnohým štúdiám ak na zvieracích tak ľudských subjektoch nezvrátiteľne potvrdzuje, že je medicínska marihuana naozaj schopná pomôcť pri celej rade zdravotných neduhov.

Dnes sa pozrieme na tie absolútne najvýznamnejšie štúdie, od epilepsie až po autizmus a ďalej. V prvej časti sa zameriame hlavne na nové zistenia zaoberajúci sa účinkom CBD na ľudské zdravie.

1. Látka CBD prešla tretím kolom klinických testov liečby detskej epilepsie

Zdroj: nejm.org

Úspešné potvrdenie pozitívnych účinkov CBD v treťom kole klinických testov je pre konope veľmi významným úspechom.

Jedným z najčastejších, negatívnych argumentov smerovaných na účinky konope je, že ešte nie je potvrdená efektívnosť jeho použitia v dostatočnom množstve oficiálnych, dvojito-zaslepených štúdií, ktoré sú štandardom klinického výskumu. Tento argument bol však vďaka úspechu CBD a jeho pozitívnych účinkoch pre liečbu detskej epilepsie v treťom kole klinických štúdií značne oslabený.

"CBD oleje znížili počet mesačných záchvatov u detí trpiacich na epilepsiu o celých 39%, v porovnaní s iba 13% a tých, ktorým bolo podané placebo."

Dravetov syndróm

Vedci sa v tejto konkrétnej štúdii zamerali na liečbu Dravetova syndrómu (pomocou lieku na konopné báze zvaného epidiolex). Príznaky Dravetova syndrómu, ako iste správne hádate, sú časté, nekontrolovateľné záchvaty spôsobené genetickou mutáciou nervového systému. Tradičné antiepileptiká sú veľmi často neefektívne a neschopné zabrániť veľkej časti záchvatov. Spolu s rozšírením liečebného konope sa však začali šíriť aj príbehy rodičov detí, ktoré pomocou rôznych konopných prípravkov začali svoje deti uzdravovať.

Z toho dôvodu sa vedci na konope, najmä CBD, zamerali. Počas testov bolo pacientom podávané CBD vo forme oleja po dobu štrnástich dní. Priemerným výsledkom bolo zníženie záchvatov epileptikov o celých 39%.

Vďaka minimálnym efektom CBD na psychický i fyzický stav človeka bolo navyše výsledkov dosiahnuté i bez nežiadúcich, vedľajších účinkov. Jediným problémom bol vzácny výskyt motanie hlavy a pocitov na zvracanie. Aj napriek tomu, že sa niektoré z týchto vedľajších efektov môžu zdať problematické, v porovnaní s tradičnou liečbou pomocou farmaceutických prípravkov sa jedná o minimálne riziko.

konopí, výtažek z konopí, cbd, thc, marihuana, semena, studie, blog

CBD ako doplnková liečba

Ďalšie výčitkou tejto štúdie je fakt, že sa vo väčšine prípadov konopné oleje používali ako doplnková liečba po dobu 14 dní a nedošlo ku kompletnému vysadenie pôvodných liekov. Avšak, dôkladný systém tejto štúdie pomocou placeba (dvojito-slepá štúdia) a tiež veľký počet účastníkov (61 dostalo konope a 59 placebo) je významným zlepšením oproti skorším pokusom, kde si všetci pacienti a vedci boli vedomí, že je používané CBD, čo môže vo výsledku zahmliť konečný úsudok.

Táto štúdia je doteraz najvýznamnejším výskumom liečby Dravetova syndrómu pomocou liečebného konope a je dosť možné, že presvedčí dostatočné množstvo lekárov k tomu, aby zvážili konope ako možnosť liečby tam, kde tradičné spôsoby zlyhávajú.

2. Liečba Autizmu pomocou konopného výťažku CBD

Zdroj: pnas.org

Autizmus je výsledkom neschopnosti mozgu filtrovať veľké množstvo stimulov, čo okrem iného vedie k zvýšenej citlivosti na svetlo, zvuky, dotyk aj čuch a vo výsledku aj abnormálnemu správanie postihnutých. U osôb trpiacich na autizmu sa vyskytuje celé spektrum vážnosti tohto postihnutia a u niektorých zároveň dochádza aj k vývinu epilepsie. Vedci sú teda v niektorých prípadoch schopní skúmať potenciálne liečbu oboch postihnutia naraz.

Krátko potom, čo sa prejavila schopnosť efektívnosti CBD pre zníženie počtu záchvatov u detí trpiacich na epilepsiu, sa o liečebné konope začala zaujímať Univerzita Washington. Univerzitný bádatelia sa pustili do výskumu medicínskeho konope ako liečby autizmu a konope modelovaného na myšiach subjektoch.

Ako sme už spomenuli vyššie, nedostatkom štúdie Dravetova syndrómu bol fakt, že sa pacienti z etických dôvodov liečili svojimi predchádzajúcimi lieky a konope zároveň. To vedie skeptikov k záveru, že konope vlastne nelieči, ale iba určitým spôsobom dopĺňa tradičné spôsoby terapie. Na objasnenie tohto nedostatku sa vedci v nasledujúcej štúdii snažili modelovať prípady liečby za použitia jednoduchého CBD s tým rozdielom, že sa jednalo o modelované prípady na myšiach.

"CBD okrem iného zlepšilo sociálne správanie myší - u autistických myší došlo na zmiernenie príznakov sociálnej úzkosti a väčšej náchylnosti ku kontaktu s ďalšími myšami."

Zboží k článku

V priebehu testovania sa zistilo, že je schopný proti príznakom u myší pomôcť aj samostatný výťažok CBD, bez pridaných farmaceutických prípravkov. Ďalej vyšlo najavo, že je CBD schopné znížiť príznaky autizmu pomocou blokácie mozgového receptora GRP55. Teraz, po nádejných výsledkoch použití CBD ako samostatné liečby sa vedci začínajú obzerať po vykonaní nových klinických štúdií, kde sa naozaj ukáže, či je CBD schopné epileptikom pomôcť aj samo o sebe.

U epilepsie však nádejné účinky nekončí. V spojení s epilepsiou sa u detí celkom často vyskytuje aj autizmus. V predchádzajúcej štúdii mali vedci možnosť zamerať sa len na pacientov s epilepsiou, avšak v tejto štúdii už bolo možné pozorovať účinok na obidve ochorenia naraz. Veľmi zaujímavým výsledkom bolo pozorovanie zníženie príznakov sociálnej úzkosti u myší ako jedného z príznakov autizmu - liečenej myši prejavili ďaleko vyšší záujem o sociálnej styk. Kritickým poznatkom je tiež fakt, že na zlepšenie došlo ako u starších, tak mladších myšou.

Zaujímavosťou tiež je, že sa doteraz išlo o úplne prvé pozorovanie účinkov CBD pre zlepšenie sociálnych príznakov autizmu. Pozorovanie liečebných schopností a účinkov CBD v štúdii bádateľov z univerzity Washington viedli k vyvinutiu základne pre momentálnu klinický výskum lekárov z Izraela, kde sú účinky CBD skúmané rovno na 120 pacientoch.

3. Strach z testov na drogy: Je možné, že sa CBD v krvi zmení na THC?

Zdroj: journals.elsevier.com

Roku 2016 vyšla reportáž, kde sa tvrdilo, že po konzumácii CBD dôjde v tele k premene a užívateľ bude mať v krvi pozitívny obsah THC, čo samozrejme zdvihlo vlnu neistoty a nedôvery zo strany rekreačných užívateľov i pacientov. CBD bolo roku 2016 už nejakú dobu na vzostupe a o jeho zdravotné účinky sa začali zaujímať rodičia chorých detí aj pacienti vyhľadávajúcich účinnú, alternatívnu formu liečby.

Avšak v prípade, že sa CBD v krvi mení na THC, môže dochádzať k negatívnym efektom na vnímanie (zníženie pozornosti) alebo narušenie kognitívneho vývoja detí.

Hneď od zverejnenia reportáže sa samozrejme radu užívateľov aj pozorujúcich začali ozývať: "Ak naozaj dochádza k premene CBD na THC v krvi, nemalo by potom logicky dochádzať aj psychickým účinkom THC spojeným s intoxikáciou?" K tým však samozrejme u nikoho po konzumácii čistého CBD nedochádza .

Do snahy o vyjasnenie tejto fámy sa s vervou pustila skupina talianskych bádateľov, ktorí začali bez váhania podávať vysoké dávky CBD pokusným myšiam. Po následnom zmeraní obsahu kanabinoidov v krvi myší nebola zistená prítomnosť THC ani v jednom z prípadov.

V druhej časti sa pozrieme na štúdie zaoberajúce sa bojom proti opiátové epidémii, účinkov malých dávok THC na spomalenie starnutia mozgových buniek, liečbou neurodegeneratívnych chorôb alebo dokonca zlepšenie sexuálneho apetítu. Sledujte blog, na ďalšiu časť sa môžete tešiť už onedlho.

Zdroj: 
Kaplan, Josh. “The Top CBD Cannabis Studies of 2017.” Leafly, 19 Jan. 2018, www.leafly.com/news/health/top-cbd-cannabis-research-2017.

Autor: 
Josh Kaplan

Časté dotazy

Odrody marihuany sa od seba líšia rovnako ako iné rastliny, rozdiely môžeme nájsť napríklad v rôznej veľkosti listov, výške rastliny a podobne. Konopu môžeme rozdeľovať podľa chemotypov: rastliny, ktoré majú vysoký obsah THC a zároveň nízky obsah CBD, ďalšie, ktoré majú nízky obsah THC, no vysokú hladinu CBD, iné, ktoré majú vyšší obsah THC aj CBD a napokon rastliny, ktoré obsahujú menej ako 0,3 % THC. Odrody sa často rozdeľujú aj na sativu a indikuSativa má vyšší podiel psychotropných látok, indica naopak nižší. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 03/16/18