Najdôležitejšie Štúdia Marihuany roku 2017 (Časť 2)

  • V prvom diele súhrne najvýznamnejších konopných štúdií roku 2017 sme sa zamerali najmä na výskumy zaoberajúce sa kanabinoidom CBD
  • V dnešnom článku sa pozrieme na štúdie preberajúci marihuanu aj z komplexnejšieho hľadiska
  • Liečebné konope je mimo iného schopné udržiavať vitalitu tela počas starnutia alebo bojovať proti neurodegeneratívnym ochoreniam aj závislostiam

 

1. Konope proti závislosti od opiátov

Zdroj: International Journal of Drug Policy, Apríl 2017; PLoS One, November 2017

Závislosti rôzneho stupňa od opiátov všetkého druhu sú celosvetovým problémom. Navyše to vyzerá, že počty závislých roka na rok stúpajú a s tým aj počet úmrtí spojených s predávkovaním. Napríklad v Amerike, kde je tento problém akútny zrejme najviac, bol problém ópiových závislostí vyhlásený za "národnú núdzi". Prezident Trump navrhol hneď niekoľko riešení, liečebné konope však bohužiaľ do svojej stratégie nezahrnul - čo by podľa najnovších výskumov roku 2017 rozhodne mal.

Konope zbavuje závislosti

Hneď niekoľko štátnych prieskumu zistilo, že v štátoch, kde je liečebné konope bežne dostupné významne klesli počty ročných predávkovaní opiátmi. Tie isté štúdie však nezahrnuli tiež výskum toho, či konope pomáha proti bolesti lepšie a efektívnejšie, než opiáty.

"U celých 84% pacientov, ktorí dostali liečebné konope na predpis k doplnenie svojho terapeutického plánu, bolo spozorované zníženie odberu liekov proti bolesti - opiátov."

Na tuto naliehavú tému bolo našťastie počas roka 2017 vykonané hneď niekoľko veľmi prínosných štúdií. Jedna z nich mala pod hľadáčikom 217 kanadských pacientov, ktorí aktívne vyhľadávali predpis na účinný liek niekoľkých druhov problémov: bolestiam, pocitom úzkosti a depresiám. Štúdia vypozorovala, že celých 63% z týchto pacientov bolo schopné nahradiť svoje pôvodné, farmaceutické lieky liečebným konopem.

Najväčší úspech zožalo konope medzi pacientmi liečiacimi sa proti chronickej bolesti, kde 30% priamo vymenilo pôvodnej lieky za konope. Zaujímavosťou je, že hlavným dôvodom naprostej väčšiny tých, ktorí prešli radšej na kanabis, nebol fakt, že konope pomáha proti bolesti lepšie, než opiáty. Hlavným dôvodom pre týchto pacientov boli obavy z nepriaznivých a veľmi nebezpečných vedľajších účinkov opiátov.

Drogy proti bolesti a ich novodobý výskum

Bádatelia z univerzity Nového Mexika sa minulý rok pustili do štúdie, kde sa hodnotila možnosť nahraditeľnosti opiátov marihuanou u pacientov, ktorí už opiáty užívajú. Základňu skúmaných pacientov predstavovali prípady liečiaci sa na chronickú bolesť chrbta. Výsledky tejto štúdie sú prinajmenšom ohromujúce: u celých 84% tých, ktorí dostali na konope predpis, bolo spozorované významné zníženie odberu opiátov. Navyše, celých 41% prestalo opiáty užívať úplne.

Ako sme už spomenuli, pri použití medicínskeho konope navyše neboli pozorované žiadne závažné, negatívne efekty. Naopak sa u pacientov zlepšila úroveň socializácie a s tým spojených aktivít, rovnako ako zvýšenie schopnosti koncentrácie.

Tieto štúdie sú úplným základom pre potvrdenie výhod o účinnosti konope v prípade ako nahradenie, tak doplnenie liečby pomocou opiátov. To všetko navyše bez nežiaducich či nezdravých, vedľajších efektov!

výzkum studie marihuana

2. Nízke dávky THC podporujú zdravé starnutie mozgu

Zdroj: Nature Medicine, jún 2017

Spolu so starnutím mozgu sa opotrebováva aj s ním spojený, a nemenej dôležitý, endokanabinoidný systém. Opotrebenie endokanabinoidného systému je znateľné hlavne v postupnom znižovaní počtu receptorov CB1 (tých, pomocou ktorých dochádza k psychoaktivnému efektu marihuany) a taky k zníženiu efektívnosti tých, ktoré prežijú. Nové zistenia majú za to, že spolu so znížením počtu aktívnych CB1 receptorov dochádza u starších ľudí tiež k poklesu kognitívnych funkcií.

"Skupina nemeckých výskumníkov oznámila svoje zistenia, poukazujúce na spomalenie ústupu CB1 receptorov pomocou podávania pravidelných, malých dávok THC u starnúcich myší."

Starnúcom myšiam bolo podávané THC plných 28 dní. Po uplynulých 28 dňoch pod vplyvom THC bolo pre myši pripravených hneď niekoľko testov zameraných na schopnosti učiť sa novým veciam, kognitívnu flexibilitu (ako rýchlo sa dokážu prispôsobiť novým okolnostiam) a kvalitu pamäti. Počas týchto testov si očakávane vedú horšie za normálnych okolností myši starší.

Účinky THC na mozog, pamäť a myseľ

Pozorovanie účinkov THC na myši spolu s rozdelením na staré a mladé myši prinieslo pozoruhodné výsledky:

  • Kognitívne schopnosti mladých myší boli po podaní THC negatívne ovplyvnené a pri testoch si viedli horšie, než za triezvosti
  • Starší myši, ktorým boli podávané ľahké dávky THC si v testoch viedli rovnako ako mladé a triezve myši
  • Výsledkom je tvrdenie, že THC narúša kognitívne schopnosti u mladých myší a u starších naopak pozitívne povzbudzuje

Pozitívny efekt na kognície starších myší je asociovaný práve s liečivým účinkom v oblasti individuálnych, mozgových buniek. Spolu so starnutím mozgu sa znižujú tiež neurónové schopnosti vzájomnej komunikácie a prepojenosti. Najväčším úspechom bolo navýšenie mozgových prepojení v oblasti hippokampu, ktorá je zodpovedná napríklad za reguláciu úzkosti, stresu a pamäti. Staršie myši pod vplyvom THC mali dokonca podobné množstvo mozgových konexií, ako myši mladé.

konope studie výzkum

Mozog a látky (THC) proti starnutiu

Hlavným mechanizmom, ktorý je schopný ovplyvniť starnutie mozgu je takzvaná genetická expresia proteínových buniek. Genetická expresia tejto bunkovej skupiny sa mení s postupom veku a počas starnutia samozrejme dochádza k expresii "staré" genetické verzie. Vyzerá to však, že malé dávky THC môžu tieto expresie u starších myší invertovať a vydávať nakoniec viac expresií "mladých".

Tieto štúdie preukazujú komplexnosť pôsobenia liečebných látok z konope (kanabinoidov) a ich rozdielnych účinkov, závislých aj na faktoroch ako je vek. Zatiaľ čo mnoho iných štúdií sa zameriava skôr na potenciálne riziká a škodlivosť pôsobenie THC, táto štúdia potvrdzuje naopak potenciálne veľmi pozitívny efekty proti starnutiu mozgu.

Zboží k článku

3. Konope upokojuje príznaky Parkinsona

Zdroj: Clinical Neuropharmacology, November 2017

V prvom rade je potrebné všetky upokojiť a vyhlásiť, že zatiaľ nie sú žiadne dôkazy o tom, že by konope bolo schopné Parkinsona kompletne vyliečiť. Avšak, predbežné dáta ukazujú, že je kanabis schopný značne znížiť často devastujúce príznaky tejto choroby. Parkinson je charakterizovaný kognitívnymi (rozpoznávacími) problémy, narušením schopnosti pohybu, najmä chôdze a rovnováhy a triaškou. Veľa pacientov trpiacich na Parkinsona tiež tvrdia, že sú precitlivení na akúkoľvek bolesť.

Výskum liečby Parkinsona kanabisom

Počas pilotnej štúdie bádateľov z izraelskej univerzity Tel Aviv sa zistilo, že klasické fajčenie liečebného konope po dobu približne 19 mesiacov uľavilo celej rade príznakov spojených s Parkinson.

"82% zúčastnených pacientov ohlásilo, že sa ich všetky symptómy značne zlepšili. Liečebné konope znížilo triašku, počet pádov spôsobených problémy s chôdzou, uľavilo od bolestí, uvoľnilo svalstvo a napomohlo zdravému spaniu. "

Navyše, takmer 75% potvrdilo, že im konope často znateľne zlepšilo náladu. Schopnosť zlepšiť pacientom náladu pri tejto chorobe je zaujímavá hlavne pre paliatívne zdravotníctvo.

Negatívne efekty Konope a THC - Vplyv na pamäť?

Mechanizmom pozitívneho účinku konope je v tomto prípade pôsobenie na CB1 receptory v oblasti zvanej substantia nigra, ktorá je ohniskom choroby a kde dochádza k najväčším škodám spôsobeným Parkinsonom. Pokiaľ dôjde k stimulácii buniek v tejto oblasti pomocou kanabinoidov, dochádza zároveň aj k zlepšeniu celkových príznakov choroby.

Navyše, aj napriek tomu, že pacienti užívali kanabis fajčením, bolo pozorované len minimum negatívnych, vedľajších efektov. Najčastejším vedľajším efektom bolo, čuduj sa svete, časté kašľanie pri a po aplikácii. Tento negatívny efekt sa však dá úplne jednoducho vynulovať - ​​stačí vymeniť joint za vaporizér či užiť konope vo forme požívatiny.

Ďalej, z pohľadu ovplyvnenia pozornosti a pamäťových funkcií sa s negatívnymi príznakmi ozvalo len 17%. Hlavné sťažností boli pritom pocity neistoty a zmätenosť. Nedostatkom tohto výskumu však je fakt, že nebolo merané množstvo THC a ďalších kanabinoidov prítomných vo vzorkách konope, ktoré boli medzi pacientmi užívané. Avšak, táto štúdia podáva veľmi kvalitné základu pre budúci výskum neurodegeneratívnych ochorení.

4. Marihuana ako afrodiziakum a posilnenie sexuality

Zdroj: The Journal of Sexual Medicine, November 2017

Čo sa marihuany všeobecne týka, je tu stále prítomná veľa článkov zameraných na potenciálne negatívne efekty, ktoré vzbudzujú strach medzi prípadnými pacientmi. Jedným z takých je napríklad tvrdenie, že konope zhoršuje sexuálny apetít. To však bolo nedávno úplne vyvrátené.

Univerzita Stanford nedávno uskutočnila výskum, v ktorom bolo analyzovaných 50,000 žien i mužov a čuduj sa svete, liečebné konope naopak sexuálny chtíč posilňuje a jeho užívatelia majú sex častejšie. Tento nárast bol pozorovaný ako u žien, tak u mužov rôzne demografie.

Na čo sa však štúdie nesústredila, bolo pozorovanie sexuálnej výkonnosti a schopnosti dosiahnuť orgazmus. V tejto oblasti sa stále čaká na ďalšie, budúce pozorovania.

Liečebná Marihuana a Výskum v budúcnosti

V priebehu roka bolo napríklad v USA do výskumu liečebného konope investovaných 21 miliónov dolárov. Táto suma sa počas ďalšieho roka 2016 zvýšila o celú tretinu a momentálne sa počíta, že narástla ešte o početnejšiu sumu počas minulého roka, 2017.

Takmer polovica týchto výskumov sa pritom zameriavala na kanabinoid CBD, ktorému je pripisovaná viac ako polovica liečebných efektov konope. Nárast investičné sumy každoročne smerované do výskumu liečebného konope značí jediné - táto rastlina má obrovský zdravotný potenciál a rozhodne si zaslúži dôkladný, odborný výskum.

Zdroj: leafly.com

Vydáno: 03/28/18