Štúdia ukazuje, že konope chráni pečeň pred poškodením alkoholom

 • Čo keby existoval spôsob, ktorým by išlo predísť cirhóze pečene, alebo dokonca rakovine?
 • V tomto článku sa dozviete, aká je vlastne súvislosť medzi konzumáciou alkoholu a konope a aké sú najnovšie poznatky z tejto oblasti.

O pozitívnych účinkoch konope na telo aj mozog sme toho počuli už veľa. Ale len zriedkavo sa zamýšľame nad jeho účinky v kombinácii s inými drogami, ako je napríklad alkohol. To, že sa zaoberáme účinky každej z týchto látok samostatne, je síce užitočné, na druhú stranu to však tak úplne neodráža skutočnú situáciu. Mnoho ľudí konzumuje konope zároveň s alkoholom. Preto je dôležité porozumieť tomu, aký dopad na naše zdravie má kombinovanie konope s alkoholom. Niektorí výskumníci túto výzvu prijali a vo svojej štúdii sa zamerali na to, aký účinok má konzumácia konope na alkoholickou poruchu pečene.

Čo je alkoholické poškodenie pečene?

Pri dlhodobej konzumácii nadmerného množstva alkoholu dochádza k stálemu nárastu zápalov, čo spôsobuje poškodenie pečene. Alkohol priamo poškodzuje pečeňové bunky a spôsobuje zápalovú reakciu. Navyše alkohol narušuje steny čriev. Kvôli tomu sa zápalové bunky dávajú na cestu a snaží sa napraviť škody. Tieto zápalové bunky putujú skrz čreva až do pečene, kde prispievajú k zápalu. Alkohol tiež narúša črevné mikroorganizmy, ktoré kvôli tomu uvoľňujú toxíny do krvného obehu. Pečeň sa toxíny snaží rozložiť a počas tohto procesu dochádza k zapáleniu.

Všetky tieto procesy vedú k rozvoju alkoholického poškodenie pečene.

 • Vývoj tejto choroby so sebou často prináša poruchy normálnej funkcie čriev, čo ústi v nadmerné ukladanie tukov v pečeni. To spôsobuje poruchu, ktorú poznáme ako "steatózu" alebo "stukovatenie pečene."
 • Nadmerné množstvo tukových buniek v pečeni zvyšuje bunkový stres a to vedie k trvalému zápalu, ktorý je prítomný, aj keď v tele nie je alkohol. Tento stav sa nazýva "alkoholická hepatitída."
 • Z dlhodobého hľadiska môže zápal viesť k nevratnému poškodeniu pečeňových buniek. Takéto poškodenie nakoniec dosiahne bod, kedy ostane už len veľmi málo zdravých buniek a pečeň sú zjazvené nefunkčné tkanív. Táto fáza sa nazýva "cirhóza" a funkcia pečene je vážne ohrozená.
 • Zápal, ktorý je v tele prítomný niekoľko rokov, ak nie desaťročia, zvyšuje riziko vzniku rakoviny pečene, ktorá sa nazýva "hepatocelulárny karcinóm."

Toto sú štyri fázy zničujúceho alkoholického poškodenie pečene, ktoré je však v súčasnej dobe pomernej bežným ochorením. Takmer 29% ľudí malo poruchu spôsobenú konzumáciou alkoholu, a 20% ochorelo poškodením pečene. A to vás môže aj zabiť! Ľudia, ktorí trpia poruchou spôsobenou konzumáciou alkoholu, majú 23krát väčšiu šancu, že zomrú poškodenie pečene. Ale čo keby existoval spôsob, ktorým by išlo znížiť riziko alkoholického poškodenia pečene u ľudí, trpiacich poruchou spôsobenou konzumáciou alkoholu?

Možno, že takýto spôsob existuje. A práve konope by nám mohlo pomôcť.

10% ľudí, ktorí trpia poruchou spôsobenou konzumáciou alkoholu, trpí tiež poruchou spôsobenou konzumáciou konope. Oveľa viac ľudí, konzumujúcich konope, však nie je zoradený medzi závislé konzumentmi. Mohli by protizápalové účinky konope ochrániť telo pred rozvojom alkoholického poškodenia pečene?

pečeně rakovina

Štúdia skúmala: Vplyv konope na alkoholické poškodenie pečene

V rozsiahlej štúdii, ktorej sa zúčastnilo 320 000 ľudí, trpiacich poruchou spôsobenou konzumáciou alkoholu, * (viac, ako 26 000 z nich bolo závislých na konope, 4 300 ne) bolo zistené, že konzumácia konope bráni rozvoju alkoholického poškodenie pečene.

U ľudí, ktorí vykazovali známky závislosti na alkohole, boli ochranné účinky konope slabší.

Vedci však prišli na to, že nech ľudia konzumovali konope pravidelne, alebo len príležitostne, ochrana pred všetkými štyrmi fázami pečeňové poruchy bola rovnaká. Pozoruhodné bolo, že tí, ktorí konzumovali najviac konope, vykazovali najväčší známky ochrany pred alkoholickým poškodením pečene.

Konkrétne bolo užívania kanabisu spájané s (pozn .: percentuálne hodnoty vychádza z kombinácie závislých a nezávislých konzumentov):

 • 45% zníženie alkoholické steatózy (stukovatenie pečene)
 • 40% zníženie alkoholické hepatitídy (zápal pečene)
 • 55% zníženie alkoholické cirhózy (zjazvenie pečene)
 • 75% zníženie hepatocelulárny karcinóm (rakovina pečene)

Je potrebné poznamenať, že konope najviac ochraňovalo jedinca, ktorí vykazovali známky zneužívania alkoholu. U ľudí, ktorí vykazovali známky závislosti na alkohole, boli ochranné účinky konope slabší. Všeobecne povedané, zneužívanie alkoholu znamená, že človek pije príliš veľa alkoholu príliš často, zatiaľ čo v prípade závislosti ide o neschopnosť s pitím skončiť. Vo väčšine prípadov dôjde k tomu, že závislí ľudia konzumujú po zvyšok svojho života obrovské množstvo alkoholu. Zdá sa teda, že konope chráni proti alkoholickému ochorenie pečene len do určitého bodu: čím viac pijete, tým menej konope pomáha.

*Porucha spôsobená konzumáciou alkoholu vzniká ako zneužívaním alkoholu, tak i závislostí. Všeobecne povedané, zneužívanie alkoholu znamená, že človek pije príliš veľa alkoholu príliš často, zatiaľ čo v prípade závislosti ide o neschopnosť s pitím skončiť. Hoci je oboje klasifikované ako porucha spôsobená konzumáciou alkoholu, existujú určité rozdiely v tom, ako každá ovplyvňuje funkciu mozgu a zmeny v mozgu, ktoré sú výsledkom dlhodobej konzumácie.

Konope zmierňuje zápal a tým bráni vzniku rakoviny pečene

V poslednej dobe budí liečebné účinky kanabinoidov v oblasti rakoviny veľký záujem. Vedci však prišli na to, že účinnosť konope, ako ochranca pred rakovinou pečene, pramení predovšetkým z jeho schopnosti predchádzať cirhóze. Nejde teda o priamu likvidáciu rakovinových buniek, ale o iný ochranný mechanizmus. Vzhľadom k tomu, že 90% hepatocelulárny karcinóm pramení z cirhózy, je zablokovanie tohto kritického bodu dôležitým krokom k prevencii týchto život ohrozujúcich ochorení.

Stále je však otvorená cesta k dokázanie priamych účinkov konope na konopnej bunky. Vedci zistili, že k zníženiu rakoviny pečene došlo ako u ľudí na alkohole závislých, tak aj u tých, ktorí ho zneužívali. Vzhľadom k tomu, že konope bolo menej účinné v prevencii cirhózy u závislých ľudí, stále zostáva otvorená tá možnosť, že je konope schopné priamo zablokovať rozvoj rakoviny pečene, bez ohľadu na jeho vplyv na cirhózu. Pre potvrdenie protirakovinových účinkov konope v oblasti pečene je však potrebné vykonať ešte viac štúdií.

Alkohol podporuje zápal

Alkohol podporuj zápal, a tým poškodzuje telo i mozog a prispieva k ochoreniu pečene. Protizápalové účinky základných kanabinoidov THC a CBD (kanabidiol) napovedajú, že by konzumácia konope mohla viesť k zmierneniu zápalu, spôsobeného alkoholom a tým pádom pomôcť predchádzať ochorením pečene.

Lenže s protizápalovými účinkami konope v pečeni to nie je tak úplne jednoduché. THC aktivuje kanabinoidných receptory typu I a II (CB1 a CB2), zatiaľ čo CBD blokuje účinky THC na receptoroch CB1 a aktivuje ich na receptoroch CB2. Tento rozdiel je dôležitý, pretože aktivácia receptorov CB1 má za výsledok zápalové účinky v pečeni a vedie k ich ochorenia, zatiaľ čo aktivácia receptorov CB2 vyvoláva protizápalové účinky a ochranu proti ochorením pečene. Tieto účinky boli zistené v laboratórnych pokusoch, simulujúcich ochorenie pečene. U ľudí sa ešte nepodarilo posúdiť, či má konope naozaj nejaký vplyv na alkoholické poškodenie pečene.

Konopné protizápalové vlastnosti sú už využívané pre úľavu od bolesti, rovnako ako pre liečbu kolitídy (zápal hrubého čreva), roztrúsenej sklerózy a artritídy. Odrody, ktoré obsahujú vyvážený pomer THC/CBD, alebo odrody, v ktorých dominuje CBD, môžu mať ešte silnejší protizápalové účinky a byť tak aj lepšie prevenciou alkoholického poškodenie pečene.

Autor: JOSH KAPLAN

Zboží k článku

 • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 04/24/18