Vplyv Konope na Mozog Mladistvých je len dočasný

  • Tento mesiac vyšli na povrch dobré správy pre všetkých, ktorí sa obávajú potenciálne negatívneho efektu užívania liečebného konope na mozog mladistvých.

Bádatelia z Pensylvánskej univerzity medicíny nedávno zesumírovali všetky výskumy a výsledky zaoberajúce sa vplyvom liečebného konope na mozog mladistvý. Obsah dát pritom siaha až do výskumov z roku 1973. Celkové spektrum použitých dát je teda markantný - od roku 1973 až do roku 2017.

"Nebudeme vás napínať - výsledkom je, že dlhodobé aj časté užívanie liečebného konope má iba zanedbateľný, krátkodobý negatívny efekt na kognitívne funkcie."

Dôležitým vedľajším poznatkom tu je, že vo výsledkoch nehral žiadnu úlohu vek, v ktorom účastníci výskumu začali konope užívať. Veľmi zaujímavé tiež je, že aj vedci nameraný, už tak minimálny negatívny efekt na kognície bol pri všetkých vynulovaný po iba 72 hodinách abstinencie. Aj keď teda liečebné konope má určitý zanedbateľný negatívny efekt na normálne zmyslové funkcie, vedci z dát vyvodili, že stačí iba konope na chvíľu vysadiť a všetko sa rýchlo vracia do normálu.

Inými slovami, ak ste mladí, užívate konope často a cítite sa poslednou dobou málinko tupí, tak na chvíľu vysaďte. Podľa slov vedcov by sa vám bystrosť mala svižne navrátiť (údajne maximálne do troch dní).

Zboží k článku

Dlhodobé užívanie konope a otupenosť

Vyzerá to, že staré prohibičné hrozby dlhodobého poškodenia mozgu kanabisom sú nadobro vyvrátené. Výsledky tohto výskumu majú veľmi signifikantný vplyv na celú diskusiu okolo zdravotných dopadov konope, najmä ak vezmeme do úvahy, že negatívne dopady chronického užívania kanabisu na kognície boli doteraz akceptované aj pre-konopnou komunitou.

Štúdia ďalej vyvodzuje, že predchádzajúce výskumy zlyhali v meraní vytrvalosti negatívnych dopadov aplikácie konope. Tým pádom došlo k celkovému prehodnoteniu potenciálnych, negatívnych následkov.

Marihuana a Psychóza v mladom veku

Za zmienku však zároveň stojí, že niektoré z doterajších výskumov našli spojitosť medzi vývinom psychózy a užívaním liečebného konope v mladom veku. Výskum inštitútu JAMA Psychology, o ktorom sa bavíme v tomto článku, sa výskytom psychózy nezaoberal, len dopadom na kognitívne funkcie.

Tak ako tak, pre mladistvých alebo tých, ktorí v školskom veku konope aktívne užívali a majú tak pochopiteľne obavy, či si hlavu trochu neporouchali, sú výsledky tohto výskumu utešujúce.

 

Zdroj: Coughlin-Bogue, Tobias. “Cognitive Effects of Cannabis on Youths Are Short-Lived, Meta-Analysis Finds.” Leafly, 19 Apr. 2018, www.leafly.com/news/science-tech/cognitive-effects-of-cannabis-on-youths-are-short-lived-meta-analysis-finds.

Autor: Tobias Coughlin-Bogue

Časté dotazy

Podľa štúdií má THC vplyv na úbytok šedých mozgových buniek, ale naopak sa podieľa na zlepšení kvality bielych mozgových buniek. Nadmerné užívanie môže viesť k zmene správania a aj k zhoršeniu sociálnej interakcie, napriek tomu však boli preukázané liečebné účinky THC na Parkinsonovu alebo Alzheimerovu chorobu a sklerózu multiplex. V SR dostanete THC iba na lekársky predpis. Štúdie naozaj potvrdzujú zmeny v mozgu a kognitívne poruchy. Marihuana má vplyv na pamäť, učenie a pozornosť. Všeobecne sú odporúčané semená konopy s vyšším obsahom CBD, ktoré je nepsychoaktívne.

Rovnako ako alkohol a tabakové výrobky, aj konopné odrody s vyšším obsahom THC sú pre mladistvých do 18 rokov ilegálne. CBD však nemá žiadne intoxikačné účinky a napríklad v USA je považované za výživový doplnok. Moderná extrakcia konope umožňuje odstrániť z produktov THC, vďaka tomu sa vyrábajú produkty bezpečné a legálne aj pre mladistvých. Hlavnými dôvodmi užívania konopy napríklad vo forme CBD oleja alebo kapsúl väčšinou býva úzkosť, nespavosť, epilepsia, autizmus, ADHD či astma. U kožných problémov užívatelia preferujú konopné masti

 

Neurodegeneratívne ochorenia sú následkom narušenia funkcií centrálnej nervovej sústavy. K týmto ochoreniam patrí napríklad Parkinsonova choroba, u ktorej je už verejne známe, že konopa prispieva k jej liečbe. Pacienti trpiaci týmto ochorením zaznamenali po inhalácii konopy výrazné zlepšenie motorických funkcií. Pri Parkinsonovej alebo Alzheimerovej chorobe je ideálnym riešením užívať konopu napríklad v podobe konopných tyčiniek. 

 

Vydáno: 04/30/18