Vedecký rozbor: Pomoc proti rôznym druhom bolesti (Liečebné Konope)

  • Jedným zo známych vedľajších účinkov liečebného konope je pomoc proti bolesti
  • Účinkuje liečebná marihuana proti všetkým druhom bolesti alebo len proti niektorým? Na to sa pozrieme v dnešnom článku

Liečebné konope je pre svoje analgetické (proti bolesti) účinky dobre známe. Typov bolesti je však veľa a ich pôvod je rôznorodý. Výber správnej odrody, dávky a spôsobu podania liečebného kanabisu tak môže byť pre mnohých pacientov celkom zaludný. Dnes už vieme, že rôzne kanabinoidy (THC & CBD) účinkujú na rôzne druhy bolesti odlišne. Vedomosti o tom, na aké typy bolesti danej kanabinoidy pôsobí a na aké nie, sú pre pacientov pri výbere správnej odrody zásadné.

Druhy bolesti a ich liečba

Všetky druhy bolesti spadajú do troch všeobecných kategórií:

  • Nociceptívna bolesť
  • Neuropatická bolesť
  • Centrálna bolesť (na univerzálnom názvu pre túto bolesť sa zatiaľ bádatelia nezhodli; ide napríklad o bolesť vyskytujúcu sa pri fibromyalgii)

Na liečbu bolestí je potrebné zvoliť optimálnu liečebnú stratégiu, keďže každý druh bolesti má vlastnú príčinu a pôvod.

Senzácia bolesti vzniká koordinovaným spúšťaním určitých mozgových buniek. Tieto bunky sú schopné signál bolesti vysielať a zároveň aj upravovať jeho intenzitu, podľa potreby. Pri niektorých šokových situáciách, kde dôjde k fyzickému úrazu (nociceptívna bolesť), nemusí byť bolesť kvôli neskorej reakcii buniek sprvu pocítená. Stačí si vybaviť obrázok niekoho, kto sa zmätene prechádza po ceste momenty po autonehode, ako by sa nechumelilo.

Situácia však môže nastať aj úplne opačná - centrálno bolesťou sa myslí bolesť vyskytujúci sa zdanlivo bez príčiny, bez pozorovateľného fyzického úrazu alebo kondície. Pri vnímaní bolesti majú u pacientov veľký vplyv aj faktory ako psychické rozpoloženie, nálada a celkový kontext. Znalostí všetkých týchto faktorov sa dá následne vytvoriť ideálny plán liečby (tu pomocou liečebného konope) ktorý sa bude samozrejme do určitej miery líšiť prípad od prípadu.

Liečebné konope proti fyzickej (nociceptívne) bolesti

Pozrime sa teda na prvý typ bolesti - nociceptívna. Nociceptívna bolesť vzniká všeobecne poškodením tkaniva. Postihnutie tento typ bolesti najčastejšie popisujú ako bodavú, ostrú a pulzujúcu bolesť, vyskytujúci sa okamžite po úraze. V snahe opraviť poškodené miesto začne zranená tkanivo tela okamžite produkovať potrebné množstvo imunitných a zápalových buniek. Pomocou vysielanie proteínov a ďalších chemikálií dochádza zároveň k aktivácii nervov miechy a aktivácii buniek mozgu zodpovedných za vytvorenie pocitu bolesti.

"Pacient by mal dobre zvážiť odrodu aj dávkovanie, ktorým sa chce proti bolestiam liečiť. Optimalizáciou týchto dvoch faktorov dôjde k zefektívneniu účinku a zabránenie vývinu zbytočne vysoké tolerancie."

bolesť

Nociceptívnu bolesť je možné zmierniť pomocou zabránenie jej vzniku priamo v mieste úrazu (umŕtvením) alebo blokáciou zápalovej reakcie. Ďalšou stratégiou môže byť aj postupné miernenie signálov bolesti priamo počas ich cesty miechou. Liečebné konope je schopné pomôcť v oboch prípadoch.

THC a CBD, kanabinoidy vyskytujúci sa zďaleka najviac, sú účinné priamo na mieste zranenia a v ložisku bolesti. Oba navyše disponujú silným protizápalovým efektom. Mechanizmus pôsobenia spočíva najmä v schopnosti THC potlačiť protizápalovú reakciu priamo v imunitných bunkách pomocou aktivácie endokanabinoidného receptora CB2. CBD pomáha zároveň "prepnutím" buniek zvaných makrofágy, ktoré namiesto pre-zápalových chemikálií začnú prenášať látky protizápalové. Obe tieto funkcie boli navyše už niekoľkokrát potvrdené počas oficiálnych výskumov a to ako na ľudských aj zvieracích subjektoch.

Ďalej, aktiváciou CB1 receptorov pomocou THC dochádza tiež k potlačeniu intenzity signálov cestujúcich miechou do mozgu a zväčšením dôrazu na aktiváciu receptorov opiátových. CBD navyše zvyšuje počet vyplavených endogénnych (stvorených vlastným telom) kanabinoidov anadamidov, ktoré v podstate fungujú ako telu vlastné THC.

CBD sa ďalej v tele zameriava aj na receptory mimo endokanabinoidovný systém. V prípade bolesti sa jedná hlavne o inhibítory GABA. Podporením inhibítorov GABA pomocou CBD vzniká kvalitnejšie inhibičný efekt - otupenie signálov počas ich cesty do mozgu.

Dôležitým faktorom je aj schopnosť konope podporiť celkový pocit blahobytu. Keď je človeku dobre, vníma bolesť menej. Prevedením pozornosti na veci, ktoré nám robia radosť, dochádza k naturálnemu zmierneniu intenzity signálov bolesti. V tomto prípade sa jedná aj o názornú ukážku mechanizme "myseľ nad telo", kedy prevedením sústredenie sa na príjemnejšie veci dôjde k priamej zmene fyzického tela.

Tolerancia znižuje účinky

Efekt spokojnosti, aktivácia endokanabinoidných receptorov a teda aj zmiernenie bolesti začína klesať v moment, kedy si pacient na svoju dávku začne vytvárať zbytočne vysokú úroveň tolerancie. V niektorých prípadoch, kedy si telo pacienta zvykne na príliš vysoké dávky THC sa dá tolerancia vybalansovať pomocou navýšenie užívaného objemu CBD.

"Prejsť sa teda môže na odrodu s vysokým obsahom CBD alebo rovno do liečby pridať CBD olej či extrakt."          

Vedľajším efektom CBD je navyše aj celkové zlepšenie nálady a pocitu blahobytu, ku ktorému dochádza pomocou aktivácie receptorov serotonínu. Keďže sa zhoršená nálada a mnohokrát až depresie u pacientov trpiacich na chronické bolesti pochopiteľne často vyskytuje, psychické povzbudenie je tu vítaným účinkom.

Liečebné konope a neuropatická bolesť

Neuropatická bolesť sa od vyššie spomínané nociceptívne líši tým, že sa nejedná o bolesť vzniknutú poranením tkaniva, ale priamo nervovej sústavy. Neuropatická bolesť možno znie zriedkavo, vyskytuje sa však veľmi bežne. Tento typ bolesti postihuje približne 7-10% populácie a vzniká buď úrazom, pricviknutím alebo prepichnutím, počas ktorého k poškodeniu nervov dôjde. K vývinu neuropatickej bolesti môže dôjsť aj v priebehu niektorých ochorení a chorôb.

Napríklad v priebehu ochorenia roztrúsenou sklerózou dochádza k rozpadu izolačnej vrstvy nervového tkaniva, čo ďalej vedie k vývinu neuropatickej bolesti. Ďalšou z chorôb spôsobujúcich neuropatickej bolesti sú napríklad HIV, cukrovka alebo Parkinsonova choroba. Chemoterapia tiež okrem iného patrí k častým príčinám vývinu tejto bolesti.

Neuropatická bolesť je oproti nociceptívne na liečbu oveľa zložitejšia. Keďže neuropatická bolesť nemá korene v zápalovej reakcii tela, nie je tu možné zamerať sa na zdroj bolesti pomocou klasických liečiv ako je ibuprofén. Avšak, mnohí z pacientov sa kvôli mnohým rôznorodým príčinám, či už úrazom alebo napríklad amputáciám, obracajú pri snahe liečiť neuropatickú bolesť na liečebné konope.

"Rovnako ako u bolesti nociceptívne dochádza pri príliš veľkých dávkach THC k otupeniu receptorov CB1 (zvýšenie tolerancie) a následne k zníženie potrebných efektov. Vybalansovaním dávok a pomerov THC:CBD je možné účinnosť liečby zefektívniť a využívať ju dlhodobo."

Liečebné konope je aj v tomto prípade potenciálne kvalitným farmaceutickým medikamentom. Využiteľnosť aj efektívnosť konopné terapie bola v tomto prípade potvrdená počas štúdií na zvieracích i ľudských subjektoch.

Druhy Marihuany s vysokým obsahom CBD proti bolesti

CBD sa hodí napríklad aj ako obranné preventívne opatrenie proti vývine neuropatickej bolesti v priebehu chemoterapie. CBD sa dá týmto spôsobom využiť ako profylaktivná terapia hlavne kvôli tomu, že pri jeho aplikácii nedochádza k zníženiu efektívnosti samotnej chemoterapie.

Mimo chemoterapiu je klasickým príkladom neuropatickej bolesti priškrtenie sciatického nervu, kde dochádza k bolesti dolnej časti chrbta, zadného stehná a brnenie nôh. Počas sciatiky dochádza zároveň k zvýšeniu počtu receptorov CB2, ako robených pre aktiváciu a následnému zníženiu bolesti - áno, treba pomocou CBD.

Výskumy potenciálnych výhod aktivácie týchto receptorov potvrdzujú, že sa týmto spôsobom dá dosiahnuť otupenie signálov v nervovej sústave a tým pádom aj vytúženému znížení bolestí vnímaných pacientom.

konope marihuana bolesť

Liečebná marihuana a liečba centrálnych bolestí

Centrálna bolesť je názvom, ktorý sa počas nedávnej doby uchytil ako všeobecný opis všetkých bolestí, ktoré majú pôvod v dysfunkcii nervovej sústavy. V určitých prípadoch sa môže centrálna bolesť vyvinúť po fyzickom úraze, väčšinou však ide o bolesť, ktorá sa vyskytuje zdanlivo bez príčiny. Fibromyalgia je v tomto prípade klasickým príkladom ochorenia, ktoré spôsobuje mylnú výmenu signálov nervového systému. Poroucháním správnej výmeny nervových vzruchov dochádza u pacientov k pocitom bolesti zdanlivo bez príčiny.

Záhadnosť centrálnej bolesti a neľahké zisťovanie jej príčiny pochopiteľne spomaľuje aj výskum v oblasti použitia konope ako liečby. Jediným meradlom je tu štúdie 26 pacientov trpiacich na fybromialgiu, kde sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že aplikácia liečebného kanabisu proti príznakom pomáha.

"Prekvapivo pozitívnym výsledkom štúdie 26 pacientov trpiacich na fibromyalgiu bol fakt, že celá polovica z nich vďaka použitiu liečebného konope pôvodne prášky úplne vysadila."

Tým pádom môžeme predpokladať, že je liečebné konope potenciálnou pomôckou pre všetkých pacientov trpiacich tak na fibromyalgii, tak na ďalšie druhy centrálnych bolestí.

Liečebné konope alebo opiáty?

Pre správnu predstavu o tom, koľko ľudí vyhľadáva kvôli rôznym bolestiam liečbu, je dobré vziať do úvahy, že je ich viac ako všetkých diabetikov, ľudí s chorým srdcom aj pacientov trpiacich na rakovinu dohromady. Jednou z najčastejšie ponúkaných terapií je pritom úplne obyčajný predpísanie analgetík a opiátových liečiv typu Vicodin alebo Tramal.

"Ak použijeme veľmi nízke dávky konope alebo prášky proti bolesti, vytúženého účinku nedosiahneme. V moment, keď obe látky skombinujeme, však dochádza k násobne vyššiemu účinku."

Prehnané predpisovaní opiátov všetkým, ktoré "niekde trochu pichne", sa vymklo spod kontroly a to najmä v USA. V štátoch je situácia prekvapivo nazývaná "opiátovou epidémií" a stojí zhruba 504 miliárd dolárov ročne. Hlavnou škodou sú tu však samozrejme straty na životoch (až 30,000 obetí ročne len v USA) a utrpenie rodín zosnulých. Zo situácie je jasné, že je potrebné proti neblahé situáciu riadne zakročiť. Federálna vláda USA aj ďalšie vlády krajín dnešného sveta však často ignorujú veľmi nádejné riešenie: liečebné konope.

To, že je medicínske konope schopné pomoct proti rôznym typom bolestí sme už vysvetlili. Teraz je dobré si uvedomiť, že sa dá v určitých prípadoch použiť aj v kombinácii s opiátmi a analgetikami, ak je to nutné. Výhoda tu spočíva v schopnosti značne znížiť užívané dávky opiátov a tým pádom aj riziká s tým spojené.

Prášky proti bolesti aktivujú receptory CB1

Ópium ako látka používaná pre zahnanie bolestí so svojím pôvodom datuje tisíce rokov späť, do oblasti juhozápadnej Ázie v období zhruba 3,500 rokov pred Kristom. Konope nasledovalo až pol tisícročia po ňom. Či boli obe drogy niekedy medzi dneškom a históriou užívané pospolu, nie je známe. Tí, ktoré to však niekedy napadlo, boli celkom určite príjemne prekvapení. Dnešné vedecké poznatky osvecujú mechanizmus spoločného pôsobenia konope a opiátov. V kombinácii tu dochádza k určitej synergii a zvýšenie účinkov liečby. Najpoznateľnejšia je tento efekt v malých dávkach - ak užijete iba minimálne množstvo THC alebo analgetík sólovo, na potlačenie bolesti nedôjde. Pri kombinácii minimálnych dávok oboch látok však dochádza k násobnému, pozitívnemu účinku.

Marihuana a kombinácia s prášky

Napríklad v nedávnej dvojito slepej štúdii kontrolovanej placebom (teda zlatá štandarda klinického výskumu) bádatelia skúmali účinky malé dávky konope (použili odrodu s nízkym obsahom THC 5,6%) v kombinácii s malým množstvom bežne užívané drogy proti bolesti, Oxycodone (2.5.mg) . Izolovane tieto dávky liečiv proti bolesti nepôsobili, ako ostatne vedci očakávali. V kombinácii však boli pri testoch pacienti schopní vydržať vyššej úrovne simulovanej bolesti.

Nastáva tu pochopiteľne otázka: je možné, že sú receptory CB1 aktivované kanabinoidmi THC schopné spolupracovať s receptormi opiátovými? Dnešné dôkazy nasvedčujú, že áno.

Vezmite si napríklad myši, ktoré boli pestované tak, aby v tele CB1 receptory nemali (áno, vědci via pestovať myši podľa vlastného vkusu!). Ak týmto myšiam začneme podávať kokaín, amfetamíny alebo nikotín, budú si pre nich veselo chodiť a to čím ďalej náruživěji. Podaním opiátov je však nerozveselíte, pretože heroín skrátka nie sú schopné vnímať. To nám zároveň napovedá, že sú drogy ako heroín schopné vytvoriť pocit eufórie okrem iného aktiváciou receptorov endokanabinoidného systému.

myši bolesť

"Morfín je za normálnych okolností veľmi efektívnou drogou proti bolesti. Pokiaľ ho však podáme myšiam bez CB1 receptorov, stáva sa z neho droga úplne nepoužiteľná."

CB1 receptory sú teda zodpovedné za prvé za schopnosť opiátov účinkovať príjemným spôsobom a za druhé za zníženie pocitu bolesti. Bolesť je subjektívnym pocitom a jej miera je determinovaná hneď niekoľkými dôležitými faktormi:

 Prichádzajúce signály z miesta postihnutia

• Kognitívne faktory (zameriavanie sa na alebo ignorovanie bolesti)

• Kontextuálne faktory (očakávate, že niečo zabolí?)

• Faktor nálady (pridanie depresie, úzkosťou)

• Chemické faktory (rôzne funkcie opiátových a endokanabinoidovej receptorov)

• Genetika

Opiátové lieky sú svojím účinkom zamerané najmä na dva z týchto faktorov: obmedzujú prichádzajúce signály z miesta postihnutia a zároveň dvíhajú subjektívne náladu pacienta pomocou vyplavenie dopamínu.

Dlhodobým podávaním opiátov však dôjde k priamym zmenám mozgu a zníženie počtu CB1 receptorov. Tým pádom sa tiež zníži žiadaný účinok liekov a nasleduje navýšenie dávok. Jedná sa o klasický fenomén zvýšenej tolerancie. V tento moment dochádza k najväčšiemu riziku liečby: možnosti predávkovanie.

Konope a Opiáty: Spolupráca receptorov

Nervové vzruchy prenášajúce pocit bolesti vznikajú v mieste úrazu a ihneď cestujú na nervovú diaľnici (miechu) a následne do mozgu. Akonáhle signály opustí miechu, dochádza k aktivácii kritických procesorov bolesti, medzi ktoré patria talamus, šedá kôra mozgová a koncový mozog. Ak by ste teda navrhovali liek na bolesť, budete chcieť hlavne obmedziť odchod signálov z miesta bolesti a zabrániť im cestovanie miechou.

"Zaujímavé je, že sa receptory CB1 a opiátové receptory drží pospolu v regiónoch mozgu, ktoré sú zodpovedné za procesovania bolesti."

Bádatelia počas výskumu spozorovali zvláštne kombinácia týchto receptorové skupín a tiež celkovo podobný spôsob signalizácie. Teórií tu tak je, že sú schopné vzájomného ovplyvnenia. V prípade podania správne, malé dávky opiátov spolu s rastlinnými kanabinoidy tak dochádza k aktivácii oboch receptorov v synchronizáciu a násobnému účinku proti bolesti.

THC je mimo iného schopné aktivovať aj receptory CB2, ktorých interakcie s opiátovými receptormi je však prebádaná oveľa menej. Zďaleka najvýznamnejším dôkazom o pozitívnom účinku aktivácie CB2 receptorov je, ako sme už spomenuli v prvej časti článku, pôsobenie priamo na mieste úrazu znížením ako bolesti, tak zápalovej reakcie.

Nádejné výskumy konope na vzostupe

Štúdií zaoberajúcich sa potenciálnymi liečebnými efektmi konope pribúda ako húb po daždi a nie je sa čomu diviť. Aj napriek tomu, že niektoré výskumy ohlasujú iba slabé účinky konope proti bolesti, vo väčšine takýchto prípadov sa jedná o použití zlého typu odrody. Ako sme už spomenuli vyššie, pri použití druhu marihuany s vysokým obsahom THC a nízkym CBD dochádza ako k rýchlejšiemu nástupu tolerancie, tak k zväčšeniu šancí výskytu negatívnych vedľajších príznakov.

Niektoré konopné produkty s vysokým obsahom THC sú proti bolestiam schopné sprvu účinkovať dobre, nie sú však úplne optimálne stratégií pre dlhodobú liečbu bolestí.

"Namiesto toho skúsení pacienti vyberajú radšej konopné extrakty CBD alebo sa snažia nájsť odrody s vyrovnaným obsahom oboch kanabinoidov."

Zdroj: leafly.com

Autor: Josh Kaplan

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 05/13/18