Ako konzumácia konope ovplyvňuje srdcový rytmus?

  • THC môže zvýšiť srdcový rytmus o 20-50 úderov za minútu. Srdcový rytmus sa zvyšuje preto, aby sa vyrovnal tlak krvi, ktorý konzumáciou THC klesá.

Hlavné body článku:

  • Zdá sa, že malé dávky THC pôsobí veľmi pozitívne na kardiovaskulárny systém. Pri väčších dávkach THC dochádza k presunu účinkov z receptorov CB1 na receptory CB2, čo má negatívny dopad na kardiovaskulárny systém.
  • CBD má pozitívny vplyv na rizikové faktory kardiovaskulárneho systému a u zvierat prispieva k zotavenie po infarkte a mŕtvici. Konzumenti, ktorí sa obávajú o svoje srdce, by si mali vyberať odrody s vysokým obsahom CBD a nízkym obsahom THC.
  • Kardiovaskulárne príhody predstavujú 2% všetkých ochorení, spájaných s konzumáciou konope.
  • Syntetické kanabinoidy, ako napríklad "K2" a "Spice," predstavujú pre srdce najväčšie riziko, môžu spôsobovať zdravotné komplikácie a všetci konzumenti by sa ich mali vyvarovať.

V USA zomrie ročne kvôli srdcovým ochorením viac ako 630 000 ľudí, čo predstavuje takmer štvrtinu všetkých úmrtí. Ďalších 140 000 ľudí ročne podľahne mŕtvicu. Konzumenti sú často upozorňovaní na to, ako môže konope poškodiť ich mozog, ale čo ich srdce? Môže konope ovplyvňovať kardiovaskulárny systém?

Kardiovaskulárny systém je tvorený srdcom a krvnými cievami, ktoré rozvádza krv po celom tele (časť "kardio" odkazuje na srdce, zatiaľ čo "vaskulárne" odkazuje na systém ciev, žíl a tepien). Keď kardiovaskulárny systém nefunguje správne, môže to viesť až k infarktu, keď časť srdcového svalu zomrie, alebo k mŕtvici, kedy dôjde k upchatiu alebo prasknutie ciev, ktoré potom zbavujú mozgové bunky ich potrebných živiny a spôsobujú ich smrť.

V nedávnej metaanalýze výskumníci skúmali 24 článkov, ktoré sa zaoberali vplyvom konope na kardiovaskulárne rizikové faktory (napr. Na hladinu cholesterolu, obezitu a cukrovku) a na kardiovaskulárne príhody, ako je mŕtvica a infarkt. Došli k záveru, že neexistuje dostatok dôkazov, ktoré by potvrdzovali, že má užívanie kanabisu vplyv na infarkt alebo mŕtvicu, alebo že zvyšuje ich rizikové faktory. V skutočnosti vedci prišli s dôkazmi o tom, že užívanie kanabisu môže byť spájané s nižším rizikom obezity.

Takže sú konzumenti konope v bezpečí? Nie tak rýchlo. Autori poznamenávajú, že veľké množstvo týchto štúdií bolo skreslené zvýšeným rizikom zaujatie a zlé kontroly nad úrovňou vystavenia konope a frekvenciou konzumácie. Hladina euforického kanabinoidy THC postupne rastie a preto nie je jednoduché všeobecne určiť (na základe dnešných vzorov užívania) účinky konope za posledných niekoľko desaťročí.

"Čo ale je tým hlavným dôvodom, ktorý viedol vedcov a lekárov k tomu, aby sa zamysleli nad spojitostí medzi kanabisom a kardiovaskulárnym rizikovými faktormi?"

Nárast zdravotných komplikácií spojený s konzumáciou konope.

S počtom konzumentov konope rastie aj počet kardiovaskulárnych príhod, spojených práve s kanabisom. Hlavným problémom je, že konzumenti konope, prichádzajúce k lekárovi, sú väčšinou mladí a majú len málo iných rizikových faktorov. Vďaka tomu veľa ľudí verí, že konope hrá hlavnú úlohu.

"Väčšina štúdií, ktoré sa zameriavajú na vplyv konope na kardiovaskulárny systém, berú do úvahy len všeobecné vzory užívania, nie rôzne druhy."

V jednej štúdii prišli na to, že sa do hodiny od konzumácie konope päťkrát zvýšila pravdepodobnosť infarktu. V ďalšej prišli na to, že Každotýždenná konzumácia konope štyrikrát zvyšuje riziko mŕtvice. Potom by sa dalo predpokladať, že keď sa konope stane vďaka legalizácii dostupnejšie, budú sa zvyšovať aj smrti z kardiovaskulárnych príčin. A naozaj sa tak deje. Najviac tento jav môžeme pozorovať v štátoch, ktoré majú voľnejšie konopné zákony.

To znie hrozne, že? Ak je to pravda, tak ako by mohla ďalšie štúdie ukázať, že neexistujú dostatočné dôkazy pre potvrdenie vplyvu konope na kardiovaskulárne komplikácie?

Skúmanie u ľudí komplikuje rozdielnosť odrôd konope a vzory užívania

Priemerná výdajňa disponuje veľkým množstvom rôznych kanabisových produktov. Niektoré obsahujú veľké množstvo THC, iné iba nepatrné. Niektoré obsahujú veľa ďalších kanabinoidov, napr. Kanabidiol (CBD), ktorý má na telo i myseľ opačné účinky, než THC. Ale väčšina štúdií, ktoré sa zameriavajú na vplyv konope na kardiovaskulárny systém, berú do úvahy len všeobecné vzory užívania, nie rôzne odrody konope.

Výskum zvyčajne nesledujú konzumácii THC alebo prítomnosť ďalších kanabinoidov. Väčšia posúdenie vplyvu celoštátnej legalizácie na kardiovaskulárne príhody obyvateľov dokonca prepadla ani to, či sa tieto príhody udiali konzumentom konope, čím sa domnieva, že lepší prístup ku konope je premennú, ktorá mení mieru úmrtnosti. Takže keď niekto hovorí, že "užívanie kanabisu" zvyšuje riziko kardiovaskulárnych príhod, ďalšou otázkou by malo byť "aký druh konope?" A ako časté užívanie? "

Aby ste lepšie pochopili vplyv marihuany na srdce a cievy, poďme sa pozrieť na vplyv endogénne kanabinoidných receptory typu I a II (CB1 a CB2) na kardiovaskulárne funkcie.

Vplyv receptorov CB1 na srdcový rytmus a riziko infarktu

Receptory CB1 je vyskytujú v celom kardiovaskulárnom systéme tela. Sú na srdcovom svale, obklopujú cievy a regulujú mozgové nervy, ktoré kontrolujú srdcový rytmus. Takže existuje veľa dôvodov prečo sa domnievať, že by konope bohaté na THC mohlo ovplyvňovať kardiovaskulárne funkciu.

Zvýšený srdcový rytmus

THC aktivuje receptory CB1, ktoré môžu zvýšiť srdcový rytmus o 20-50 úderov za minútu. Srdcový rytmus sa zvyšuje preto, aby sa vyrovnal tlak krvi, ktorý konzumáciou THC klesá. Krvný tlak sa znižuje, pretože THC zväčšuje priemer ciev, čo núti srdce pracovať usilovnejšie - usilovnejšie pumpovať krv. Niektoré štúdie dokazujú, že v prítomnosti väčšieho množstva THC pracuje srdce o 30% viac.

Vplyv na tepny

Aktivácia receptorov CB1 tiež zvyšuje usadzovaniu plaku v tepnách, čo zvyšuje riziko aterosklerózy, ochorenia, ktoré sa charakteristicky prejavuje zužovaním tepien a môže viesť k infarktu, alebo mŕtvicu. Tento účinok nastáva prostredníctvom dvoch hlavných mechanizmov.

Po prvé, aktivácia receptorov CB1 zvyšuje množstvo škodlivých chemických látok, zvaných kyslíkové radikály, ktoré poškodzujú steny tepien. Poškodenie steny tepny spustí imunitnú reakciu, ktorá priťahuje zvláštne bunky imunitného systému, známe ako makrofágy. Tieto makrofágy sa stanú súčasťou steny tepny.

Čo ešte zhoršuje druhý účinok aktivácia receptorov CB1, ktorý zvyšuje množstvo "zlého" nízkodenzitního lipoproteínu (LDL), cholesterolu makrofágov, ktorý sa tiež lepí na steny tepny. Zvýšené hladiny reaktívnych foriem kyslíka majú zlý vplyv na hromadenie plaku a zvyšujú riziko infarktu a mŕtvice.

Vplyv receptorov CB2 na kardiovaskulárne zdravie

Kým lieky, ktoré aktivujú receptory CB1 môžu mať negatívny vplyv na kardiovaskulárne zdravie, lieky, ktoré selektívne aktivujú receptory CB2 majú pozitívne účinky na zdravie srdca.

Bolo preukázané, že nízke dávky THC obmedzujú hromadenie plaku v tepnách a znižujú tým riziko aterosklerózy.

Receptory CB2 sa najčastejšie vyskytujú v bunkách imunitného systému, ale ich počet narastá v tých miestach tela, ktoré sú postihnuté ochorením, alebo zraneniam. Takže to nie sú len dobrí pomocníci v boji s negatívnymi účinkami receptorov CB1 na zdravie srdca, ale môžu byť tiež sľubnými pomocníkmi, znižujúcimi poškodenia po zranení, alebo kardiovaskulárne príhode.

Aktivácia receptorov CB2 tlmí zápal a znižuje množstvo voľných radikálov, ktoré zvyšujú ukladanie plaku v tepnách, a tým riziko infarktu a mŕtvice. Prostredníctvom týchto protizápalových účinkov môže aktivácia receptorov CB2 pomôcť zmierniť následky infarktu a mŕtvice.

Je THC nebezpečné pre kardiovaskulárne zdravie?

Odpoveď závisí na množstve. THC môže aktivovať ako receptory CB1, tak aj receptory CB2, ale zdá sa, že nízke dávky THC najsilnejšie aktivujú práve receptory CB2, ktoré majú pozitívny kardiovaskulárne účinky. Pri väčších dávkach THC dochádza k presunu účinkov z receptorov CB1 na receptory CB2, čo má negatívny dopad na kardiovaskulárny systém.

V skutočnosti bolo preukázané, že nízke dávky THC obmedzujú hromadenie plaku v tepnách a znižujú tým riziko aterosklerózy. Má sa za to, že pozitívne účinky nízke dávky THC pramení z aktivácie receptorov CB2, nie receptorov CB1, čo naznačuje, že schopnosť THC aktivovať receptory CB2 môže ochrániť srdce, zatiaľ čo aktivácia receptorov CB2 ho môže poškodiť.

Ako ostatné kanabinoidy ovplyvňujú kardiovaskulárne zdravie

Okrem THC existujú ešte dva veľmi hojné fytokanabinoidy, CBD a tetrahydrocannabivarin (THCV). CBD vie blokovať schopnosť THC aktivovať receptory CB1, a tým by mohlo chrániť pred poškodeniami, spôsobenými poklesom krvného tlaku a zvýšeného srdcového rytmu, čo spôsobuje samo konope.

CBD je samo o sebe silným antioxidantom, ktorý neutralizuje škodlivé voľné radikály. Má tiež silné protizápalové účinky, ktoré môžu obmedziť poškodenie, spôsobené aktiváciou receptorov CB1. CBD má tiež pozitívny vplyv na rizikové faktory kardiovaskulárneho systému a u zvierat prispieva k zotavenie po infarkte a mŕtvici.

THCV pôsobí na kardiovaskulárny systém pozitívne tým, že už pri malom množstve blokuje funkcie receptorov CB1. Má sa za to, že prostredníctvom tohto mechanizmu THCV znižuje u obéznych myší citlivosť na inzulín, čo zmenšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych príhod. A v druhej fáze klinických testov sa ukázalo sa, že rovnako ako CBD, je i THCV bezpečné. THCV síce pri vysokých dávkach aktivuje receptory CB1, ale väčšina druhov konope obsahuje tak nízke množstvo THCV, ktoré receptory CB1 aktivovať nevie.

Syntetické kanabinoidy môžu spôsobiť smrť

Syntetické kanabinoidy, najmä tie, ktoré sa snažia napodobňovať THC, sú spájané s mnohými vážnymi zdravotnými následkami Vzhľadom na vplyv, aký môže mať aktivácia receptorov CB1 na kardiovaskulárne zdravie, by to nemalo byť prekvapivé.

Napríklad syntetické kanabinoidy "K2" a "Spice" aktivujú receptory CB1 2krát až 100krát lepšie, než THC. Syntetické kanabinoidy sú už po prvom použití spájané s veľkým množstvom lekárskych pohotovostí. Môžeme medzi ne zaradiť nebezpečne nízky krvný tlak, poruchy srdcového rytmu a zlyhanie obličiek, ktoré môže spôsobiť smrť.

Konope a srdcové riziká - zhrnutie:

Hoci sa táto situácia môže zdať desivá, kardiovaskulárne príhody predstavujú len 2% všetkých ochorení, spájaných s konzumáciou konope.

Vzťah konope a kardiovaskulárneho zdravia zostáva stále nejasný, a nám nezostáva, než odvodzovať účinky konope z účinkov, ktoré má THC samo o sebe, alebo z účinkov aktivácie receptorov CB1 a CB2, ktoré môžeme pozorovať u zvierat.

Nové štúdie dokazujú, že konzumácia konope zvyšuje riziko kardiovaskulárnych príhod, zároveň však tieto štúdie nezohľadňujú množstve konzumovaného THC, prítomnosť ďalších kanabinoidov, ktoré často pôsobia opačne, dobu, frekvenciu, ani metódu konzumácia. Bez ohľadu na to, ako si toto riziko sami vyložíte, vyhnite sa syntetickým kanabinoidov, ako K2 a Spice - môžu Vás zabiť.

Časté dotazy

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú srdcovocievne ochorenia najčastejšou príčinou úmrtí. Podľa štúdií sa dá užívaním CBD predísť až 90 % infarktov, keďže má liečivé a ochranné vlastnosti proti rozvoju ochorení srdca. CBD olej je vhodné užívať ako doplnok k zmierneniu bežných dopadov srdcových ochorení. CBD je prospešné pre ľudí so srdcovou arytmiou spojenou s úzkosťou a zápalom. Pri liečbe ochorení srdca sú prospešné tieto vlastnosti CBD: stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje chudnutie (podpora metabolizmu a imunity), znižuje zápal, znižuje krvný tlak a chráni tepny pred oxidačným stresom.

Vydáno: 05/13/18