Pôsobí viac CBD lepšie? (Vedecký pohľad na správne dávkovanie CBD proti úzkosti a ďalším chorobám)

  • CBD v tele pôsobí na rôznorodé množstvo receptorových oblastí
  • Kanabinoidy CBD sa dajú použiť proti rôznym ochoreniam ako je epilepsia, aj proti psychickým poruchám ako je stres a úzkosti
  • Pre efektívnu liečbu je však potrebné poznať správne dávkovanie hodiaci pre každú individuálnu poruchu

V roku 2015 Národný inštitút pre zdravie a výskum Spojených štátov vynaložil 21.2 miliónov dolárov z celkového rozpočtu 111 miliónov dolárov, uložených pre výskum kanabinoidov a ich potenciálnych liečebných účinkov. Projekty financované týmito dotáciami sa sústreďujú na všetky možné modifikácie endokanabinoidného systému tela a telu vlastných endokanabinoidov, alebo pomocou použitia rastlinných fytokanabinoidů.

Kým primárny fytokanabinoid delta-9-THC je už pre svoje liečebné účinky široko uznávaný, sekundárne CBD sa začína predierať do čím ďalej väčšieho počtu medicínskych sfér a potenciálnych využití. V rámci uznania nádejných liečebných účinkov CBD sa tak Národný inštitút pre zdravie rozhodol oddeliť z rozpočtu celých 9 miliónov dolárov a to výhradne na výskum CBD.

Valná časť tohto výskumu sa sústredí na prípadnú liečbu epilepsie, najmä potom ťažko liečiteľnú, detskú formu epilepsie. Momentálna štúdie poukazujú na obrovský potenciál CBD v týchto prípadoch. Denná dávka 600mg CBD u detí znížila frekvencia záchvatov priemerne o 39%. To je však väčšia dávka, než akú môžete pozorovať u väčšiny dostupných CBD produktov. U týchto produktov sa väčšinou môžete dočítať, že pomáhajú proti úzkostiam, bolestiam, zápalom a ďalším.

Prečo teda poriadne nezvýšiť dávkovanie CBD, napríklad práve v aplikácii proti úzkosti? Ak stačí málo, viac určite zapôsobí lepšie, nie? Ako to tak však vyzerá, odpoveďou je tu nie, lepšieho účinku CBD pomocou zvýšeného dávkovanie nedosiahnete. V prípade CBD je potreba dodržiavať určité rozmedzie dávkovania, špecifické pre danú kondíciu, ktorú chcete pomocou tohto kanabinoidov liečiť. Treba teda nájsť takú zlatú strednú cestu, kde nie je CBD aplikované moc, a zároveň ani nie málo.

"Napríklad, proti stresu a úzkosti CBD pôsobí efektívne už v malých dávkach. Oproti tomu použitie CBD proti epilepsii vyžaduje značne silnejšie dávkovanie."

konopný olej CBD

Správne dávkovanie CBD proti úzkosti

Ak to s dávkovaním takzvane prestrelíme a prekročíme zlatú mieru, dôjde k značnému zníženiu efektívnosti CBD. V jednej zo štúdií vykonaných na zvieracích subjektoch z roku 1990 sa zistilo, že pri malých dávkach môže byť CBD proti úzkosti efektívne, zatiaľ čo pri aplikácii dávky vyššie už proti-stresové účinky pozorovateľné nie sú. Autori štúdie uvádzaju, že pozorovali typický efekt takzvane obráteného-U. Počas štyroch rôznych dávok bolo pozorované, že od najnižšej po najvyššiu prvá dávka pôsobí mierne pozitívne, druhá dávka pôsobila najsilnejšie, tretí slabšie než druhá a štvrtá, najvyššia, nepôsobila proti úzkosti skoro vôbec.

Aj napriek tomu, že tento mechanizmus pôsobenia znie neobvykle, v skutočnosti je vcelku bežný pre látky účinkujúcich na viac receptorov naraz, tak ako CBD. Podľa prieskumu efektov je efekt obráteného-U pozorovaný u 37% štúdií zaoberajúcich sa toxikológiou rôznych látok. Fakt, že CBD nie je jedinou látkou pôsobiaci v štýle obráteného-U nám napovedá, že sa nejedná o náhodu, ale o diferenciálne pôsobenie v rôznych oblastiach mozgu.

Rôznorodé zdravotné účinky CBD

Fakt, že je liečebné spektrum konopného CBD značne rozsiahle - CBD je možné využívať pre liečbu rôznych typov bolestí, úzkosťí, PTSD (post-traumatické depresívne poruche) a ďalším - reflektuje jeho veľmi diverzifikované "terče pôsobenie" rozložené po celom tele aj mozgu vo forme receptorov endokanabinoidného systému. Každé z receptorových centier, ktoré je možné pomocou CBD zamerať, má iné "zlaté meradlo" pre dávkovanie. Určenie a znalosť dávkovanie na základe zameranie je teda v prípade liečby pomocou CBD esenciálne.

Roger Pertweeom, známy bádateľ, farmakológ a proponenti kanabinoidov CBD, opísal rozdiely medzi účinkami nízkych, stredných a vysokých dávok v často citovanom výskume zverejnenom v Britskom vedeckom magazíne farmakológie. Ako sa dá predpokladať, nízke dávky CBD ovplyvňujú menší počet neurálnych terčov - receptorov. Za použitie relatívne malých dávok je CBD schopné zabrániť endokanabioidům (telu vlastným), ako je anandamid, a fytokanabinoidům (rastlinným), ako je delta-9-THC interakciu s nervovou sústavou. Týmto mechanizmom sa tiež často vysvetľuje účinok CBD schopný potlačiť negatívne efekty vysoké dávky THC, ako sú pocity úzkosti alebo tras.

konopný olej výzkum

Účinky CBD proti úzkosti objasnené

Pozitívne účinky CBD proti pocitom stresu a nepokoja sú spájané s pôsobením na špecifický typ serotonínových receptorov. Serotonín je veľmi dôležitý prenášač nervového vzruchu, starajúci sa o regulácii nálady a stresové odozvy. Nízky obsah serotonínu je považovaný za jednu z najdôležitejších príčin pretrvávajúceho stresu, pocitov úzkosti až depresie. Ešte častejšie je snaha liečiť stres a depresie pomocou liekov, ktoré fungujú na princípe blokácie odbúravanie a zachytávanie serotonínu, čím sa v tele zvýši jeho celková zásoba.

Štúdie CBD vykonané na myšiach odhaľujú, že tento kanabinoid pôsobí v mnohých smeroch podobne, ako bežne používaná farmaceutiká, a zvyšuje celkovú aktiváciu a tvorbu serotonínu.

"U myší sme pri použití nízkych až stredných dávok spozorovali lepší response proti stresu. Testované myši sú hodinu uzavreté povedzme "vo zvieracej kazajke" a nemôžu sa hýbať. Potom sa im podá CBD a zmeria sa stresová odozva, ktorá sa následne porovná s odozvou bez CBD alebo za použitia iných liečiv."

Efekty CBD proti úzkosti však nefungujú pri prekročení strednej dávky a vtedy, keď sa vopred zablokujú receptory 5-HT1a, čo nám napovedá, že stresová odozva má čo dočinenia práve v aktivácii tohto receptorového typu.

Podobné dávky CBD a ich pozitívne účinky boli demonštrované aj pri pokusoch na ľuďoch, kde sa prejavila jeho účinnosť u ľudí trpiacich na všeobecnú úzkosť pri socializácii a tiež u tých, ktorí ho užijú pred verejným prejavom. Tieto pozitívne antistresové účinky sú rozoznané práve s obnovením normálnych funkcií v oblastiach mozgu zodpovedných za emočnú dereguláciu.

Pozitívne efekty CBD v liečbe úzkosti sú po vykonaní týchto výskumov pozorované pri použití približne 25% dávky bežne používané na liečbu epilepsie.

CBD proti mŕtvici?

Zatiaľ čo CBD a jeho schopnosť aktivovať receptory 5-HT 1A je pre zabránenie mŕtvice nedostatočná, jeho ďalším nádejným terčom, na ktorý mierime najmä v prípade liečby epilepsie, je receptor GPR55. Tento receptor je pri abnormálnom správanie schopný spustiť kaskádu negatívnych procesov v mozgu. CBD však pôsobí ako antagonista GPR55 (vypína ho), čo znamená, že proti mŕtviciam pôsobiť preventívne. Avšak v moment, kedy sa to s dávkou CBD preženie, môžu byť tieto výhody stratené, rovnako ako napríklad spomínané antidepresívne účinky.

Identifikácia všetkých oblastí, na ktoré je CBD schopné pôsobiť v spojení s nemenej zaujímavou rôznorodosťou účinkov pri rozdielnych dávkach je obrovským, obsiahlym témom, na ktorý sa sústredí veľa momentálne prebiehajúcich štúdií.

Znalostí naprosto presného dávkovania pre rôznorodá ochorenia sa dostaneme na novú úroveň pochopenia liečby pomocou konope. Pôsobenie liečebné marihuany je obdivuhodne rozsiahlej. Koľko času ostáva do doby, kedy jej efekty pochopíme úplne a do detailu, môžeme len hádať. Jedno je však isté už teraz - liečebné konope je podľa celého radu štúdií schopné pri rôznorodých poruchách i ochoreniach a je schopné vrátiť nádej do života mnohých ľudí, a spolu s ňou vymazať aj určitú mieru ľudského utrpenia.

 

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 06/04/18