Prírodné Antidepresíva (Nedostatok kanabinoidov spôsobuje stres, depresie?)

  • Prírodné Antidepresíva (Nedostatok kanabinoidov spôsobuje stres, depresie?)
  • S občasným aj častým stresom sa čas od času v živote stretne každý z nás
  • Rozdielom je však stres spôsobený externými vplyvmi a stres až depresie spôsobená nerovnováhou látok ako sú hormóny a najmä endokanabinoidy v ľudskom tele
  • Oficiálne prieskumy aj skúsenosti užívateľov preukazujú, že je liečebné konope schopné v prípade stresu pomôcť

Každý sa občas pristihne v stave, kedy sa mu skrátka nič nechce, chuť do života je tatam a známy pocit úzkosti až stresu ide cítiť pri každom pokuse sa do niečoho pustiť. Vo väčšine prípadov si možno jednoducho oddýchnuť, spomaliť, prípadne chvíľu meditovať a nechať svoju myseľ voľne reštartovať a navrátiť do normálneho stavu. Taký už je život a nikto nie je vysmiaty od začiatku až do konca, 24 hodín denne. Čo keď ale pocity stresu a úzkosti pretrvávajú dni, mesiace alebo v extrémnych prípadoch roky? Potom je potrebné začať hľadať príčinu ...

Jednou z príčin trvalej úzkosti môže byť priama, fyzická mentálna porucha, ktorá podľa prieskumov postihuje viac ako 350 miliónov ľudí po celom svete. Percentuálne sa jedná o celých 5% populácie, čo naozaj nie je málo.

Dnes sa pozrieme na oficiálny výskum látok z konope ako antidepresív, mechanizmus účinku kanabinoidov a tiež na niektoré z odrôd a produktov, ktoré môžu proti stresu a úzkosti kvalitne zapôsobiť.

"Depresia navyše eventuálne vedie až k samovražedným stavom. Podľa štatistiky sa kvôli depresii zabije jeden človek zhruba každých 15 minút."

depresia marihuana

Úloha marihuany ako prírodného antidepresíva

Experimentálne štúdie a neoficiálne tvrdenia užívateľov nám už dlhšiu dobu napovedajú, že je úloha liečebného konope ako prírodného antidepresíva oveľa dôležitejšie, než by niektoré farmaceutické spoločnosti možná chceli priznať. Celá záležitosť sa však mení spolu s vzostupom oficiálnych klinických štúdií, zaoberajúcich sa funkciami endokanabinoidního systému a jeho úlohu v úzkosti a depresívnych stavoch.

Aby sme lepšie pochopili, ako sú kanabinoidy obsiahnuté v liečebnom konope schopné proti stresu a depresiám pomôcť, môžeme sa pozrieť na klasickú liečbu pomocou farmaceutických prípravkov a jej mechanizmy.

Bežná farmaceutiká a antidepresíva vo väčšine prípadov fungujú na bázy spätného vychytávania serotonínu, ktorý sa v mozgu stará o regulácii (svete, div sa) nálady. Zjednodušene povedané, nedostatok serotonínu sa rovná pocitu úzkosti. Antidepresíva teda pri účinkov mieri na receptory serotonínu a zároveň zabraňujú jeho rozpad. Vo výsledku je teda v mozgu "zadržali" väčšie množstvo serotonínových molekúl, čo u niektorých pacientov môže (ale aj nemusí) pomôcť.

"Jedným z najrýchlejšie antidepresívne pôsobiacich kanabinoidov, ktoré môžeme nájsť v konope, je CBD (Cannabidiol). Antidepresívne účinky cannabidiolu boli demonštrované najmä v štúdii zverejnenej na stránkach magazínu Farmakologie roku 2016.“

Štúdia CBD ako prírodného antidepresíva

Účinky liečebného konope boli naprieč veľmi širokou základňou užívateľov odjakživa považované za priaznivo pôsobiaci na psychický stav. Len nedávno sa však o tieto potenciálne antidepresívne efekty začala zaujímať aj základňa vedcov z odboru neurovied.

Neurovědci spozorovali okrem iného najmä dva neurochemické procesy v mozgu, prebiehajúce pod vplyvom CBD. Hlavnou oblasťou, kde CBD pomáha, je podľa momentálnej vedy ovplyvnenie produkcie a regulácie mozgových glutamátu a už spomínaného serotonínu. Bádatelia sa na túto oblasť zameriavajú najmä z toho dôvodu, že práve tunajšej oblasti sú v prípade narušenia považované za príčinu depresie. V skutočnosti však príčin môže byť oveľa viac a na ich detekciu momentálnej veda stále pracuje.

V ďalšej zo štúdií, vedenej doktorkou Raquel Linge, vykonanej na Univerzite Cantabria vedci pozorovali účinky CBD na mozgy 40 pokusných myší. Snahou bolo hlavne detekovať antidepresívne účinky a oblasti mozgu, kde CBD pôsobí najlepšie. Niektorým z myší bola pred pokusom vyoperovaná časť mozgu zvaná "bulbus olfactiorus". Jedná sa o malú prednú mozgovú partiu, v oblasti konca čuchového nervu.

Symptómy spôsobené odstránením Bulbus olfactiorusu sa vyznačujú hyperaktivitou, narušením správnych funkcií pamäte a zníženie záujmu o cukor ako o odmenu za aktivity.

"Čo tu vedca zaujíma najviac je fakt, že sa tieto symptómy dajú u myší liečiť rovnakým spôsobom, ako sa u ľudí lieči depresie pomocou antidepresív. Práve tu nastupuje CBD."

Vo výsledku sa ukázalo, že u myší, ktorým bolo podané bylinné CBD, sa vyššie spomínané príznaky značne upokojili už do 30 minút. Oproti tomu u myší, ktorým bolo podané placebo, nebolo pozorované žiadne zlepšenie. Ďalej, u myší, u ktorých liečba pomocou CBD trvala dlhšie, ako týždeň príznaky absolútne vymizli. Myši sa vrátili do normálu a začali reagovať na cukor ako odmenu. Následné pozorovanie mozgov týchto myší vedcom ukázalo, že hlavnou zmenou bolo zvýšenie serotonínu a glutamátu.

Zaujímavým rozdielom bola produkcia glutamátu a serotonínu u myší bez vyoperovaná časti mozgu. Produkcia glutamátu bola navýšená rapídne, hneď po prvej dávke. Navyše, navýšenie pokračovalo ako u myší, ktorým bolo CBD podávalo celý nasledujúci týždeň tak u tých, ktorým CBD vedci vysadili. Zaujímavejšie je však pozorovanie serotononinu, ktorého produkcia bola výrazne zvýšená výhradne u myší s vyoperovaná časťou mozgu. To vedcom ďalej napovedá, že mozog na zvýšenie produkcie serotonínu reaguje lepšie práve v prípade, ak sú prítomné symptómy spojené s depresiou - rovnako ako u ľudí.

OBX (štúdia na myšiach sa základom vyoperovanie časti mozgu) je široko uznávanou metódou výskumu depresie a jej liečby.

"Výsledky vyššie spomínaného prieskumu vedcom napovedajú, že sa v CBD dosť možno skrýva rýchlo účinkujúci antidepresívum, ktoré pôsobia rapídne, bez negatívnych vedľajších účinkov a s možnosťou udržateľnej dlhodobej liečby."

depresia marihuana stres

Prečo používať CBD, namiesto antidepresív od doktora?

Spolu so stále rastúcim počtom ľudí, ktorým sú klasické farmaceutická antidepresíva predpisovaná, rastie aj vlna negatívnych ohlasov. Pacienti sa sťažujú na nebezpečné a nepríjemné, toxické vedľajšie efekty práškov proti depresii. Celkovo vzaté možno povedať, že sa pacient braním práškov proti depresii vystavuje riziku vždy, obzvlášť razantné riziká však spočívajú v dlhodobom braní vyššie zmienených SSRI - práškov na báze spätného vychytávania serotonínu.

"Navyše, aj napriek tomu, že sa jedná o najčastejšie predpisovaný typ práškov proti depresii (SSRI), štatistiky ukazujú, že sa pozitívne účinky vyskytujú iba u jedného pacienta z troch."

Nebezpečný je tu aj nedostatok informácií o dlhodobých efektoch týchto drog. Zarážajúce je aj fakt, že ďalší z prieskumov zmerali dlhodobý rozdiel medzi účinkom antidepresív a podávaním placeba. Rozdiel? Takmer žiadny - placebo funguje dlhodobo skoro rovnako antidepresívne, ako antidepresíva.

Nebezpečenstvo branie práškov proti stresu, depresii

Niektoré z novodobejšej výskumov poukazujú aj na celkom šokujúce zistenie, že SSRI antidepresíva namiesto stabilizácie nálady a upokojenie niektoré pacientov ešte viac rozhodí a dostanú do ešte hlbších stavov depresie. Podľa názoru jedného z popredných psychiatrov a profesorov Davida Healyho:

"... spôsobujú antidepresíva každý rok o celej 4 tisíc samovrážd viac. Tento fenomén korenie práve v negatívnych efektoch mnohých antidepresív akými sú neustála únava, veľmi znížený až žiadny sexuálny apetít, neschopnosť dosiahnuť orgazmus a samozrejme myšlienky na samovraždu."

Medzinárodná asociácia inštitútov psychológie špekuluje o tom, že sú SSRI antidepresíva predpisované moc voľne a často, najmä potom v USA. Thomas Insel, predné vedúci Národného inštitútu pre výskum mentálneho zdravia, sa drží názoru, že aj napriek komplexnosti všetkých dát je tu jasná potreba pre oveľa viac informácií o tom, kto antidepresíva naozaj potrebuje a kto nie. "Skrátka potrebujeme niečo lepšie s rýchlejším, istejším a hlavne bezpečnejším účinkom." Objav účinkov CBD je tak dosť možno skúmaný v pravú dobu.

Vedľajšie, nebezpečné účinky "práškov na hlavu"

Medzi ďalšie rizikové faktory, mimo ešte zhoršenú psychickú kondíciu, patrí pri braní SSRI značne nepredvídateľná, emočná response. Zjednodušene povedané, každý pacient na antidepresíva reaguje inak. Doktori tak často zmieňujú, že mnoho ich pacientov z ničoho nič prášky brať jednoducho prestane a to aj napriek tomu, že im to sami doktori nenastavia. Ako sami vidíte, okolo antidepresív panuje dosť veľká neistota.

Niektorí z pacientov sa vo výsledku cíti podľa vlastných slov skvele a veria, že sú napravení. Iní zase pociťujú úplne emočné umŕtvenie a prášky nemôžu vystáť. Navyše, ak pacienti liečivá tohto typu vysadí moc rýchlo, môže dôjsť k ďalšiemu, umocněnému cyklu depresie.

Podľa Národného inštitútu mentálneho zdravia "je liečba depresívnych porúch veľmi komplexným fenoménom a vo výsledku na liečbu chemickými prípravkami kvôli rôznym príčinám reaguje takmer každý inak. Navyše, z našich doterajších pozorovaní vychádza najavo, že zhruba u polovice ľudí je zlepšenie kondície púhym výsledkom placebo efektu. 50%? Tu už nejde o presnú liečbu, ale iba o pokus."

Ako iste sami vidíte, máme tu veľa problémov. Nikto poriadne nevie, či sú antidepresíva ako napríklad SSRI naozaj liekom, alebo jednoduchým placebom. Čo sa však vie určite, je, že môžu kondícii buď zlepšiť alebo zhoršiť.

"U liečby pomocou CBD bol samozrejme pozorovaný ako placebo efekt, tak aj skutočné zlepšenie kondície. Zhoršenie nálady či nepriaznivé efekty však podľa doterajších zdrojov pozorované neboli."

cbda olej deprese

Odrody a produkty konope na liečbu depresie a stres

1. CBD Oleje v použití proti stresu

Pre tých z vás, ktorí chcú mať po ruke jednoduchú, rýchlo aplikovateľnú a koncentrovanú konopnú pomôcku proti stresu a depresii je CBD olej či extrakt dosť možno ideálnou voľbou. Navyše, v prípade aplikácie samotného CBD sa podľa doterajších pozorovaní nevyskytuje žiadne obmedzenie pozornosti či všeobecne triezvosti.

Navyše, môžete si vybrať hneď z niekoľkých rôznych druhov podávanie CBD oleja:

• Najjednoduchšie aplikácií je kvapkanie oleja priamo pod jazyk.

• Rozpustiť sa CBD oleje môžu aj v teplých (nie horúcich) nápojoch.

• Ak chceme, môžeme CBD extrakty pridávať aj do pokrmov.

• Ďalším spôsobom môže byť aj lokálne podanie pomocou vodičiek či mastí. Tento spôsob sa však pochopiteľne miesto liečby depresie hodí skôr na bolesti svalstva či kĺbov.

2. Odrody konope s vysokým obsahom CBD vhodné proti depresii a stresu

Exodus Kush

Model z genetickej strany Indika, veľmi obľúbený naprieč pacientmi vyhľadávacími odrody proti depresii a stresu je špeciálna odroda kushi v podaní DNA Genetics - Exodus Kush.

Exodus Kush je podľa skúseností užívateľov typický svojim uzemňujúcim efektom, veľmi vhodným pre skutočné chvíle pohody, relaxácie a rozjímanie. V spojení s meditáciou a aktívnym snažením sa o rozlúštenie príčiny stresu či priamo depresie je možné dosiahnuť významných pokrokov v snahe navrátiť sa do vybalancovaného psychického rozpoloženia.

Desert Diesel

Semenná banka Humboldt Seeds opisuje v skratke odrodu Desert Diesel ako "silnú, robustné a jednoduchú na pestovanie".

Desert Diesel vznikol veľmi priateľským spôsobom. Kamaráti semenné banky Emerald Mountain Seeds darovali genetiku ich nového "Afghan Diesel" bande od Humboldt Seeds, ktorí neváhali a skombinovali dar so svojím vlastným výtvorom Amherst81st. Výsledkom je veľmi účinná odroda s dominanciou Sativa - Desert Diesel.

Ako odroda s vysokým obsahom THC (19%) a sativními gény sa Desert Diesel pre odbúravanie stresu a depresiou hlavne pred deň, keď chce človek zostať všeobecne aktívny a čulý.

Devil Cream Auto

Diabolský krém ako názov neznie práve dvakrát antidepresívne, napriek tomu si užívatelia tohto veľmi zaujímavého kríženca Dark Devil Auto a Black Creamu od seed banky Sweet Seeds účinky pre zlepšenie nálady veľmi chváli. Záhradníkov i rekreačné užívateľa bude zrejme zaujímať veľmi špecifická, až parfumovo ovocná vôňa výsledných kvetov a tiež tmavo fialové sfarbenie, vďaka ktorému sú rastliny vzhľadovo úplne unikátne.

https://www.youtube.com/watch?v=baiGVFIxcFA

Blue Moonshine

Modrý mesačný svit je nielen odrodou vhodnou pre pravé konopné gurmány, ale aj pre všetkých, ktorí veria v dlhoročné skúsenosti užívateľov i záhradníkov. Blue Moonshine si totiž ich srdcia získava už od 90. rokov. Geneticky je tento model najbližšie legendárny Blueberry, ktorú sme nemohli vynechať ani v článku 5 odrôd konope, ktoré pôsobia ako prírodné antidepresívum.

Keďže je Blue Moonshine geneticky na strane Indiky, drží sa pri raste značne pri zemi, čo si chvália najmä zhovievaví záhradníci.

Royal Medic

Ako už napovedá samotný názov, Royal Medic je pre mnohých doslova kráľovskú, bylinnú medicínou. Presnejšie sa jedná o kríženca medzi slávnu španielskou odrodou Juanita la Lagrimosa, známou pre svoj vysoký obsah CBD a liečebné účinky, a odrodou Critical, ktorú pre svoju popularitu snáď ani nemusíme popisovať.

Vďaka úplne vyrovnanému obsahu kanabinoidov THC a CBD sa v odrode Royal Medic poskytuje veľmi vybalancovaný rastlinný liek, ktorý nepôsobí nijako prehnane omamne a umožňuje tak užívateľom dostatočný prísun bylinných látok kedykoľvek je to potrebné. Záhradníci si zase chvália hutnosť výsledných kríkov, ktoré podelili schopnosť vysokého výnosu a mohutnosť kvetov po slávnom Critical.

Semienka marihuany jednoducho, podľa filtra

Ak vás zaujímajú odrody konope pôsobiaci proti úzkosti a stresu, odporúčame vám využiť náš filter na hlavnej stránke Semena-Marihuany.cz.            

Nielenže môžete vyhľadávať odrody vhodné práve pre vás alebo proti depresii, nájdete tiež mnohé ďalšie, vhodné napríklad proti migrénam, nespavosti, bolestiam, únave či zápalom.

Prajeme príjemné vyberanie a veľa úspechu v boji proti stresu a depresiám.

Zboží k článku

  • Články z kategórie Liečebné využitie majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.