Zákon k pěstování konopí v roce 2022

Konopí, ač je rostlinného původu, je droga jako každá jiná. Právě z toho důvodu ji nemůžeme volně pěstovat nebo prodávat. A pokaždé, když se s ní dostáváme do kontaktu, měli bychom znát zákony, které její pěstování, užívání, držení nebo distribuci v České republice upravují. Z porušení těchto zákonů totiž plynou tresty, na které se blíže podíváme.

Postihy za pěstování marihuany

Ačkoliv zákony hovoří jasně, stále se okolo pěstování a držení konopí otevírá mnoho otázek, které se v tomto článku pokusíme jasně zodpovědět.

V prvé řadě je třeba si říct, že je rozdíl mezi marihuanou (konopím) a tzv. technickým konopím. Zákon totiž zakazuje pěstovat konopí, které má obsah THC vyšší než 1 %. Pokud si tedy kladete otázku, kolik rostlin konopí můžete pěstovat, je relevantní pouze v případě, že tyto rostliny nepřekračují zákonem stanovený obsah THC. Tato hranice je jasně dána zákonem č. 167/1998, konkrétně se jedná o §24.

V souvislosti s touto informací si spousta lidí myslí, že tedy mohou pěstovat technické konopí (obsah kanabinoidu THC je pod hranicí 1 %) bez větších omezení. Není tomu tak, pouze pokud plocha pěstování přesahuje 100m2, je potřeba tuto informaci oficiálně oznámit.

Pokud někdo pěstuje konopí s obsahem vyšším než 1 % THC, musí být také obezřetný. Spousta pěstitelů na situaci pohlíží tak, že pokud jejich zahrádka neobsahuje více než 5 rostlin konopí, nic jim nehrozí. To ale není pravda.

Jediné, co můžeme říci je, že se v počtu 1 až 5 rostlin nejedná o trestný čin. Jedná se ale o přestupek. Na 1 až 5 rostlin je pohlíženo jako na malé množství marihuany. Nicméně neoprávněné pěstování konopí pro vlastní účely je v rozporu se zákonem.

Infinity CBD Cannapio semínka konopíInfinity CBD Cannapio semínka konopí

Neoprávněné pěstování konopí jako přestupek

Současný systém je nastaven tak, že v případě, že budete nahlášeni za pěstování marihuany, je to v souladu s legislativou. Pokud budete pěstovat malé množství konopí, hrozí Vám přestupkové řízení či pokuta. Ta se může vyšplhat až do výše 15 000 Kč.

Neoprávnění pěstování konopí jako trestný čin

Pokud neoprávněně pěstujete konopí pro vlastní potřebu ve větším měřítku, určitě je potřeba zdůraznit, že je porušen zákon. Za takové jednání může pěstiteli hrozit odnětí svobody až na 6 měsíců, peněžní pokuta nebo propadnutí věci. Nehraje roli ani skutečnost, že se jedná o pěstování pro vlastní potřebu, ta totiž zákonem není povolena. Konkrétně toto jednání upravuje §285 zákona č. 40/2009.

Legální je pouze pěstování tzv. technického konopí

Zákon v tomto bodě hovoří jasně. Pěstujete-li technické konopí, které obsahem THC spadá do zákonem stanovené hranice 1 % THC, hlídejte si množství. V případě, že plocha, na které konopí pěstujete, překročí 100m2, jste povinni tuto skutečnost ohlásit příslušnému orgánu celní správy. V opačném případě je technické konopí možno pěstovat.

Technické konopí se těší širokému využití. Kromě jiného působí léčivě. Obsahuje totiž mnoho důležitých látek, které jsou člověku a jeho zdraví prospěšné.

Spojení technické konopí jako takové zákon nezná. Rozumí se jím ale konopí s obsahem THC do 1 %. Známe asi 50 certifikovaných odrůd s tímto obsahem.

Technické konopí Santhica Cannapio
Technické konopí Santhica Cannapio

Léčebné konopí - co to vlastně je?

Léčebné konopí může obsahovat vysoké množství léčivého kanabinoidu CBD, ale též zvýšené množství THC, tj. rostlina obsahuje více než 1 % THC. Takové konopí nesmíme pěstovat pro vlastní potřebu. Toto konopí mohou pěstovat pouze lékařská a vědecká pracoviště, případně ti, kteří mají licenci udělenou SÚKLem. V opačném případě se jedná o protizákonné jednání. Hovoří tak §24 zákona č. 167/1998.

Postihy za přechovávání konopí

Pokud neoprávněně přechováváte malé množství konopí pro vlastní potřebu, hrozí vám pokuta v přestupkovém řízení, která může dosáhnout až 15 000 Kč.

Pokud jde o množství větší než malé, hrozí odnětí svobody až po dobu 1 roku, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

Výroba, prodej, vývoz, dovoz nebo zprostředkování konopí

Pokud s omamnou látkou nakládáte nějakým z těchto způsobu (prodej, dovoz, zprostředkování atd.), podle §283 zákona č. 40/2009 budete potrestáni odnětím svobody na 1 až 5 let nebo peněžním trestem.

Je třeba vědět, že takové nakládání s omamnou látkou je zakázané a zákon už v tomto bodě nerozlišuje mezi konopím a ostatními drogami.

Pamatujte, že...

Neoprávněné přechovávání drog pro vlastní potřebu je nezákonné. V případě malého množství přechovávané drogy hrozí přestupkové řízení, v případě většího množství následuje trestní řízení.

Subjekty, které mohou konopí přechovávat, definuje zákon (lékárny, laboratoře, lékařské zařízení).

Malé množství konopí

Definice toho, co je malé množství konopí, je velice dynamická a během let se dost změnila. Ještě v roce 2010 bylo malé množství marihuany definováno jako 15 g sušeného konopí.

Tuto definici ale ústavní soud zrušil a od 13. 3. 2014 byly přijaty nové limity. Za malé množství drogy se považovalo 10 g sušeného konopí. Tímto číslem se justiční orgány skutečně řídili, ale to pouze do nedávna.

V květnu letošního roku 2021 Ústavní rozhodl, že by to neměla být vláda, kdo rozhoduje o tom, co je malé nebo vetší než malé množství marihuany. Podle Ústavního soudu v zákoně tato formulace „větší než malé množství“ zůstane a konkrétní případy budou individuálně posuzovat soudy nižších instancí.

Právě pružnost výkladu této formulace je klíčová a podle ÚS už justice posuzovala mnoho případů a dokáže tedy rozhodovat i bez stanoveného množství v jednotkách gramů. Vždy je totiž důležitá konkrétní situace a okolnosti, které k ní vedly.

Pěstování konopí s vyšším obsahem CBD

Marihuana stojí na hraně zákona jen kvůli kanabinoidu THC. Ten z něj činní omamnou látku, a tak je také ve všech paragrafech opakovaně skloňování.

Kanabinoid CBD je další složkou konopí. Jeho léčivé účinky jsou teď ve středu zájmu. Zákaz pěstování konopí se vztahuje na konopí s vysokým obsahem THC nikoliv CBD. Pokud se tedy jednotlivé rostliny vlezou do limitu 1 % THC, mohou obsahovat neomezené množství CBD a jedná se o pěstování rostliny, jejíž pěstování není protizákonné. Více zjistíte v Průvodci CBD nebo na našem blogu.

Semínka konopí Speciál Medic CBD CannapioSemínka konopí Special Medic CBD Cannapio

Legální CBD odrůdy konopí

Pěstování může být legální a výhodné zároveň

Určitě je důležité si uvědomit, že zákony a pravidla okolo pěstování konopí se stále mění. Dobře to ilustruje případ definování pojmu „vetší než malé množství“, na kterém vidíme, kolika obměnami už prošel. Proto je třeba situaci sledovat.

Nová pravidla se od roku 2022 dotknou i léčebného konopí nebo povoleného obsahu THC v rostlinách technického konopí.

Pokud chcete začít s pěstováním konopí a chcete mít jistotu, že se pohybovat v mezích zákona, zvolte jednu z následujících variant:

Semena Wellness CBD – vysoký obsah prospěšného CBD a terpenů, obsah THC do 0,3 %

Semena Infinity CBD -  vysoký obsah CBD, snadno pěstovatelná, obsah THC do 0,3 %

Semena CBG Origin – obsah kanabinoidu CBG (vhodný pro uvolnění a relaxaci), obsah THC do 0,3 %

Všechna tato a další semena najdete na našich stránkách. Vytvořili jsme pro vás také novou kategorii ve které najdete semena konopí splňujícím současnou legislativu pro pěstování. Pomoci vám může i Průvodce semeny konopí.

Využívat účinných látek konopí můžete i prostřednictví CBD produktů, které jsou legální, jejich složení je v souladu s platnými zákony a nemají psychoaktivní účinky.

 

tipSemena konopí / marihuany jsou určena výhradně ke sběratelským účelům! Pěstování rostlin s vyšším osbahem THC je přestupkem, nebo trestným činem!

Vydáno: 02/04/11
(Aktualizováno: 10/26/22)