Robia vám vedľajšie efekty konope zle? Chyba je možná vo vašich génoch ...

Niektorí z užívateľov však po aplikácii takéhoto typu marihuany zažívajú pravý opak - nepríjemný pocity nepohodlia, psychického rozladenie a v najhorších prípadoch až pocity akútnej paranoje a strachu. Jedna zo štúdií zaoberajúcich sa týmto fenoménom uvádza, že je negatívnym efektom konope ovplyvnené až 22% užívateľov.

Rovnako ako u väčšiny drogových zážitkov je tu absolútne zásadná prvá aplikácia, ktorá často predurčuje príjemnosť alebo naopak nepohodlie prežité počas aplikácií v budúcnosti. Vcelku pochopiteľné teda je, že ak niekto užije hneď na prvýkrát prehnane vysokú dávku THC v spoločnosti ľudí, medzi ktorými sa necíti dobre ani počas triezvosti, jeho či jej zážitok nebude práve dvakrát euforického rázu a do ďalšieho použitia sa daná osoba asi dvakrát nepohrnú.

"Povedzme však, že sa vám efekty konope nejakú dobu pozdávalo, ale niečo sa zmenilo a účinok THC vám zrazu pripadá otravný a nepríjemný. O čo tu ide?"

konope marihuana fajčenie

Faktory ovplyvňujúce účinok & efekt liečebného konope

Faktorov, ktoré môžu ovplyvniť výsledný efekt marihuany na telo i psychiku užívateľa je samozrejme doslova hromada. Medzi tie absolútne najhlavnejšie sa dajú zaradiť nasledujúce tri faktory. (Pozn. - bavíme sa tu výhradne o účinkoch odrôd s veľmi vysokým obsahom THC. Neberieme do úvahy premenné faktory ako sú rôzne terpény a pomery THC:CBD)

Vek: Veľa ľuďom pripadajú účinky konope príjemnejšie počas adolescencie, než v plne dospelom veku

Opiátové receptory: Množstvo a alokácia opiátových receptorov v mozgu ovplyvňuje výsledný účinok konope

CB1 receptory a ich lokácie: Typ mozgových buniek, ktoré obsahujú najviac CB1 receptorov, môže diktovať, či bude zážitok po aplikácii konope pre užívateľov euforický, alebo si k nemu naopak vyvolá averziu

Faktor 1: Vek

Aj napriek tomu, že sa počas dospievania zásadne neodporúča narušovať vývoj mozgu akúkoľvek drogou, adolescenti bývajú v porovnaní s dospelými omnoho menej citliví voči negatívnym vplyvom THC. V štúdii, ktorá porovnávala mieru negatívneho ovplyvnenia v správaní myší, bolo zistené, že u adolescentných myší nedochádza k tak prudkému nárastu úzkosti, ako u myší dospelých. U dospelých myší bola pozorovaná oveľa silnejší stresová odozva, ktorú bádatelia zmerali pomocou sledovania pohybu hormonálnych úrovní.

"Dospelé myši sa vo výsledku začali vyhýbať komore, kde im bolo THC vždy podané. Zato adolescentných myši sa do tejto komory vracali, ako by sa nechumelilo. "

Avšak, možno aj dôležitejším poznatkom je zo porovnateľne vyšší dlhodobý vplyv na vývoj mozgu u adolescentných myšiach. Oproti dospelým myšiam boli totiž mozgy adolescentných myší ovplyvnené až trikrát viac. K najrozsiahlejším genetickým zmenám došlo v oblasti hippokampu, teda oblasti mozgu zodpovedné za funkcie ako je pamäť a nálada. U dospelých myší k žiadnym citeľným zmenám nedošlo. Z tohto pozorovania teda možno vyvodiť, že užívanie kanabisu počas adolescencie môže viesť k trvalým zmenám vo vývoji mozgových funkcií.

Faktor 2: Opiátovy systém tela

Interakcia medzi endokanabinoidným a opiátovým systémom vášho tela má za následok nielen mieru fungovanie kanabinoidov ako analgetiká, ale tiež to, či vám bude subjektívne účinok marihuany pripadať príjemný alebo odporný. Rovnako ako naše telo a mozog obsahuje rôzne druhy endokanabinoidných reptorov (CB1 a CB2), obsahuje tiež rôznorodé opiátové receptory - μ-opiátové a κ-opiátové receptory.

Aktiváciou μ-opiátových receptorov dochádza k subjektívnemu pocitu pohodlia a príjemné spokojnosti - tieto receptory sú tiež zodpovedné za schopnosť opiátových liekov účinkovať proti bolestiam. κ-opiátové receptory oproti tomu pôsobí opačne a pokiaľ dôjde k prehnanej aktivácii tohto receptorové typu, dôjde tiež k nepríjemne zaznamenaným efektu opiátov.

Účinok THC v mozgu priamo ovplyvňuje množstvo endogénnych opiátových látok, ktoré následne menia aj reguláciu nálady a procesy spojené s vnímaním pocitu odmeny a spokojnosti. Pozorovaním týchto mechanizmov bádatelia vyvodili, že je tu možná zásadný vplyv medzi pomermi vyššie zmienených opiátových receptorov, teda: "Ak dôjde k aktivácii viac μ-opiátových receptorov, potom bude dané osobe efekt THC pripadať príjemný. Naopak, počas aktivácie väčšieho počtu κ-opiátových receptorov sa človek bude cítiť zvláštne a THC vyhľadávať nebude"

"Pokiaľ u myší geneticky odstránime κ-opiátové receptory, začnú sa do THC komôr vracať častejšie a efekt marihuany im bude pripadať viditeľne euforický."

Faktor 3: Receptory CB1

Počas jedného z posledných prieskumov, počas ktorého sa badatalé zamerali na zmapovanie mechanizmu, ktorý spôsobuje preferenciu alebo odpor danej osoby voči konope, boli stredobodom záujmu receptory CB1. Receptory tohto typu sú známe práve ako kľúčová súčasť bunkového systému, ktorá nám umožňuje pocítiť psychické efekty THC.

Cieľom pozorovanie tu bola kriticky dôležitá časť mozgu zodpovedná za sprostredkovanie väčšiny pocitovo príjemných efektov drog - ventrálnej tegmentální oblasť mozgu. Áno, tušíte správne - ventrálnej tegmentální oblasť mozgu produkuje väčšinu dopamínu. Vedci zistili, že odpoveď možno spočíva v rozdiele lokácie receptorov CB1. U niektorých pozorovaných myší sa vyskytovalo viac CB1 receptorov v excitačných neurónoch, u iných v neurónoch inhibičných. Pre pochopenie - excitačné bunky podnecujú nervové vzruchy, kdežto bunky inhibičný je utlmujú.

"U myší, u ktorých sa vyskytovalo viac CB1 receptorov v oblasti excitačných buniek boli pozorované averzné, negatívne efekty pôsobenie THC. Tým pádom môžeme vyvodiť, že ak THC pôsobí na inhibičné (utlmujúci) neuróny, dochádza k príjemnejšiemu a euforickému účinku."

Ľudské telo, THC a nevypočítateľné reakcie

Z týchto výsledkov by teoreticky išlo vyvodiť, že ak má človek viac CB1 receptorov v neurónoch excitačného typu, potom si efekty THC moc neužije a naopak. Realita však nikdy nie je tak jednoduchá. Ľudské telá sú nekonečne zložitým biologickým komplexom a faktorov, ktoré sú vo výsledku schopné ovplyvniť účinok THC, je nepreberné množstvo. Výsledný účinok liečebného konope na individuálne ľudské telo aj ducha je tak vždy súborom všetkých týchto faktorov.

Navyše, ľudské telá nie sú vytesaná z kameňa. Jedná sa o neustále sa premieňajúci genetický systém. Spolu s postupujúcim vekom či zmenami v životnom štýle sa tak môže vo výsledku zásadne zmeniť aj výsledný efekt určitých vedomie aj fyzické telo ovplyvňujúcich látok.

Zdroj: 
leafly.com

“A Community Survey of Adverse Effects of Cannabis Use.” Drug and Alcohol Dependence, Elsevier, 22 Mar. 1999, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037687169601277X.

Schramm-Sapyta, Nicole L., et al. “Differential Anxiogenic, Aversive, and Locomotor Effects of THC in Adolescent and Adult Rats.” SpringerLink, Springer-Verlag, 9 Jan. 2007, link.springer.com/article/10.1007/s00213-006-0676-9.

Quinn, Heidi R, et al. “Adolescent Rats Find Repeated Δ9-THC Less Aversive Than Adult Rats but Display Greater Residual Cognitive Deficits and Changes in Hippocampal Protein Expression Following Exposure.” Nature News, Nature Publishing Group, 20 June 2007, www.nature.com/articles/1301475.

Ghozland, Sandy, et al. “Motivational Effects of Cannabinoids Are Mediated by μ-Opioid and κ-Opioid Receptors.” Journal of Neuroscience, Society for Neuroscience, 1 Feb. 2002, www.jneurosci.org/content/22/3/1146.short.

“Neurobiological Mechanisms of Cannabinoid Addiction.” Molecular and Cellular Endocrinology, Elsevier, 16 Feb. 2008, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303720708000671?via=ihub.

Autor: Josh Kaplan

 

Zboží k článku

Časté dotazy

Medzi najčastejšie používané druhy konopných výrobkov na lekárske a terapeutické využitie patria oleje a tinktúry s vysokým obsahom CBDa naopak nízkym obsahom THCDávkovanie je veľmi individuálne a mali by sme mať na pamäti telesnú hmotnosť. Optimálna dávka závisí od účelu užívania. Užíva sa orálne niekoľkými kvapkami pod jazyk. Obsah CBD v kvapkách závisí od jeho percentuálneho rozpätia. 5 % CBD olej obsahuje 2 mg v jednej kvapke, 10 % olej 4 mg a 20 % olej cca 8 mg CBD v jednej kvapke.

Endokanabinoidný systém alebo ECS je komplexný systém bunkovej signalizácie. Reguluje hladiny hormónov, spánok, náladu a veľa ďalšieho. THC a CBD fungujú interakciou s ECS, ten je aktívny aj napriek tomu, že ste nikdy neužili akýkoľvek konopný výrobok. CBD sa viaže na ECS bez toho, aby aktivoval jeho receptory. THC naopak stimuluje ECS receptory v mozgu a podieľa sa na regulácii serotonínu. CBD je aktívnou zložkou konopy, nie je psychoaktívne a napríklad vďaka CBD oleju prispieva k liečbe mnohých fyzických aj psychických problémov. 

 

THC je psychoaktívna látka, ktorá má však štúdiami preukázané lekárske účinky. To má ale aj CBD, ktoré má takmer zhodné chemické zloženie, je však nepsychoaktívne a nevyvoláva závislosť. Najväčšie riziko užívania marihuany predstavuje jej fajčenie, do tela sa totiž nedostáva len THC, ale aj iné škodlivé látky. Ľudia, ktorí konopu fajčia, trpia častejšie respiračnými ťažkosťami, predovšetkým chronickou bronchitídou. Užívanie THC sa spája aj so zníženou motorikou.

Vydáno: 09/23/18
(Aktualizováno: 08/10/21)