Alzheimer a liečba kanabisom (Štúdie, výskum a novinky 2018)

  • Alzheimerova choroba je vážnym neurodegeneratívnym ochorením, ktoré postihuje čoraz viac ľudí po celom svete
  • Liečebné konope je momentálne skúmané ako potenciálny liek alebo terapeutikum, ktoré môže liečiť alebo aspoň spomaliť priebeh ochorenia

Alzheimer momentálne postihuje viac ako 30 miliónov ľudí po celom svete. Ide tak o zďaleka najčastejšiu príčinu rozvoja demencie. Momentálna prieskumy navyše počítajú s tým, že ak sa situácia bude naďalej vyvíjať rovnakým smerom, počet ľudí postihnutých Alzheimerom sa do roku 2050 môže až zoštvornásobiť.

Spolu so zvyšujúcim sa počtom ohrozených pacientov sa dvíha aj toľko potrebná kadencie výskumov snažiacich sa nájsť fungujúce terapiu alebo rovno liek. Jedným z veľmi nádejných liečiv, ktoré je momentálne pod hľadáčikom bádateľov, je liečebné konope. Ako ďaleko postúpila momentálnej veda v pochopení konope? Je možné, že medicínska marihuana proti Alzheimer naozaj pomáha?

Čo je to Alzheimer & Ako sa prejavuje?

Alzheimer typicky postihuje kriticky dôležitú oblasť mozgu zvanú hippocampus, ktorého hlavnou úlohou je sprostredkovanie správneho fungovania pamäte. Tým sa vysvetľujú aj typické prvotné príznaky, signalizujúci štart choroby - problémy s krátkodobou aj dlhodobou pamäťou. K tomu sa pridávajú aj pocity úzkosti, depresie, agitácie a celkovo zlé psychické rozpoloženie pacienta.

"Pozorovanie vplyvu rastlinných kanabinoidov pre liečbu Alzheimera bolo doposiaľ venované iba minimum dôkladného výskumu. Nádej je tu pritom úplne unikátna."

Pacientom následne pribúdajú problémy ako problémy s kašľom, prehĺtaním a dýchaním. Ďalej choroba dosahuje veľmi problematické fáze, kedy je pacient veľmi náchylný k aspirácii jedla, pneumóniu a ďalším infekciám. To všetko robí z Alzheimera životu nebezpečnú chorobu. Ostatne, len v USA je Alzheimerova choroba šiestou najčastejšou príčinou smrti.

Priebeh choroby sa delí na tri kritické štádiá:

  • Nárast výskytu amyloidní plakov na mozgu
  • Zauzlené tkaniva v častiach mozgového tkaniva zvanej neurofibrilární uzly
  • Aktivácia podporných buniek mozgu zvaných mikroglie

Navyše, v telách pacientov postihnutých Alzheimerovou chorobou sa vyskytuje abnormálne množstvo voľných radikálov. Spojením výskytu amyloidných plakov spolu s neurofibrilárnými uzlami následne rastie aj počet voľných radikálov, čo s postupom času značne zhoršuje kondíciu pacienta i priebeh choroby. Spolu s celým procesom sa začína v tele uvoľňovať aj mozgová látka zvaná glutamát. Glutamát následne dosahuje toxických úrovní, ktoré majú za následok odumieranie neurónov - hlavných mozgových buniek zodpovedných za správnu signalizáciu a prepojenie celého mozgu. Znížením produkcie látky nazývané acetylcholínu navyše dochádza k ďalšiemu narušeniu pamäťových funkcií. Celý tento proces je pre mozog a psychiku pacienta veľmi negatívna špirála.

Momentálna spôsoby liečby majú k naozaj efektívne medicíne veľmi ďaleko a v drvivej väčšine prípadov sa jedná o jednoduché zamaskovanie alebo spomalenie symptómov. Napríklad, jedna z dnes používaných terapeutických metód je schopná navýšiť produkciu acetylcholínu, čím následne dôjde k spomaleniu poškodeniu pamäťových funkcií. Negatívne špirála Alzheimera však naďalej pokračuje. O úplnom zvrátenie priebehu choroby sa s ohľadom na dnešné medicínu teda nedá ani hovoriť.

Hlavným zámerom dnešných štúdií je zistiť, akým spôsobom sa dá:

  • Znížiť počet voľných radikálov v tele pacienta
  • Znížiť počet mozgových uzlov a amyloidní plakov
  • Znížiť zápalovosť a počet mikroglie, ktoré spôsobujú toxický objem glutamátu zabíjejúceho neuróny

Prísť na správny spôsob liečby Alzheimera a ďalších neurodegeneratívnych ochorení bolo samozrejme v popredí záujmu bádateľov už celé dekády. Na rastlinné kanabinoidy sa však vedci začínajú otáčať napodiv až dnes. V kanabinoidoch sa pritom skrýva doslova unikátny nádeje ako potenciálneho, bylinného liečivá.

Ako pôsobí liečebné kanabinoidy z konope na Alzheimera?

Vedci sa doteraz sústredili najmä na snahu nájdenie spôsobu, ktorým by išlo úplne zastaviť rast amyloidní plakov. Všeobecnú zhodou tu bolo, že ak zastavíme tvorbu týchto plakov, zastavíme aj priebeh Alzheimera. Nanešťastie sa však zistilo, že ak sa zastaví tvorba určitého typu proteínov, ktoré sú k tvorbe amyloidných plakov nepostrádateľné, dostaví sa ďalšie veľmi závažné následky. Tadiaľ teda cesta nevedie.

"Jednou z najdôležitejších liečebných vlastností kanabinoidov THC a CBD je schopnosť potlačenie zápalov. Pochopiteľne sa tu vo vzťahu k Alzheimerovej chorobe jedná o veľmi významnú vlastnosť, pretože práve zápalovosť je považovaná za kritický faktor rozvoja Alzheimera."

Alternatívnym spôsobom liečby by teda mohlo byť potlačenie celkovej zápalovosti v tele pacienta, ktorá je priamym následkom tvorby amyloidných plakov. THC a CBD sú práve tu schopné bezpečne pomôcť. Zníženie zápalovosti a počtu voľných radikálov v ľudskom tele je všeobecne považované za prekurzor zníženie šancí pre výskyt Alzheimera. Môže tu teda pomôcť aj klasické liečivo akým je napríklad voľne predajný ibuprofen. Háčikom tu je, že časté podávanie liečiv na spôsob ibuprofénu je poškodenie pečene a obličiek. Oproti tomu CBD a celý rad ďalších kanabinoidov sú momentálne považované za, pre dospelých ľudské telo aj mozog, netoxické látky s minimom negatívnym vedľajších efektov, a to aj v relatívne vysokom dávkovaní.

Dôležité ciele výskumu CBD proti Alzheimerovej chorobe

Hneď niekoľko štúdií už preukázalo schopnosť CBD otupiť antioxidačné efekty amyloidných plakov, a teda aj limitovať ich toxický vplyv na mozgové bunky. Avšak, CBD je tiež schopné znížiť aj priamo tvorbu amyloidní plakov, a to pôsobením na PPAR-γ receptory, ktoré podporujú prežitie zdravých buniek. PPAR-γ receptory sú celkovo považované za dôležitú súčasť efektívnej liečby Alzheimerovej choroby. Jedna z klinických štúdií fázy II. preukázala, že aktivácia PPAR-γ receptorov naozaj zlepšuje pamäťové funkcie počas Alzheimera. Tento fakt je v kontraste s pôsobením CBD a THC, ktoré pôsobia na CB2 receptory a výsledkom je potlačenie amyloidných plakov, ale nezvyšujú kognitívne funkcie ani nepotláčajú tvorbu neurofibrilárních uzlov.

alzheimer konope

CBD pôsobí neuroprotektívne - chráni mozgové bunky

Ak CBD pôsobí priaznivo na kognitívne funkcie a pamäť, potom sa o tento výsledok ide najmä kvôli jeho schopnosti chrániť mozog pred toxínmi a ochorením. Skúšobné terapie a pokusy na myšiach, ktoré boli vystavené kombinovanému pôsobeniu CBD a THC preukázali efektívnosť v znížení počtu vytvorených mikroglie a zlepšili celkový stav počas priebehu Alzheimera. Mikroglie sú bunky, ktoré tvoria zhruba 10% buniek v mozgu. Sú to bunky štruktúrou veľmi podobné "klasickým" neurónom a ich aktivácia začína príčinnú ako je zranenie či chorobu. Jedným z najdôležitejších faktorov pôsobenia CBD v tejto situácii je práve zníženie aktivácia tohto typu mozgových buniek. Aj napriek tomu, že je primárnym účelom týchto buniek ochrana mozgu proti ochoreniu a poškodeniu, ich chronickou aktiváciou dochádza k pravému opaku - nadmernej tvorbe glutamátu, cytokínov a ďalších škodlivých látok, ktoré postupne poškodzujú mozog.

To, že je chronická aktivácia mikroglie jedným z faktorov prispievajúcich k zhoršeniu Alzheimera, pochopiteľne nie je prekvapením. Zatiaľ to však vyzerá, že práve látky pochádzajúce z liečebného konope sú schopné znížiť frekvenciu tejto chronickej aktivácie. Dôležitou vlastnosťou je tu tiež vysoká telesná tolerancia takejto liečebnej stratégie (minimálny negatívny dopad na ľudské telo počas podávania medicíny).

Budúcnosť výskumu konope v liečbe Alzheimera

Aj napriek tomu, že liečebné konope poskytuje podľa výsledkov štúdií na zvieratách veľmi pozitívny potenciál, ešte sme veľmi ďaleko od momentu, kedy budú tie isté výsledky preukázané aj počas klinických štúdií na ľuďoch. Navyše, niektoré z predchádzajúcich výskumov liečebných metód Alzheimerovej choroby, ktoré boli vykonané na myšiach, následne zlyhali pri pokuse aplikácie u ľudí. Najväčším limitom je tu doba skúmanie. Kým myši starnú veľmi rýchlo a výsledky výskumu je možné kompletovať už po prvom roku pozorovaní, u ľudí je potrebné minimálne dekádu k tomu, aby sa nám dostalo presvedčivých výsledkov.

"Tak ako tak, liečebné konope už teraz preukázalo schopnosť vylepšiť životnú úroveň pacientov trpiacich na Alzheimera. Hlavnou výhodou liečby sú tu vedľajšie efekty spočívajúce v zlepšení nálady, zníženie úzkosťou a zlepšenie kvality spánku a príjmu jedla."

Ďalej, už teraz je jasné, že je liečebné konope schopné z krátkodobého hľadiska zlepšiť niektoré z kognitívnych problémov spojených s Alzheimerom. Dá sa teda v podstate povedať, že niektorí pacienti môžu začať liečbu takzvane na vlastné riziko a na žiadne dlhodobé výsledky nečakať.

"Niektorí z pacientov preukázali zlepšenie kondície už po 4 týždňoch užívania oleja vyrobeného z konope."

Časté dotazy

Alzheimerovu chorobu úplne liečiť nemožno, avšak môžeme prispieť k jej lepšiemu priebehu prekrvením mozgu a stimulovaním nervov pomocou CBD olejov. CBD oleje obsahujú kanabidiol, ktorý má blahodarné účinky na ľudský organizmus. Pomáha pri boji s nespavosťou a stresom, ale tiež dokáže zmierniť následky alzheimerovej choroby. Vďaka jeho pozitívnym vlastnostiam účinkuje pri problémoch s demenciou. V neposlednom rade stoja za zmienku jeho antioxidačné a protizápalové schopnosti, vďaka ktorým dokáže stimulovať nervy a tým alzheimerovu chorobu spomaliť.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 10/09/18