Liečebné konope a CBD pre mačky a psy: Štúdie 2018

  • Tak za prvé - podávanie liečebného konope mačkám a psom bez dostatočných znalostí môže vašim miláčikom spôsobiť vážne zdravotné problémy
  • Iba špeciálne pripravené, správne formulované a dávkované konopné prípravky môžu miláčikom pomôcť v prípade bolestí, záchvatov alebo aj strachu či úzkosti

Naprieč chovateľmi domácich maznáčikov, najmä potom mačiek a psov, sa momentálne šíri nový medicínsky trend - podávanie veľmi malých dávok liečebného konope alebo len látky z neho získanej - CBD (Cannabidiol). Dôvodom je tu najčastejšie snaha o úľavu od vyššie zmienených bolestí, zápalov alebo i úzkostí. Čo však naozaj vieme o mechanizme funkcie rastlinných, medicínskych kanabinoidov, ak sa dostanú do tiel našich miláčikov? Bohužiaľ, zatiaľ nič moc. Pár zistení, na ktoré stojí za to poukázať, tu však už je. Dekády zanedbaný výskum sa vracia a prináša zaujímavé štatistiky.  

"Počet ani hĺbka doterajších štúdií zatiaľ nestačí na to, aby sme mohli so stopercentnou istotou tvrdiť, že sú látky z liečebného konope schopné pomôcť aj mačkám a psom. Avšak, nedávne výsledky štúdie univerzity Cornell poukazujú na až extrémne nádejná zistenia."

kočky a psi

Rovnako ako u ľudí je otázka využitia liečebného konope v prípade mačiek a psov veľmi komplikovaná. Počet dôkladných štúdií je dnes s ohľadom na úplnú istotu efektívnosti a bezpečnosti užívania konopných látok pre psy a mačky skrátka nedostatočný. Celá vec však začína naberať na obrátkach, a to platí aj pre našich štvornohých kamarátov. Napríklad, v júli tohto roku vyšli na povrch extrémne nádejné výsledky štúdie, ktorá sa zaoberala použitím CBD získaného z technického konope pre psov trpiacich na artritídu. Výsledky boli zverejnené v oficiálnom medzinárodnom vedeckom magazíne "Frontiers of Veterinary Science". 

Štúdia s titulom "Pharmacokinetics, Safety, and Clinical Efficacy of Cannabidiol Treatment in Osteoarthritic Dogs," (Voľný preklad: Farmakokinetika, bezpečnosť a klinická efektívnosť kanabinoidné terapie u osteoartristických psov) bola vedená popredným doktorom Josephom Wakshlagem účinkujúcim na univerzite Cornell. Wakshlag spolu s kolegami merali efektívnosť konkrétneho CBD produktu značky ElleVet Sciences, ktorý aplikovali psím subjektom s cieľom zmerať, ako veľmi bude liečivo efektívne proti bolestiam psov a ich príznakom artritídy.

"Výsledky štúdie boli prinajmenšom veľmi povzbudzujúce: u viac ako 80% psov sa prejavilo značné zníženie bolestí. Navyše, pozorovali sme aj razantné zlepšenie mobility, teda celkovej pohyblivosti zvierat."

Ďalšie štúdie konope na zvieratách

Nech už sú však výsledky akokoľvek nádejné, jedná sa tu stále len o jednu štúdiu a žiadny z rozumných chovateľov by sa v starostlivosti o svoje miláčikov nemal rozhodovať podľa jediného výsledku. Bohužiaľ, o moc viac ich zatiaľ k nájdeniu nie je. Ďalšie sú však už našťastie vďaka dočasným výsledkom už na ceste. Nedostatok znalostí na túto tému sa začína prejavovať ako úplne akútny a je naporúdzi, aby sme začali lepšie chápať politické, etické i vedecké implikácie štúdií použitia liečebného konope pre mačky a psy.

Väčšina veterinárov sa CBD nemôže ani dotknúť

Po prvé je potrebné spomenúť nasledovnú pointu: drvivá väčšina veterinárov si nemôže dovoliť konopné prípravky ako prípadnú pomoc pre vašich miláčikov ani spomenúť, nehľadiac na ich osobný alebo profesionálny prístup ku konopné problematike. Každý štát má vlastné zákony a navyše tiež vlastné veterinárny výbor. Dokonca aj v samotnej mekke liečebného konope, Kalifornii, sa v oficiálnom vyhlásení Kalifornského veterinárneho výboru zmieňuje: "V kalifornskom veterinárnom zákonu neexistuje žiadny predpis, ktorý by veterinárom umožňoval akýmkoľvek spôsobom predpisovať alebo odporúčať liečebné prípravky na báze konope za účelom liečby zvierat. Veterinári, ktorí tento predpis nedodrží, sa dopúšťajú porušenie zákona."

Minulého roku bol zverejnený rozhovor na túto tému v konopnom magazíne Leafly. Redaktori sa tu pýtali veterinára Garyho Richtera z Oaklande, aký je jeho pohľad na vec. Gary vysvetlil, že v túto dobu pracoval na online petícii zvanej "súcitná starostlivosť" a zamerané na zmenu zákona ohľadom možnosti odporúčania CBD pre psy a mačky v štáte Kalifornia. Online petícia sa odvtedy uchytila a Gary nedávno oznámil, že návrh zákona už prechádza legislatívou a podpísal ju vládnemu zástupcovi Jerry Brownovi. "Som veľmi spokojný s postupom procesu, ktorého sme od minulého roka dosiahli," vysvetľuje Gary. "Zákon ešte zďaleka nie je dokonalý, ale všetko postupuje správnym smerom."

"Podávanie CBD psom trpiacim na artritídu je zatiaľ najčastejším využitím liečebných látok pochádzajúcich z konope v prípade liečby zvierat."

kočky a psi thc bd

Doktor Richter ďalej vysvetľuje, že jeho nadšenosť a vôľa presadiť nový veterinárny zákon ohľadom možnosti predpisovať CBD pramení z osobných skúseností. "Mal som možnosť nespočetnekrát vidieť efektívnosť CBD v podaní proti artritíde vyskytujúce sa u psov. Napriek tomu však, ak dnes niekto z nás veterinárov iba odporučí CBD ako možnú pomoc, môžeme čeliť doživotnému zrušení veterinárnej licencie.   

Richter pokračuje v prirovnávanie liečby marihuanou u ľudí a zvierat: "Takmer akákoľvek konopné liečba, ktorá preukazuje terapeutický potenciál u ľudí, sa dosť možno dá aplikovať aj v prípade zvierat. Bolesti, zápaly, gastrointestinálne problémy, stres, úzkosť, záchvaty triašky, rakovina a tak ďalej. Mali sme možnosť pozorovať zlepšenie vo všetkých týchto oblastiach. Ak však len zmienite čokoľvek na túto tému pred zákazníkom v ordinácii, čelíte potenciálnym následkom, ktoré môžu ovplyvniť celý zvyšok vašej kariéry."

Výskum liečby kanabisom 2018 (Veterinárny pohľad)

Aj napriek tomu, že je naštartovanie akéhokoľvek dôkladného výskumu účinkov liečebného konope stále veľmi problematické, niektorí z bádateľov sa aj tak nedali odradiť a posledný rok bádania nám tak prináša ďalšie nádejné výsledky. Potenciál medicínskeho konope a najmä potom CBD teraz ďalej na jeho využitie nabáda nielen vedcov, ale aj vlastníkmi štvornohých kamarátov.

"Ak by môj pes niekedy začal trpieť na artritídu, určite by som po nejakom konopnom prípravku hneď siahol. Nielen to, siahol by som po ňom ako po úplne prvej možnej voľbe." Joseph Wakshlag, Univerzita Cornell, Fakulta veterinárnych vied

Vedecké dáta popisujúce účinky CBD na psie telá boli až do nedávnej doby doslova neexistujúca. Až v apríli minulého roka vyhlásila oficiálny veterinárna rada nasledujúce:" Zažívame akútny nedostatok dát popisujúcich účinky konope na zvieratá. Tento nedostatok je dôvodom obáv mnohých veterinárov a tiež priamym následkom dlhotrvajúce prohibície marihuany."

Doterajší pretrvávajúce uhol pohľadu, ktorý hovorí, že je liečebné konope pre psy aj mačky toxické, vychádza najmä z udalostí, kedy domáci maznáčikovia omylom požili veľké množstvo "domáce zásoby" pánečka či paničky.

A vkutku - štúdie vychádzajúce z týchto dát vyvodila, že je konope pre psy toxické už roku 2004. Konkrétnym výsledkom tu bolo, že "od roku 1998 do roku 2002 bolo zaznamenaných 213 prípadov psov vykazujúcich príznaky akútnej intoxikácie konopou. Celých 99% zvierat tu zažívalo neurologické príznaky intoxikácie kanabisom a 30% navyše aj negatívne gastrointestinálne príznaky.

Štúdia ďalej opisuje, akým spôsobom tieto príznaky ovplyvňujú fyzické i psychické rozpoloženie zvierat. Vedci tu citujú: "Primárnym fyzickým príznakom intoxikácie konope u pozorovaných zvierat bolo vracanie, depresia, triaška, disorientácia, hyperaktivita alebo strnulosť." Ešte, než tieto nové zistenia vyšli na povrch, sa mohli bádatelia pozrieť iba na predchádzajúce záznamy iba niekoľkých prípadov, keď teenageri úmyselne fúkali konopný dym do tvárí svojich zvierat.

Väčšina doterajšieho výskumu sústredená na poškodenie a ujmu spôsobenú konopou

Od roku 2000 bola vykonaná iba hŕstka prieskumov zaoberajúcich sa týmto fenoménom. Väčšina z nich pritom potvrdila iba jediné a to, že je liečebné konope pre psov toxické. Autori veterinárna štúdie so základňou v Denveri Colorado vyvodili, že "Aj napriek tomu, že sú liečebné konope a látky z neho pochádzajúce všeobecne považované za bezpečné, zaznamenali sme zopár prípadov úmrtia nasledujúcich po požití produktov vyrobených z masla s veľmi vysokou koncentráciou THC."

Predchádzajúce zistenie však vedcom v žiadnom prípade nezabránili v tom, aby vo výskume pokračovali. Zameraním sa špeciálne na účinky CBD pre psy s artritídou sa navyše osvetlila aj jeho potenciálna funkcia v telách ľudských subjektov, a to najmä čo sa dávkovanie a vstrebávanie týka. Ďalší z nadväzujúcich štúdií momentálne prebiehajú. ElleVet Sciences a doktor Wakshlag, rovnako ako ďalšie vedci zo štátnej univerzity Colorado, sa už teraz chystajú na ďalší krok v celkovom výskume.

CBD (Cannabidiol) pôsobí na psov inak, než na ľudí

Ešte predtým, než sa užitím CBD pre psy začali zaoberať v ElleVet Science, prebehla štúdie roku 1988, zameriavajúce sa na absorpciu látky CBD u psov, ktoré bolo vo forme tabletky podávané na prázdny žalúdok. Výsledkom tu však bolo, že sa CBD v psom žalúdku zle vstrebáva a neponúka teda dostatočne efektívnu pomoc.

"ElleVet za nami prišli so žiadosťou o poskytnutie niekoľkých skúsených bádateľov, ktorí by sa pre nich pozreli na funkciu vstrebávanie medicíny bohaté na kanabinoidy, obzvlášť potom CBD. Zároveň chceli porovnať výsledky s klinickou štúdiou," vysvetľuje doktor Wakshlag na univerzite. "Hneď zo štartu sme boli značne prekvapení - CBD sa v telách psov vstrebávalo vcelku efektívne. Výsledok teda išiel v protiklade so starou štúdií, o ktoré sme pred chvíľou hovorili."

Wakshlad ďalej vysvetľuje, že výsledná absorpcia CBD bola ovplyvnená tiež formou tabletiek. Zatiaľ čo v starej štúdii bolo CBD v pilulkách vo forme prášku, teraz ho vedci začali podávať v gelatinových kapsuliach, kde je CBD naviazané na olejovú bázy.

Zboží k článku

Aká je pre domácich miláčikov správna dávka CBD?

Ďalšou výzvou pre bádateľov i chovateľov je tu pochopiteľne nájdenie efektívne a zároveň bezpečné dávky CBD, vhodné pre podávanie jednotlivým zvieratám. Ak začnete svojmu miláčikovi naslepo podávať jeden z momentálne dostupných CBD produktov, nie je tak úplne isté, či bude daná dávka stačiť alebo či je zvolený typ "nosiča" (napr. oleje) psov vôbec vstrebateľný.

Doktor Wakshlag sa tu práve na výskum správneho dávkovania CBD zameral prioritne. Problémom tu je aj minimálne regulovaný a nezmapovaný trh s CBD produktmi, ktorých výrobcovia často tvrdia, že sú vašim miláčikom schopné pomôcť aj napriek tomu, že doteraz nie je dostupný dostatok potrebných študijných dát o tom, koľko CBD je vlastne potreba a akým spôsobom ho najlepšie podávať.

"Dávkovanie, ktoré sme pre našu štúdiu CBD pre psov zvolili, vychádza v podstate z doteraz pozorovaného účinného množstva CBD, ktoré sa aplikovalo v oných pár výskumoch prebiehajúcich na ľudských subjektoch. S ohľadom na telesnú váhu je tu teda predpokladané, že by malo na psov liečebne pôsobiť zhruba rovnaká dávka CBD, ako na ľudí. Presnejšie sa jedná zhruba o 1-5mg na kilo telesnej váhy," vysvetľuje zamotanú situáciu ďalej Wakshlag. "Rozhodli sme sa zo štartu začať nižšie, u dvoch miligramov. Pre 2mg sme sa rozhodli najmä preto, že chceme vidieť, či má terapeutický efekt aj nižšie dávkovacie spektrum a tiež preto, že by takto bola liečba cenovo dostupnejšia pre viac chovateľov."

THC pre psy a mačky je zradnejšie - hrozí nebezpečenstvo?

Ako sme už spomenuli v minulom článku "THC alebo CBD pre psov a mačky?", Väčšina dnešných veterinárov aj doterajších informačných zdrojov vám povie, aby ste sa aplikácii THC psom či mačkám radšej vyvarovali. Nájsť správnu dávku CBD sa tímu doktora Wakshlaga podarilo, avšak primiešaním THC do mixu sa celá vec značne zamotáva.

"THC môže byť pre psi i mačky toxické. Tým pádom túto látku v žiadnom prípade do svojich produktov nepridávame," vysvetľuje Amanda Howland, jedna z majiteliek spoločností poskytujúcich veterinárne doplnky stravy.

Avšak, otázka toxicity THC v prípade podania mačkám či psom zatiaľ nie je stopercentne zodpovedaná. Napríklad, jeden z ďalších veterinárov pochádzajúcich z Oaklandu, Gary Richter, pevne verí tomu, že má THC čo ponúknuť aj práve našim štvornohým kamarátom. Gary sa rozhodol ísť vlastnou cestou a pôsobenie THC začal skúmať (veľmi opatrne) na svojom vlastnom psovi Leovi. Pre aplikáciu zvolil starostlivo zmerané dávky hašiša alebo extraktu. Richter svoje zistenia následne oznamuje ďalším veterinárom aj chovateľom skrz online semináre a lekcie.

"Dočasný výskum je veľmi jasný - THC poskytuje určité medicínske benefity, minimálne čo sa pôsobenie na človeka týka," vysvetľuje Richter. "Aj napriek tomu, že bola pozorovaná toxicita THC u otrávených psov a mačiek, nebezpečenstvo je spôsobené najmä prehnane vysokou dávkou. Naše telá a ich hmotnosť sú oproti tým psím pochopiteľne úplne odlišná, avšak endokanabinoidný systém máme veľmi podobný. Tým pádom nedáva zmysel, aby bolo THC pre psov natoľko toxické, ako o ňom dnes hovoríme."

"Hlavnou obavou, ktorá mi leží v hlave je fakt, že je tu celý rad mačiek, psov a všeobecne maznáčikov, ktorí by zo správnej aplikácie THC a CBD mohli vyťažiť znateľné zdravotné benefity. Existuje obrovské množstvo liečiv, ktoré sú pri zlom dávkovaní toxické a nebezpečné. To však neznamená, že nemôžu byť pri naopak správnej aplikácii zdraviu prospešné."

"Nikto nekritizuje môj kabinet plný legálnych farmaceutických prípravkov. Väčšinou z nich by som pritom mohol pri zlej aplikácii psom ublížiť. O tom už však už nikto nehovorí ... "

konope a studie kočky thc psi

Správne dávkovanie konope - Kanabinoidy pre psi a mačky

Ak sa na celý problém podľa doktora Richtera začneme pozerať objektívnym, vedeckým okom, začneme pochopiteľne premýšľať nad tým, aká je minimálna dávka spôsobujúca negatívne efekty u zvierat. V moment, kedy nájdeme toxickú hranicu, môžeme aplikovať starostlivo odmerané dávky THC, CBD alebo oboch. Záleží samozrejme aj na danej choroby, ktorú sa snažíme vyliečiť.

Ďalej, kanabinoidy pochádzajúce z liečebného konope reagujú v telách aj spolu s ďalšími látkami - terpenoidy a flavonoidy. Je potrebné poznať všetky reakcie medzi škálou účinných látok, ktoré sú vo výsledky aplikované. Zmapovanie interakcií všetkých týchto chemických procesov je však pochopiteľne veľmi zložité a ďalší dôkladný výskum je tak naporúdzi.

"Aká je ideálna kombinácia pomerov THC a CBD? Aké terpény do celého mixu vmiešať, a ktoré radšej vynechať? Liečebné látky z konope ponúka veľmi nádejný liečebný potenciál. Máme tu však stále celý rad procesov, ktoré nechápeme a ktoré musia byť riadne preskúmané, než budeme môcť takéto látky našim miláčikom s istotou podávať."

Prvé prípady úspešnej liečby psov pomocou konope

S opatrnosťou a bezpečnosťou ako faktormi, ktoré stoja v prvom rade, sa doktor Richter pustil do vlastných experimentov. A čuduj sa svete - vyzerá to, že liečebné konope má obrovský potenciál aj v prípade liečby mačiek a psov.  

Ako sme už spomenuli vyššie, samotné CBD má veľmi vysokú úspešnosť v prípade liečby artritídy u psov. Všetkých 16 psov, ktorí boli pôsobenie CBD počas výskumu spoločnosti ElleVet vystavení preukázalo pozitívne výsledky a zlepšenie kondície. "Mali sme tu dokonca jedného psíka, ktorého sme boli pripravení uspať. Jeho príznaky artritídy boli naozaj nepekné a bez riadnej liečby by nemalo cenu ho ďalej trápiť. Od štúdie však ubehli už dva roky a hádajte čo - ten istý pes teraz spokojne behá po záhrade a jeho symptómy artritídy sa znížili na minimum."

"Ak niekedy nastane moment, kedy môj vlastný pes začne vykazovať príznaky chronickej artritídy, siahnem po CBD ako po prvej pomoci," hovorí sebaisto doktor Wakshlag.

Vráťme sa však k doktorovi Richterovi, ktorý začal vlastnou cestou liečiť svojho psíka Lea. Leo utrpel zranenie mozgu počas konfliktu s ďalším psom. Následne sa u Lea prejavili následky ako tras a celkové záchvaty. Po otestovaní nepreberného množstva farmaceutických prípravkov sa doktor obrátil na cannabidiol. "Nemohol som tomu uveriť. Jeho tras a záchvaty pominuli takmer okamžite., "Píše na svojom blogu Richter. "Leo prežíval záchvaty trasiem viac ako niekoľkokrát týždenne. Teraz, pri pravidelných aplikáciách CBD oleja, sa u neho záchvaty prejaví maximálne dvakrát do mesiaca."

Čo mačky a liečba konopou?

Ako všetci vidíme, v prípade psov látky z konope vykazujú určitú liečebnú nádej, ktorá je v tomto bode len ťažko spochybniteľná. Avšak, čo sa týka liečby mačiek, stále je tu akútny nedostatok kvalitných dát.

Jednou z mála štúdií pôsobenia kanabinoidov na mačky je opäť štúdie spoločnosti ElleVet, ktorá sa stále snaží nájsť správny kanabinoidný blend, ktorý by našim malým šelmám mohol prospieť. Vedúci výskumu Howland však varuje: "Mačky sú rozhodne niečím kompletne iným, než je malý pes. Ich telíčka reagujú na vplyv konopných látok zásadne odlišným spôsobom. Metabolický proces tu prebieha skrátka inak. Opatrnosť je na mieste. Ak sa podá zlá dávka, THC a CBD môže byť pre mačky vysoko toxické."

Avšak, už teraz bolo vypozorované, že v prípade podanie správnej dávky môžu kanabinoidy u mačiek napríklad lepšie upokojiť viditeľnú úzkosť. Chovateľom sa samozrejme podávanie vlastných konopných prípravkov mačkám neodporúča. Najlepšou možnosťou je tu počkať na výsledku momentálne prebiehajúceho výskumu spoločnosti ElleVet, ktorá sa úlohy horlivo chopila.

Zdroje: frontiersin.org ncbi.nlm.nih.gov ncbi.nlm.nih.gov 

             ncbi.nlm.nih.gov

Autoři: Lauri-Jo Gamble Jordyn Boesch

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 10/29/18