Rozdiely medzi efektom fajčenia marihuany na mozog (S nikotínom a bez)

  • Medzi absolútne najčastejšie spôsoby aplikácie liečebného konope patrí fajčenie jointov
  • Konopné cigarety si pacienti a najmä potom rekreačný užívatelia najčastejšie chystajú s pridaným tabakom
  • Ako sa však po pridaní tabaku, a teda aj nikotínu, ovplyvnený medicínsky efekt výslednej aplikácie marihuany?

Práve na snahu o zodpovedanie tejto otázky sa nedávno zamerali bádatelia z Dallaskej univerzity Texas. Celkovo sa potom vedci pokúsili odpovedať na tri zásadné vedné nedostatky - aký má vplyv na mozog fajčenie samotného liečebného konope, konope spolu s nikotem, a samotný nikotín?

Predchádzajúce prieskumy už preukázali, že fajčenie cigariet a teda aj nikotínu môže byť v mnohých prípadoch "vstupnou bránou" používateľov, ktorá je následne privedie na fajčenie marihuany. Nasledujúce štúdie sa teda zamerali na pozorovanie myší, ktorým bolo dané na výber inhalovanie samotného THC, samotného nikotínu nebo oboch. Myši, ktoré spočiatku užívali THC, sa začali obracať aj na nikotín. Táto spojitosť, ktorá platí aj v opačnom smere, nebola spozorovaná napríklad u tých myší, ktorým boli podávané drogy ako heroín alebo kokaín. Podľa doterajších výsledkov to teda vyzerá, že medzi THC a nikotínom môže byť teoreticky určitý unikátny vzťah.

"Väčšina štúdií prebiehajúcich v dnešnej dobe sa sústredí buď na užívanie samotného nikotínu alebo samotného konope. Prevažná väčšina užívateľov však aplikuje obe tieto látky zároveň, čo je napokon štatisticky preukázateľné. Je tak jasné, aby sme sa na efekty aplikácie konope spolu s nikotínom a jeho dopady na mozog zamerali viac a hlbšie," vysvetľuje zámery štúdie doktorka Francesca M. Filbey, jedna z vedúcich štúdie i samotného oddelenia pre výskum mozgu na dallaskej univerzite Texas. "Zásadným uvedomením tu bolo, že o tomto vzťahu máme zatiaľ kritický nedostatok informácií."

Veľmi zaujímavý je tu úplne rozdielny obraz metrík meracích spôsob mozgových prepojenia u fajčiarov samotného konope versus tých, ktorí ho užívajú spolu s tabakom. "Tento znateľný rozdiel nás ženie do ďalšieho výskumu. Je to veľmi zaujímavé," dodáva Filbey.

Dôkladné MRI mozgové skeny boli získané zo všetkých skúmaných subjektov a týkali sa všetkých dvanástich zásadných oblastí mozgu. Spektrum účastníkov štúdie bolo nasledujúce:

Zboží k článku

  • 28 fajčiarov nikotínu
  • 53 fajčiarov konope
  • 26 fajčiarov konope + nikotínu
  • 30 abstinentov

V prvom rade sa zistilo, že mozgová konektivita je pozorovateľne najvyššie u tých, ktorí neužívajú ani konope, ani nikotín. Zaujímavejšie tu však je, že je úroveň mozgovej konektivity vyššia aj pri kombinovaných užívateľov (nikotín + konope), než u tých, ktorí fajčia buďto samotné cigarety alebo samotnú marihuanu. Je však potrebné spomenúť, že štúdia nebrala do úvahy frekvencii užívania ani obvyklé dávky a vyplývajúce rozdiely medzi jednotlivými subjektmi.

Štúdia bádateľom napovedala, že neurálne spojenie a správanie mozgu sa zásadne líšia, pokiaľ porovnáme užívanie kanabisu samotného a konope s tabakom. Tieto zistenia by mohli teoreticky viesť aj k lepšiemu pochopeniu spôsobu, ako dosiahnuť abstinencie u tých, ktorí majú problém prestať konope či cigarety užívať.  

Zdroj: sciencedaily.com

  • Články z kategórie Liečebné využitie, Látky v Konope majú iba infromační charakter. Nemajú za cieľ podporovať pestovanie ani šírenie konope ako drogy, ale vytvárať osvetu liečebného konope.

Vydáno: 10/29/18