5 najvýznamnejších štúdií liečebného konope (Jeseň 2018)

  • V dnešnom článku si zhrnieme niekoľko zásadných pokrokov vo výskume liečebných vlastností konope
  • Nové zistenia prichádzajú z oblasti štúdie liečby rakoviny, žalúdočných problémov, schizofrénie, autizmu aj CBD (kanabidiolu)

Tretí štvrťrok tohto roka je pre konopnú scénu naozaj nabitým obdobím, plným prekvapujúcich a treba povedať dobrých správ. Národná drogová agentúra USA schválila oficiálne prvý liečebný preparát založený na bázy látok z marihuany Epidiolex, ktorý sa bude používať v zdravotníctve rovnako ako ostatné široko uznávané lieky. Coca Cola a Budweiser ohlásili, že sa chystajú vtrhnúť na trh s konopnými produktmi. Konopné spoločnosti robia vzruchy na burze a stávajú sa z nich jedny z najlepších investícií dnešnej doby.

Celé toto konopné nadšenie je ďalej zvýrazňené stále novými a najmä nádejnejším výsledky štúdií zameraných na liečbu širokého spektra ochorení pomocou medicínskej marihuany. Dnes sa pozrieme na 5 výskumov konope, ktoré naďalej prehlbujú naše pochopenie liečebného potenciálu tejto už tak veľmi nádejné byliny.

Nové využitie pre veľmi malé dávky CBD

Pôsobenie kanabinoidy CBD sa v ľudskom mozgu prejavuje vo viac ako 65 rôznych oblastiach - pre predstavu si tieto oblasti môžeme predstaviť ako terče, ktoré CBD zámerne aktivuje. Avšak, práve vysoký počet terčov robí z dávkovania CBD natoľko komplexný problém - čím vyššiu dávku podáme, tým viac terčov trafíme (aktivujeme viac mozgových oblastí). Trefením a aktiváciou rôzneho počtu dochádza k zmenám vo výslednom efekte CBD na telo užívateľa. Tým pádom je potrebné zistiť, ktoré z terapeutických benefitov pôsobenia CBD sa vyskytujú od najmenšej možnej dávky a následne spektrum účinkov mapovať so zvyšujúcou sa dávkou.  

"Pri podaní vyššej dávky CBD môžu úplne vymiznúť niektoré z benefitov, ktoré pozorujeme v podaní dávky nižšie. Viac tu nemusí nutne znamenať lepšie. Pôsobenie CBD je veľmi komplexným procesom."

cbd olej konopí

Skupina španielskych bádateľov nedávno identifikovala práve jeden z liečebno výhodných terčov, ktoré možno aktivovať pomocou veľmi malé dávky CBD. Bádatelia konkrétne zmapovali funkciu CBD, ktoré v tomto prípade blokuje aktivitu receptorov sigma 1 zodpovedných za následnú reguláciu receptorov NMDA. Práve tieto receptory hrajú kritickú úlohu vo funkciách ako je tlmenie bolesti alebo schopnosť tela zotaviť sa z mŕtvice.

V sérii experimentov vedci porovnávali reakcie myšou na bolesť a tiež schopnosť zotavenie sa z mŕtvice. Výsledkom tu bolo, že myši pod vplyvom CBD sa zotavili z mŕtvice lepšie, než myši "triezve". Pri pozorovaní vplyvu CBD na bolesť sa zase ukázalo, že je CBD schopné razantne zefektívniť účinok morfínu, ktorého je tým pádom za dosiahnutie rovnakého efektu potrebné aplikovať o niečo menej.

Hlbšie pochopenie funkcie konope proti nevoľnosti

Čo sa problémov s tráviacim traktom a jeho funkcií týka, doktori odjakživa chápali oveľa lepšie príčiny zvracania než príčiny nevoľností. Nedávna štúdia kanadských vedcov odkrýva hlbšie poznatky o mozgových funkciách spojených s nevoľnosťami, a navyše identifikovala kanabinoid CBD ako potenciálne terapeutikum, ktoré proti nevoľnostiam pôsobí priaznivo. Ďalej vedci tvrdia, že je možné pomocou CBD naďalej zefektívniť už tak kvalitný efekt THC proti nevoľnostiam. CBD sa tu hodí najmä k zníženie pre niektorých pacientov subjektívne negatívnych vplyvov THC.

Jedným z hlavných príčin nevoľností je podľa teórie kanadských vedcov zvýšenie obsahu serotonínu v oblasti mozgu zvanej insulárny kortex. Aktivácia receptora 5-HT3 molekulami serotonínu sa vo výsledku prejaví pocitom nevoľnosti. Keď si tí istí vedci uvedomili, že kanabinoid THC naopak znižuje koncentráciu serotonínu v tejto mozgovej oblasti, boli pochopiteľne nadšení. Ich teória tým pádom nádherne zapadá a vyzerá to, že dosť možno rozlúštili ako príčinu nevoľností, tak mechanizmus ich liečby.

Navyše, ak sa do kanabinoidného mixu primieša CBD, dôjde k úplne odlišnému typu aktivácie receptorov v spomínanej mozgovej oblasti. Receptory 5-HT3, ktorých aktivácia nevoľnosť navodzuje, sú počas pôsobenia CBD z celého procesu úplne vynechané.

Ďalšie teórie o pôsobení CBD a THC proti nevoľnostiam budú výskumu vystavené už onedlho. Konkrétne sa jedná o:

  • Aktiváciu kanabinoidných receptorov CB1 pomocou THC sa priamo znižuje uvoľňovanie serotonínu
  • CBD aktivuje receptory 5-HT 1A

Táto hypotéza bude samozrejme pod hľadáčikom vedcov počas budúcich štúdií, už teraz sa však v kombinovanom pôsobení THC a CBD poskytuje nádej pre mnoho ľudí trpiacich na chronickú alebo častú nevoľnosť. Navyše, radikálne nízka toxicita týchto látok by z výsledného liečivá mohla urobiť jednu najbezpečnejších liečiv, ktoré budú k zohnaniu.

Konope a schizofrénie: doktori mení názor

Názor, že majú užívatelia marihuany oveľa vyššiu šancu pre vývin schizofrénie, sa držal v popredí medzi lekármi, odporcami konope aj samotnými užívateľmi už celé dekády. V poslednej dobe však vyšli na povrch výsledky troch významných štúdií, ktoré bádateľa nútia uznať, že na celú problematiku pozerali doteraz mylne. Vďaka týmto štúdiám dochádza k zmene chápania potenciálnych dopadov užívania kanabisu na psychiku a mentálny stav daného užívateľa.

"Zistili sme, že je celá vec tak nejako naopak. Pozorujeme zvýšenie v miere užívania kanabisu medzi tými, u ktorých sa prejavila schizofrénia. Nie je to však tak, ako sa doteraz tvrdilo - teda, že zvýšené užívanie kanabisu vedie k schizofrénii. Práve naopak, "

konopí schizofrenie studie

V dnešnej dobe majú vedci možnosť porovnávať súčasti DNA jednotlivých jedincov. Pomocou modernej technológie je možné detailne porovnať významné prvky DNA s ohľadom na správanie a charakteristické rysy osobnosti skúmaných pacientov. Čím viac získaných dát vedci do pozorovacieho mechanizmu vloží, tým lepšie majú šancu na nález určitého vzorca, pomocou ktorého sú vo výsledku schopní následne aj predpovedať vývoj rôznych mentálnych porúch. V tomto prípade vyplynul na povrch vzorec, ktorý bol identifikovaný ako spojenie medzi schizofréniou a chronickým užívaním kanabisu hraničiacim so závislosťou.  

"Pomocou následného štatistického rozboru bolo potvrdené, že majú schizofrenici oveľa vyšší predpoklad pre užívanie kanabisu než osoby mentálne zdravé. Ďalším logickým vyvodením je tu pochopiteľne fakt, že schizofrenici majú tendenciu vyhľadávať konope ako pomôcku pre vysporiadanie sa s ich mentálnou poruchou."

Tu je naporúdzi otázka - akým spôsobom teda konope schizofrenikům pomáha? Jedny z ďalších štúdií porovnávali skeny mozgu, v ktorých možno vidieť aktivitu neurónov v jednotlivých oblastiach mozgu. Vďaka pozorovanie efektu CBD na mozgovú aktivitu schizofrenikov sa zistilo, že je kanabidiol schopný s relatívne vysokou úspešnosťou abnormálnu aktivitu normalizovať. Myšlienkové procesy schizofrenikov sú typicky chaotické a vyzerá to, že počas pôsobenia dochádza k zlepšeniu komunikácie prefrontálního kortexu a striatu, teda dvoch mozgových regiónov zodpovedných za sprostredkovanie správnych kognitívnych funkcií.

V poslednej zo štúdií bola navyše spozorovaná schopnosť CBD zlepšiť mozgové funkcie počas učenia sa novým veciam. Pacienti, ktorým bolo aplikované liečebné konope sa boli schopní učiť oveľa efektívnejšie než tí, ktorým bolo podané placebo. Z veľmi nádejných výsledkov aplikácie CBD teda vedcom logicky vyplulo, že by sa mali u schizofrenikov sústrediť (rovnako ako schizofrenici vyhľadávajúci samoliečbu) najmä na nepsychoaktívny kanabidiol, ktorý zatiaľ vykazuje v prípade liečby schizofrénie najvýhodnejšie funkcie.

Zboží k článku

Synergický efekt kanabinoidov na rakovinu prsníka

Efekt kanabinoidov pochádzajúcich z konope a pôsobiacich proti rastu nádorov je záujmom mladého, zato však rýchlo rastúceho študijného odboru. Pozitívny účinok jednotlivých kanabinoidov a dokonca aj niektorých terpénov proti rastu nádorov bol už identifikovaný v hneď niekoľkých výskumoch. Avšak, doterajšie výskumy sa sústredili najmä na účinok jednotlivých, oddelených kanabinoidov. Až nedávna štúdia sa rozhodla pozorovať účinok celej rady kanabinoidov aj terpénov pôsobiacich zároveň - synergicky. Takzvaný "entourage efekt", teda spolupráca konopných látok poskytuje dosť možno efektívnejšie možnosť aplikácie konopných látok.

Tento sprievodný, hromadný efekt bol nedávno pod hľadáčikom výskumníkov z Madridu, ktorí sa rozhodli účinok pozorovať na samičích myšiach postihnutých rakovinou prsníka. Vedci tu dôkladne porovnali výsledný liečebný efekt samotného THC s efektom mnohých rôznych kanabinoidov dohromady.

"Výskum dopadol takmer presne tak, ako bádatelia predpokladali - plný, synergický účinok kanabinoidov pôsobil proti rastu nádorov efektívnejšie než samotné THC."

studie konopí marihuana rakovina

Zaujímavé zistenie navyše vyplynulo aj z testovania funkcie piatich rôznych terpénov skombinovaných s THC. Takáto preparácie nemala proti rastu nádorov takmer žiadny účinok a vedci teda pochopiteľne vyvodili, že najúčinnejšie medicínske preparácie je možné dosiahnuť práve kombináciou všetkých kanabinoidov. Táto štúdia dáva vedcom ďalší významný podklad potvrdzujúci teóriu synergického efektu kanabinoidov a jeho významnosti v medicínskom efektu konope. Aj napriek tomu, že je potrebné ku každému prípadu rakoviny pristupovať unikátne a aplikovať model terapie vhodný pre jednotlivých pacientov, vyššie uvedená zistenia posúvajú bádateľa dúfajme správnym smerom, ktorý dosť možno povedie k vývinu ešte efektívnejších spôsobov pomoci pri rakovine.

Klinické štúdie potvrdzujú efektívnosť konope proti autizmu

V prípade autizmu a jeho liečby kanabisom sa nám počas posledných rokov začaly hromadiť neoficiálne správy o tom, že autistom podávanie marihuany vskutku pomáha. Avšak, doteraz bol hlavným problémom (ako sme spomínali už v minulých článkoch) nedostatok kvalitných, oficiálnych klinických štúdií. Aj tu však celá vec začína naberať na obrátkach.

"Výsledok štúdie je prinajmenšom nádejný: celých 61% rodičov autistických detí má po podaní konope dojem, že sa ich symptómy a celkový stav zlepšili."

konopí semena studie

Výskum, o ktorom sa tu hovorí bol vykonaný v Izraeli. Pozorované bolo dohromady 60 autistických detí. Vedci sa tu rozhodli podávať konopný mix o pomere 20:1 CBD:THC, u ktorého je zaručený absolútne mizivý omamný efekt THC. Pozitívny výsledok vedcov celkom zaskočil: 61% rodičov ohlásilo zlepšenie príznakov autizmu a celkového stavu svojich detí. Najväčšie pozitíva bola pozorovaéá v oblastiach schopnosti komunikácie a pocitov úzkosti: u 47% sa prejavilo zlepšenie komunikačných schopností a u 39% preukázalo zníženie nepokoja a symptómov úzkosti.

Vzrušujúce výsledky doterajších pozorovaní teraz izraelských vedcov motivujú k ďalšiemu výskumu metódou dvojito zaslepené štúdie. Dvojito slepej štúdie sú schopné eliminovať predpojatosť subjektov, ktorá je v tomto prípade u rodičov hľadajúcich nádej pre svoje deti predpokladaná a pochopiteľná. Aj napriek tomu sú však dočasné výsledky nezvyčajne motivujúce a už teraz to vyzerá, že bude konope mať čo ponúknuť aj autistom, pre ktoré doteraz neexistuje žiadna naozaj efektívna terapeutická metóda.

Zdroje: sciencedirect.com sciencedirect2 nature.com  neurology.org

            ncbi.nlm.nih.gov

Autoři: Joëlle A. PasmanKarin J. H. Verweij

Časté dotazy

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 11/02/18