Paliatívna starostlivosť a onkológie - Konope ako podporná liečba

  • Liečebné konope nachádza mnoho využití ako podporná aj medicínska látka v rade rôznorodých oblastí
  • Jednou z novo skúmaných sfér možného využitia konope je paliatívna starostlivosť

Liečebné konope je momentálne pod hľadáčikom vedcov ako možná bezpečná voľba terapeutiká zameraného na podporu pacientov, ktorým môže pomôcť pri symptómoch spojených s rôznymi ochoreniami malígneho typu. Najčastejšie spomínanými príznaky, proti ktorým môže medicínske konope pomôcť, sú v prípade onkologickej starostlivosti:

Bádateľom sa tu pozdáva najmä fakt, že je konope často schopné pomôcť so všetkými týmito symptómami zároveň a dá sa tak vyhnúť aplikáciám väčšieho množstva rôznych farmaceutických prípravkov naraz.

Výsledky oficiálne štúdie boli zverejnené v prednom európskom vedeckom žurnálu "European Journal of Internal Medicine". Výskum analyzoval konktrétně 2960 pacientov z Izraela trpiacich na rôzne druhy rakoviny. Celkové pozorovanie trvalo 6 mesiacov, iba 1742 z týchto pacientov sa však konca štúdie dožilo. "U 60% z tých, ktorí prežili, sa terapia podarila," dodáva k výsledkom jeden z vedúcich štúdie, doktor Victor Novak, účinkujúci na oficiálnej klinike pre výskum konope univerzity Soroka v Izraeli.

konope kanabis rakovina

Izrael - ťahúň výskumu konope v paliatívnej starostlivosti

Izraelské ministerstvo zdravotníctva schválilo konope na liečebné účely už počas roka 2007, až do teraz však bádateľom chýbala zásadné dáta o charakteristikách jednotlivých pacientov ako napríklad frekvencia užívania kanabisu, pozorované negatívne vplyvy jeho pôsobenia a celková epidemiológie daných osôb. Na pomoc tu však prišlo vhod získanie dát pacientov, ktorí sú zároveň zákazníkmi spoločnosti "Tikun-Olam" (v preklade z hebrejčiny "opravme svet"). Tikun-Olam je privátnou, statne schválenou organizáciou, ktorá sa sústredí na produkciu konope liečebné kvality pre pacientov.

Výskumný tím za účelom získania kvalitnejších dát analyzoval výsledky dotazníkov zodpovedaných celkom 3,000 pacientmi trpiacimi na rakovinu, ktorým bolo pre liečbu konope predpísané. Dotazníky pacienti vyplnili počas prvého a šiesteho mesiaca terapie.

Medzi hlavné symptómy, s ktorými pacienti zápasili, patrí (vrátane percentuálneho výskytu):

  • Problémy so spánkom (78,4%)
  • Nevoľnosť a strata chuti do jedla (48,9%)

Tu je potrebné spomenúť, že následný dotazník po šiestich mesiacoch vyplnilo kvôli predčasným úmrtím o 902 (24,9%) pacientov menej a ďalších 682 (18,8%) prestalo počas doby štúdie konope užívať.

Zvyšných 1211 skúmaných pacientov (60,6%) odpovedalo finálny dotazník nasledovne:

  • 95% ohlásilo zlepšenie kondície počas terapie kanabisom
  • 3.7% pacientov nespozorovalo žiadnu zmenu
  • 0.3% ohlásilo zhoršenie kondície

konope semena marihuana

Zboží k článku

Integrácia konope v onkológii

Použitie liečebného konope pre zmiernenie príznakov spojených s rakovinou a tiež chemoterapiou sa zastáva aj doktor Donald I. Abrams, ktorý pôsobí ako hematológ-onkológ v San Franciscu. "Mal som možnosť pozorovať klinicky a z prvej ruky, akým spôsobom môže konope pacientom trpiacim na rakovinu a symptómy s ňou spojené pomôcť," vysvetľuje Abrams a dodáva, že v porovnaní s kanabisom môžu farmaceutické opiáty používané proti bolestiam pacientom na sklonku života znemožniť normálne schopnosť komunikácie , a teda aj riadne rozlúčka sa so svojimi milovanými.

"Mnoho mojich pacientov sa vďaka konope podarilo postupne a bezpečne vysadiť všetky opiáty a lieky proti bolesti." Donald I. Abrams

Aj napriek tomu, že sú analgetiká a opiáty veľmi efektívnou voľbou pre utlmenie bolestí, negatívne príznaky s nimi spojené môžu v celkovej liečbe nakoniec skôr uškodiť. Jedným z problémov je napríklad následná neschopnosť pacienta vyrovnať sa s bolesťami bez práškov a vnímať ich po prerušení liečby ešte silnejšie.

Konope skombinované s opiátmi?

Oproti tomu liečba kanabisom ponúka hneď niekoľko zásadných výhod. Jednými z nich sú pochopiteľne razantne nižšiu toxicita kanabinoidov a mizivá šanca na vyvinutie závislosti, obzvlášť potom závislosti fyziologické. Ďalší z benefitov liečby konopou je jej prepojenie s pôvodnou terapiou pomocou opiátov.

"Aj napriek tomu, že je v tejto oblasti stále potrebné vykonať následný výskum to vyzerá, že sú kanabinoidy schopné zvýšiť účinok samotných opiátov, čím je následne možné znížiť ich dávku a teda i toxicitu, mieru závislosti a negatívnych vedľajších efektov. Tu je potrebné pripomenúť, že je terapia kanabisom v prípade liečby rakoviny terapiou integratívna - teda doplňujúca do existujúcej liečby.

"Ktorýkoľvek pacient, ktorý sa rozhodne konope na liečbu svojho daného typu rakoviny využiť, sa musia najskôr poradiť so svojím lekárom. Opustiť existujúce liečbu môže byť v určitých prípadoch smrteľné."

Svojim názorom tu prispieva aj doktor Sunil Kumar Aggarwal, účinkujúci vo výskumnom centre štátu Washington zvanom “Multicare Institute for Research and Innovation”: "Spôsob, akým sa konopná medicína vyvíja a aké možnosti implementácie látok z tejto rastliny sa nám ponúka ma vedie k názoru, že by sme mali dospieť do bodu, ktorý by som nazval 'Integratívna kanabinoidná medicína' (IKM). Kým integratívna medicína sa dnes sústredí na spojenie botanicky získaných látok s látkami farmaceutickými, v prípade IKM je hlavný dôraz kladený na implementáciu konope, teda rastliny bohaté na rôzne druhy kanabinoidných látok."

Existenciálny a spirituálny proces v onkologickej starostlivosti

Ďalším nemenej zaujímavým aspektom využitie konope v onkológii je jeho pôsobenie na psychologický proces pacientov nachádzajúcich sa na sklonku života. Nielenže je teda táto rastlina schopná potlačiť vyššie zmienené fyziologické symptómy, lekári tu nachádzajú aj nádej a potenciál v oblasti existenciálneho utrpenia, ktoré je u osôb si uvedomujú blízky koniec života pochopiteľné.

"Počas pôsobenia léčebného konopna pacientov nachádzajúce sa na sklonku života boli vypozorované duševne prínosné efekty. Najzaujímavejšími ohlasy tu boli pocity mieru, emocionálne integrity a celkovo duševného naplnenia."

Medicínske konope môže tiež pomáhať pacientom v schopnosti komunikácie so svojimi blízkymi a celkovej snahe zostať prítomní v momente do poslednej chvíle. Na túto tému tu opäť nadväzuje aj komentár doktora Aggarwal: "Skvalitnenie vnímanie prítomného momentu spojené s vzostupom schopnosti introspekcie a meditácie, ktoré je konope schopné katalyzovať, napomáha dosiahnuť emočne vyrovnaného stavu vedúceho k 'dobrej smrti'. K tomu bolo napokon konope využívané aj v kultúrach minulosti."

Finálne dodatky: liečba rakoviny kanabisom alebo skôr terapeutický doplnok?

Aj napriek tomu, že sa už môžete dočítať o niekoľkých štúdiách, v ktorých bola apoptóza (naprogramovanie bunkovej smrti rakovinotvorných buniek) kanabisom navodená, nemôžeme hneď preskakovať k názoru, že je konope schopné zaručene rakovinu liečiť. Pacienti, ktorí si predčasné výsledky pokusov vykonaných v skúmavke zamieňajú s ozajstnou schopnosťou konope zabíjať rakovinové bunky, sa vystavujú smrteľnému nebezpečenstvu.

"Výsledky štúdií liečby rakoviny pomocou konope sú iba predbežné a rozhodne sa nedajú považovať za finálne, konkluzívne dáta. Navyše, prevažná väčšina doterajších pokusov sa týkala len experimentov 'in vitro' (v skúmavke) alebo experimentov na zvieratách."

Výskum konope pokračuje správnym smerom

Legislatívne situácia okolo sprístupňovanie medicínskeho konope sa po celom svete viditeľne zlepšuje, a aj u nás môžeme najmä vďaka politickým vplyvom českej Pirátskej strany vidieť určité kroky k lepšiemu. Ustupujúce konopné tabu napomáha tiež záujmu samotných lekárov a vedcov, ktorí sa na neho začínajú so zvedavosťou obracať a my tak máme možnosť nahliadnuť hlbšie do potenciálnych terapeutických benefitov tejto mnohostranne využiteľné rastliny. Jedným z najsľubnejších možných využití je pritom práve oblasť onkologickej liečby a starostlivosti o umierajúcich pacientov.

Stále je však potrebné pamätať na to, že aj konope, ktoré je oproti iným liekom aj rastlinám považované za veľmi bezpečné, je schopné v určitých prípadoch priniesť viac škody ako úžitku. Komunikácia medzi pacientom a jeho opatrovateľmi či doktorov je tak stále zásadná. Rovnako tak zásadná je správna edukácia ako na strane pacientov, tak aj doktorov a opatrovateľov. Zatiaľ to však naďalej vyzerá, že v prípade dodržania správneho prístupu k užívania je možné túto rastlinu využiť vo veľmi širokom spektre terapeutických využitie.

Zdroje: cancerworld.netpharmaceutical-journal.comoncologynurseadvisor.com

Autor: Corrinne Burns

Časté dotazy

CBD potláča príznaky rakoviny a niektoré vedľajšie účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na princípe interakcie s rôznymi bunkovými receptormi. Účinok CBD môže viesť k smrti nádorových buniek a útlmu ich šírenia. Užívanie CBD produktov je len doplnkom k liečbe predpísanej lekárom. 

 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Neurodegeneratívne ochorenia sú následkom narušenia funkcií centrálnej nervovej sústavy. K týmto ochoreniam patrí napríklad Parkinsonova choroba, u ktorej je už verejne známe, že konopa prispieva k jej liečbe. Pacienti trpiaci týmto ochorením zaznamenali po inhalácii konopy výrazné zlepšenie motorických funkcií. Pri Parkinsonovej alebo Alzheimerovej chorobe je ideálnym riešením užívať konopu napríklad v podobe konopných tyčiniek. 

 

Vydáno: 11/27/18
(Aktualizováno: 06/23/21)