Vysoké dávky CBD znižujú chuť na pervitín (Štúdia)

  • Nedávne pozorovanie pôsobeniu vysokých dávok nepsychoaktivného kanabinoidu kanabidiolu (CBD) na myši závislé od pervitínu (methamphetaminu) odhalilo, že je CBD možná schopné znížiť závislosť a motiváciu k branie drogy

Štúdia vyšla konkrétne v oficiálnom vedeckom magazíne Journal of Psychopharmacology a poskytuje nové dôkazy o účinnosti CBD pre inhibíciu chuťou na známu a značne problémovú drogu - pervitín, presnejšie methamphetamine.

Predčasné výsledky vedcov nabádajú k záveru, že bude konopný kanabidiol dosť možno schopný napomáhať v liečbe závislých pacientov snažiacich sa zbaviť "opice na krku", ktorú si je možné braním pervitínu, teda jednej z najrozšírenejších drog na svete, vypestovať.

Liečebné konopsa v mnohých predbežných štúdiách prejavuje ako rastlina obsahujúca látky schopné pomôcť pre liečbu rôznorodých psychologických porúch, závislosť od opiátov a stimulantoch nevynímajúc." Jennifer Cornish

Konopí a závislosť na drogách

"Jedným z hlavných zameraní mojej laboratórie je snaha o hlbšie pochopenie neurobiologického pôsobenie methamphetaminové závislosti, ktoré nám pomôže nájsť čo najefektívnejšiu terapeutickú pomoc a zmierniť tak jedno z ťažkých bremien dnešnej spoločnosti. Kanabinoidy pochádzajúce z rastlín konope sa už dlhšiu dobu začínajú prejavovať ako účinné terapeutické pomôcky proti rôznym druhom mentálnych porúch a ich symptómov. Z veľkej väčšiny sa jedná iba o predklinické výsledky, aj tak je však nádej pre ich použitie v liečbe závislosti a prevencie relapsu veľmi zjavná, čo sa týka závislosťou ako od opiátov, tak na stimulantoch," vysvetľuje vedúci štúdie Jennifer Cornish, účinkujúci na univerzite Macquaire.

"Pervitín je stimulant centrálnej nervovej sústavy, ktorý pôsobí na určité mozgové oblasti kryjúca sa s pôsobením kanabidiolu. Logickým krokom pre nás teda bolo riadne vypozorovať, akým spôsobom je CBD schopné ovplyvniť správanie myší, ktoré sú naučené na chodenie si pre pravidelné dávky intravenózne podávaného methamphetaminu, ktorý dostanú po stlačení jednej z páčok v pokusnom priestore. Snažíme sa zistiť, či je pomocou CBD možné znížiť reakciu odmenového systému mozgu v prípade už vyvinuté dependence na pervitínu."

"Vedci zistili, že myši, ktorým bolo podávané 80mg CBD na kilogram telesnej váhy vykazovali pozorovateľni nižšiu motiváciu k opakovanému branie drogy. Dôležitým poznatkom je však tiež fakt, že myši pod vplyvom dávky menšie ako 40mg/kg nepreukázali žiadne zlepšenie kondície a pre návykovú látku si chodili naďalej."

m yši konopí semena studie

CBD pôsobí rôznorodo - "Je nutné vykonať ďalšie štúdie ..."

CBD sa naďalej prejavuje ako veľmi rozsiahla, ale taktiež značne zložito pôsobiaca látka. To sa napokon prejavilo aj počas tejto štúdie - pri porovnaní s myšami závislými na pravidelných dávkach cukru totiž išlo o úplne rozdielne výsledky. Keďže sa u myší "cukrárok" neprejavili žiadne markantné zmeny v motivácii cukor ďalej brať, vedci dospievajú, že je  Nejedná sa teda o látku, ktorá by bola schopná ovplyvniť odmeňovací systém mozgu z celkového hľadiska.

"Myslím, že je nutné si uvedomiť ako z hľadiska pacientov, tak aj vedcov, že konope je rastlina obsahujúca jednak psychoaktívne pôsobiace látky, tak aj mnohé ďalšie, ktoré na vnímanie zdanlivo nepôsobí (ako práve CBD). Každá z týchto látok však môže mať odlišné liečebné vlastnosti využiteľné v rôznych lekárskych oblastiach," vysvetľuje ďalej Cornish v rozhovore pre magazín PsyPost.

"Táto štúdia nám jasne ukázala na potenciál CBD a jeho pôsobenie proti závislosti na stimulantoch ako je napríklad práve známy pervitín. Aj napriek tomu, že sa v predbežných testoch CBD prejavilo ako schopné potlačiť frekvenciu relapsov a celkovú motiváciu k branie drog, stále nás čaká veľké množstvo dôkladných štúdií na ľudských subjektoch. Nami vykonaná štúdia je však krásnym prvým krokom, bez ktorého by sme sa ďalej neposunuli."

Aj vedecké štúdie majú svoje limity

"Najväčším zádrheľom je tu pochopiteľné fakt, že sa výskum vykonával na myšiach a nie priamo na ľuďoch. Navyše boli použité naozaj vysoké dávky CBD. Avšak, z minulosti už vieme, že neurobiológie myší a ľudí sa vo vysokom počte prípadov relatívne dobre kryje. Štúdia ako tá naša sú teda pochopiteľne nevyhnutné k objaveniu a rozoznanie potenciálne liečebných látok a chemikálií, "dodáva k výsledkom výskumu Cornish a ďalej rozoberá pohľad na budúce kroky:

"Z takto získaného setu dát sme schopní vykonštruovať plány pre budúce výskumy a experimenty, ktoré nás dosť možno dovedú k vývoju metódy využitie pre liečbu závislosti na methamphetaminu, ale aj ako látky, pomocou ktorej môžu závislí znížiť dávkovanie samotného pervitínu."

Léčebné konopí zostáva naďalej mysteriózne

Cornish celý rozhovor završuje zamyslením sa nad komplexnosťou rastliny konope: "Liečebné konope pre nás ako pre vedcov naďalej zostáva z veľkej miery záhadou čakajúcou na rozlúštenie. Táto rastlina obsahuje viac ako 400 rôznych chemických látok, z toho 70 je kanabinoidov schopných interakcie s ľudským endokanabinoidným systémom. Potenciál tejto rastliny je vskutku ohromujúci a vedci po celom svete by ju rozhodne nemali prehliadať. Kto vie, aké ďalšie terapeutické aplikácie sa v konope ešte skrývajú?"

Zdroj: psypost.org

Autor: Eric W. Dolan

Zboží k článku

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 11/27/18