Najvýznamnejšie štúdie a udalosti zo sveta liečebného konope

  • Výskumov pôsobenie konope prebehlo dodnes už nepreberné množstvo a vyznať sa v nich je pre laikov pochopiteľne zložité

V dnešnom článku si zhrnieme absolútne esenciálne výskumy zaoberajúce sa efektmi liečebného konope. Tieto štúdie možno zaradiť medzi absolútnu špičku moderného výskumu marihuany. Ide tak o výskumy potvrdzujúce liečebné účinky proti rôznorodým chorobám, tak o štúdie vyvracajúce všeobecné mýty ako napríklad tvrdenie, že "fajčenie konope vám zaručene spôsobí rakovinu pľúc rovnako tak ako cigarety."

Tu si treba uvedomiť, že dáta z výskumov konope sú vždy len polovicou príbehu - môžu byť totiž pravdivá alebo taktiež zavádzajúce. Ešte, než sa pustíme do naozaj kvalitných prieskumov ponúkajúcich hodnotné vhľady do liečebného spektra konope, pozrime sa na úplne typický nepodložený "dôkaz", ktorý sa proti-konopné propaganda snažila vryť do hláv potenciálnych konzumentov celé posledné storočie.

semena konopí studie

Demystifikace účinkov liečebného konope

Príbeh dosť možno najviac zavádzajúceho "dôkazu", ktorý bol dlhodobo využívaný k poškodeniu imidžu liečebného konope, začína roku 1974, kedy doktor Robert Galbraith zverejnil výsledky štúdie vykonanej na univerzite Tulane. Doktor Galbraith je dnes už v oblasti neurológie známou kontroverznou figúrou. Svoju povesť si vybudoval najmä vďaka nadšeniu pre "terapiu šokom", počas ktorej využíval elektrických šokov pre dosiahnutie stimulácie hlboko v mozgu. Pomocou tejto metódy sa Galbraith snažil napríklad konvertovať homosexuálov "späť" na heterosexuálov.

Doktor Galbraith sa ďalej ochotne zúčastnil tajných experimentov vedených vtedajší agentúrou CIA, počas ktorých dochádzalo k ilegálnym pokusom s halucinogénnou drogou zvanou bulbocapnine v snahe vynájsť vysoko funkčné 'vymývanie mozgu'. V tej dobe však Galbraithova povesť zostávala nepoškvrnená.

Keď teda krátko potom vyšli na povrch výsledky Galbraithovy štúdie o účinkoch konope, médiá sa zodpovedne chytila povinnosti a hrdo vydávala články s titulkami typu "THC zabíja mozgové bunky" alebo "Marihuana spôsobuje poškodenie mozgu". Navyše, ako si to dokážete predstaviť, články boli prezentované ako faktuálne tvrdenie bez kvapky skepticizmu. Medzitým sa výsledkov chytil aj vtedajší prezident USA Ronald Reagan a okamžite začal tvrdiť, že legalizácia konope nepripadá do úvahy ani náznakom.

"Výsledky tohto výskumy však boli pochopiteľne hlboko chybné. Napríklad v knihe 'Smoke Signals: A Social history of Marijuana' sa touto štúdiou zaoberá autor Martin Lee a nazýva ju 'typickým vedeckým podvodom'":

semena marihuany konope

"Opica s pevne pripevnenými plynovými maskami, ktorým bolo nútene podávané priemerne 63 cigariet vysoko potentné marihuany každých päť minút. Čuduj sa svete - výsledkom štúdie bolo razantné poškodenie mozgu opíc. Samozrejme, že Galbraith tieto výsledky pripísal účinkom marihuany a ani ho nenapadlo spomenúť dusenie vplyvom nedostatku kyslíka a otravu oxidom uhoľnatým."

Galbraith nálezy našťastie neboli nikdy replikované a hneď niekoľko nasledujúcich prominentných štúdií jeho výsledky zásadne vyvrátilo.

K ďalšej zásadnej zmene narativy došlo roku 2003, kedy Národná oddelenia pre zdravie a občianske služby USA dostali patent na "kanabinoidy&neuroprotektanty", založený na dôkazoch o schopnosti látok získaných z konope, ktoré môžu mozog pomôcť naopak "... ochrániť proti následkom mozgovej trauma ako je mŕtvica, úraz, neurodegeneratívne choroby typu Alzheimerovej choroby, Parkinsona a demenciu spôsobené HIV. "

Indická komisia pre konopné drogy (1894)

Počas roka 1893 bola India pod Britskou vládou. Vtedajšia koloniálnej vláda začala byť znepokojená množstvom konope (v tej dobe nazývané "konopné drogy"), ktoré miestne obyvateľstvo konzumovalo na dennej bázy. Bolo teda rozhodnuté, že je načase rozoslať tímy britských aj indických lekárov po celej krajine s cieľom zistiť, aký majú konopné drogy vplyv na nielen na zdravie, ale aj na morálku spoločnosti.

Výsledkom bola masívna viac ako 3,000 stranová výskumná štúdia obsahujúca autentickej záznamy cez 1,200 vtedajších "jogínov, doktorov, fakírov, vedúcich blázinca, dedinčanov užívajúcich nápoj bhang, pašerákov, armádnych oficírov, dílerov konope, manažérov ganja palácov a tiež predstaviteľov duchovenstva." Všetka zozbierané dáta v tomto súbore dát o siedmich kapitolách bádateľa doviedla k dvom zásadným východiskám: "striedme užívania kanabisu je neškodné, skôr prospešné a jeho prohibície by bola zásadným porušením spravodlivosti."

Bádatelia uzavreli štúdiu nasledovne: "Zakázať alebo aj zásadne obmedziť prístup verejnosti k natoľko užitočné byline akou je konope by mohlo spôsobiť rozsiahlej utrpenie spoločnosti a tiež jej vysokej znechutenie s krokmi vlády."

Propaganda proti konope Vs "La Guardia Report" (1944)

Obdobie dezinformácií vedené prevažne Harrym J. Anslingerem (vedúcim vtedajšieho federálneho oddelenia pre kontrolu narkotík USA) a propagandistickými filmy typu "Reefer Madness" si vyžiadalo ráznu a nesúhlasnou odpoveď majora New Yorku Fiorella La Guardia, ktorý poveril oddiel v tej dobe prestížnych doktorov, psychiatrov, psychológov, farmakológov, chemikov a sociológov s cieľom kompletnou revízie a investigácia všetky dostupné vedeckej literatúry na tému účinkov konope.

Výsledky revízie boli zverejnené pod názvom "La Guardia Report". Štúdia si okamžite získala obrovský rešpekt na univerzitnej pôde a bola ocenená prestížnou cenou New Yorskej Akadémie medicíny.

"Finálny vyvodenie dát z La Guardia Report tvrdí, že prohibícia konope je jednoznačným a jasným zlyhaním."

konope semena výzkum studie

Zboží k článku

"Marihuana, rovnako ako alkohol, nemá vplyv na trvalé zmeny v základe osobnosti," vyvodzujú v štúdii bádatelia. "Marihuana sama o sebe nespôsobuje antisociálne správanie. Ďalej, neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by pravidelné užívanie marihuany priamo viedlo k následnému použitia opiátov. Dlhodobé užívanie konope nevedie k fyzickej, mentálnej ani morálne degenerácii. Práve naopak, z výsledkov môžeme vyvodiť, že látky pochádzajúce z rastlín marihuany môžu v určitých prípadoch ponúkať potenciálne terapeutické výhody, ktoré si zaslúžia ďalšiu dôkladný prieskum."

Štúdia 1 .: Objav molekuly THC (1964)

Roku 1964, v moment, kedy tím izraelských vedcov vedených doktorom Raphael Mechoulamem prvýkrát identifikoval a popísal molekulu THC ako primárnu psychoaktívnu látku obsiahnutú v rastlinách liečebného konope nedošlo len k zásadnému posunu v pochopení účinkov marihuany, ale aj k sérii nasledujúcich uvedomenie v tom, ako rozumieme fungovanie celého ľudského tela.

Objav THC vedcov doviedol až k zásadnému objavu dovtedy neidentifikovaného telesného systému - endokanabinoidního systému - ktorý možno považovať za niečo ako regulačný operačný systém, ktorého funkciou je správna regulácia všetkých ostatných telesných systémov a udržiavanie ich vzájomnej rovnováhy.

Ak vás funkcie a detaily ohľadom endokanabinoindního systému zaujímajú, môžete prejsť na jeden z minulých článkov "Endokanabinoidný systém pre začiatočníkov". Tento objav samozrejme viedol aj k ďalším štúdiám skúmajúcim pôsobenie proti rozličným ochoreniam.

Štúdia 2 .: Konope zmenšuje nádory (1974)

Prvotným zámerom štúdie z roku 1974, ktorá preukázala pozitívny vplyv látok z konope na rast nádorov, bolo paradoxne dokázať, že konope poškodzuje imunitný systém. Štúdia sponzorovaná národnou agentúrou pre kontrolu drog (NIDA) a Americkou organizáciou pre výskum rakoviny prebiehala na univerzite Virginia, kde bádatelia umelo implantovali nádory to tiel pokusných myší a následne ich "po 10 po sebe idúcich dní liečili pomocou látky delta-9-THC, hneď od prvého dňa implantácie nádorov."

"Zámerom bolo dokázať, že THC zrýchľuje rast nádorových buniek. Opak bol však pravdou."

Výsledky štúdie boli následne zverejnené vo vedeckom žurnálu "The Journal of the National Cancer Institute" a názorne opisovali spôsob, akým "THC a CBN pomohlo znížiť celkovú veľkosť nádorov u myší liečených po 20 dní." Skvelé a pokrokové výsledky, no nie?

Autori štúdie boli z výsledkov nadšení a už sa tešili, až rozbehnú ďalšie nasledujúce fáze vyšetrovania. K ich sklamanie sa im však dostalo informácie, že NIDA ukončuje všetko financovanie ďalších a nielen to - aktívne sa snaží zahmliť a potlačiť výsledky prvého výskumu. Nakoniec celá vec dopadla tak, že jediná publikácia hovoriaci o možnom spomalení rastu nádorových buniek pomocou konope bol článoček v novinách Washington Post, zverejnený 18. Augusta 1974.

Do doby, než sa niekto z bádateľov odhodlal na túto "bohom zabudnutou" štúdiu nadviazať, ubehli skoro neuveriteľné tri dekády. Úlohy sa však našťastie chopil doktor Manuel Guzman, pôsobiaci ako profesor biochémie na Univerzite Madrid. Jeho prieskum nielenže na predchádzajúcej štúdii nadviazal, ale dokázal aj replikovať jeho výsledky.

"Vydanie žurnálu Prírodné medicíny z roku 2000 obsahuje reportáž doktora Guzmana, v ktorej opisuje funkcii kanabinoidov a ich pozitívny vplyv na zmenšenie nádorov u pokusných myší. Nielen to - THC zmenšilo nádory bez poškodenia vedľajšej zdravého tkaniva. "

studie konopí semena

Štúdia 3 .: Konope lieči nevoľnosť spôsobenú chemoterapiou (1975)

Ďalší z významných historických štúdií konope minulosti je objav dnes už presláveného doktora Lestera Grinspoon, ktorý sa však najskôr opäť paradoxne snažil dokázať, že je marihuana škodlivá. Grinspoon mal konkrétne obavy o svojho blízkeho priateľa a svetoznámeho astronóma Carla Sagana, ktorý mal vo zvyku fajčiť značné množstvo konope na dennej báze.

"Krátko po započatí svojho výskumu si však Grinspoon uvedomil, že jeho doterajšie vedomosti a zaujatosť voči konope je len výsledkom dlhodobej vládnej propagandy. Svoje uvedomenie zhŕňa v bestselleri Marihuana Reconsidered (1971). "

Od tej doby, čo Grinspoon "prezrel", sa už konope zastával a stal sa z neho jeden z najsilnejších celosvetových hlasov a zástancov tejto bylinky. Grinspoon mal dokonca aj česť pozorovať liečebné efekty konope na svojom vlastnom synovi, ktorému bola vo veku 15 rokov diagnostikovaná leukémia. Tento príbeh napokon detailne opisuje vo svojej osobnej eseji posielajúcou o jeho celoživotné skúsenosti s touto rastlinou:

"Normálny deň po chemoterapii vyzeral asi tak, že sme hneď po odchode z nemocnice dúfali, že to Danny stihne domov včas do chvíle, než sa klasicky povracia. Doma sme mu boli nútení k posteli vždy povinne pripraviť vedro na zvratkami. Jedného dňa som však Dannymu povedal, nech si dá pred terapiou pár ťahov z mojej zásoby. Po ceste domov sa Danny otočil na mamu a hovorí 'Mami, nechceš zastaviť u toho rychláku v Brookline? Majú tam ten dobrý sandwich ... 'Ja som len sedel a hovoril som si' Wow '."

"Doktor Grinspoon nakoniec roka 1975 presvedčil vedúceho detskej nemocnice v Bostone, aby na onkologickom oddelení vykonal štúdiu konope. Toho roku bola prvýkrát preukázaná efektívnosť konopného THC v prípade pomoci proti nevoľnostiam a vracaniu spôsobených chemoterapiou."

Štúdia 3 .: Konope pomáha proti AIDS bez vedľajších účinkov (1997)

Počas krízovej situácie, kedy prepukali mnoho prípadov AIDS naraz, pôsobila sestrička s veľmi príhodným menom Mary Jane Rathburn ako dobrovolkyně v miestnej nemocnici. Pri svojich pravidelných obcházkách po nemocničných oddeleniach Mary Jane pacientom potajomky rozdávala domáce konopné brownies.

Snahy Mary Jane sa časom pochopiteľne rozkríkli a eventuálne zaujali popredného onkológa pôsobiaceho v nemocnici San Francisco, doktora Donalda Abramsa. Abrams sa rozhodol, že to, čo videl na vlastné oči následne replikuje v oficiálnej vedeckej štúdii. Konkrétne teda fakt, že je liečebné konope schopné pomôcť pacientom, ktorí trpia na nevoľnosti často spojené s liečbou AIDS.

Nakoniec, roku 1997, po dlhej a trpkej bitke s federálnou vládou USA doktor Abrams konečne dostal grant o jednom milióna dolárov slúžiace k vykonaniu klinickej štúdie s cieľom preukázať bezpečnosť konopných kanabinoidov v použití proti infekcii HIV. Vďaka Abramsovu snaženie tak na povrch sveta vyšiel celý reťazec štúdií vysvetľujúcich, že aplikácia konope v prípade HIV:

Nezvyšuje silu vírusu v telách pacientov

Nepoškodzuje imunitný systém pacientov

Nepôsobí negatívne na inhibítory proteázy

Pôsobí pozitívne na nárast váhy a chuť k jedlu

konope semena marihuany

Štúdia 4 .: Konope nespôsobuje rakovinu pľúc (2006)

Čo sa týka liečebného konope a jeho vplyvu na pľúca, len ťažko nájdete znalejšího experta ako doktora Donalda Tashkina, prominentného Pulmonology pôsobiaceho na Univerzite Kalifornie, ktorý sa práve tejto problematike venuje po už viac ako 40 rokov. Doktor Tashkin však sprvu nebol rozhodne tým, koho by ste nazvali "konopným zástancom". Práve naopak - počas svojho prvého výskumu Tashkin konštatoval, že dym z rastlinného materiálu konope zanecháva v pľúcach rakovinotvorné dechtové častice a následne pochopiteľne vyvodil, že konopný dym v pľúcach spôsobuje výrazné škody.

Roku 2006 však došlo k širšej a významnejšie nadväzné štúdii, počas ktorej k Tashkinovu prekvapenie vyšlo najavo, že konope v žiadnom prípade nespôsobuje rakovinu pľúc, a to ani v prípade chronického ťažkého užívania.

Ako hovorí sám Tashkin "... výsledky tejto štúdie išli proti všetkým našim očakávaniam. Naša hypotéza spočívala v tom, že medzi fajčením konope a výskytu rakoviny pľúc existuje pozitívna korelácia a ďalej, že vyššia spotreba konope vedie priamou úmerou k vyššej frekvencii výskytu pľúcnej rakoviny."

Vďaka dlhoročnému snaženie doktora Tashkina teda nielenže vyšlo najavo, že fajčenie konope rakovinu pľúc naprieč logickým predpokladom nespôsobuje, ale zároveň nasvedčuje tomu, že má dosť možno významné medicínske vlastnosti.

Štúdia 5 .: Konope znižuje počet predávkovaní liekmi proti bolesti

Opiátová kríza zužuje najmä Spojené štáty, kde užívanie liekov proti patria medzi najčastejšie príčiny smrti predávkovaním. Čo sa narativy médií týka, väčšinou budete počuť buď, že je užívanie kanabisu vstupnou bránou k braniu opiátov alebo naopak, že sa marihuana dá využiť ako doplnok alebo náhrada liekov proti bolesti.

Ak sa chcete o využití medicínskeho konope proti bolestiam alebo ako nahradenie opiátov, liekov proti bolesti, môžete prejsť na články:

Kanabisom proti chronickej bolesti

Teenageri užívajú konope často v kombinácii s marihuanou

Liečebné konope a boj proti opiátovej epidémii

Štúdia 6 .: Konope v terapii PTSD (posttraumatickej stresovej poruchy)

Hlavnú úlohu vo výskume terapeutického potenciálu konope proti PTSD hrá doktorka Sue Sisley. Príbeh doktormi Sue začína naberať na obrátkach roku 2014, kedy bola z ničoho nič vypovedaná zo svojej dlhoročnej fakultnej pozície potom, čo sa jej snaha o výskum konope a PTSD premenila v politickú záležitosť.

Sisley sa našťastie len tak nevzdala a vo svojej snahe pokračuje ako členka Multidisciplinárna asociácie pre výskum psychedelik (MAPS). Do hĺbky na tému liečebné marihuany a posttraumatickej stresovej poruchy môžete ísť v článku "Konope a liečba PTSD: posttraumatickej stresovej poruchy".

Štúdia 7 .: Konope proti záchvatom, epilepsii (prebiehajúce)

Zlomový moment v liečbe kanabisom a jeho použitia proti epileptickým záchvatom nastal vtedy, keď bol malé Šarlotě prvýkrát aplikovaný olej s vysokým obsahom CBD (kanabidiolu). Pred začatím liečby pomocou konopných látok Šarlota trpívala na šialené množstvo záchvatov, ktorých počet dosahoval až 300 týždenne. Úplným šokom a pochopiteľne aj obrovskou radosťou pre Šarlotinej rodičov bolo, keď hneď prvý týždeň všetky záchvaty zmizli.

Neuveriteľná spása, ktorá sa pre Šarlotu v konope našla samozrejme otriasla aj zvyškom sveta a na konope sa tak dnes vo výsledku obracia ako kopa rodičov starajúcich sa o deti s epilepsiou, tak aj rad zvedavých vedcov bažiacich po hlbšom pochopení rôznorodých funkcií rastlinných kanabinoidov.

Viac informácií o liečbe epilepsie pomocou konope a hlbší rozbor doterajších štúdií nájdete v článku "Konope proti epilepsii".

Zdroj: leafly.com

Autor: David Bienenstock

Časté dotazy

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 11/29/18
(Aktualizováno: 08/10/21)