CBD z konope pre liečbu cukrovky (Štúdia cukrovky v pacifickom ostrovnom národe)

  • Posledný z klinických výskumov konope a CBD (kanabidiolu) pre liečbu cukrovky prináša zaujímavé výsledky
  • Novo sa bude liečebné konope pestovať na účely štúdií a aplikácie pre liečbu cukrovkárov na pacifickom ostrove Republiky Vanuatu

Liečebné konope na pacifickom súostroví

Rovnako ako mnohé ďalšie malé postkoloniálnej národy ťaží Republika Vanuatu nachádzajúce sa v pacifickom súostroví z ekonomických výhod cestovného ruchu. Niektorí si Vanuatu obľúbili aj ako daňový raj, aj tu sa však ostatne ako všade inde vyskytuje rad problémov. Miestni obyvatelia, nazývaní menom Ni-Vanuatu často čelia vysokej nezamestnanosti a chudobe. Spoliehať sa musí z veľkej časti na vlastné farmárstva a rybolov. V prežitie im pomáha tiež export domácky pestovaných surovín ako je napríklad kava (nepliesť si s kávou - kava je nápoj z rastliny "Piper methysticum" vyskytujúce sa naturálne v oblasti pacifických ostrovov).

Oblasť súostrovia ponúka tiež úplne ideálne podnebie pre pestovanie liečebného konope, ako ostatne napovedá samotná história republiky. To si uvedomujú aj miestne politici a celkovo aj obyvatelia, ktorí teraz požadujú, aby bolo konope úplne zlegalizované. Celá vec je tu na dobrej ceste a už teraz sa chystá niekoľko miestnych klinických štúdií, ktoré sa budú konkrétne zaoberať výskumom CBD, jeho pôsobenie na rôzne choroby a tiež potenciálne náhrade miestnych farmaceutických prípravkov za látky z konope, napríklad teda kanabidiol. V Republike Vanuatu sa bude jednať najmä o snahu využiť CBD v liečbe cukrovky - cukrovky.

"V prípade konope sa naozaj jedná o nástroj, ktorý môže využiť na liečbu svojho ľudu celý národ. Navyše, dnes sú už k dispozícii vedecké dáta, ktorými táto pre niekoho prehnaná tvrdenie môžeme podložiť. "Martin Tindel, vedúci organizácie Phoenix Life Sciences.

semena marihuany cukrovka

Nielenže sa teda má Vanuatu v pláne zamerať na liečbu cukrovky, teda choroby, ktorá postihuje priemerne 1 z 8 miestnych obyvateľov, pomocou konope. Zámerom je tu tiež nahradiť mnohé z farmaceutických prípravkov, ktoré sú kvôli potrebe importu pre obyvateľov veľmi drahé a z toho dôvodu aj často nedostupné.

Organizácia Phoenix Life Sciences založená v Colorade, kde je liečebné konope už legálne pre liečebné i rekreačné účely, na budúci rok chystá sériu výskumov, počas ktorých má v úmyslov otestovať účinnosť vlastných CBD produktov na viac ako 1,000 občanoch republiky Vanuatu. U toho však spoločnosti Phoenix Life Science nekončí - v pláne je aj počas nadchádzajúceho roka 2019 vybudovať konopnú farmu o zhruba 50 akroch, ktorá bude slúžiť čisto ako zásobáreň dostatku liečebného konope pre miestne obyvateľstvo.

Republika Vanuatu momentálne číta cez 270,000 obyvateľov, z ktorých celých 13% trpí na cukrovku. Pre miestnych obyvateľov je tak cukrovka jednou z najvážnejších pretrvávajúcich chorôb ohrozujúcich zdravie. Podľa slov samotného vedúceho oddelenia pre liečbu cukrovky spoločnosti Phoenix Life Sciences, Philipa Blaira, sa v tejto situácii ponúka dokonalá príležitosť pre kombinovaný výskum vzájomných vzťahov výskytu cukrovky a životného štýlu, diéty a liečiv ako je inzulín alebo práve CBD. Ak všetko pôjde, ako má, je dosť možné, že sa vo výsledku náklady na liečbu cukrovky pre tento ostrovný národ značne zmenší.

"Počas našich zákrokov vo Vanuatu sa budeme sústrediť nielen na aplikáciu a potenciálnu účinnosť CBD, máme v úmysle implementovať a dôkladne pozorovať celý rad ďalších aspektov života, ktoré potenciálne ovplyvňujú kondíciu pacientov. Konať sa pritom bude najmä o diétu, fyzickú aktivitu, kvalitu spánku, kvalitu spoločenského kontaktu, a nakoniec samozrejme samotného kanabidiolu. S pomocou takto zozbieraných dát budeme môcť pacientov nasmerovať správnym smerom tak, aby boli schopní v podstate vyliečiť sami seba."

CBD: Kľúč k dosiahnutiu zdravého enkokanabinoidního systému

Schopnosť interakcie CBD spolu s endokanabinoidním systémom je hlavným dôvodom pre natoľko rozsiahlej liečebné spektrum konope. Endokanabinoidný systém ako taký je zodpovedný za homeostázu mnohých telových systémov. Niekedy aj však samotný systém zodpovedný za rovnováhu stratí balans a v ten moment nastupujú na rad fytokanabinoidy. Popularita CBD v tomto prípade nie je spôsobená len jeho zákonnosťou a všeobecným nadšením konzumentov konope, jedná sa predovšetkým o vedecky podloženú látku, ktorá preukázateľne spolupracuje s endokanabinoidním systémom tela a ako taká je aj schopná pomôcť dosiahnuť jeho vyváženosti a najmä správnej funkčnosti.

Doktor Blair ďalej opisuje, ako počas svojho lekárskeho pôsobenia už CBD odporučil mnohých svojim pacientom a následne od valnej väčšiny počul pozitívne ohlasy. "Nespočetné množstvo mojich pacientov za mnou chodí a rozpráva mi, ako im pripadá, že sa im životné hodinky pretočili o 10 rokov späť. Popisujú zmeny v správaní, zlepšenie a zvýšenie frekvencie sociálneho kontaktu, omladnutie pleti a kvality vlasov. Častou zmienkou je tiež zníženie vnímanie každodenné bolesti, napríklad pri problémoch s kĺbmi alebo nevoľnosti od žalúdka."

CBD nielen proti cukrovke

Doktor Blair je armádno vytrénovaným lekárom a tvrdí, že sa na kanabinoidy sústredí nielen kvôli efektívnosti proti samotnej cukrovke, ale aj ich schopnosti pomôcť pri rade ďalších zdravotných problémoch cukrovkou spôsobených a tiež ďalších osamostatnených kondície. Od chvíle, kedy mal Blair možnosť uvidieť liečebné efekty CBD prvýkrát sa na túto konopnú látku zameral a dodnes ho neprestala fascinovať.

"S cukrovkou je napríklad často spojené zlyhanie obličiek a ja sa rozhodol, že zistím, čo sa vlastne počas tohto mechanizmu deje a ako to môžeme spravit," opisuje svoj pohľad na vec Blair. Počas spolupráce s radom dietológov zistil, že vo výskyte cukrovky hrá významnú úlohu konzumácia karbohydrátov. Zníženie objemu konzumovaných karbohydrátov dokáže v mnohých prípadoch príznaky cukrovky razantne znížiť. Navyše, v niekoľkých prípadoch bola upravením diéty vyliečená aj cukrovka typu II.

"Naše poznatky z oblasti dietológie však nestačili. Problémom je, že je väčšina pacientov neschopná alebo neochotná dodržať potrebné zmeny v diéte a ich kondícia tak pochopiteľne stále smeruje k horšiemu."

cukrovka konope marihauna

Republika Vanatau je pritom podla Blaira dokonalou ukážkou rozvojové krajiny, kde je výskyt cukrovky narastajúcim trendom. "Stále viac a viac miestneho ľudu prechádza na typicky západnej diétu tvorenú procesovanými surovinami a vysokým množstvom múky namiesto toho, aby zostali na diéte miestnej, ktorá je udržiavala v zdravej kondícii už po stáročia. Tento trend samozrejme vedie k nárastu obezity a následne cukrovke samotnej. "Blair ďalej vysvetľuje, že ruka v ruke s postupujúcou cukrovkou ide aj nástup závažných chorôb ako je rakovina, demencia alebo zlyhanie obličiek - v každom z týchto prípadov však doktor zaznamenal po implementácii konopných kanabinoidov pozorovateľné zlepšenie.

Zboží k článku

CBD pre zlepšenie kondície pečene a krvného cukru

Blaira účinky CBD zaujali hneď počas prvých pokusov, kedy sa pomocou kanabidiolu snažil znížiť príznaky zápaly. Pacientom pod vplyvom pravidelných dávok CBD sa podľa slov Blaira "výrazne zlepšili výsledky pečeňových testov a krvnej glukózy". Blair u týchto výsledkov neskončil a na jeho prekvapenie sa počas aplikácií CBD dostal k ďalším pozitívnym reakciám. Veľká časť pacientov bola vďaka konopné terapii schopná postupne znížiť dávky inzulínu.  

"Mal som tu jedného gentlemana, ktorý bol cukrovku asi 10 rokov. V tú dobu už trpel na rozvinuté príznaky neuropatie. Potom, čo začal pravidelne užívať konopné CBD za mnou prišiel a opisoval mi, ako po 10 rokoch začal znova cítiť trávu pod bosými nohami."

"Účinky CBD môžeme pozorovať najlepšie u pacientov s narušením metabolizmu zapríčineným chorôb ako je napríklad cukrovka. CBD je v telách týchto osôb schopné zakročiť ako regulačné 'skaut' snažiaci sa metabolizmus prenastaviť späť a obnoviť jeho normálne funkcie."

CBD je podľa slov doktora Blaira podľa schopné regulovať úroveň cukru v krvi nielen pomocou spolupráce s endokanabinoidním systémom. CBD má vplyv aj na reguláciu hormonálnom rovnováhy, čo sa odráža napríklad vo zvýšení schopnosti hormónu kortizolu uvoľňovať tuky z telových buniek a celkovo využívať krvný glukózu efektívnejšie.

CBD vo výsledku podporuje ladnejších inzulínovú produkciu a zároveň znižuje inzulínovú rezistenciu. "Nemenej zaujímavý je tiež celkový efekt CBD na bunkový systém," vysvetľuje ďalej Blair. "CBD sa počas pôsobenia najskôr zameria na zapálené molekuly vyhodené z rovnováhy zle fungujúcim systémom krvnej glukózy. "Neregulované glukóza spôsobuje zápaly."

Ďalej, CBD mení spôsob, akým telo pacienta cukry rozkladá. CBD nahradí proces glykolýzy (rozkladanie glukózy pomocou enzýmov) pomocou naštartovanie procesu produkcie glutatiónu, teda látky, ktorá je často nazývaná zlatým grálom detoxikačných a protizápalových látok ľudského tela.

"CBD je veľmi múdra molekula. V mojich očiach je takým dobrotivým skautom, pretože vždy urobí tú správnu vec, "popisuje Blair svoju obľúbenú molekulu konope. "Ide o vysoko adaptívnu látku schopnú postupne dostať telo späť do normálneho nastavenia."

"Nad CBD nepremýšľam ani tak ako nad drogou, ale skôr ako na vitamínom so schopnosťou signalizovať telu, ako má čo robiť, aby sa uzdravilo."

konope marihuana semena

Endokanabinoidná signalizácia prebieha po celom tele neustále a je aktivovaná rôznymi látkami, ktoré prijímame. Rozličné signály vedú k spusteniu odlišných mechanizmov potrebných v daný moment. "Klasickú ukážkou takto prijímanej látky môže byť aj materské mlieko, ktoré v tele dieťaťa signalizuje, že je čas na posilnenie neurologického vývoja," vysvetľuje ďalej Blair.

Ďalšími ukážkami požívatín, ktoré v tele spolupracujú s endokanabinoidným systémom sú napríklad Echinacea, kakao alebo kurkuma. Ľudia žijúci na typicky západnej diéte majú v príjmu týchto požívatín zásadné nedostatky, čo sa dnes odráža v značnom náraste výskytu cukrovky.

"Uvedomili sme si, že momentálne používaná liečivá a liečebné metódy nestačí na to, aby sme epidémiu cukrovky zastavili," vysvetľuje zúfalú situáciu Blair. "Celý problém sa dosť urýchlil v moment, keď vláda zmenila všeobecné odporúčanie pre zdravú výživu a začala tlačiť názor, že je lepšie znížiť percento prijímaného tuku a pridať na škrobu. Prechod na takto nastavenú diétu priamo predchádza vývinu cukrovky. Nedostatok tuku v tele narúša zdravú fyziológiu."

Konopná revolúcia v liečbe cukrovky pomocou CBD

Bohužiaľ je potrebné spomenúť, že vedecké poznatky podkladajúci a vysvetľujúci všetky mechanizmy funkcie CBD v ľudskom tele zatiaľ stále nie sú úplné a dostatočné. Rovnako ako ostatné vedecké oblasti v klinickej fáze je výskum kanabinoidov aktívnou sférou meniaci sa s každou novou štúdií. Jedna z novších štúdií napríklad zistila, že by konope v určitých prípadoch mohlo zhoršiť diabetes 1. typu. Tieto výsledky sa však týkajú len aplikácie samotného CBD a stále je potrebné pamätať na to, že v prípade liečby kanabisom neradno z rovnice vynechávať ostatné kanabinoidy. Na túto tému sa nedávno vyjadrila aj publikácia Westword:

"Aplikácia CBD pre liečbu cukrovky je rozhodne zaujímavou a nádejnú možností, však, pomocou pridania ďalších kanabinoidov, ako je napríklad THCV, je podľa posledných prieskumov možné zvýšiť efektívnosť terapie. Napríklad štúdia z roku 2012 dotovaná Národným inštitútom pre kontrolu závislosti na alkohole zistila, že CBD spolu s THCV 'má nesmierny terapeutický potenciál' v liečbe cukrovky. Zároveň však spomína potrebu pre nadväzujúce detailnejšie prieskum.

Ďalšie positiva v užívania kanabisu (nielen CBD, ale kompletného spektra kanabinoidov) je možno pozorovať v štatisticky nižších úrovniach krvného inzulínu v porovnaní s tými, ktorí konope neužívajú. Nakoniec sa ponúka zmieniť štúdiu z roku 2016, počas ktorej organizácia 'American Diabetes Association' zistila, že je THCV schopné znížiť hladinu glukózy v krvi."

Organizácia Phoenix Life Sciences však momentálne nemôže do svojich produktov THCV ani ďalšie kanabinoidy implementovať, pretože by sa dopustili porušení zákona. Avšak, toto obmedzení sa týka len USA a ako tvrdí samotný vlastník spoločnosti Martin Tindall "v prípade Republiky Vanuatu máme v pláne naplno využiť kompletného reťazového efektu konopných kanabinoidov. Týmto spôsobom sa vyhneme tisícom zbytočných úmrtí pacientov, ktorí sa skrátka nedočkali povolenia niečoho, čo sa dnes už preukázateľne dá považovať za bezpečnú látku."

Iba v republike Vanuatu, ktorá je počtom obyvateľov neporovnateľne menšie ako ostatné západné krajiny, kde sa cukrovka vyskytuje v podobnej miere, sa nedostatok efektívneho liečivá zrkadlí v priemerne jednej amputované nohe denne. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti Phoenix Life Sciences je znížiť globálne náklady na liečbu cukrovky o celej 2/3 z momentálneho rozpočtu. Začať pritom chcú primárne v rozvojových krajinách, ako je práve Republika Vanuatu, ktoré pochopiteľne pomoc potrebujú najviac.

"Vanautu skrátka nemá dostatok peňazí na to, aby mohla poskytnú kvalitnú liečbu všetkým potrebným občanom krajiny," vysvetľuje dôvody k plánom spoločnosti Tindall. "Konope je nástroj, pomocou ktorého sme schopní dosiahnuť naozajstných zmien a dosť možno aj vyliečiť celý národ."

"Tindall ďalej spomína, že zhruba 50 akrov pre rastliny na nimi financované farme by mohlo stačiť na liečbu až milióna pacientov trpiacich na cukrovku. Navyše, finančné zisky by týmto spôsobom dosahovali na 250 miliónov dolárov ročne. "

Liečebné konope, lacný liek pre všetkých

Tindall tiež zmieňuje ich proaktívny prístup a využitie časti ich ziskov ako dotáciu pre danej spoločnosti a posilnenie kvality miestnych služieb. "V dnešnej dobe je na svete už značné množstvo milionárov, ktorí na vlne liečebného konope neskutočne rýchlo zbohatli. Máme tu dokonca aj niekoľko miliardárov. Čo teraz potrebujeme najviac, je spojiť sily a ukázať, že sa dokážeme sústrediť a využiť naše poznatky a financie pre dobrú vec. To je to najmenej, čo môžeme urobiť."

Štúdia Republiky Vanuatu a liečby miestnych cukrovkárov pomocou CBD a ďalších kanabinoidov vo výsledku ponúkne celému zvyšku sveta veľké množstvo kvalitných dát, ktoré následne povedú k budúcemu hlbšiemu pochopeniu liečebného potenciálu skýtajúceho sa v rastlinách konope.

Zdroj: leafly.com

Časté dotazy

Kanabinoid CBD je iba jedna z mnohých účinných látok nachádzajúcich sa v rastlinách liečebnej konopyKanabidiol alebo CBD je druhý najčastejší kanabinoid, ktorý sa v konope vyskytuje. V rôznom množstve ho samozrejme nájdete v každej odrode, niektoré sú špeciálne šľachtené tak, aby bol obsah CBD skutočne vysoký a bolo možné ho napríklad využiť v lekárstve.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 12/09/18