Konzumácia konope osamote a vývoj psychózy (Štúdia 2019)

  • Je možné, že si fajčením konope osamote vypestujete psychózu? Alebo je naopak sólovej užívanie prospešné pri depresiách alebo úzkosti z osamelosti? Pozrime sa na túto problematiku zblízka ...

Nová kanadská štúdia prináša zaujímavé výsledky o rozdielnych vplyvoch konzumácie kanabisu v spoločenskom settingu, zrovnané s konzumáciou osamote.

"V porovnaní s užívateľmi, ktorí majú vo zvyku konzumovať konope v spoločnosti vyznačujú osamotení konzumenti častejšie príznaky psychózy. Ďalším negatívnym vedľajším symptómom sólového fajčenie konope boli zvýšené šance na vývin závislosti, používanie konope na účely vyrovnania sa s psychickými problémami a tiež frekventovanejšie užívanie v posledných 30 dňoch."

Štúdia napokon sama o sebe vyhlásila, že "hlavným cieľom výskumu je zistiť, do akej miery ovplyvňuje sociálny kontext následky užívania kanabisu."

Negatívne symptómy by sme mali, ale čo výhody?

Všimnite si, že v hlavnom vyvodenie tejto štúdie nie je ani náznak o tom, že by konzumácia konope osamote mohla mať aspoň nejaké výhody. Dobré je taky spomenúť, že samotná Toni Spinella (doktorka psychológie a vedúci spomínané štúdie), je názoru, že konzumácia konope za účelom vyrovnania sa s vlastnou psychikou je zásadne zlá a vedie na nebezpečnú cestu.

"Je možné, že takíto užívatelia postrádajú ďalšie dôležité metódy dosiahnutia psychickej vyrovnanosti," vysvetľuje Spinella v rozhovore pre CBC. "Ak ste osamote, prečo užívate konope? Na to by ste sa vždy mali sami seba spýtať. Možno zistíte niečo ako ok, dneska idem fajčiť konope osamote, pretože som smutný alebo vystresovaný. 'To je potom možno dobré považovať za určitý typ varovania. Práve tu je potrebné sa nad svojimi praktikami zamyslieť."

OK, čo keď si ale užívania kanabisu porovnáme s inými vyrovnávacími metódami? S pitím whiskey? Fajčením cigariet? Závislosti na sociálnom médiách alebo nadmernou konzumáciou nezdravých jedál?

Navyše, nevyrovnávajú sa snáď s niečím tak nejako všetci?

konope, samota, drogy, závislost, marihuana

Je možné, že si fajčením osamote vypestujem psychózu?

Ak sa budeme zaoberať priamou otázkou toho, či fajčenie konope osamote spôsobuje psychózu, položme si najskôr pár základných otázok:

• Je možné, že sú ľudia trpiaci na rôznorodé mentálne ochorenie náchylnejšie k užívaniu konope osamote?

• Je možné, že tí istí ľudia konzumujú konope v snahe liečiť alebo vyrovnávať sa s danou mentálnou poruchou?

Odpoveď na obe otázky je pochopiteľne dvakrát áno.

Počas štúdií sa, ako možno viete, už nespočetnekrát potvrdilo, že je liečivé konope schopné uľaviť od symptómov depresie, strese, PTSD, úzkosti a schizofrénie.

A tiež, nie je snáď zmysluplné, že ak sa snažíte sami sebe pomôcť konopnú liečbou, budete to robiť doma a častejšie ako niekto, kto si potiahne možno raz dvakrát za mesiac, keď mu práve niekto ponúkne jointa na party?

Nepleťme si asociáciu s príčinou

Tvrdiť, že fajčenie konope osamote spôsobuje psychózu je skrátka príliš krátkozraké a aj napriek tomu, že sa tu určité asociácie nachádzajú.

To napokon priznáva aj samotná autorka štúdie. Všimnime si taky nadpisu, ktorý bol použitý k vyššie spomínanému rozhovoru na CBC: "Fajčenie konope osamote je spojené s psychózou a závislosťou, naznačujú štúdie"

Vidíte tie dva výrazy, ktoré autori použili, aby mohli zaujať čitateľa, ale zároveň si uľahčiť od rozhodných tvrdení? Jedná sa o "spojené" a "naznačujú".

Spojené v podstate znamená, že doteraz neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by konope priamo spôsobovalo psychózu. Skôr to znamená, že niekto, kto na psychózu už trpí, je na užívanie kanabisu náchylnejšie.

Naznačujú zase znamená to, že aj keď tu spojitosť medzi užívaním kanabisu a psychózou je, za "usvedčujúce dôkaz" sa považovať rozhodne nedá.

Liečebné konope ako barlička

Tí z vás, ktorí poznajú "konopného komika" Douga Bensona, si možno spomenú na jeden z jeho príhodných vtipov: "Niektorí ľudia hovoria, že konope sa používa ako barle. Jo, barle ľuďom pomáhajú chodiť."

Autorke štúdie by taky niekto mohol pripomenúť, že aj keď by sme asi všetci chceli žiť vo svete, kde všetko bude vždy v úplnom poriadku a nikto nebude mať dôvod sa stresovať alebo smútiť, v blízkej dobe sa zrejme ničoho takého nedočkáme. Medzitým by sme sa skôr mohli naučiť, aké sú najzdravšie a najefektívnejšie spôsoby vyrovnávania sa s ťažkosťami života.

Zboží k článku

Konope ako terapeutikum

Aj napriek tomu, že ste možno úplne vyrovnaní, seba aktualizovanou a všeobecne perfektnou osobou, počas života sa vám v podstate stopercentne stane niečo, čo vám spôsobí traumu, depresiu alebo určitú hladinu stresu. Taký je proste život.

No a čo je potom lepší spôsob vyrovnávania sa s pretrvávajúcimi psychickými problémami? Upokojujúce prášky, drogy či alkohol alebo mierna konzumácia konope zameraná ako terapeutický metóda?

Navyše, konope dosť možno pomáha aj s vyrovnávaním sa so samotnou samotou. Osamotení je v poslednej dobe považované za stupňujúci sa epidémiu, ktorá často vedie k depresiám.

Nedávna štúdia uskutočnená zdravotnou poisťovňou Cigna zistila, že celých 47% američanov sa často cítia osamotene. Navyše, 13% osôb odpovedalo, že ich ani jedna ďalšia osoba nepozná zblízka.

Ako si iste sami dokážete predstaviť, osamotenosť počas dlhšej doby môže človeku psychicky rozhodne ublížiť.

samota konopí osamělost drogy závislost psychóza

Osamotenosť a izolácia: narastajúci problém modernej spoločnosti

Roku 2010 vyšla na povrch šokujúca štúdie, počas ktorej vyšlo najavo, že chronická osamelosť môže človeka ochudobniť až o 15 rokov života. Jedná sa teda o zhruba rovnako nezdravý faktor, ako je fajčenie dvadsiatich cigariet denne alebo pretrvávajúce obezita.

Dobrou správou však je, že práve konope môže osamelým ľuďom uľaviť. Na túto otázku odpovedala štúdie z roku 2013, v ktorej bádatelia z univerzity Kentucky skúmali vplyv užívania kanabisu na osoby prežívajúcich psychickú bolesť spôsobenú sociálnymi faktormi.

"Liečebné konope pomohlo osamelým osobám v týchto symptómoch: uľavilo od vnímanie seba samého ako nižšieho, zlepšilo mentálne zdravie a uľavilo od symptómov depresie. Konope je už dlhú dobu považované za schopné pomôcť pri fyzických bolestiach a teraz pozorujeme, že je schopné znižovať aj bolesť psychickú."

Tu je potrebné spomenúť, že aj v tejto štúdii vedci poukazovali na možné nebezpečenstvá spojené s konzumáciou konope. Tiež si treba uvedomovať, že vyrovnávanie sa s psychickými problémami nie je to isté, ako úplné vyrovnanie sa.

Inými slovami: predsa by ste nechceli chodiť o barlách celý život. Keď však máte zlomenú nohu, rozhodne je používajte, než sa noha zahojí.

Užívanie kanabisu osamote nemusí nutne znamenať, že ste osamelí

"Osamelý fajčiar konope po večeroch oslobodzuje svoju myseľ." - Kid Cudi

Ako sme už spomenuli, autorka štúdie Toni Spinella absolútne ignoruje možné prínosné efekty užívania konope ako pomôcky proti depresii, stresu či úzkosti. Avšak ignoruje tiež fakt, že aj normálny človek si niečo z chvíľok strávených so svojím kanabisom môže niečo odniesť.

Veľa rekreačných užívateľov kanabisu zmieňuje nielen to, že im marihuana pomáha spoznať lepšie ostatní, ale aj seba samého.

Ako povedal samotný Bob Marley "Konope vám ukazuje vaše pravé ja."

To, čo o sebe pod vplyvom konope možno zistíte, nemusí byť práve príjemné. Lenže práve zložité uvedomenie o sebe sama môžu prvé a veľmi dôležitú iskrou, ktorá zapáli významný osobný rast.

Tipy, ako používať konope osamote produktívne a bezpečne

Nasledujúce tipy pochádza z knihy "Ako správne používať liečebné konope" od autora a proponenta konope Davida Bienenstocka.

• Predtým, než konope užijete, sa rozhodnite, čo budete v nasledujúcom stave robiť a potom to naozaj robiť choďte.

• Ak prežívate stres alebo depresie, zájdite si konope užiť do prírody (neužívajte, kým nebudete v prírode).

• Vypnite telefón a všetky moderné technológie odložte nabok. Namiesto toho vytaste klasický zápisník a ak vás počas stavu napadne niečo o sebe samom alebo o okolitom svete, myšlienky si zapíšte.

Známy hudobník Kid Cudi v jednom svojich songov zvanom "Day and Night" opísal zaujímavý fenomén vyskytujúci sa naprieč jazzovými muzikantmi - takzvaný "woodsheding". Za woodsheding sa v podstate považovalo to, že sa jeden z muzikantov zavrel vo svojej izbe a praktizoval hru na danom nástroji nonstop aj niekoľko dní v kuse. Liečebné konope v tejto praktike samozrejme zohralo svoju rolu.

Vy sami zrejme nemáte celých niekoľko dní na to, aby ste sa mohli zatvoriť a kompletne ignorovať svet.

Avšak, skúste si nájsť aspoň jeden deň, ktorý strávite sami so sebou a kanabisom. Vopred sa rozhodnite, čo budete robiť: meditovať, čítať alebo sa učiť niečomu novému? Vyberte si sami, vyhľadajte vhodné odrody konope a uvidíte sami, či vám skúsenosť tohto typu niečím pomôže.

Zdroj: Bienenstock, David. “What Getting High Alone Can Teach You About Yourself.” Leafly, 18 Mar. 2019, 

Spinella, Toni C., et al. “Context Matters: Characteristics of Solitary versus Social Cannabis Use.” Drug and Alcohol Review, John Wiley & Sons, Ltd (10.1111), 18 Feb. 2019, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dar.12912.

Autor: David Bienenstock

Časté dotazy

Psychické poruchy patria do skupiny ochorení a porúch ovplyvňujúcich myslenie, prežívanie a vzťahy s okolím. Delia sa na úzkostné a neurotické poruchy, poruchy osobnosti, psychotické a afektívne poruchy. Medzi príznakmi duševného ochorenia sa najčastejšie vyskytuje nervozita, nesúvislá reč, strach, úzkosť, napätie a stres. K najtypickejším psychickým poruchám patrí úzkosť a depresia. CBD preukázateľne pomáha pri ich liečbe, kanabinoidy totiž pôsobia ako prírodné antidepresívum. Pri užívaní CBD oleja pacient takmer okamžite pocíti úľavu. Najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť dlhodobým a pravidelným užívaním. 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 04/02/19
(Aktualizováno: 08/09/21)