(ŠTÚDIA 2019) - Liečba autizmu pomocou konope: Analýza bezpečnosti a efektívnosti

  • Rodičia autistov sa čoraz viac zaujímajú o nové možnosti liečby, obzvlášť prírodnými látkami z konope ako THC a CBD
  • Nový výskum z Izraela prináša zaujímavé výsledky a nabáda vedcov k ďalšiemu výskumu

 

Autizmus: konope ako možný prírodný liek?

Počas posledných rokov bol po celom svete spozorovaný dramatický nárast počtu detí diagnostikovaných na autizmus.

Autizmus sa takisto stal prirodzeným terčom neprofesionálne, amatérske snahy o liečbu konope spolu s ktorou sa po svete a internetu začali objavovať neoficiálne správy o tom, že konope proti autizmu pomáha.

Avšak, neoficiálne dôkazy a zvesti anonymných rodičov nestačí na to, aby sme si mohli na tému liečby autizmu kanabisom urobiť definitívny názor.

Pozrime sa teda na nedávnu oficiálnu štúdii izraelských bádateľov, medzi ktoré patria špičky vo výskume liečebného konope -  Raphael MechoulamLihi Bar-Lev SchleiderNaama Saban či Victor Novack.

Tí sa pokúsili charakterizovať epidemiológiu pacientov trpiacich na autizmus, ktorým bolo konope za účelom liečby podávané.

autismus, konopí, marihuana, léčba, studie, novinky, izrael

Štúdia konope a autizmu: Počet pacientov a pomery používané látky (THC & CBD)

Počas oficiálnej izraelskej štúdie bolo analyzovaných celkom 188 pacientov trpiacich na autizmus, ktorým bolo konope podávané od roku 2015 do roku 2017.

Prevažná väčšina pacientov bola liečená pomocou konopného oleja zloženého z 30% CBD a 1.5% THC.

Za hlavné faktory meracie konečný úspech a efektívnosť liečby tu vedci považujú:

• Počet symptómov

• Zhodnotenie celkového stavu pacienta

• Vedľajšie efekty po 6-mesačnej liečbe marihuanou

Všetky výsledky boli na konci štúdie zoskupené pomocou starostlivo štruktúrovaných dotazníkov.

Počet autistických detí stále rastie

Počas posledných 30 rokov bol zaznamenaný nárast prípadov autizmu o šokujúcich 150 %.

Navyše, v momentálnej dobe stále nie sú dostupné žiadne naozaj účinná liečivá.

Rodičia autistických detí sa dnes spoliehajú najmä na náuku o špeciálny výchove a trénovanie autistov pre zvýšenie možnej životnej nezávislosti.

CBD v liečbe autizmu

Ešte pred začatím tu spomínané štúdie vyšlo v predošlom výskume najavo, že konope s vysokým obsahom CBD má na autistov pozitívne účinky.

Výsledky štúdie CBD na autistov sa zaoberali celkom 60 prípadmi.

Z celkového počtu pacientov vyšlo najavo, že:

• U 61 % pacientov sa razantne znížil počet výbuchov abnormálneho správania

• U 47 % pacientov sa zlepšili komunikačné schopnosti

• 39 % pocítilo zníženie pocitov úzkosti

• 33 % zažilo zníženie celkového stresu

• Miera rušivého správania sa znížila v 33 % prípadoch

Ak sa vrátime ešte o krok späť tak pochopíme, že takisto iniciatíva na vykonanie výskumu liečby autizmu pomocou CBD vznikla vďaka predchádzajúcemu pozorovanie pozitívnych účinkov CBD na symptómy autizmu.

Skoršie výsledky pozorovaní účinkov CBD hovorili práve o utlmenie príznakov stresu, úzkosti a symptómov psychózy.

Ďalej bola spomínaná funkcia CBD ako pomocné látky pre sprostredkovanie zdravého spánku (najmä spánkového cyklu REM) a zníženie počtu záchvatov.

K ďalším predchádzajúcom významným výskumom patrí jednorazová prospektívna štúdie drogy Dronabinol (liek na základe látky THC), ktorá pacientom po 6 mesiacoch liečby pomohla znížiť príznaky hyperaktivity, letargia, dráždivosť, stereotypného správania a nevhodné reči.

Dronabinol sa tešil úspechu aj počas pokusu na 10 pacientoch, ktorí trpeli na syndróm seba-poškodzovanie. 8 z 10 pacientov sa po dokončení pozorovaní dočkalo pozorovateľných zlepšenie.

Evolúcia medicínskeho konope v Izraeli

Konope na liečbu bolo v Izraeli povolené ministerstvom zdravotníctva už v roku 2007. Vtedy sa jednalo o predpisovaní konope, ktoré malo slúžiť najmä na zmiernenie symptómov.

Následne sa obyvatelia Izraela roku 2014 dočkali licencovaných doktorov vycvičených na liečbu detí trpiacich na epilepsiu pomocou konope.

Po masívnom úspechu medicínskeho konope v množstve prípadov detí trpiacich na epilepsiu, ktorým sa vďaka tejto bylinke razantne znížili počty záchvatov, paniky, agresie a ďalších príznakov, sa na liečebné konope začali obracať pochopiteľne aj rodičia autistov.

V dnešnom svete sa vyskytuje mnoho detí trpiacich na autizmus. Mnoho z týchto detí je zároveň liečené kanabisom, či už profesionálne alebo amatérsky.

Stále je tu však zásadný nedostatok presných informácií o tom, ktoré zo symptómov autizmu konope potláča a aká je v tomto prípade reálna bezpečnosť terapie konope.

Výsledky štúdie: terapia autizmu pomocou konope

Aby sme si urobili o výsledkoch správny obrázok, musíme najskôr nahliadnuť na demografiu skúmaných pacientov:

Počas štúdie bolo pozorované 188 pacientov trpiacich na autizmus.

Diagnóza pacientov bola vykonaná výhradne certifikovanými, profesionálnymi izraelskými doktormi.

125 pacientov bolo na autizmus diagnostikovaných certifikovanými psychiatrami a neurology. 30 detí bolo pre štúdiu doporučené ďalšími 22 obvodnými doktormi.

Tabuľka 1 bližšie znázorňuje demografické charakteristiky pacientov.

infografika konopí autismus

Priemerný vek pacientov sa pohyboval v rozmedzí 12.7 ± 7.0 roka, pričom 14 (7.3%) pacientom bolo menej, ako 5 rokov, 70T pacientom (37.2%) bolo medzi 6 a 10 rokmi a 72 pacientom (38.2%) bolo vekového rozmedzí 11 až 18 rokov.

Väčšina pacientov bola mužského pohlavia (81.9%). Dvadsať sedem pacientov zároveň trpelo na epilepsiu a 7 pacientov (3.7%) na poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Počet symptómov:

U začiatku štúdie bol zhrnutý počet symptómov pacientov. Výsledný priemerný počet bol 6.3 ± 3.2 symptómov.

Zďaleka najčastejším symptómom bol nepokoj (90.4%), výbuchy hnevu (79.8%) a agitácie (78.7%).

Zboží k článku

Liečba autizmu CBD olejom

Počas štúdie bolo najčastejšie využívané CBD olejov z konope.

Spôsob aplikácie CBD olejov bol najčastejšie kvapkaním pod jazyk.

Ďalej, 7 pacientov (3.7%) dostalo licenciu na povolenie zakúpeniu kvetu konope aj konopného oleja a traja pacienti (1.5%) dostali licenciu len k zakúpeniu kvetu.

Najväčšia časť pacientov vo výsledku aplikovala konopný olej s obsahom 30 % CBD a 1.5 % THC.

Priemerná dávka sa tak pohybovala v rozmedzí 79.5 ± 61.5 mg CBD a 4.0 ± 3.0 mg THC, podávaná trikrát denne.

U pacientov, ktorí trpeli zároveň na nespavosť, dostávali dávku 3 % THC oleja večer. Títo pacienti dostávali navyše priemerne 5.0 ± 4.5 mg THC denne.

Všetky užité produkty boli najskôr otestované pre zabezpečenie čistoty obsahu pomocou metódy HPLC (High Performance Liquid Chromatography).

Dávka kanabinoidov THC a CBD nebola nijako dôkladne asociovaná s váhou pacientov.

Výsledky po prvom mesiaci liečby

Počas prvého mesiaca odstúpilo od terapie 8 z celkom 188 (4.2%) pacientov.

1 pacient zmenil dodávateľa konope a zvyšných 179 pokračovalo v liečbe.

Zo zvyšnej skupiny (94.6%) odpovedalo na prvý dotazník 119 respondentov.

Z týchto 119 respondentov nahlásilo 58 pacientov (48.7%) významné zlepšenie kondície.

37 pacientov (31.1 %) nahlásilo znateľné zlepšenie kondície.

7 pacientov (5.9 %) ohlásilo rôzne vedľajšie účinky a 17 pacientov (14.3 %) uviedlo, že im konope nijako nepomohlo.

Hlavné ohlásené vedľajšie účinky:

  • Ospalosť (1.6 %)
  • Pachuť v ústach a nevľúdny zápach konopného oleja (1.6 %)
  • Nepokoj (0.8 %)
  • Čkanie (0.8 %)
  • Strata chuti do jedla (0.8 %)

studie autismu, konopí pro děti, epilepsie, cbd oleje, cbd konopí

Výsledky po šiestich mesiacoch liečby

Po šiestich mesiacoch liečby zo zvyšných 179 pacientov ubudlo 15 (8.3 %) pacientov, ktorí terapiu ukončili.

9 pacientov (4.9 %) zmenilo dodávateľa konope a 155 (86.6 %) pacientov v liečbe naďalej pokračovalo.

Zo zvyšnej skupiny odpovedalo na nasledujúci dotazník celkovo 93 pacientov (60 %) s tým, že 28 pacientov (30.1 %) ohlásilo významné zlepšenie kondície a 50 pacientov (53.7 %) ohlásilo znateľné zlepšenie kondície.

Ďalej, 6 pacientov (6.4 %) ohlásilo ľahké zlepšenie, a 8 pacientov (8.6 %) povedalo, že žiadne zlepšenie nespozorovali.

Jediným citeľným rozdielom medzi profilom prvej skupiny a skupiny respondentov po 6 mesiacoch bolo to, že neskoršia skupina bola priemerne o pár rokov starší (13.7 ± 0.8 vs 10.8 ± 0.5)

Kvalita života autistov

Pred začatím a po skončení šesťmesačného pozorovaní boli zhrnuté faktory ako kvalita života pacienta, nálada, schopnosť vykonávať každodenné úlohy a ďalej.

Kvalita života:

Pred začatím štúdie opísalo svoj život ako spokojný a kvalitný celkovo 31.3 % pacientov. Po šiestich mesačnej konopné terapii opísalo svoj život ako spokojný a kvalitný 66.8 %.

Nálada:

Dobrá nálada bola rodičmi hlásená pred začatím štúdie v 42 % prípadoch. Po skončení šiestich mesačnej periódy konopné terapie dobrú náladu ohlásilo 63.5 % rodičov.

Každodenné úkony:

Schopnosť nezávislého vykonávaní každodenných potrieb bolo merané na základe schopnosti samostatného obliekanie a sprchovanie. V tomto prípade bol zaznamenaný pozitívny nárast schopnosťou z 26.4 % pri započatí terapie na 42.9 % po šiestich mesiacoch.

Spánok a schopnosť koncentrácie:

Podobne tomu bolo aj v prípade merania kvality spánku a schopnosti sústredenia. Pred začatím štúdie ohlásilo dobrý spánok a koncentrácii iba 3.3% zúčastnených. Po skončení sa jednalo o celých 24.7%.

Zlepšenie symptómov autizmu počas terapie kanabisom

Medzi hlavné symptómy, pri ktorých bolo pozorované znateľné zlepšenie počas terapie kanabisom patrili:

• Záchvaty (11 pacientov ohlásilo, že záchvaty kompletne vymizli)

• Nepokoj a výbuchy hnevu boli neaktívne u 72 pacientov (91.0%) a 66 na konci štúdie 

cbd oleje pro děti, vedlejší účinky cbd, účinky marihuany pro děti, cbd tinktura autismus

Užívanie iných liekov počas terapie kanabisom

Najčastejšie používanými liekmi, ktoré boli podávané súčasne s kanabisom, bola:

• Antipsychotiká (56.9 %)

• Antiepileptiká (26.0 %)

• Hypnotiká a sedatíva (14.9 %)

• Antidepresíva (10.6 %)

Počas terapie kanabisom ohlásilo 6 pacientov (8.9 %) nárast na počtu užívaných liekov.

V prípade 38 pacientov (56.7 %) zostala konzumácia drog v rovnakej miere, ako pred začatím štúdie.

23 pacientov (34.3 %) ohlásilo zníženie potreby podávať nasledovné lieky: antipsychotiká, antidepresíva, antiepileptiká a hypnotiká či sedatíva

Najčastejšie užívaný liek pacientov trpiacich na autizmus sú antipsychotiká.

V prípade antipsychotík sa podávaná dávka nezmenila u 41 pacientov (75 %), u 3 pacientov došlo k zníženiu dávky (5.4 %) a u 11 pacientov (20 %) došlo k úplnému vysadeniu antipsychotík.

Vedľajšie efekty liečby konope pri autizmu

Po uplynutí šiestich mesiacov liečby kanabisom vyšlo najavo, že sa vedľajšie efekty prejavili u celkovo 23 pacientov.

Najčastejšie vedľajšie efekty liečby boli:

• Nepokoj (6 pacientov)

• Ospalosť (3 pacienti)

• Psychoaktívny efekt (3 pacienti)

• Zvýšenie chuti do jedla (3 pacienti)

• Problémy so zažívaním (3 pacienti)

• Sucho v ústach (2 pacienti)

• Strata chuti do jedla (2 pacienti)

Z celkom 23 pacientov, ktorí liečbu kvôli nežiadúcim efektom prerušili, odpovedalo na finálny dotazník 17.

Dôvodom k ukončeniu liečby u týchto pacientov boli nasledujúce faktory:

• Žiadny znateľný terapeutický efekt (12 pacientov)

• Nežiadúce vedľajšie efekty (5 pacientov)

Avšak, celých 41.2 % z tých, ktorí terapiu kanabisom predčasne ukončili, teraz premýšľa o tom, že by jej dali druhú šancu.

výzkum marihuany proti autismu v izraeli

Konope v liečbe autizmu: Vedecká diskusia

Vyzerá to, že konope v liečbe autizmu je pacientmi vcelku dobre tolerované.

Zároveň sa konope javí ako bezpečné a efektívne terapeutikum schopné utlmiť rad symptómov autizmu.

Medzi hlavné symptómy, ktorá je konope počas autizmu schopné potlačiť, patria:

• Záchvaty

• Tiky

• Nepokoj

• Výbuchy hnevu

Prijímaní liečby sa medzi pacientmi tiež javilo relatívne bezproblémovo: od liečby odstúpilo iba 15 % z celkového počtu zúčastnených, a to kvôli zdanlivé neefektívnosti terapia alebo nežiaducim vedľajším účinkom.

Celkovo ohlásilo významné alebo mierne zlepšenie symptómov autizmu 80 % pacientov.

Zatiaľ je potrebné povedať, že presný mechanizmus pôsobenia kanabinoidov na mozog a telo pacientov trpiacich na autizmus stále nie je úplne pochopený.

Zistenia z pozorovaní počas predchádzajúcich testoch na zvieratách nám napovedá, že sa zrejme jedná o nejaký typ dysregulácie v signalizácii endokanabinoidného systému tela.

Bádatelia sa na rovnaký typ pôsobenia kanabinoidov obzerajú aj práve v prípade pacientov trpiacich na autizmus.

Ďalší z možných mechanizmov pôsobenia kanabinoidov v prípade autizmu sú teoreticky prepojené s ovplyvnením inhibičných neurotransmiterov GABA a reguláciu prenosov glutamátu.

Príznaky autizmu sú v mozgoch pacientov charakterizované práve nerovnomernú excitáciou a inhibíciou GABAergických a glutamaergických signalizácií.

Ďalej, endokanabinoidný systém ľudského tela je súčasťou mechanizmu modulácie nerovnomerne fungujúcich GABAergických a glutamaergických prenosov.

Tiež je tu potreba bližšie pochopiť vzťah medzi účinkom CBD a jeho vplyvom na neurotransmitery oxytocínu a vazopresínu.

Predchádzajúce štúdie autizmu zistili, že podaním oxytocínu je možné vylepšiť sociálne správanie a chápanie pacientov, zlepšiť rozoznávanie emócií, posilniť sociálnej interakcie, predĺžiť očný kontakt a znížiť repetitívne správanie.

CBD (kanabidiol) preukázateľne podporuje uvoľňovanie oxytocínu aj vazopresínu v tele počas sociálnych interakcií.

Autizmus: pôsobí lepšie THC, CBD alebo ich kombinácie?

Dnes je už dobre známe, že THC a CBD sú síce dvoma kanabinoidy pochádzajúcimi z tiež rastliny, v ich pôsobení však existujú zásadné rozdiely.

Účinky THC:

THC je vďaka predchádzajúcim štúdiám na pacientoch trpiacich napríklad na posttraumatickú depresívne poruchu alebo úzkosť známe pre možné antidepresívne účinky.

Je teda pochopiteľné, že aj v prípade autistov výsledky pôsobenia THC poukazujú na zníženie miery úzkosti.

Ďalej je s účinkom THC spájané pozorovateľné zlepšenie nálady a celkovej vnímanej kvality života.

U pacientov trpiacich na úzkosť sa THC v placebom kontrolovaných štúdií preukázalo ako vysoko efektívne.

V prípade pacientov trpiacich na demenciu THC upokojilo nežiaduce motorickej aktivity počas spánku a potlačilo výbuchy agresívneho správania.

Navyše, THC sa prejavilo ako upokojujúci prostriedok aj v rámci sociálneho správania malých skupín.

Účinky CBD:

Počas tu spomínané štúdie bolo preukázané, že CBD preukazuje potenciál v účinku potlačenia behaviorálnych symptómov autizmu.

Toto zistenie sa ďalej kryje s predchádzajúcou štúdiou, počas ktorej sa zistilo, že CBD pomáha pacientom trpiacim na úzkosť.

Anxiolytické (proti úzkosti) účinky CBD boli potvrdené počas dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie.

Za jeden z najvýznamnejších pokusov s CBD je považovaná štúdie, kde bolo účastníkom trpiacim na sociálnu úzkosť CBD podané pred simulovaných verejným prejavom.

Počas štúdie boli porovnané dve skupiny pacientov: jedna skupina pod vplyvom CBD, druhá pod vplyvom placeba.

Nasledujúce výsledky názorne poukázali na schopnosť CBD znížiť faktory úzkosti a zvýšiť schopnosť plynulé reči.

Bezpečnosť liečby marihuanou

Počas štúdie sa konope a látky z neho získané prejavili ako veľmi bezpečné, s minimálnym množstvom nežiadúcich vedľajších efektov. Pacienti konope znášali relatívne dobre.

Najčastejším pozorovaným nežiaducim efektom konope po šiestich mesiacoch liečby bol pocit nepokoja, ktorý sa vyskytoval u 6.6% pacientov.

Znášanie konope ako každodenne prijímaného lieku sa tiež prejavilo pozitívne. Počas šiestich mesiacov od liečby odstúpilo menej ako 5% pacientov.

Bádatelia zmieňujú, že:

"... za účelom minimalizácie negatívnych vedľajších účinkov je potrebné starostlivo strážiť titráciu a dávkovanie THC i CBD. Týmto spôsobom budeme schopní dosiahnuť ako nízkych vedľajších účinkov, tak aj zvýšenie miery úspešnosti liečby konope."

Navyše, k momentálnym zistením je stále potrebné pristupovať s určitou rezervou.

Po prvé: tu rozoberanie štúdia je len výskumom vykonaným pozorovací metódou.

V štúdii sa nevyskytovala žiadna kontrolná skupina, čo znamená, že nie je možné so stopercentnou istotou potvrdiť kauzalitu medzi liečbou kanabisom a zlepšením príznakov pacientov.

Ďalším očividným problémom je tu možná náklonnosti rodičov detí trpiacich na autizmus k pozitívnym výsledkom.

Treba brať do úvahy, že celé výsledky štúdie sú založené na subjektívnom názoru rodičov. Samotní autisti o svojom stave počas štúdie nevypovedali.

Nie je možné vylúčiť faktor vnímania konope ako možného "zázračného nového lieku", ktorý zo strany rodičov pochopiteľne mohol zakaliť subjektívny pohľad na vec.

Ďalšími premennými faktormi, ktoré môžu ovplyvniť výsledky štúdie tohto typu sú nálada, domáce prostredie, kvalita života a ďalšie vplyvy.

Avšak už len miera, v ktorej bola liečba kanabisom pacientmi pozitívne a bez komplikácií prijatá (vyše ako 80 %), nám poskytuje kvalitný základ pre dôkaz o tom, že tento typ terapie môžeme považovať za potenciálne efektívne.

Bádatelia na záver zmieňujú, že valne pozitívne výsledky tejto pozorovacie štúdie je teraz jasne vedú k ďalšiemu kroku, ktorým bude dvojito zaslepená a placebom kontrolovaná štúdia.

Konope v liečbe autizmu: metódy liečby

V Izraeli sa momentálne vyskytuje cez 35,000 pacientov, ktorým bolo konope pre liečbu oficiálne schválené.

15,000 (42,8 %) z týchto pacientov svoje konope dostáva od spoločnosti Tikun-Olam Ltd. (TO). TO je najväčším národným dodávateľom liečebného konope v Izraeli.

V tejto štúdii boli zúčastnení pacienti, ktorí dostali liečebné konope práve od spoločnosti TO, a to medzi rokmi 2015-2017.

Počas rutinných návštev na klinikách TO bola pred začatím štúdie u všetkých zúčastnených pacientov zozbierať a detailne preverená dáta o zdravotnom stave. Tieto dáta bola následne počas štúdie pravidelne a opakovane overovaná.

Rodičia pacientov museli pred začatím štúdie vyplniť rozsiahly dotazník, vďaka ktorému vedci zistili základné informácie o:

• Demografia

• Komorbidity

• Návyky

• Sprievodné lieky

• Kvalita života

• Hlavné symptómy pacientov

Na konci prípravy bolo rodičom starostlivo vysvetlené, ako konope podávať, kedy ho podávať a akých sa držať dávok.

děti a pomoc při autismu, přírodní léčba autismu, doplňky stravy pro autismus, jak léčit autismus

Dávkovanie THC a CBD počas liečby autizmu

Majoritná časť pacientov bola počas štúdie liečená za pomocou konopného olejov (konopné extraktov s vysokým pomerom CBD oproti THC, väčšinou 1:20 THC: CBD). Tieto oleje boli následne podrobené titráciu  na základe potrieb jednotlivých pacientov.

Podávanie oleja prebiehalo kvapkaním pod jazyk pacientov. Štartové dávkovanie prebiehalo trikrát denne.

Konkrétne dávka sa skladala z jednej kvapky obsahujúce 15 mg CBD a 0.75 mg THC.

Konopný olej, ktorý bol pacientom podávam sa okrem CBD a THC skladal aj z 45% olivového oleja, <1.5% CBC, 0.5% CBG, <0.1% CBN a <0.5% CBDV.

Zvyšnými látkami v oleji boli terpény, flavonoidy a chlorofyl.

U pacientov, ktorí na predchádzajúcu liečbu klasickými farmaceutiky reagovali citlivo, bola prvá dávka upravená a znížená.

Pacientom, u ktorých boli pozorované problémy so spánkom, bola do dávkovacieho režimu pridaná večernú dávku 3% THC oleja.

Dávkovanie bolo pacientom počas terapie postupne zvyšované na základe pozorovaných reakcií a zvyšujúca sa tolerancia.

Bádatelia zistili, že nájdenie presne vyhovujúce dávky je naprieč jednotlivými pacientmi vysoko variabilné.

Optimálne zistené dávkovanie po dvoch mesiacoch liečby sa pohybovalo od jednej po dvadsať kvapiek trikrát denne.

Autizmus a konope: výsledky štúdie

Jedným z veľmi dôležitých a primárnych výsledkov, o ktoré sa bádatelia zaujímali, bola analýza celkovej bezpečnosti konopné terapie.

Analýza bezpečnosti bola nakoniec zmeraná frekvenciou výskytu nasledujúcich vedľajších efektov:

Fyziologické efekty:

• bolesť hlavy

• nevoľnosť

• vracanie

• bolesť žalúdka

• palpitácie

• pokles krvného tlaku

• hladina krvného cukru

• ospalosť

• slabosť

• tras

• svrbenie

• začervenalost očí

• sucho v ústach

• kašeľ

• zvýšenie apetítu

• zhoršená vízie

• zhoršenie reči

Kognitívne efekty:

• pocity nepokoja

• strach

• psychoaktívne efekty

• znížená koncentrácia

• halucinácie

• zmätenosť a dezorientácia

• poruchy pamäti

Rodičia pacientov počas štúdie hlásili počet incidentov týkajúcich sa vyššie spomínaných symptómov, dĺžku ich trvania a vnímanú závažnosť týchto efektov.

Vyššie spomenuté výsledky štúdia vychádza z týchto metrík.

Záver

Ako vidíme, výskum terapie kanabisom sa posúva veľmi zaujímavým smerom aj v prípade liečby autizmu.

Účinnosť konope aj v natoľko komplexné a doposiaľ nedobre pochopené poruche ako je autizmus svedčí o tom, ako hlboko siaha význam správneho fungovania endokanabinoidného systému.

Štúdia, ktorú sme tu rozoberali, však stále vykazuje určité nedostatky.

Avšak, výsledky tohto prieskumu bádateľa motivovali k ďalšiemu detailnému skúmaniu účinkov konope pre liečbu autizmu a nezostáva než čakať, kam naše doterajšie chápanie konope posunie budúci výskum.

Autoři: 

Raphael MechoulamLihi Bar-Lev SchleiderNaama SabanVictor Novack.

Zdroj:

Schleider, Lihi Bar-Lev, et al. “Real Life Experience of Medical Cannabis Treatment in Autism: Analysis of Safety and Efficacy.” Nature News, Nature Publishing Group, 17 Jan. 2019, www.nature.com/articles/s41598-018-37570-y#ref-CR7.

 

Časté dotazy

Doteraz sa uskutočnilo len pár štúdií, ktoré sa zameriavali na efekt konopy pri liečbe autizmu. Výsledky však z veľkej väčšiny boli pozitívne. Na testoch po užití CBD bola preukázaná vyššia miera sociálnej interakcie. Štúdie taktiež preukázali, že pri užívaní konopných mastí, konopných gélov a CBD olejov došlo k výraznému zníženiu autistických symptómov, ktorými sú napríklad záchvaty, tiky, depresie, nepokoj a záchvaty hnevu. Hoci dôkazov o priamom efekte kanabidiolu na autizmus nie je veľa, nemožno pochybovať, že konopa a CBD majú pozitívny vplyv na toto ochorenie.

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 05/24/19