Štúdie protizápalových účinkov terpenoidov z konope

  • V dnešnom článku sa ponoríme do hĺbky najnovšieho výskumu terpenoidov, teda vonných látok nachádzajúcich sa vo zrelých kvetoch konope
  • Bádatelia sa nedávno pokúsili zistiť, ako si proti zápalu terpenoidy vedú v porovnaní s CBD (kanabidiolem)

Terpenoidy z konope a ich liečebný význam

Ak ste sa so slovíčkom "terpén" alebo "terpenoid" zatiaľ nestretli, odporúčame osviežiť si vedomosti v jednom z minulých článkov, ktoré nájdete u nás na blogu v sekcii liečebné konope:

Valná väčšina moderného výskumu konopných látok a ich liečebného potenciálu sa sústredí výhradne na kanabinoidy ako je THC, CBD, CBGa ďalšie.

Avšak, kompletné spektrum protizápalových účinkov konope siaha ďalej a vyzerá to, že v ňom hrajú úlohu aj práve terpenoidy.

Terpenoidy a ich účinky doteraz neboli riadne preskúmané. Práve preto sa teraz bádatelia rozhodli dôkladne porovnať ich efekty s dnes už dobre známym, nepsychoaktívnym CBD.

Nasledujúci výskum bol vykonaný vďaka snahám vynikajúceho českého chemika a vedca Lumíra Ondreja Hanuša a profesoriek Ruth Galilly a Zhannah Yekhtin.

semena marihuany, výzkum konopí, terpeny, izrael, studie marhuany, léčivé účinky konopí

Liečivé využitie konopných látok

Ľudské bytosti využívali liečivých vlastností konopných bylín už od pradávna. Najstaršie dôkazy pojednávajúce o takejto aktivite sa datujú až do obdobia 1800 rokov pred Kristom.

Rastliny konope obsahujú stovky rôznych látok. Okrem najznámejšieho THC môžeme v kvetoch i ostatných častiach rastlín nájsť hŕbu látok s rôznymi efektmi a účinky na ľudské telo.

Niektoré z týchto látok sa vyskytujú aj v iných rastlinách (napríklad určité druhy terpénov), iné sú unikátne a vyskytujú sa výhradne v konope.

Počas posledného storočia sme boli svedkami znovuzrodenia záujmu o konope, a to ako z rekreačného, ​​liečebného tak i vedeckého smeru.

Medzinárodné inštitúcie pre výskum medicíny zoskupili všetky relevantné abstrakty štúdií z posledných sto rokov a zistili, že na tému liečivých účinkov konope bolo doteraz uskutočnených viac ako 10,700 vedeckých prác.

Celkovo bolo z analýzy doterajších dát vyvodiť záver, že liečebné konope poskytuje nádejné až výborné účinky v oblasti liečby chronickej bolesti a ďalšie spousty autoimunitných porúch ľudského organizmu, ktoré sú často spôsobené rôznorodými typy zápalov.

Z dát však zároveň vyšlo najavo, že oproti psychoaktivnému THC a známemu nepsychoaktivnému CBD bol zanedbaný výskum konopných terpenoidov.

Mnoho z doteraz objavených konopných terpénov, ktorých mimochodom existuje viac ako 200 druhov, so sebou prináša určitú farmakologickú hodnotu.

Genetiky konope a odlišnosť terpénov

Biochemický profil jednotlivých rastlín konope sa odlišuje najmä v závislosti na genetickom make-upu daného modelu marihuany.

Environmentálne faktory v tomto smere tiež zohrávajú určitú úlohu, nie však natoľko, ako genetika.

• Fyziologicky sú terpény v rastlinách konope zodpovedné napríklad za ochranu kvetov pred predátormi alebo za lákanie hmyzu na opeľovanie.

• Farmakologicky hrajú terpény v účinku konope na cicavce tiež významnú úlohu.

Vďaka takzvanému reťazovité efektu konopných látok sú jednotlivé terpény zodpovedné za odchýlky vo výsledných zdravotných účinkoch konope.

Rozdiely boli spozorované napríklad v odlišnosti rôznych terpenových profilov kvetov a účinkoch na úzkosť alebo pozitívne či negatívne antibakteriálne vplyvy.

K rozdielnym účinkom v závislosti od obsahu jednotlivých terpénov došlo práve aj v oblasti účinkov konope pre liečbu zápalov.

Avšak, vo vedeckej sfére doteraz neexistuje žiadna hromadná zhoda o tom, akým spôsobom a mechanizmom v tele terpény účinkujú.

Neexistuje ani žiaden vedecky prijatý dôkaz toho, že terpény naozaj disponujú prínosnými farmakologickými vlastnosťami.

Práve tieto dôvody teraz bádateľa doviedli k rozhodnutiu, že je načase pustiť sa do dôkladného študovania reálnych efektov terpénov.

terpenoidy, biologie, výzkum léčebných účinku terpenoidů, holistická medicína

Zboží k článku

Konopné terpény a ich účinky: metódy štúdie

Esenciálne oleje obsahujúce rastlinné terpény boli k štúdii získané z celkovo troch nepsychoaktívnych fenotypov rastlín konope, ktoré boli starostlivo analyzované za účelom získania presného terpenoidového profilu.

Štúdie účinkov terpénov a ich pozorovanie prebiehali metódou in vitro (v skúmavke) a in vivo (v živom organizme).

Rastliny konope, ktoré bádatelia k štúdii použili, boli zozbierané počas augusta 2016.

Vypestované boli vonku bez použitia chemikálií v pod-alpskej oblasti Slovinska.

Výsledné vzorky terpénov boli zo zozbieraných kvetov samičieho konope extrahované pomocou destilácie parou.

In vivo - testovanie terpenoidov na zvieratách

Najskôr sa pozrime na metódu výskumu in vivo, metódy výskumu a výsledky.

Zvieratá, ktoré vedci zvolili k pozorovanie bol druh myší z Izraela. Tieto myši boli vychované v špeciálnej prostredí zaistenom proti výskytu akýchkoľvek patogénov.

Experimenty prebehli pod prísnym dohľadom a za dodržanie inštitucionálnych predpisov bezpečnosti a etického zaobchádzania "Institutional Animal Care Ethics Committee".

Zvieratá sa chovali za stálej teploty (20-21 ° C), svetelnom cykle 12 hodín svetla, 12 hodín tmy a štandardne kŕmené.

Indukcia a liečba zápalu labiek pomocou terpénov z konope

Skúmaným myšiam bol pomocou injekcie látky zymosan spôsobený zápal packy. Potom boli myšiam podávané jednotlivé vzorky terpénov, takisto injekčne.

Dávkovanie terpénov na liečbu zápalu sa pohybovalo okolo 10 až 50 mg / kg.

Zároveň bolo určitému počtu myší podávané CBD na účely porovnania výsledných účinkov a efektívnosti jednotlivých konopných látok.

Opuch labiek a miera bolesti bola následne meraná po 2, 6 a 24 hodinách.

Ďalej boli myšiam po 24 hodinách odobraté vzorky krvi.

Testovanie miery bolesti po aplikácii konope

Miera bolesti bola testovaná pomocou takzvanej nociceptívne Freyovi metódy. Citlivosť labiek vedci porovnávali s labkami, ktoré boli ponechané v zdravom stave. Zvieratá boli najskôr upokojená a testovanie prebehlo v tichej miestnosti.

Výsledky štúdie (In Vivo)

V zhrnutí: simulácia zápalu bolo v myšiach subjektoch dosiahnuté injekciou zymosanu.

Na takto spôsobenom zápalu vedci následne testovali antinociceptívny (proti bolesti) a protizápalové efekty troch rôznych olejov obsahujúcich konopné terpenoidy.

Pre porovnanie bola rovnaká skupina myší s identicky spôsobenými zápaly liečená dávkou 5 mg / kg CBD.

CBD je dnes už dobre známe pre svoje protizápalové účinky a vedcom tu poslúžilo ako vhodná látka k porovnaniu efektívnosti terpenoidov:

• Všetky tri druhy použitých terpenoidových olejov vo výsledku zaúčinkovali pozitívne.

• Po injekčným podaním terpenoidov z konope došlo k razantným zníženiu opuchnutie labiek.

• Navyše, rovnaký liečebný efekt sa prejavil vo všetkých troch testovaných dávkach (10, 25 a 50 mg / kg).

Hebrejská univerzita jerusalém, výzkum konopí v izraeli, novinky, věda, přiroda, rostliny

Zaujímavé je, že medzi všetkými tromi podanými dávkami terpenoidov sa z hľadiska výsledného účinku nevyskytol žiadny pozorovateľný rozdiel.

Tiež je potrebné spomenúť, že ani jedna koncentrácia terpenoidov sa neosvedčila ako efektívnejšia než CBD. CBD vo svojich protizápalových účinkoch teda zatiaľ zostáva neprekonané.

Budúcnosť terpénov z konope v zdravotníctve

Terpenoidy poskytujú kvetom konope svoju charakteristickú a mnohokrát nezameniteľnú vôňu. V prírode je ich funkcia najčastejšie pripisovaná ochrane parazitného hmyzu.

Aj napriek tomu, že konopných terpenoidov bolo doposiaľ identifikovaných viac ako 230, v jednej rastline ich nikdy nebolo nájdené viac ako 50.

Tento úkaz môžeme brať ako názorný príklad toho, že rôzne modely konope poskytujú rôzne koncentrácie a kombinácie terpenoidov.

Tieto rozdiely boli napokon demonštrované aj vo vyššie rozoberanie štúdii, kde vedci práve z tohto dôvodu použili extrakty z troch rôznych rastlín konope.

Presné rozdiely medzi jednotlivými terpenoidovými mixy a variabilita ich liečebných účinkov na tela cicavcov však naďalej zostáva otázkou.

Momentálna dáta vedcom poukazujú na nádejné účinky terpenoidov, a to minimálne čo sa týka protizápalových účinkov.

Zo všetkých 230 objavených terpenoidov sa tieto dáta zatiaľ týkajú len 48 testovaných terpenoidov.

Dávkovanie terpenoidov zostáva vcelku zapeklité, však zatiaľ to vyzerá, že so zvyšujúcou sa dávkou nie je dosiahnuté priamo úmerného zvýšenia pozitívnych účinkov.

Vedci z výsledkov štúdie momentálne súdi, že terpenoidy účinkujú dobre ako protizápalový liek proti akútnemu zápalu, zatiaľ čo CBD vyniká ako liek proti zápalom chronického typu.

Autoři: Lumíra Ondřeje Hanuš; Ruth GalillyZhannah Yekhtin

Zdroj: “The Anti-Inflammatory Properties of Terpenoids from Cannabis.” Mary Ann Liebert, Inc., Publisherswww.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0014?fbclid=IwAR1r4xznm69COlse7rJcg8qfGUKylTfkTaa_zAf7qXSEnFyIaSeoijxygKI&#.

 

Časté dotazy

Neurodegeneratívne ochorenia sú následkom narušenia funkcií centrálnej nervovej sústavy. K týmto ochoreniam patrí napríklad Parkinsonova choroba, u ktorej je už verejne známe, že konopa prispieva k jej liečbe. Pacienti trpiaci týmto ochorením zaznamenali po inhalácii konopy výrazné zlepšenie motorických funkcií. Pri Parkinsonovej alebo Alzheimerovej chorobe je ideálnym riešením užívať konopu napríklad v podobe konopných tyčiniek. 

 

Neuropatická bolesť je spôsobená poranením a dysfunkčnými alebo podráždenými nervami. Medzi najbežnejšie dôvody vzniku tejto bolesti patrí diabetes, zranenie, rakovina, infekcia, alkoholizmus a autoimunitné poruchy. Štúdie preukázali prínos THC a CBD. Podľa nich orálne podávanie CBD (CBD olej) viedlo k zmierneniu neuropatickej bolesti. Dávkovanie konopy a CBD pri bolestiach je veľmi individuálne, zvyšujúcou sa dávkou rastie aj účinnosť až do momentu, kým nedosiahne určitého bodu, následne sa zníži. 

 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 06/16/19
(Aktualizováno: 08/10/21)