(ROZHOVOR) Gil Bar Sela - Konope v liečbe rakoviny

  • Dnes sa pozrieme na názor prominentného izraelského vedca Gil Bar Sely, ktorý momentálne stojí v popredí výskumu liečivého potenciálu konope v onkológii

Súbor vedy zaoberajúce sa liečebnými účinkami konope v liečbe rakoviny poskytuje pomerne silnú základňu pre názor, že táto bylina v prípade pomoci proti rakovine vskutku má čo ponúknuť.

Avšak, momentálne vychádza najavo, že účinky konope úzko súvisí so zmenami vo fungovaní imunitného systému ľudského tela.

Práve tento jav by mohol byť podľa bádateľov problematický, a to najmä u pacientov, ktorí momentálne prechádzajú liečbou rakoviny a rôznymi druhmi imunoterapie.

Tu nastupuje na scénu Gil Bar Sela, vedúci oddelenia pre podpornú a paliatívnu starostlivosť inštitútu Rambam Health Care Campus v izraelskom meste Haifa, spolu s tímom špecializovaných kolegov.

Gil Bar Sela a jeho kolegovia sa rozhodli, že dôkladne preskúmajú možné interakcie medzi imunoterapiou (liek nivolumab) a látkami z konope.

Štúdia liečebné konope a jeho interakcie s liekmi na rakovinu

Bádatelia nakoniec vykonali dôslednú retrospektívnu pozorovaciu štúdiu, počas ktorej boli analyzované záznamy celkom 140 pacientov, ktorým bol podávaný liek nivolumab medzi rokmi 2015 až 2016.

89 z týchto pacientov nahlásilo, že počas liečby brali len lieky na rakovinu. Zvyšok pacientov priznal, že brali lieky na rakovinu a zároveň užívali konope.

konopí, marihuana, thc, cbd, izrael, gil bar sela, výzkum thc, rakovina

Pacienti užívali nivolumab konkrétne na účely liečby rakoviny pľúc a karcinómu obličiek.

Výsledná analýza ukázala, že užívanie kanabisu bolo jediným významným faktorom, ktorý pozmenil konečnú reakciu pacientov na nivolumab:

• Na 37.5% pacientov, ktorí konope neužívali, mal nivolumab pozitívny účinok

• Iba 15.9% pacientov, ktorí užívali simultánne konope, malo na nivolumab pozitívny účinok

Aj napriek tomu, že lieky na rakovinu na pacientov pod vplyvom konope pôsobili menej, sa medzi dvoma skupinami vo výslednej miere prežitia a úspešnosti liečby nevyskytol nijako razantný rozdiel.

Profesor Gil Bar Sela na tieto výsledky reaguje a vysvetľuje, že aj keď zatiaľ nie sú konkluzívne, treba ich brať do úvahy a počítať s nimi tak z vedeckého uhla pohľadu, aj z pohľadu pacientov.

Teraz sa pozrime na 3 otázky a odpovede priamo od profesora Bar Sely.

Zboží k článku

1. Ktoré výsledky a poznatky tu považujete za kľúčové? Boli pre vás niektoré z nich naozaj prekvapujúce?

"Úplne kľúčovým zistením je tu fakt, že u pacientov užívajúcich konope spolu s imunoterapeutickými liekmi sme spozorovali zhoršenie efektivity tohto typu liekov.

Jediným faktorom zo všetkých pozorovaných, ktorý ovplyvnil výsledný účinok imunoterapeutických liekov, bolo konope.

Ostatné parametre, ako fajčenie, hypertenzia a ďalšie samozrejme negatívne ovplyvnili celkovú mieru prežitia pacientov. To je však jednoducho pochopiteľné a brali sme to počas zoskupovania výsledkov do úvahy.

Počas retrospektívnych štúdií zbierame všetky dostupné údaje o všetkých zúčastnených pacientoch a následne ich hodnotíme pomocou multivariačního regresného modelu.

Pochopiteľne možno očakávať, že nie všetky výsledky budú nejako prínosné alebo vôbec dávať zmysel.

Napríklad, výsledky u pacientov s rakovinou pľúc v porovnaní s pacientmi trpiacimi na, ľahšie 'typy rakoviny ukazujú razantne nižšiu mieru prežitia pacientov s rakovinou pľúc a tak ďalej. Tieto parametre sú priamo spojené s daným typom ochorenia a ďalšími všeobecnými faktormi života daných pacientov.

Spojitosť medzi účinnosťou imunoterapeutických liekov a užívaním kanabisu je však témou, na ktoré by sme sa mali začať sústrediť.

Nehovorilo sa o ňom už od deväťdesiatych rokov, kedy boli rovnaké faktory spozorované v súvislosti s pacientmi trpiacimi na AIDS.

Terajší výsledky opäť potvrdzujú, že interakcia medzi užívaním kanabisu a imunoterapeutickými lieky je vskutku reálna a pravdivá. Konope potláča odozvu imunitného systému, rovnako ako bolo pozorované už v minulosti."

2. Ako presvedčivé vám tieto výsledky pripadajú? Ďalej, aké sú implikácie pre pacientov užívajúcich iné druhy imunoterapeutických liečiv, okrem nivolumabu?

"V prvom rade je potrebné pamätať na to, že pracujeme len s retrospektívnymi dátami. Tie by sme vždy mali brať málinko s rezervou.

Momentálne pracujeme na ďalšom prieskume, počas ktorého zbierame krvné vzorky pacientov. Opäť sa jedná o pacientov, ktorí užívajú imunoterapeutické lieky buď izolovane, alebo súčasne s kanabisom.

Nasledujúce údaje by nám opäť mala pomôcť pochopiť, aké interakcie medzi imunoterapeutickými liekmi a konope naozaj existujú a k aké veľké miere ovplyvnenia imunitného systému dochádza.

Opäť sa však jedná len o prospektívnu skúšobnej štúdii, v ktorej zbierame dáta od všetkých pacientov užívajúcich imunoterapeutické lieky. Na obtiažnosti tu pridáva heterogénna povaha zúčastnených pacientov a neznáme rozdiely medzi funkciami imunitných systémov jednotlivých účastníkov.

Vo výsledku sa teda jedná, iba 'o ďalší krok, ktorý nás následne dovedie až k riadnej a detailné laboratórne štúdii interakcií medzi užívaním kanabisu a imunoterapeutických liekov.

Zatiaľ vieme, že tu existuje možná interakcia medzi kanabisom a všetkými imunoterapeutiky. Nejedná sa výhradne o nivolumab.

3. Čo by ste poradili praktizujúcim onkológom a opatrovateľom o pacientov trpiacich na rakovinu? Čo by mali vedieť o momentálnom výskume a o tom, ako môže konope ovplyvniť priebeh ich liečby?

"Podľa väčšiny doterajších štúdií to vyzerá, že konope naozaj pôsobí ako imunosupresia. V našej retrospektívnej štúdii sme zistili, že malo užívanie kanabisu negatívny vplyv na pôsobenie a efektívnosť imunoterapeutických drog.

Osobne sa o túto informáciu so svojimi pacientmi delím vždy. Myslím si, že sa jedná o veľmi dôležitú informáciu, ktorú by pacienti mali vedieť. Potom sa môžu na základe slobodnej vôle rozhodnúť, akým spôsobom chcú v liečbe pokračovať.

Avšak, stále je očividné, že je tu potrebná mnohých ďalších prieskumov a dát. Tak ako tak si však myslím, že by o tejto interakcii mali pacienti vedieť už teraz, a nie až napríklad za rok alebo dva.

 

Zdroj: 

“3 Questions On...How Cannabis Affects Cancer Treatment:... : Oncology Times.”

 

Časté dotazy

CBD potláča príznaky rakoviny a niektoré vedľajšie účinky chemoterapie. Kanabidiol funguje na princípe interakcie s rôznymi bunkovými receptormi. Účinok CBD môže viesť k smrti nádorových buniek a útlmu ich šírenia. Užívanie CBD produktov je len doplnkom k liečbe predpísanej lekárom. 

 

Konopa má rad preukázateľne liečivých vlastností, ktorými prispieva napríklad k liečbe reumatizmu, epilepsie, rakoviny, artritídy, poruúch spánku, nervových ochorení a veľa ďalšieho. Z kanabinoidov sa vytvárajú konopné produkty, medzi ktorými sú konopné mastiCBD olejekonopné semienka a iné. Konopa je mimo iného blahodárna aj pre našu pleť a je výborným výživovým doplnkom. Konopné oleje a čaje majú preukázateľné pozitívne účinky na metabolizmus a imunitný systém. 

Neuropatická bolesť je spôsobená poranením a dysfunkčnými alebo podráždenými nervami. Medzi najbežnejšie dôvody vzniku tejto bolesti patrí diabetes, zranenie, rakovina, infekcia, alkoholizmus a autoimunitné poruchy. Štúdie preukázali prínos THC a CBD. Podľa nich orálne podávanie CBD (CBD olej) viedlo k zmierneniu neuropatickej bolesti. Dávkovanie konopy a CBD pri bolestiach je veľmi individuálne, zvyšujúcou sa dávkou rastie aj účinnosť až do momentu, kým nedosiahne určitého bodu, následne sa zníži. 

 

Vydáno: 05/31/19
(Aktualizováno: 08/11/21)