Počty predávkovanie práškami proti bolesti po legalizácii konope (ŠTÚDIA 2019)

 • V dnešnom článku sa pozrieme na pár štatistík zaoberajúcich sa zvýšením aj znížením počtu úmrtí na predávkovanie opiátmi po legalizácii konope
 • Novo vydaný prieskum sa zaoberá zmenami počtu úmrtí spôsobených opiátmi - lieky proti bolesti - v dobe nasledujúcej po povolení medicínskeho aj rekreačne užívaného konope v USA
 • Teraz do celého problému navyše vstupuje novodobá hrozba - droga nazývaná fentanyl

Opiátová epidémie

Ak ste čítali niektoré z našich minulých článkov na blogu Semena-Marihuany.cz, potom možno už dobre viete, že sa USA už dlhšiu dobu zápasí s veľmi nepríjemným problémom - samozvané opiátové epidémií.

Kríza s opiátmi v USA pretrváva dodnes a v niektorých štátoch sa situácia dosť možno aj zhoršuje.

Počet úmrtí spôsobených opiátmi sa zvýšil z ôsmich tisíc smrťou roku 1999 na devätnásť tisíc roku 2007 a ďalej na šokujúcich štyridsať osem tisíc smrťou roku 2017 (NIDA, 2019).

konopí, drogy, předávkování, proti bolesti, léky, opiáty, studie

Je potrebné spomenúť, že počas počítania úmrtí v jednotlivých štátoch sa môžu vyskytovať určité odchýlky a nepresnosti v interpretácii vyplývajúce s rôznych predpisov a postupov, akými sú v danom štáte príčiny smrťou určované aj zdokumentované.

Názorným príkladom môže byť odchýlka v certifikátoch smrti a špecifikáciami príčin smrti.

Napríklad v štáte Washington boli príčiny smrti špecifikované v 100% prípadoch. Oproti tomu v štáte Pensylvánia nebola smrť špecifikovaná nijako v celkovo 51% certifikátoch smrti (Buchan et al. 2018).

Centrum pre kontrolu chorôb a ich prevencie (CDC) sa práve z toho dôvodu pozrelo na odchýlku vo všetkých štátoch USA.

Z výsledkov vyšlo najavo, že do druhej kategórie, tak ako štát Pensylvánia, spadá ďalších 27 štátov USA (Rudd et al. 2016).

Zaujímavé je, že ak nahliadneme na dáta čítajúce počet predpisov na opiáty, vo väčšine štátov možno od roku 2011 ďalej pozorovať pokles. Jedinou látkou, u ktorej pokles nevidíme, je buprenorfín.

Dostupnosť buprenorfínu je podľa ďalších prieskumov asociovaná s nižšou mierou predávkovania opiátmi.

Akú úlohu tu teda hrá konope?

Legalizácia konope a zlepšenie zdravia obyvateľstva

Z doterajších pozorovaní to vyzerá, že legalizácia liečebného konope je schopná epidémiu opiátov do istej miery zmierniť spomaliť. Terajší dáta nás však núti pozrieť sa na vec z viacerých uhlov pohľadu.

Štatistiky popisujúce dôsledky povolenie rekreačného aj liečebného konope rastú na detailnosti s každým uplynulým rokom od legalizácie v štáte Colorado a Washington a každým ďalším štátom pridávajícím sa k legalizačnímu trendu.

Novo sú dôsledky legálneho konope popísané v oficiálnom epidemiologickom prieskume inštitúcie WONDER (Center for Disease Control’s – wide ranging Online Data for Epidemiologic Research).

"Prieskum odhalil celkom 24.8% zníženie v celkovom počte smrťou spôsobených opiáty (prášky proti bolesti) v štátoch, kde bolo povolené liečebné konope.

Merané obdobie prebiehalo od roku 1999 do roku 2010. Miera bola vypočítaná v porovnaní so štátmi, kde je konope stále ilegálne."

Môže za zníženie konope alebo buprenorfín?

Značná rad štúdií (väčšinou však ne-randomizovaných a ne-dvojito zaslepených štúdií) nasvedčuje tomu, že legalizácia liečebného konope priamo znižuje počet úmrtí na predávkovanie v danom štáte.

Avšak, ako významný faktor sa do debaty nedávno zamiešal vplyv THC k priamemu zvýšeniu efektívnosti opiátov.

Štúdie na myšiach modeloch preukázali, že je THC schopné posilniť účinok morfínu, a teda aj znížiť potrebnú dávku, čím sa pochopiteľne znižujú riziká predávkovania. (THC, Smith et al. 1998).

legální konopí, cbd, cbd odrůdy, opium, drogy, nebezpečí závislosti

Ďalej, klinické štúdie na ľuďoch preukázali podpornú schopnosť THC aj v prípade liečby liekmi ako oxycodone a takisto morfín (Abrams et al. 2011; Cooper et al. 2018).

Navyše, celé tri štvrtiny zákazníkov konopných výdajní počas prieskumu ohlásili razantné zníženie vlastné potreby a dávok opiátov proti bolestiam (Piper et al. 2017).

Počas roka 2017 sa Národná akadémia vied zaoberala konečným efektom liečebného konope na zníženie chronických bolestí u dospelých a z výsledkov vyvodila, že efekt konope nie je razantný, ale iba patrný (National Academy of Sciences, 2017).

Ďalej, prieskum dát týkajúcich sa monitoringu pacientov odoberajúcich lieky na predpis ukazuje, že pacienti, ktorí zároveň užívajú medicínske konope majú 17x väčšiu šancu na kompletný vysadení všetkých opiátov (Stith et al. 2018).

Nepresná dáta a výchylky v kvalite dokumentácie

Jedna z najvplyvnejších štúdií na tému predávkovanie opiátmi a vplyvu legalizácie konope pochádza z rokov 1999-2010. Štúdia opisuje dve zásadné zistenia:

Po prvé, štáty, v ktorých bolo medicínske konope povolené, napočítali vyššie počty úmrtí v porovnaní so štátmi, kde konope bolo v túto dobu stále ilegálne.

Po druhé, počty úmrtí začali v štátoch klesať v období nasledujúcom po legalizácii konope v porovnaní s tými, kde konope zostalo ilegálne (Bachhuber et al. 2014).

Avšak, nasledujúce prieskumy odhalili znateľné odchýlky medzi celkovým počtom osôb liečiacich sa opiáty v jednotlivých štátoch, z čoho naďalej vyplývajú odchýlky v budúcej vypočítanej miere zníženie počtu predávkovania a smrťou po legalizáciu.

"Teraz sa bádatelia snaží o presnejší výpočet vplyve legalizácie liečebného konope na mieru predávkovanie opiátmi a do výpočtov implementujú aj vyššie spomínané odchýlky."

opiáty proti bolesti, závislost na práších na předpis

Dáta o predávkovaní opiátmi a legalizácie konope 2019

Výsledky terajšieho prieskumu, v ktorom bádatelia využívajú starších i novodobých dát nám ukazujú, že je celá vec zamotanejšie, než sa môže sprvu zdať.

Predchádzajúce výsledky, ktoré tvrdili, že štáty, kde bolo liečebné konope legálne v rokoch 1999 - 2010 mali zvýšenú mieru počtov predávkovania v porovnaní s "ilegálnymi štátmi", boli novo replikované aj po siedmich rokoch.

Avšak, úplne opačných výsledkov sa vedci dočkali počas porovnanie dát popisujúcich zníženie počtu predávkovania nasledujúcom od začiatku legalizácie, v porovnaní s "ilegálnymi štátmi".

Po pridaní dát z uplynulých siedmich rokov vyšlo najavo, že štáty, ktoré legalizovali konope zažili ešte prudšie nárast v počtoch predávkovanie než štáty, kde konope zostalo ilegálne.

Ako je to možné?

Ostatné dáta nadväzujúce na záznamy z minulosti pritom napovedajú, že je liečebné konope schopné znížiť potrebnej dávky opiátov pomocou synergického účinku THC a napríklad morfínu.

Háčik podľa bádateľov možno spočíva v predpoklade starších štúdií, ktoré počítali s tým, že je dokumentácia posmrtných listín a zápisov príčin smrti konzistentné naprieč všetkými štátmi.

Nemohli byť však ďalej od pravdy a ako ste sa mohli dočítať vyššie, kvalita dokumentácia je medzi jednotlivými štátmi razantne rozdielna.

Terajší výsledky prináša skôr zvýšenie obáv, keďže ide vidieť, že ani povolenie liečebného konope nerieši problém opiátové epidémie definitívnym spôsobom.

Prudký nárast v počte úmrtí v niektorých štátoch je rozhodne dôvodom na obavy.

Fentanyl z Číny ako nové nebezpečie

Zaujímavým faktorom vyplývajúcim z novodobých štatistík je vplyv novo prichádzajúci vlny bieleho heroínu pochádzajúceho z Číny.

Čínsky heroín bielej farby má podľa doterajších dát oveľa väčšie šance na kontamináciu fentanylom, než klasicky hnedo sfarbený heroín vyrobený v USA či inej časti Ameriky.

"Fentanyl je extrémne nebezpečným opiátom, u ktorého hrozí smrteľné predávkovanie aj v dávke, ktorá je vizuálne obdobné zrnku ryže."

Ďalej, pri bližšom pohľade na dostupné dáta vychádza najavo, že na prudší nárastu v počte predávkovania došlo najmä v štátoch východne od Mississippi."

Všetky tieto dáta vedú teraz bádateľa k názoru, že celú vec nateraz nemožno považovať za konkluzivní - teda nemožno jednoznačne potvrdiť, že legalizácia konope priamo vedie alebo nevedie k zvýšeniu alebo zníženiu v počtoch predávkovania.

Avšak, za účelom budúceho upresnenia možná odpoved na túto otázku bude treba:

• Získať kvalitnejšie dáta z pitiev

• Dáta z pitiev upresniť tak, aby sa vedelo, v ktorých sa testovali rôzne deriváty fentanylu

Záver

Zaoberať sa otázkou, či legalizácie liečebného konope priamo znižuje počty úmrtí na predávkovanie opiátmi je určite vhodné.

Avšak z nových výsledkov môžeme vidieť, že sa jedná iba o jednu časť celého puzzle.

Vyriešenie bezpochyby smrteľné hádanky opiátové epidémie je nutné v čo najbližšej dobe.

Narastajúce počty mŕtvych v dôsledku brania opiátov sú podľa bádateľov alarmujúce.

Aj napriek tomu, že predchádzajúce dáta predpovedala postupné zníženie počtu mŕtvych, ktoré malo nasledovať s postupujúcou dobou po legalizáciu konope, nie je tomu tak.

Navyše, dáta o úmrtiach a počtoch predávkovania sa razantne líši v medzištátnom porovnaní.

Premennými faktormi sú okrem iného nepresnosti v dokumentácii a vplyv zahraničných drog.

Veľmi významným faktorom môže byť tiež zistenie, že štáty, v ktorých je konope legálne, mali zároveň oproti štátom s ilegálnym kanabisom oveľa kvalitnejšie dokumentáciu posmrtných listín a teda aj presnejšie zápisy príčin smrti.

Autoři: Daniel E. KaufmanAsawer M. Nihal, Janan D. Leppo, Kelly M. StaplesKenneth L. McCallBrian J. Piper

Zdroje: 
https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2019/06/14/670059.full.pdf

 • Abrams DI, Couey P, Shade SB, Kelly ME, Benowitz NL. Cannabinoid–opioid interaction in chronic pain. Clin Pharmacol Ther 2011; 90:844-851. doi: 10.1038/clpt.2011.188.
 • Bachhuber MA, Saloner B, et al. 2014. Medical cannabis laws and opioid analgesic overdose mortality in the United States, 1999-2010. JAMA Intern Med. 174(11):1875. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.4005.
 • Bradford AC, Bradford WD. Medical marijuana laws may be associated with a decline in the number of prescriptions for Medicaid enrollees. Health Aff 2017;36(5):945-951. doi: 10.1377/hlthaff.2016.1135
 • Buchanich JM, Balmert LC, Williams KE, Burke DS. The effect of incomplete death certificates on estimates of unintentional opioid-related overdose deaths in the United States, 1999-2015. Public Health Rep. 2018; 133(4):423- 431. doi: 10.1177/0033354918774330.
 • Collins LK, Pande LJ, Chung DY, Nichols SD, McCall KL, Piper BJ. Trends in the medical supply of fentanyl and fentanyl analogues: United States, 2006 to 2017. Prev Med. 2019 Jun;123:95-100. doi:10.1016/j.ypmed.2019.02.017.
 • Cooper ZD, Bedi G, Ramesh D, Balter R, Comer SD, Haney M. Impact of co-administration of oxycodone and smoked cannabis on analgesia and abuse liability. Neuropsychopharm 2018; 43:2046-2055. doi: 10.1038/s41386- 018-0011-2.
 • Lucas P. 2017. Rationale for cannabis-based interventions in the opioid overdose crisis. Harm Reduct J. 14(1):58. doi: 10.1186/s12954-017-0183-9.
 • Mars SG, Bourgois P, Karandinos G, Montero F, Ciccarone D. The textures of heroin: User perspectives on “black tar” and powder heroin in two U.S. cities. J Psychoactive Drugs 2016; 48: 270-278. doi: 10.1080/02791072.2016.1207826.
 • National Academies of Sciences, Engineering, Medicine et al. 2017. The health effects of cannabis and cannabinoids: the current state of evidence and recommendations for research. National Academies Press.
 • Piper BJ, DeKeuster RM, Beals ML, Cobb CM, Burchman CA, Perkinson L, et al. Substitution of medical cannabis for pharmaceutical agents for pain, anxiety, and sleep. J Psychopharmacol 2017; 31:569-575. doi: 10.1177/0269881117699616.
 • Piper BJ, Shah DT, Simoyan OM, McCall KL, Nichols SD. Trends in medical use of opioids in the U.S., 2006- 2016. Am J Prev Med. 2018; 54(5):652-660. doi: 10.1016/j.amepre.2018.01.034.
 • Powell D., Pacula R. 2018. Do medical marijuana laws reduce addictions and deaths related to pain killers? J Health Econ. 58(1): 29-42. doi: 10.1016/j.jhealeco.2017.12.007
 • Rudd RA, Seth P, David F, Scholl L. Increases in drug and opioid-involved overdose deaths - United States, 2010- 2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016; 65(50-51):1445-1452. doi: 10.15585/mmwr.mm655051e1.
 • Schwartz RP, Grycznski J, O’Grady KE, Sharfstein JM, Warren G, Olsen Y, et al. Opioid agonist treatments & heroin overdose deaths in Baltimore, Maryland, 1995-2009. Am J Public Health 2013; 103(5):917-22. doi: 10.2105/AJPH.2012.301049.
 • Shi Y. Medical marijuana policies and hospitalizations related to marijuana and opioid pain reliever. Drug Alcohol Depend 2017; 173:144–150. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.01.006.
 • Shover CL, Davis CS, Gordon SC, Humphreys K. Association between medical cannabis and opioid overdose mortality has reversed. PNAS 2019-in press June 11; doi/10.1073/pnas.1903434116.
 • Simpson KJ, Moran MT, Foster ML, Shah DT, Chung DY, Nichols SD, McCall KL, Piper BJ. Descriptive, observational study of pharmaceutical and non-pharmaceutical arrests, use, and overdoses in Maine. BMJ Open. 2019; 9(4):e027117. doi: 10.1136/bmjopen-2018-027117.

 

Časté dotazy

Chronická bolesť je bolesť, ktorá trvá viac ako 3 mesiace, častá je u onkologických pacientov. Zdroj bolesti môže byť rôzny, sprievodnými príznakmi sú však pokles nálady, úzkosť, bolesť, nespavosť a nechutenstvo. CBD na rozdiel od THC nie je psychoaktívne a má minimum nežiadúcich účinkov. Štúdie ukázali, že u pacienov, ktorí užívali CBD produkty, buď čisté, alebo so stopou THC, sa preukázateľne znížila bolesť. Podľa dát kalkulačky na CBD pomáha znížiť bolesť dávka CBD s hodnotou 13 - 39 mg u človeka s priemernou hmotnosťou 75 kg. 

Medzi najčastejšie používané druhy konopných výrobkov na lekárske a terapeutické využitie patria oleje a tinktúry s vysokým obsahom CBDa naopak nízkym obsahom THCDávkovanie je veľmi individuálne a mali by sme mať na pamäti telesnú hmotnosť. Optimálna dávka závisí od účelu užívania. Užíva sa orálne niekoľkými kvapkami pod jazyk. Obsah CBD v kvapkách závisí od jeho percentuálneho rozpätia. 5 % CBD olej obsahuje 2 mg v jednej kvapke, 10 % olej 4 mg a 20 % olej cca 8 mg CBD v jednej kvapke.

Vydáno: 06/21/19