Užívania marihuany počas tehotenstva škodí mozgu dieťaťa (ŠTÚDIA)

  • Už počas troch rôznych štúdií, ktoré skúmali dôsledky užívania kanabisu na nenarodené potkany, sa potvrdili škodlivé vplyvy prenatálnej aplikácie marihuany

Liečebné konope, jeho medicínske využitie aj postupná legalizácia po celom svete (najmä v USA) je počas posledných rokov na neustálom vzostupe.

Výsledkom rapídneho rozmachu tejto mnohostranne využiteľné byliny je však tiež prudký nárast užívania kanabisu s vysokým obsahom kanabinoidov počas tehotenstva.

Čím ďalej viac matiek užíva konope, obzvlášť v Kalifornii...

Jedna z nedávnych štúdií odhalila, že v štáte Kalifornia užívania kanabisu celkom 7% tehotných matiek.

22% násťročných matiek v Kaliornii bežne užíva marihuanu. 69% výdajní v štáte Colorado odporúča konope pre liečbu ranných nevoľností počas tehotenstva.

Liečebné konope vo valnej väčšine prípadov nepredstavuje žiadne riziko pre dospelých jedincov, avšak v prípade nenarodených detí je celá vec úplne inde.

Predchádzajúce štúdie už niekoľkokrát dokázali, že novorodenci vystavovaný vplyvu konope mali v 50% prípadov nižšiu váhu počas narodenia.

Teraz vychádza na povrch výsledky hneď troch štúdií, ktoré poukazujú na možné vážne narušenie vo vývoji mozgov novorodeniatok vystavovaných vplyvom konope.

Štúdie boli prvýkrát prezentované počas každoročnej oficiálnej konferencie "Society for Neuroscience" v San Diegu.

"V posledných ľuďoch sa názor na konope ako drogu zmenil natoľko, že došlo až k úplnej relaxácii a nebojácnosti. Súčasťou celej veci je pochopiteľne postupujúci legalizácie, čo je v poriadku," vysvetľuje situáciu vedúci inštitútu pre závislosti a členka zboru univerzity Icahn School of Medicine, Yasmin Hurd.

"To, že konope dospelým ľuďom neubližuje, ešte neznamená, že neškodí ani nenarodenému dieťaťu."

konopí, těhotenství, studie, užívání marihuany, mozek dítěte, drogy, novinky

Poškodenie kognitívnych schopností u novorodencov

Bádatelia na univerzite Washington počas testov na myšiach následne predviedli, že novonarodené myši matiek, ktoré boli priebežne vystavované silnému konope, mali po narodení problémy s kognitívnymi schopnosťami.

Jednoducho povedané, malé myšky neboli moc inteligentné.

Testovacia dávka, ktorá bola tehotným myšiam podávaná, by sa v ľudskom merítku rovnala jednému jointu denne.

Konkrétne boli výsledky inteligencie týchto myší merané podľa rýchlosti naučenie sa dvoch po sebe idúcich úloh.

Najskôr sa myši museli naučiť prenasledovať svetelný lúč, ktorý ich doviedol k páke.

Neskôr si myši mali zvyknúť aj na samotné aktivovanie páky, načo dostali jedlo ako odmenu.

Myši, ktoré boli počas obdobia v lone vystavované vplyvom konopných látok, sa v poriadku a bez problémov naučili prenasledovať svetelný lúč.

Razantný rozdiel však vedci spozorovali v schopnosti naučenie sa aktivovanie páky, kde si myši vystavené konope oproti "normálnym" myšiam viedli znateľne horšie.

Navyše, konope vystavované myši robili omnoho častejšie chyby aj napriek tomu, že sa danú úloha už naučili. Napríklad, aj tie myši, ktoré už vedeli aktivovať páku, si ju často plietli s falošnou pákou.

Zboží k článku

"Hneď od pohľadu nám pripadalo, že to týmto myšiam akosi nedocvakává," opisuje priebeh výskumu jeden z bádateľov a vedúci štúdie, Ryan McLaughlin.

Ryan ďalej opisuje, ako očividné bolo, že u myší vystavovaných konope nikdy nebol klasický "aha!" Moment, kedy si uvedomili niečo na spôsob "a jo, tak takto to teda funguje."

Narušenie pamäte kanabisom

Počas podobného výskumu, tentoraz však vykonaného na univerzite Auburn Alabama, bolo tehotným myšiam injekčným spôsobom podávaná bezpečne odmeraná dávka kanabinoidov.

"Myši, ktoré boli vystavené látkam z konope, si po narodení v porovnaní s obyčajnými myšami viedli počas testov pamäte znateľne horšie." Priyanka Pinky, študentka univerzity Auburn, ktorá výskum viedla.

Navyše, mladé myši matiek užívajúcich konope mali znateľné abnormality v mozgovej oblasti hippokampu.

Hippokampus je oblasť mozgu zodpovedná za spracovávanie pamäti a schopnosti učenia sa novým veciam.

Špecificky sa u myší vystavovaných konope vyskytovala zlá schopnosť tvorby nových neurónov - teda základ správneho utváranie nových spomienok.

Bádatelia si zatiaľ myslí, že za touto poruchou bude stáť narušeniu správnej produkcie glutamátu.

Poškodenie mozgu nenarodených deti - kyselina kynurenová

Tretia a posledná štúdia pristála od bádateľov z univerzity Maryland.

Tu vedci na druhýkrát potvrdili narušenia produkcie glutamátu, načo bola pozorovaná znateľne zhoršená pamäť a schopnosť učenia u myší, ktoré boli počas obdobia v lone vyprodukované látkam z konope.

Navyše si však vedci všimli nového vodítka, ktoré by mohlo celý proces naďalej objasniť - kyseliny kynurenové.

Pokiaľ dôjde k výskytu moc vysokej hladiny tejto kyseliny v mozgu novorodencov, nasleduje zníženie hladiny glutamátu.

Práve tento mechanizmus v prípade novorodenca myší matiek vystavených konope vedci spozorovali.

"Myslíme si, že prenatálne vystavovanie dieťaťa látkam z marihuany vede k priamemu nárastu kyseliny kynurenové v mozgu plodu a následnému zníženiu hladín glutamátu," vysvetľuje poznatky z výskumu Sarah Beggiato, spoluautorka štúdie.

Hneď po objasnenie tohto mechanizmu sa vedci začali obzerať po možné látke, ktorá by u novorodencov bola schopná zvrátiť narušenia hladín glutamátu a vrátiť všetko do vybalancovaného stavu.

Záver

Aj napriek tomu, že výsledky vyššie spomínaných štúdií znejú veľmi presvedčivo, a dokonca sa niektoré z ich nálezov navzájom kryjú, čo ďalej pridáva na ich dôveryhodnosti, musíme pamätať na to, že efekty drog na zvieratá sa nie vždy kryjú s ich účinkami na človeka.

"Obzvlášť dnes, keď je konope považované za absolútne neškodnú látku, je potrebné tieto výsledky vytiahnuť na povrch.

Je jasné, že užívanie kanabisu počas tehotenstva má ďalekosiahle dôsledky na chemické procesy tela matky i dieťaťa.

Výskumy na zvieratách neraz potvrdili poškodenie funkcie mozgu o novorodených. Dokážeme si predstaviť, že to tak bude aj u ľudí. Matky by sa všetkým drogám, vrátane konope, mali počas tehotenstva bezvýhradne vyhýbať." HurdMount Sinai

Zdroje: 
Young-Wolff, Kelly C. “Trends in Marijuana Use Among Pregnant Females in California, 2009-2016.” JAMA, American Medical Association, 26 Dec. 2017, jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2667052?redirect=true.

Časté dotazy

Tehotné ženy užívajú marihuanu predovšetkým z lekárskych dôvodov, a to proti ranným nevoľnostiam, bolesti, úzkosti a nespavosti. Rovnako ako každá iná látka, aj THC môže mať dopad na matku a dieťa. Na základe štúdií sa zistilo, že užívanie marihuany zvyšuje riziko potratu. Môžu sa dostaviť bežne nežiadúce účinky THC, ako je nevoľnosť, zvýšená srdcová frekvencia, pokles srdcového tlaku, zhoršená pamäť a koordinácia. 

Rovnako ako alkohol a tabakové výrobky, aj konopné odrody s vyšším obsahom THC sú pre mladistvých do 18 rokov ilegálne. CBD však nemá žiadne intoxikačné účinky a napríklad v USA je považované za výživový doplnok. Moderná extrakcia konope umožňuje odstrániť z produktov THC, vďaka tomu sa vyrábajú produkty bezpečné a legálne aj pre mladistvých. Hlavnými dôvodmi užívania konopy napríklad vo forme CBD oleja alebo kapsúl väčšinou býva úzkosť, nespavosť, epilepsia, autizmus, ADHD či astma. U kožných problémov užívatelia preferujú konopné masti

 

Konope je stále v spoločnosti kontroverznou témou a tak sa vykonáva čoraz viac štúdií, ktoré skúmajú a preukazujú jeho liečebné účinky. V poslednej dekáde bolo vydaných viac ako 15 000 vedeckých článkov o farmakologických účinkoch konope a viac ako 2000 článkov zaoberajúcich sa funkciou endogénnych kanabinoidov. Tieto štúdie sa zaoberali v podstate všetkými lekárskymi oblasťami vrátane terapeutických účinkov na ľudské telo. Bolo niekoľkokrát dokázané, že konope má skutočne pozitívny vplyv na rad problémov. Najčastejšie využívaným konopným produktom je CBD olej , ktorý sa priamo viaže na endokanabinoidný systém, ten má vplyv na množstvo funkcií v tele.

Vydáno: 06/03/19