Pestovanie

RSS

Pestovanie konopy s vyšším ako zanedbateľným obsahom THC (nad 0,3 %) je u nás zo zákona zakázané, ide o priestupok alebo trestný čin! Pestovanie konopy za účelom získania marihuany odporúčame až po zmene legislatívy. Konopa je dvojdomá rastlina. K produkcii živice (THC) je nutná samica. Samec je na druhú stranu skôr nežiaduci, pretože po opelení samica obmedzuje tvorbu živice.

Existujú dnes ale tzv. Feminizované semenáz ktorých vzíde s najväčšou pravdepodobnosťou len samica.

Pestovanie konopy je proces, žiadajúci si istú dávku trpezlivosti a starostlivosti. Zo všetkých okolností je však úplne nevyhnutné rešpektovať legislatívu a zákony. S ohľadom na legislatívne pravidlá platné v Českej republike môžeme povedať, že náš štát sa voči konope celkovo, radí svojim postojom a prístupom k tým znížených, a v konečnom dôsledku aj veľmi moderným.

V Česku možno pestovať legálne iba odrody technickej konopy Cannabis Sativa (konopa siata), a to za prísnych podmienok, ktoré zahŕňajú tiež kontrolovaný obsah jednotlivých látok. Obsah kanabinoidov THC nesmie v týchto rastlinách presiahnuť stanovenú maximálnu hranicu 0,3 %. Rastliny s vyšším obsahom THC ako 0,3 % sú pestované výhradne na špecializovaných výskumných pracoviskách zriaďovaných štátom, kde je konopa ďalej využívaná pre medicínske a výskumné účely.

Ako sme už načrtli, niektoré odrody konopy (prevažne teda rodu Cannabis Sativa bohaté napríklad na CBD) sú v Českej republike legálne. Pestovať ich je možné pre vlastnú potrebu, ale znovu zdôrazňujeme - je potreba rešpektovať zákon. V našich článkoch nájdete nielen tipy, ako sa o tieto legálne rastliny konopy starať, ale tiež vám prinášame vždy aktuálne, komplexné a prehľadné informácie, týkajúce sa legislatívy konopy.

Předchozí články »