Indoor pestovanie

Pestovanie Indoor spočíva v kultivácii rastlín konopy vo vnútri, v uzavretom priestore - či už v menších boxoch alebo špeciálnych miestnostiach. Indoor pestovanie má tú výhodu, že konopu je možné takto pestovať prakticky nonstop a celoročne. Celý proces je v rukách pestovateľov a odvíja sa od ich znalostí a schopností. Či už ide o klíčenie semienok a tvorbu semenáčov, klonov, voľbu vhodného osvetlenia a dodržanie svetelných periód, prepnutie na kvitnutie alebo nakoniec samotný zber konopných kvetov - od začiatku do konca je všetko v rukách pestovateľov. Nasledujúce články majú za úlohu edukovať o pestovateľskom procese, nie navádzať k jeho zneužívaniu!

Články v tejto kategórii majú iba informačný charakter. Semená konopy sú určené výhradne na zberateľské účely! Pestovanie rastlín s vyšším obsahom THC (nad 1 %) je priestupkom alebo trestným činom! Rešpektujte legislatívu.