Chronická bolesť

Chronická bolesť zasiahnutým osobám výrazne znižuje kvalitu života a sťažuje každodenné činnosti. Podľa medicínskych definícii sa za chronickú bolesť, označuje stav, kedy konkrétny problém pretrváva aspoň po dobu 6 mesiacov. Keď je teda bolesť pociťovaná po veľmi dlhú dobu, a to takmer na dennej báze, možno ju označiť za chronickú. Ako už bolo povedané, vo veľkej väčšine prípadov výrazne zasahuje do každodenných činností, čo sa v konečnom dôsledku často podpisuje tiež na psychickom stave chorého.

Chronická bolesť zahŕňa obrovské množstvo najrôznejších typov ťažkostí, najčastejšie sa však vyskytujú bolesti hlavy, migrény, bolesti svalov, kĺbov či celkové bolesti tela. Chronická bolesť býva tiež sprievodným javom iných zdravotných ťažkostí, či už fyzického, alebo psychického charakteru. Chronická bolesť je typická pre ochorenie ako fibromyalgia, svalová dystónia, migréna, roztrúsená skleróza a mnoho ďalších. V prípade zhoršenia psychického stavu ide potom o depresie, smútok, úzkosti plynúce z pocitu "menejcennosti" a neschopnosti konať bežné denné úkony, ktoré predtým neboli problémom.

Psychickému zdraviu sa dá pomôcť aj alternatívne, nie je nevyhnutné ihneď sa uchyľovať k liekom. Samotní lekári často odporúčajú režimové opatrenia pre posilnenie organizmu. Môžeme sem zahrnúť napríklad nastavenie novej dennej rutiny, venovanie sa záľubám, dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu (pokiaľ je to možné), masážne terapie v kombinácii s aromaterapiou za použitia vonných terpénov, podporujúcich psychickú i fyzickú vitalitu. Možností je veľké množstvo, jednou z nich je aj liečebná konopa (obzvlášť potom CBD konopa). Tá je považovaná za vhodnú doplnkovú metódu liečby, ktorá má potenciál pomôcť odbúrať bolesti a problémy s psychikou. Mnoho článkov na túto tému môžete nájsť v našej kategórii "CBD a bolesť".