Liečba astmy

Astma je ďalší z radu chronických ochorení dýchacích ciest a je spôsobené rozsiahlym zápalom. Astma sa môže prejaviť ako dôsledok alergie (na roztoče, zvieratá, prach a mnoho ďalších alergénov), prípadne už prekonaného ťažkého respiračného ochorenia, najmä potom po zápale pľúc. Zapálené dýchacie cesty sú často náchylnejšie k ďalšiemu podráždeniu, čím sa znižuje ich priechodnosť a zvyšuje produkcia hlienu, rovnako ako sila zápalu, a dotknutá osoba tak trpí veľmi výraznú dýchavičnosťou.

Typickými príznakmi astmy je akési "pískanie" počas dýchania, čo je spôsobené práve zúžením dýchacích ciest a hromadením hlienu. Ďalej sa tiež prejavuje zvýšený tlak na hrudi a silný kašeľ, ktorý na svojej intenzite ešte nadobúda ráno a večer. Astma sa v posledných rokoch vyskytuje čoraz častejšie, a to predovšetkým u mladších pacientov aj celkom malých detí. V Európe sa potom výskyt tohto chronického ochorenia pohybuje na pomerne vysokom čísle, a síce 5%.

V prípade, že je astma reakciou alergia, býva spravidla ľahšie nájsť vhodnú metódu liečby, pretože primárna terapia sa zameriava na pravú podstatu ochorenia, a síce konkrétny alergén . Alergény sú však úplne všade a napríklad ovzdušia je ich úplne presýteniu. Existujú tiež astmatickom, ktorí netrpia žiadnou alergiou ale ich dýchacie cesty reagujú veľmi citlivo na znečistenie ovzdušia nežiaducimi látkami. Spravidla najviac zasiahnuté bývajú priedušky, ktoré sa zanášajú hlienom a dráždivými látkami, čo spôsobuje opuchy, zníženie priechodnosti, a opäť rozvoj zápalu.

Samozrejme, astma možno liečiť aj bežnými metódami pod dohľadom lekárov. Táto metóda je úplne najlepšou voľbou, však stále existuje mnoho spôsobov, ako ju ešte viac zefektívniť. Pre zvýšenie efektu konzervatívnych metód liečby astmy, sa začalo pracovať s využitím kanabinoidy CBD . Hlavným predmetom záujmu sú jeho silné protizápalové účinky. Táto schopnosť kanabidiolu by podľa dostupných výskumov mohla napomôcť k rozšíreniu napomáha priedušiek a priedušnice, zníženie opuchu, a vďaka tomu napomohli k uvoľneniu týchto ciest. S týmto ostatne súhlasí aj štúdia z roku 2012 vykonaná na univerzite vo Florencii. Podľa tohto výskumu - kanabinoidy, vrátane CBD, interagujú s kanabinoidními receptory v tkanivách priedušiek aj priedušnice, kde preukazujú veľký potenciál. Výsledky štúdie ukazujú, že aktiváciou receptora CB1 v týchto tkanivách, dochádza ku zklidňujícímu účinku a rozšírenie dýchacích ciest, vďaka čomu môže vzduch prieduškami opäť voľne prúdiť.