Liečba epilepsie

Epilepsia je stav opakovaných záchvatov prechodnej mozgovej dysfunkcie. Záchvaty prichádzajú úplne bez varovania a počas nich dochádza u chorého človeka k úplnej strate vnímanie okolia. Typicky sú záchvaty sprevádzané stratou vedomia, kŕčmi alebo zmenami na EEG. Po záchvate je chorý zmätený a môže mať príznaky psychických problémov - úzkosti, strach, smútok, plačlivosť, depresie. Liečba pod dohľadom lekárov je úplne nevyhnutná. Bežná liečba medikamenty však nestačí. Pri epilepsii je extrémne dôležité dodržiavanie určitého typu životosprávy, pričom najčastejšie sa jedná o nutnosť abstinencia alkoholu, zákaz riadenia automobilu, nie je vhodný ani dlhý spánok, vhodné sú aj určité typy diét (ketogénna diéta a pod.). K zlepšeniu životosprávy by za určitých podmienok mohlo prispieť aj liečebné konope, konkrétne teda jeho kanabinoid CBD. CBD, čiže kanabidiol, je charakteristickým svojím nepsychotropním efektom, čo z neho robí látku bezpečnú aj pre pacientov s epilepsiou. V rámci súhrne štúdií z roku 2015, ktoré sa touto témou zaoberali, možno zistiť, že CBD by skutočne pri liečbe epilepsie mohlo napomáhať. Vďaka vplyvu na endokanabinoidovej systém poskytuje dobre znášaný efekt a má sľubný potenciál pre liečbu záchvatov. Podľa výsledkov z predchádzajúcich štúdií je CBD vhodné najmä ako podporný spôsob liečby u tých pacientov, ktorí sú rezistentné voči bežné farmaceutické liečbe. Ďalšie dôkazy o účinnosť CBD priniesla metaanlýza z roku 2018, ktorá sa zameriavala na 3 druhy detské epilepsie - Syndróm Dravetovom (DS), Lennox-Gastautov syndróm (LGS) a epilepsie spôsobená nedostatkom CDKL5. Cieľom bolo okrem iného tiež zistenie, či má CBD nejaké vedľajšie účinky, a pochopenie rozdielov účinnosti medzi CBD extrakty a CBD izoláty. K tejto myšlienke viedla skutočnosť, že tzv. Synergia látok v konope (kanabinoidy, terpény, flavonoidy atď.) Zvyšujúci účinok jednotlivých zlúčenín navzájom, bola preukázaná mnohými predošlými štúdiami. Výsledky boli ohromujúce - zníženie frekvencie záchvatov hlásilo až 71% pacientov užívajúcich CBD extrakty, pričom u CBD izolátoch došlo k zníženiu záchvatov o 46%. Treba podotknúť, že výskumu sa opäť zúčastnili osoby, ktoré boli na farmaceutickú liečbu rezistentné. Jediný oficiálne schválený liek na báz kanabidiolu, tzv. Epidiolex, slúži na liečbu 2 typov najmä detské epilepsie, a síce záchvatov, ktoré spôsobuje Syndróm Dravetovom (DS) a Lennox-Gastautov syndróm (LGS).