liečba hiv

HIV a AIDS sú pre rad ľudí totožným, hoci je medzi nimi absolútne zásadný rozdiel. HIV predstavuje vírus typu RNA, ktorým môže svojou prítomnosťou organizmu pozmeniť genetickú informáciu nositeľa a v praxi spôsobuje stratu prirodzenej obranyschopnosti organizmu. Rovnako sa jedná vírus, ktorý môže spôsobovať už veľmi závažné ochorenie AIDS, aneb syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti.Vírus HIV spôsobuje výrazný pokles počtu bielych krviniek, ktoré sú nevyhnutne dôležité pre správne fungovanie obranyschopnosti ľudského organizmu a funkciu imunitného systému. Tento vírus spôsobuje zlyhávania imunity, čo sa prejavuje akútnou infekciou s vysokými horúčkami a zdurením uzlín. Táto fáza odznie, avšak v nasledujúcich mesiacoch až rokoch už postihnutí vírusom, prechádza do ochorenia AIDS.Medzi časté prejavy a spojitosti s ochorením AIDS sú hnačky, letargia, chudnutie a mnohé ďalšie infekcie. AIDS je najťažšie štádium HIV infekcie, počas ktorého dochádza k rapídnemu poklesu bielych krviniek a súčasnej prítomnosti výrazných infekcií rôzneho pôvodu, prípadne dokonca niektorého z nádorových ochorení. Zároveň sú veľkým problémom neurologické prejavy ochorenia, s ktorými sa stretávajú viac než ¾ chorých.Ochorenie AIDS a nákaza vírusom HIV, sú aj v súčasnosti neliečiteľné. Terapia spočíva v liečbe a zmierňovaní konkrétnych symptómov jednotlivých pacientov. V tomto ohľade je krajne nevhodné s liečbou otáľať, okamžitá reakcia je nevyhnutná. Veľmi podstatné môžu byť aj alternatívne metódy liečby. Aspoň čo do posilnenie psychickej odolnosti a zvládanie stresu, by mohlo byť veľkým prínosom CBD. Tento kanabinoid má preukázateľný anxiolytický účinok, a vďaka tomu môže potláčať úzkosti, depresie, stres, smútok a mnohé ďalšie psychické ťažkosti. Podľa štúdie z roku 2019, ktorá v súčasnosti stále prebieha, by však CBD tiež mohlo prispieť k posilneniu imunity, a to najmä vďaka jeho protizápalovým schopnostiam. Naše články v kategóriách ""CBD a úzkosť"", ""CBD a depresie"" alebo ""Štúdia"", vám všetky potenciálne účinky CBD detailne objasnia.