liečba schizofrénie

Schizofrénia je veľmi vážne psychické ochorenie, ktoré by sme mohli konkrétne zaradiť medzi tzv. Psychotické poruchy. Ide o chorobu postihujúce duševné zdravie, a to pomerne dosť komplexným spôsobom. Pacient trpí poruchami myslenia (bludy), poruchami vnímania (halucináciami) a poruchami správania. Schizofrénia býva často zamieňaná s poruchou rozdvojenej osobnosti, tieto dva stavy sa od seba však líšia.Veľmi markantne sa u schizofrenikov prejavujú halucinácie a bludy, kedy dotyčný počuje, niekedy dokonca aj vidia veci, ktoré sa v reále nedejú. Často sa potom rozvíja ďalšie problémy ako úzkosti, silné záchvaty paniky a depresie, čo k vedie k postupnému uzatváraniu sa do seba a prudkému zhoršovaniu stavu. Ďalším príznakom schizofrénie je takisto neovládateľnosť a zároveň neschopnosť reagovať emočne správne a adekvátnym spôsobom.Vznik schizofrénie je tak trochu oriešok, pretože za ním môže stať viac faktorov. Predpokladá sa však, že choroba vzniká na základe dvoch vplyvov - tzv. Dispozície a spúšťače. Dispozíciou je potom myslená najmä dedičnosť, ktorá hrá významnú úlohu. Pri schizofrénii dochádza k pozmeneniu a narušenie chemických reakcií v mozgu, a to najmä u zlúčenín dopamín, serotonín a potom tiež systému glutamatergního a GABAergního. Spúšťačmi potom môžu byť drogy, či dlhodobé a ťažké záťažové situácie.Liečba schizofrénie je nevyhnutná, pretože neliečená porucha môže chorého doviesť až k zúfalým rozhodnutiam, ktoré môžu končiť smrteľne. Vhodná je liečba pod dohľadom odborníkov z radov psychiatrov a psychoterapeutov. Farmakologická liečba je tiež nevyhnutná. Tieto bežné metódy liečby bývajú ďalej doplňované o niektoré alternatívy. Práve týmto alternatívnym spôsobom, kam sa dá radiť aj CBD (obzvlášť potom CBD olej), budú predmetom našich článkov.