pestovanie konope

Pestovanie konope je proces žiadajúci si istú dávku trpezlivosti a starostlivosti. Za všetkých okolností je však úplne nevyhnutné rešpektovať legislatívu a zákony. S ohľadom na legislatívne pravidlá platné v Českej republike môžeme povedať, že náš štát sa voči konope celkovo, radí svojim postojom a prístupom k tým znížených a v konečnom důsedku aj veľmi moderným.V Česku možno pestovať legálne iba odrody technického konope Cannabis Sativa (konope siate), a to za prísnych podmienok, ktoré zahŕňajú tiež kontrolovaný obsah jednotlivých látok. Obsah kanabinoidy THC nesmie v týchto rastlinách presiahnuť stanovenú maximálnu hranicu 0,3% tejto spomínané látky. Rastliny s vyšším obsahom THC ako 0,3% sú pestované výhradne na špecializovaných výskumných pracoviskách zriaďovaných štátom, kde je konope ďalej využívané pre medicínske a výskumné účely.Ako sme už načrtli, niektoré odrody konope (prevažne teda rodu Cannabis Sativa bohaté napríklad na CBD) sú v Českej republike legálne. Pestovať je možné pre vlastnú potrebu, ale znovu zdôrazňujeme - je potreba rešpektovať zákon. V našich článkoch nájdete nielen tipy, ako o tieto legálnej rastliny konope starať, ale tiež vám prinášame vždy aktuálne, komplexné a prehľadné informácie týkajúce sa legislatívy konope.