závislosť na marihuane

Závislosť môže postihnúť kohokoľvek, a ani zďaleka sa netýka iba najrôznejších návykových látok. Ba práve naopak, závislým sa človek môže stať aj na konkrétnych činnostiach, osobách a vo svojej podstate takmer na čomkoľvek. Práve závislosť, vznikajúca pri užívaní návykových látok je však veľmi závažným problémom, pretože liečba vyžaduje špecifické komplexné prístupy a predovšetkým dohľad lekárov.

Čo sa týka závislosti na konope, je potrebné v prvom rade podotknúť, že konopa ako rastlina závislosť nevyvoláva. Závislosť a potreba užívania kanabisu je vyvolaná jednak veľmi vysokým nadužívaním, a najmä potom jednou konkrétnou látkou - kanabinoidom THC. Tetrahydrokanabinol (skrátene THC) je psychoaktívna látka, ktorá spôsobí zmeny vo vnímaní, správaní, môže ovplyvniť správny úsudok. V ťažších prípadoch sa môže stať tiež spúšťačom schizofrénie či psychóz.

Treba však podotknúť, že THC má aj rad potenciálne pozitívnych schopností, ktoré sú pod dohľadom lekárov využívané napríklad k mierneniu neuropatickej alebo chronickej bolesti. Dávkovanie konopy s obsahom THC musí byť veľmi starostlivo dodržiavané, práve preto, aby sa zabránilo potenciálnemu vytvoreniu návyku. Tento fakt je hlavným dôvodom, prečo je konopa s vysokým obsahom THC (nad 0,3 %), vo väčšine štátov obmedzená zákonom a využívať ju možno len pre výskum a lekárske účely. Závislosť na konope je teda trochu zavádzajúci pojem, keďže rastlina ako taká obsahuje veľké množstvo ďalších účinných látok, prospešných pre ľudský organizmus.