závislosť na marihuane

Závislosť môže postihnúť kohokoľvek, a ani zďaleka sa netýka iba najrôznejších návykových látok. Ba práve naopak, závislým sa človek môže stať aj na konkrétnych činnostiach, osobách a vo svojej podstate takmer čomkoľvek.Práve závislosť vznikajúce pri užívaní návykových látok je však veľmi závažným problémom, pretože liečba vyžaduje špecifické komplexné prístupy a predovšetkým dohľad lekárov. Čo sa týka závislosti na konope, je potrebné v prvom rade podotknúť, že konope ako rastlina závislosť nevyvoláva.Závislosť a potreba užívania kanabisu je vyvolaná jednak veľmi vysokým nadužívaním, a najmä potom jednou konkrétnou látkou - kanabinoidy THC. Tetrahydrokanabinol (skrátene THC) je psychoaktívna látka, ktorá pôsobí zmeny vo vnímaní, správanie, môže ovplyvniť správny úsudok. V ťažších prípadoch sa môže stať tiež spúšťačom schizofrénia či psychóz.Treba však podotknúť, že THC má aj rad potenciálne pozitívnych schopností, ktoré sú pod dohľadom lekárov využívané napríklad k miernenie neuropatickej alebo chronickej bolesti. Dávkovanie konope s obsahom THC musí byť veľmi starostlivo dodržiavané, práve preto, aby sa zabránilo potenciálnemu vytvoreniu návyku.Tento fakt je hlavným dôvodom, prečo je konope s vysokým obsahom THC (nad 0,3%) vo väčšine štátov obmedzené zákonom a využívať ho možno len pre výskum a lekárske účely.Závislosť na konope je teda trochu zavádzajúce pojem, keďže rastlín ako taká obsahuje veľké množstvo ďalších účinných látok prospešných pre ľudský organizmus. Taktiež ponúka skôr nespočet výhod - ako pre naše zdravie, tak pre využitie v hospodárstve, technologickom priemysle či staviteľstva.