Filtr semien

více/méně filtrů

Cena

3 € - 182 €

Genetiky konopy

Konopa je rastlina, ktorá se výrazne morfologicky líši od ostatných. Odlišnosti cannabisu môžu vyplývať z taxonomického zaradenia. Ide o konopovitú čelaď a najčastejšie ju rozdeľujeme na tri druhy - Cannabis sativaindica a ruderalis. Geneticky sa najviac prejavuje konopa siata, ktorá vykazuje pohlavné rozdiely tak, že sa na jednej rastline tvorí samčie kvetenstvo a na druhej samičie. Genetika celkovo môže predurčovať k čomu je konopa dobrá a k čomu je najlepšie ju použiť. 

ČO CHARAKTERIZUJE GENETIKU KONOPY? 

Jednotlivé odrody konopy závisia na genetike rastliny. Pre Cannabis sativa je typický systém, ktorý sa označuje XX/XY, čo znamená, že samičie pohlavie je homogametické (XX) a samčie heterogametické (XY). Semienka konopy a celá rastlina má dve sady chromozómov. Genetické predispozície sa prejavujú v genómoch. 

ČO OVPLYVŇUJE GENETIKA KONOPY?

  • odrodu rastliny
  • dĺžku rastliny
  • vzhľad rastliny
  • stavbu rastliny
  • účinky rastliny

AKO ROZLÍŠIŤ JEDNOTLIVÉ GENETIKY? 

Existuje mnoho spôsobov na rozlíšenie, ale najspoľahlivejšie je rozdelenie podľa chemotypu. Ten zahŕňa prírodné chemické látky s rôznym obsahom THC, CBN a CBD. Používa sa k tomu vzorec, ktorým sa vypočítajú číselné údaje. Na základe chemotypu je potom možné previesť klasifikáciu konopy. 

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ CHEMOTYPY KONOPY? 

Chemotypy boli identifikované postupne, najskôr to boli semienka s vysokým obsahom THC a CBD. Momentálne sú samostatné odrody rozdelené podľa genetiky do 5 skupín, a to: 

  1. vysoký obsah THC a zanedbateľný obsah CBD
  2. stredné množstvo THC a CBD
  3. vysoký obsah CBD
  4. stredný až vysoký obsah THC, CBD a tiež THCV
  5. obsah CBGM

GENOTYP A FENOTYP

V oblasti genetiky sú dôležité tieto dva pojmy. Genotyp je vlastne DNA rastliny, ktorá predurčuje potenciálne vlastnosti rastliny. Určuje prítomnú hladinu CBD a THC v rastline. 

Na rozdiel od toho, fenotyp je súhrn vlastností, ktoré sú voľne pozorovateľné pri pestovaní konopy. Prostredie, v ktorom rastlina rastie môže zapríčiniť zmenu tvaru, farby ale aj vône konopy. Je výsledkom spojenia genotypu a prostredia.  

AKO POZNAŤ SEMIENKA MARIHUANY PODĽA GENETIKY? 

Ústav molekulárnej genetiky sa skúmaniu obsahu THC a CBD venuje už niekoľko rokov. Všetko určujú odborníci a vedci pomocou testov DNA rastliny. V konečnom dôsledku výsledky testov vyjadrujú tiež potenciálne účinky jednotlivých odrôd konopy. 

Ďalšou možnosťou je podrobný screening odberu zárodočnej plazmy z konopy. Často sa používa k zisteniu genetiky aj metóda kvapalnej chromatografie, ktorá je vysoko účinná a poskytuje úplnu analýzu kanabinoidného profilu. 

VÝNIMOČNÁ KYSELINA KANABIGEROVÁ (CBGA)

Technická konopa dokáže zo spomenutej kyseliny v niektorých odrodách vytvoriť THCA, z ktorého neskôr vznikne samotné THC. Naopak, inokedy dokáže konopa z CBGA vytvoriť CBDA, z ktorého sa potom stane CBD. Dôvod tejto univerzálnosti sú látky s názvom aloenzýmy, ktoré sú vytvorené z dvoch dominantných génov konopy. 

NAŠA PONUKA ODRÔD

V našej ponuke nájdete kvalitné semená marihuany, ktorých rast môže byť výsledkom kríženia viacerých odrôd. Klíčenie semien marihuany je dôležitý proces, pretože sa od neho odvíja aj fenotyp konopy. Je preto dobré si najskôr naštudovať ako sadiť konopu určitých genetík.